DOSSIER SCHENGENVISUM

Door Rob V.
Geplaatst in Dossier, Schengenvisum
Tags: , ,
1 februari 2015

Op Thailandblog duiken regelmatig vragen op over Schengenvisums. In dit Schengenvisum dossier worden te belangrijkste aandachtspunten en vragen behandeld. Een goede en tijdige voorbereiding erg belangrijk is voor een voorspoedig verloop van de visumaanvraag.

Onderstaand is de introductie van het dossier; in het volledige dossier worden dieper ingegaan op de materie en een veelvoud aan vragen beantwoord. Dit dossier is geschreven door Rob V. en probeert een handzame samenvatting te zijn van alle dingen waar je rekening mee moet houden bij een Schengenvisum. Het dossier is met name bedoeld voor in Europa of Thailand wonende lezers die een Thai (partner) willen laten overkomen naar Nederland of België voor een vakantie.

Het schengenvisum

Als een Thai naar Nederland of België wil komen voor een vakantie van ten hoogste 90 dagen is voor de meeste situaties een Schengenvisum vereist. Alleen Thai die in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning uit één van de Schengenlidstaten of zij die in het bezit zijn van een ‘verblijfskaart voor gezinsleden van een burger van de Unie’ uit één van de EU landen hebben geen visum nodig om de Schengenlidstaten te bezoeken.

Het Schengengebied is een samenwerking van 26 Europese lidstaten die een gemeenschappelijk grens- en visumbeleid voeren. De lidstaten zijn dus aan dezelfde visumregels gebonden, deze zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke Visum Code, EU verordening 810/2009/EG. Dit stelt reizigers in staat om zich binnen het hele Schengengebied te verplaatsen zonder onderlinge grenscontroles, visumplichtigen hebben slechts één visum -het Schengenvisum- nodig om de buitengrens van het Schengengebied te passeren.

Officieel heet dit visum een visum kort verblijf (VKV), of visum ‘type C’, maar in de volksmond ook wel ‘toeristenvisum ‘ genoemd. Voor lang verblijf (langer dan 90 dagen) is een verblijfsvergunning nodig, dat is een andere procedure waar dit dossier niet op in gaat.

De belangrijkste vereisten

De belangrijkste eisen op een rijtje, uiteraard kan het per individu en aanvraag verschillen wat er exact nodig is. In het algemeen toont de reiziger (is tevens de aanvrager van het visum) dat deze:

  • In het bezit is van een geldig reisdocument (paspoort).

– Het reisdocument moet nog 3 maanden langer geldig zijn dan het einde van de visumperiode, en mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

 • Zich de reis financieel kan veroorloven: heeft voldoende middelen van bestaan.
  – Voor Nederland is de eis 34 euro per dag per reiziger.
  – Voor België 95 euro per dag als hij/zij in een hotel verblijft of 45 euro per dag als de reiziger bij een particulier is gehuisvest.
  – Indien de reiziger zelf geen voldoende middelen heeft moet een garantsteller (de uitnodigende partij) borg staan. Men kijkt dan naar het inkomen van deze persoon, de referent.
 • Papieren heeft met betrekking tot de verblijfplaats zoals een hotelreservering of bewijs van verblijf (logies) bij een particulier.
 • Voor Nederland dient men voor dit het een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ in te vullen. Dit formulier moet bij de gemeente gelegaliseerd worden.
 • Voor België een uitnodigingsbrief en een originele garantieverklaring die gelegaliseerd is door de gemeente.
 • Een medische reisverzekering heeft voor het hele Schengengebied met een dekking van tenminste 30.000 euro. Vraag deze aan bij een verzekeraar die het geld (minus administratiekosten) terug stort bij een eventuele visum afwijzing.
 • Een optie of reservering op een vliegticket heeft. Boek (betaal) het ticket pas als het visum is toegewezen! Een retour (reservering) is meteen één officieel erkend bewijsstuk dat terugkeer van de reiziger aannemelijker maakt.
 • Aannemelijk maakt dat de hij/zij tijdig terug zal keren naar Thailand. Het gaat om een combinatie van bewijzen. Bijvoorbeeld eerdere visums voor (westerse) landen, een baan, bezit van onroerende goederen en andere zaken die een sterke sociale of economische binding met Thailand aantonen, zoals zorg voor minderjarige kinderen.
 • Niet bij de Europese autoriteiten gesignaleerd staat en geen gevaar is voor de openbare orde of staatsveiligheid.
 • Twee recente pasfoto’s die aan de vereiste voldoen.
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.
 • Een kopie van alle ingediende stukken. Tip: scan alles ook in zodat de aanvrager en referent een kopie hebben van alle ingediende stukken (bijvoorbeeld om aan de grens te tonen).

Waar moet ik een visum aanvragen?

Alleen de buitenlandse gast kan een visum aanvragen, deze wordt de ‘vreemdeling ‘ genoemd. De eventuele uitnodiger wordt de ‘referent ‘genoemd en kan dus geen aanvraag indienen.

Een aanvraag moet door de vreemdeling in persoon worden ingediend bij de ambassade van het land van bestemming: de Nederlandse of Belgische ambassade. Wil iemand meerdere lidstaten bezoeken dan moet de aanvraag worden ingediend bij de ambassade van het land dat aangemerkt kan worden als het hoofdverblijf, dit wil zeggen het land waar men het langst wil blijven of wat het primaire doel van de reis is. Mocht er geen duidelijk hoofddoel zijn dan moet een visum worden aangevraagd bij de ambassade van het land van eerste binnenkomst.

Wanneer kan een visumaanvraag worden ingediend?

Een visumaanvraag kan op zijn vroegst 3 maanden en uiterlijk 15 kalenderdagen (dit i.v.m. de normale maximale beslistermijn) voor de beoogde reisdatum. Geadviseerd wordt dan ook om ruim van te voren de aanvraag in te dienen, liefst minimaal een maand vóór de voorgenomen vertrekdatum.

Hoe dien je een aanvraag in voor Nederland?

Voor een visum kort verblijf moet je een afspraak maken. De afspraak zal door de ambassade moeten worden gegeven binnen 2 weken van het verzoek door de aanvrager. Een afspraak maken voor het indienen van een aanvraag kan op twee manieren:

 • 1) Via de externe dienstverlener VFS Global. Hiervoor dient men een betaling te verrichten (inclusief extra service kosten van 480 Baht) aan VFS Global en kan men vervolgens via een digitale afsprakenkalender een afspraak boeken op de website van VFS Global. Het visum zal per koerier (EMS) worden geretourneerd.
 • 2) Door een e-mail te richten aan de consulaire dienst van de ambassade: ban-ca [at] minbuza.nl . Als men een voldoende gefrankeerde envelop inlevert, kan het paspoort na behandeling aangetekend thuis worden gestuurd. Anders moet het worden afgehaald bij de ambassade.

Het indienen van de aanvraag geschied bij de ambassade zelf op de afgesproken datum en tijdstip. Alleen de vreemdeling mag naar binnen, zonder de referent.

Hoe dien je een aanvraag in voor België?

Voor een visum kort verblijf moet je een afspraak maken. De afspraak zal door de ambassade moeten worden gegeven binnen 2 weken van het verzoek door de aanvrager. Een afspraak maken voor het indienen van een aanvraag kan op twee manieren:

 • 1) Via de externe dienstverlener VFS Global. Hiervoor dient men een betaling te verrichten (inclusief extra service kosten a 275 Baht) aan VFS Global en kan men vervolgens via een digitale afsprakenkalender een afspraak boeken. Het visum zal per koerier (EMS) worden geretourneerd.
 • 2) Door een e-mail te richten aan de consulaire dienst van de ambassade: visa.bangkok [at] diplobel.fed.be . Als men bij deze tweede optie een voldoende gefrankeerde envelop inlevert of de porto aan de balie betaald, kan het paspoort na behandeling aangetekend (per EMS) thuis worden gestuurd. Anders krijgt de aanvrager bericht van de ambassade en kan het visum zonder afspraak afgehaald worden bij de ambassade.

Wat is de procedure bij de ambassade, is er een interview?

Alleen de vreemdeling gaat (mag) naar binnen, het is immers de aanvrager die een verzoek komt indienen en toelichten. Ook zit de ambassade niet te wachten op eventueel bemoeizuchtige of zelfs agressieve referenten, dus deze krijgen geen toegang. Bij het loket dien je de aanvraag in. De Thaise baliemedewerker zal dan met jou als aanvrager de stukken doornemen en biometrische gegevens (vingerafdrukken, de paspoort foto’s) afnemen. Er zullen ook enkele vragen worden gesteld. De aard en omvang van de vragen zal ondermeer afhangen van het reisdoel, reishistorie en de kwaliteit en volledigheid van de ingediende stukken. Men is niet geïnteresseerd in je levensverhaal of privé zaken, men zal slechts willen vaststellen wat het doel van je reis is en of alles wel in de haak is. Het kan zijn dan er vragen worden gesteld over (de relatie met) de referent. Dit is om het reisdoel te staven maar tevens om bijvoorbeeld eventuele mensenhandel te detecteren. Als de aanvrager zich goed heeft voorbereid hoef je voor de intake niet te vrezen.

Aan de hand van de stukken en de korte vragen aan de balie kan de baliemedewerker nog enkele aantekeningen maken ten baten van een goede beoordeling. De aanvraag zal ontvankelijk worden verklaard en vervolgens worden doorgezonden naar de back office alwaar andere medewerkers de aanvraag verder behandelen en beoordelen. Mocht men bij de behandeling toch nog vragen hebben dan zou je later opgeroepen kunnen worden voor afname van een separaat interview.

Hoelang duurt de afhandeling?

In een normale situatie bedraagt de wettelijke beslistermijn van een ingenomen aanvraag ten hoogste 15 kalenderdagen, maar in de praktijk –buiten het piek seizoen- is de behandeltijd ongeveer een week.

In individuele gevallen, als nadere documenten moeten worden aangeleverd door de aanvrager, kan de beslistermijn worden verlengt tot maximaal 30 kalenderdagen. In uitzonderlijke gevallen, als een nader onderzoek nodig is door de centrale autoriteiten (IND/DVZ), is de deadline uiterlijk 60 kalenderdagen. Dien daarom ruim op tijd, als het even kan minimaal een maand tevoren de aanvraag in.

Bijlage: Schengenvisum Dossier

Klik hier om de bijlage te openen: DOSSIER SCHENGENVISUM (PDF) In dit dossier komen veel meer vragen en antwoorden aan bod:

Inhoudsopgave:
Vragen omtrent de aanvraag procedure

 • Waar moet ik een visum aanvragen?
 • Wanneer kan een visumaanvraag worden ingediend?
 • Hoe dien je een aanvraag in voor Nederland?
 • Hoe dien je een aanvraag in voor België?
 • Hoe dien je een aanvraag in via VFS Global?
 • Kan ik ook een aanvraag indienen via een visumbureau of visa service bedrijf?
 • Hoelang duurt de afhandeling?
 • Wat kost een aanvraag?
 • Het visum is zojuist terug ontvangen, wat nu?
 • Wat te doen bij een afwijzing?

Voorbereiding van de aanvraag: het verzamelen van bewijsstukken

 • Moet ik van te voren al een vliegticket kopen of volstaat een reservering?
 • Wat voor documenten kan je indienen om aan te tonen dat er een band is met Thailand?
 • Wat voor verzekering is er vereist?
 • Wat zijn de pasfoto vereisten?
 • Waar vind je het aanvraagformulier voor een Schengenvisum?
 • Waar vind je het ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking ‘?
 • Wat is vereist als de Nederlandse referent garant wil staan?
 • Wat is vereist als de Belgische referent garant wilt staan?
 • Wanneer vervalt de geldigheid van een garantstelling?

Vragen over reizen op een visum en verblijf in het Schengengebied:

 • Voor hoeveel dagen of entries kan je het visum het beste aanvragen?
 • Hoelang mag je in het Schengen gebied verblijven?
 • Ik heb een multiple entry visum, wat betekent dit?
 • Wanneer krijg ik een multiple entry visum (MEV?)
 • Wat zijn de gevolgen van illegaal verblijf (overstay)?
 • Kan je een visum verlengen?
 • Zijn er naast kort verblijf nog andere type visums?
 • Waar kan je heen reizen op een Schengenvisum?
 • Waar moet je op letten bij de grens?
 • Is er een meldplicht?
 • Kan je met het Schengenvisum naar het Verenigd Koninkrijk reizen?
 • Hoe zit dat met speciale visums/procedures voor familie van een EU/EER onderdaan?
 • Op het visum staat bij ‘bijzonderheden ‘ een tien-cijferige nummer, wat is dit?
 • Hoe ziet een visum kort verblijf eruit, wat betekent alles?

LEES HIER HET COMPLETE DOSSIER: SCHENGENVISUM (PDF)

Tot slot: de auteur heeft zijn uiterste best gedaan de meest recente informatie zo correct mogelijk op te nemen. Het dossier gezien worden als een service aan de lezers en kan desondanks fouten of verouderde informatie bevatten. Raadpleeg daarom ook altijd officiële bronnen zoals de website van de ambassade voor actuele informatie.

16 reacties op “DOSSIER SCHENGENVISUM”

 1. Piet zegt op

  Ik ben woonachtig in Thailand en uitgeschreven uit mijn Hollandse gemeente
  Hoe kan ik als referent optreden ??? Heb geen gemeente ter beschikking in Nederland om mijn verklaring te laten legaliseren
  Wil dus gewoon met mijn Thaise vriendin maandje of zo door Europa reizen te beginnen in Nederland
  Ik heb nog wel huis in Nederland maar dat staat dus formeel ‘leeg’
  Hoor graag
  Piet

  • Rob V. zegt op

   Deze en vele andere vragen worden beantwoord in het dossier. Open hiervoor de PDF bijlage die bijna onderaan het artikel staat (net boven de inhoudsopave).

   Maar ik zal het antwoord vast verklappen: het formulier garant/logies-verstrekking kun je als je in Thailand woont bij de ambassade laten legaliseren, je zet dan bij de balie je handtekening en men legaliseerd die dan met een stempel. Legalisaties kosten uiteraard wel leges.

   • Piet zegt op

    Dank voor de vriendelijke reaktie…maak nog even gebruik van je goedentierenheid …het formulier zelf ..blanko.. Is ook bij de ambassade te krijgen ?
    Dank
    Piet

 2. wibart zegt op

  Hartstikke bedankt voor het ongetwijfeld vele werk dat hieraan ten grondslag ligt. Ik heb de volledige dossiers gedownload (lang en kort) en ga ze bestuderen. Klein vraagje. Houden jullie ze ook actueel ? Ik bedoel als onze ‘vriendelijke’ overheid besluit e.e.a. aan te passen verwerken jullie dit dan ook in deze dossiers? Of worden het dan aparte aanvullingen?.
  Enfin ik ben hier zeer dankbaar voor.

 3. Cees zegt op

  Bedankt voor dit zeer uitgebreide dossier.Nu heb ik eindelijk alles wat ik wilde weten in een dossier gevonden.En kan nu gerust een visum aanvragen voor mijn vrouw.
  nogmaals bedankt.

  Cees

 4. Chander zegt op

  Piet,

  Ik zat ook met dit zelfde probleem.

  Ik ga met mijn Thaise vrouw bij mijn broer logeren.
  Omdat mijn vrouw ook voldoende middelen heeft om voor een paar weken in Nederland te blijven, hoef ik niet garant te staan voor haar verblijf. Indien zij geen voldoende middelen (34 Euro per dag) voor het verblijf heeft, dan moet ik dus wel garant staan.

  Het enige wat mijn broer hoeft te doen is een logiesverklaring (via IND) tekenen en dat laten legaliseren bij de gemeente van zijn woonplaats.

  Dus, als je wel een verblijfsadres hebt (bij een familielid bijvoorbeeld) en de eigenaar is bereid garant te staan voor het verblijf, dan is dat geen probleem.
  De kosten voor de dagelijkse levensbehoeften moet zij dekken, of jij. Als jij de kosten moet dekken (haar dus supporten) moet jij ook een garantieverklaring tekenen. Dat staat dus los van de garantie van onderdak verlenen (logies).

  Chander

 5. Rob V. zegt op

  Graag gedaan, ik help graag mensen met het beantwoorden van vragen die ik zelf ook eens had. Uiteraard zal ik er alles aan dien het up to date te houden, zo zitten er wijzigingen van de Schengen regels in de pijplijn (nieuwe Visum Code is nu in behandeling door de EU Commissie en lidstaten, aangekondigd op 1 april 2014 maar ze zijn er nu een jaartje later nog niet uit).

  Ik hou me warm aanbevolen voor verdere vragen, commentaar etc. Zodat ik het steeds verder kan verbeteren. 🙂

 6. Wim de Visser zegt op

  Goed document moet ik zeggen. Net zoals de andere dossiers hier op dit blog. Een welkome beantwoording van vele vragen.

  Het is dan ook niet gek dat Thailandblog zoveel bezoekers trekt.
  Het aantal bezoekers “bewijst” de meerwaarde van dit blog.

  Wat ik echter denk te missen in het dossier schengenvisum is het volgende:

  Het dossier gaat uit van een NL of B persoon wonende in NL of B.

  Wat nu als de NL of B persoon al in Thailand woont en uitgeschreven is in bijvoorbeeld NL
  Ikzelf woon in Thailand en heb (nog) geen inkomen uit NL omdat ik tot mijn pensioen hier op “vermogen” leef.
  Ik kan dus geen garantsteller zijn zoals genoemd in onderhavige dossier.

  Wat zijn dan de regels om voor mijn wettige Thaise echtgenote een schengenvisum voor max. 90 dagen te krijgen?
  Dus bijvoorbeeld om eens terug naar NL te gaan voor een vakantie en mijn, nogmaals, wettige echtgenote een beetje van Europa te laten zien.

  Ik ben benieuwd naar de reacties.

 7. ruud zegt op

  Ik wil hierbij mijn waardering uitspreken voor dit uiterst duidelijke dossier, waar ongetwijfeld een hoop mensen plezier van hebben!!! Ruud

 8. Richard zegt op

  Zeer informatief ! Bedankt.

 9. Sjaak S zegt op

  Ik heb deze week een afspraak met de ambassade gemaakt via het formulier dat je kunt downloaden. Toen we thuis kwamen, bleek dat de achternaam van mijn vriendin in haar paspoort met één letter anders gespeld was dan op haar identiteitskaart. De juffrouw in de bank had de naam van haar id kaart afgeschreven. Bij het online maken van de afspraak, kwam ik er pas achter. Daar staat duidelijk dat je naam precies zo moet zijn als in het paspoort. Hier is nu een y met een h verwisseld, qua uitspraak nog steeds dezelfde naam.
  Mijn vriendin is daarna naar de bank gegaan en er werd haar verzekerd, dat dit geregeld zou worden.
  De dag daarop wilde ik de afspraak verschuiven. Toen ik dat deed, zag ik dat de naam nog steeds verkeerd geschreven was. Betekent dit nu dat wij problemen gaan krijgen en eventueel in Bangkok weer met lege handen terugkeren?
  Dan heb ik ook gelezen dat je met een aanvraag bij de Nederlandse ambassade, alleen ook via Nederland naar binnen kunt komen. Aangezien ik met Lufthansa via Frankfurt vlieg en mijn ouders in Landgraaf wonen, willen wij naar Düsseldorf. Dit is sneller en goedkoper. Maar dan komen we het Schengengebied via Duitsland binnen. Hebben we dan het probleem dat ze niet binnengelaten wordt?
  Móet ik per se via Schiphol?

  • noah zegt op

   Geen probleem Sjaak S om via Duitsland de EU binnen te komen. U moet bij de Nederlandse Ambassade u visum aanvragen omdat u IN Nederland het langst gaat verblijven.

   Vergeet niet kopieen mee te nemen van uw vriendin haar visum aanvraag! Men is namelijk niet verplicht u zo maar door te laten ondanks uw schengen visum. Met die kopieen zal het geen probleem zijn om de EU binnen te mogen. Men kan er naar vragen, dus beter voorkomen ……..

  • noah zegt op

   http://www.thailandblog.nl/lezersvraag/schengenvisum-duitsland/

   Dit is een lezersvraag van 20 mei 2014. Rob V geeft hier uitgebreid antwoordt om 12.53 uur wat op u van toepassing is!

 10. Jan Hoekstra zegt op

  Beste Rob. V.,

  Dank voor dit duidelijke verslag. Daar hebben de Thailandbloggers wat aan.

 11. Rudi zegt op

  Prachtig en dankjewel !
  Al mijn vragen in een keer opgelost. Artikel opgeslagen voor later gebruik.

  Een stoute vraag :
  ik zou graag met mijn vriendin een keertje ‘op vakantie’ gaan naar Singapore, Hong Kong of Cambodja.
  Weet iemand daar de administratieve verplichtingen voor ? (voor de Thaise vriendin natuurlijk)

  • noah zegt op

   Singapore visa exemption 30 dgn
   Hong Kong visa exemption 30 dgn
   Cambodja visa exemption 14 dgn
   Vietnam visa exemption 30 dgn
   Laos visa exemption 30 dgn
   Filipijnen visa exemption 30 dgn
   Indonesie visa exemption 30 dgn
   Myanmar e visa aanvragen 28 dgn

   U kunt even voor uit Rudi…..


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website