Wanneer je als inwoner van Thailand vrijstelling wilt van Nederlandse loonbelasting, dien je dat vanaf nu aan te vragen met een gewijzigd formulier. Je dient nu ook de ‘Verklaring belastingplicht woonland’ mee te sturen, anders wordt een verzoek niet in behandeling genomen.

Met het formulier ‘Aanvraag Vrijstelling van loonheffing’ vraag je de Belastingdienst voor toestemming om geen loonbelasting/ premie volksverzekeringen (verder: loonheffing) meer in te laten houden over inkomsten uit Nederland.

Een voorwaarde om vrijgesteld te worden van loonheffing in Nederland, is dat je fiscaal inwoner bent van Thailand. Je bent fiscaal inwoner van Thailand als je in dat land belastingplichtig bent voor je inkomen. Dat kan je op één van de volgende manieren bewijzen:

 • Laat de verklaring invullen door de belastingdienst in Thailand, en stuur deze mee met het ‘Aanvraagformulier
  voor vrijstelling van loonheffing’.
 • Stuur een kopie mee van jouw meest recente aanslagformulier met de daarbij behorende aangifte uit Thailand.

Hier kan je de formulieren downloaden:

‘Aanvraag Vrijstelling van loonheffing’

‘Verklaring belastingplicht woonland’

Met dank aan Hans Bos


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

60 reacties op “Belastingdienst: Nieuw formulier ‘Aanvraag Vrijstelling van loonheffing’”

 1. Cees 1 zegt op

  Bedankt voor de links voor het downloaden van de formulieren.
  Kan iemand mij uitleggen hoe ik hier een verklaring kan krijgen bij de Thaise belastingdienst.
  Ik woon in Chiangdao.Daar is geen belastingkantoor. En als ik het in Chiangmai vraag .Krijg ik het niet.Omdat ik niet in de stad Chiangmai woon.
  BVD Cees

  • janbeute zegt op

   Die verklaring kan je krijgen bij het grote belasting kantoor voor noord Thailand in Chiangmai .
   Adres is aan de chotanaroad ,amphur Muang
   Tel 053-112409.
   Maar eerst moet je belasting betaald hebben op je locale belasting kantoor in Thailand .
   Met een verklaring van hun en de nodige kopieen ga je na een afspraak te hebben gemaakt, naar de chotana road.
   Ook krijg je daar een residents verklaring als je dat wilt .

   Jan Beute .

   • erik kuijpers zegt op

    Jan Beute, en als je nu eens geen inkomstenbelasting in Thailand verschuldigd bent over het bedrijfspensioen dat hier belastbaar is?

    Dan hoef je niets te betalen.

    Er zijn veel mensen hier die naast hun AOW een bedrijfspensioen hebben van nog geen 1.000 euro per maand. Bij de huidige koers is de belastingverplichting in Thailand NUL. En dan zou je nergens terecht kunnen?

    • Bertus zegt op

     Bedrijfspensioen is niet belastbaar in Thailand, wat de NL Belastingdienst ook beweerd.
     Die overeenkomst in het voorkomen van dubbele belasting geldt als je in Thailand woont en werkt en een werkvergunning hebt, dan betaal je belasting aan Thailand. Een gepensioneerde woont en werkt hier niet, die is een tourist met een jaarlijkse verlenging op zijn originele visa om hier te mogen verblijven voor een jaar.

   • Cees 1 zegt op

    Kennissen van mij kregen 2 jaar geleden zonder meer een bewijs . Maar mij werd verteld (de mensen waren wel vriendelijk hoor. ) Dat omdat ik niet in de stad woon maar in Chiangdao. moest vragen. Maar daar is helemaal geen belasting kantoor..Terwijl we een guesthouse hebben en wel belasting betalen in Chiangmai. Het belasting kantoor vind je in de straat tegenover de opslag van Chang bier. Je rijd de straat daar is en ziet aan de linker kant een mooi bruin gebouw, en daar staat ook op Chiangmai fiscaal …. Geloof ik

 2. willem zegt op

  Voor de duidelijkheid en er is al vaker over geschreven; AOW en overheidspensioen (ABP) worden altijd in Nederland belast
  Daarvoor krijg je geen vrijstelling van loonbelasting

 3. giorgio zegt op

  Hoe zit het als men enkel een verzoek indient om vrijstelling van de premies volksverzekeringen?

  • NicoB zegt op

   Die vrijstelling krijg je automatisch als je daadwerkelijk uit Nederland emigreert en dat ook meldt bij de Belastingdienst.
   NicoB

 4. WM zegt op

  Wie kan mij vertellen hoe en waar ik zo’n verklaring in Thailand kan laten invullen.
  Wat heb ik daar voor nodig.
  Bij voorbaat dank.
  WM

 5. Aad zegt op

  Ik ben in korat bij de belastingdienst geweest
  Maar krijg geen verklaring daar
  Ben ook heel benieuwd hoe ik het dan voorelkaar moet krijgen

 6. Christiaan H zegt op

  Ik vraag mij af, of de Nederlandse Belastingdienst al die informatie kan eisen op grond van het Belastingverdrag tussen Nederland en Thailand. Ook ik houd de jurisprudentie hierover in de gaten.
  Straks gaan ze misschien het verschil tussen de Thaise belastingaanslag en de Nederlandse alsnog vorderen, omdat Thailand weinig berekend.

  • NicoB zegt op

   Je zegt het al, misschien, nou, dat de tarieven in Thailand lager liggen kan naar de huidige wetgeving geen reden zijn om dan maar even over te gaan op een ander systeem, voorkoming van dubbele belasting, waarbij je dan een door NL berekend belastingbedrag hebt, vermindert met de door Thailand berekende belasting en het verschil aan NL mag gaan betalen.
   Zeg nooit nooit, maar dat lijkt me bepaald niet in het verschiet te liggen.
   NicoB

 7. Danny zegt op

  Dit lijkt me eerlijk gezegd beter dan elke keer opnieuw het Tax identification number in te moeten dienen. Dat is ook hier in Pattaya niet zo eenvoudig meer als voorheen. Dus ga ik binnenkort eens langs bij de revenue office met deze papieren. Ben benieuwd of ze dat willen stempelen!

 8. Lammert de Haan zegt op

  Met stijgende verbazing heb ik deze bijdrage van Hans Bos gelezen. Even dacht ik nog: “Hans Bos heeft z’n oudjaarborrel(s) nog niet helemaal verwerkt. Maar niets bleek minder waar. Zijn bijdrage geeft de nieuwe situatie volkomen juist weer!

  Voor mij is dit het zoveelste bewijs dat fiscaal-juridische kennis en dan met name Verdragskennis, bij Kantoor Buitenland van de Belastingdienst totaal ontbreekt. Niet de Belastingdienst bepaald wat iemands fiscale woonplaats is maar en dan in dit geval, het Belastingverdrag Nederland-Thailand. Dit Verdrag is ook van toepassing op de loonbelasting (artikel 2).

  Het oude en nu nog steeds te downloaden formulier bevatte o.a. de volgende toelichting:
  “U mag zelf bepalen met welke bewijsstukken u aantoont dat u voor de verdragstoepassing inwoner van de andere staat bent. U kunt bijvoorbeeld een verklaring van de fiscale autoriteiten van uw woonland overleggen, of een kopie van uw belastingaangifte gebruiken, waarin uw wereldinkomen is aangegeven.”

  Met deze link is het oude formulier nog te downloaden en in te vullen:
  http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/ver_vrijstel_inh_lb_pr_volksverz_lh0201z2fol.pdf

  Een verklaring van de Thaise belastingdienst is niet voorgeschreven maar wordt slechts, evenals een belastingaangifte, als voorbeeld aangehaald.

  Aan het einde van het formulier treft je vervolgens o.a. de volgende tekst aan:

  “Let op: controleer uw gegevens
  Controleer of u al uw gegevens juist en volledig hebt ingevuld en/of bijgevoegd.
  Wij kunnen uw aanvraag namelijk alleen in behandeling nemen als wij alle gegevens hebben.
  Ook zorgt u er zo voor dat wij uw aanvraag sneller kunnen verwerken.
  1 Uw BSN/sofinummer
  2 Kopie van geldig paspoort, als u geen BSN/sofinummer hebt
  3 Het loonbelastingnummer van de inhoudingsplichtige(n)
  4 Het bewijs van uitschrijving uit Nederland
  5 Documenten waaruit blijkt dat u fiscaal inwoner bent in uw woonland
  6 Een kopie van de polis, als u vrijstelling vraagt voor een lijfrente-uitkering of een C-polis
  7 De machtiging, als u gebruik maakt van een vertegenwoordiger.”

  Aan welke documenten bij punt 5 moet je zoal denken? Het antwoord hierop kun je ontlenen aan het Verdrag.

  Artikel 4 van het Verdrag

  “Ingevolge artikel 4 wordt je geacht fiscaal inwoner te zijn (en ook in deze volgorde):
  a. van de Staat waar je een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt; indien je in beide Staten een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt, wordt je geacht inwoner te zijn van de Staat waarmee je persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst zijn (middelpunt van de levensbelangen);
  b. indien niet kan worden bepaald in welke Staat je het middelpunt van je levensbelangen hebt, of indien je in geen van de Staten een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt, wordt je geacht inwoner te zijn van de Staat waar je gewoonlijk verblijft;
  c. indien je in beide Staten of in geen van beide gewoonlijk verblijft, wordt je geacht inwoner te zijn van de Staat waarvan je onderdaan bent;
  d. indien je onderdaan bent van beide Staten of van geen van beide, regelen de bevoegde autoriteiten van de Staten de aangelegenheid in onderlinge overeenstemming.”

  In deze opsomming kom je “inschrijving bij de Thaise Belastingdienst” niet tegen en kan dus ook niet als eis worden gesteld.

  Echter: vanaf nu vaart de Belastingdienst een geheel andere koers. In de toelichting op het nieuwe formulier lees je o.a.

  “Let op!
  Hebt u geen ‘Verklaring belastingplicht woonland’? Dan kunnen
  wij uw aanvraag niet behandelen.”

  En hiermee slaat Kantoor Buitenland van de Belastingdienst de plank volledig mis!

  Wat staat je nu te doen?
  1. Dien je aanvraag in met het oude formulier.
  2. Voeg daarbij voldoende bewijsmateriaal zoals:
  a. huurcontract en (ook recente) huurbetalingen, waaruit blijkt dat je in Thailand een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt;
  b. afschriften van telefoonnota’s, internetaansluiting, etc., etc. (ook jouw economische betrekkingen zijn het nauwst met Thailand);
  c. als je getrouwd bent ook de huwelijksakte (ook jouw persoonlijke betrekking is het nauwst met Thailand);
  d. je bewijs van inschrijving bij de gemeente, afschrift van je visum en stempels in je paspoort, waaruit blijkt dat je gewoonlijk verblijft in Thailand.

  Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 4 van het Belastingverdrag Nederland-Thailand geef je vervolgens aan met toezending van deze documenten te kunnen volstaan.

  Hierop zal wel een afwijzing volgen waartegen geen bezwaar kan worden ingediend. Hiermee moet je dan ook wachten tot de eerste de beste inhouding van loonheffing op het inkomensbestanddeel, waarvan de heffing van belasting op grond van het Verdrag is voorbehouden aan Thailand (dikwijls een bedrijfspensioen). Volgt er een afwijzing op jouw bezwaar dan staat de weg open naar de Bestuursrechter.
  Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe koers van de Belastingdienst dan tot schipbreuk zal leiden!

  Zorg er echter wel voor dat jouw uitkering door de (pensioen)uitvoerder rechtstreeks wordt overgemaakt op een Thaise bankrekening, zulks i.v.m. de remittance base (artikel 27 van het Verdrag).

  Met dank aan Hans Bos voor het plaatsen van dit nieuwe en tot mislukken gedoemde beleid van de Belastingdienst:

  Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen)

  • ruud zegt op

   De vraag waar het om draait, is of niet belastingplichtig zijn in Nederland inhoudt, dat de belastingdienst het verzoek op vrijstelling in behandeling moeten nemen.
   Dat in behandeling nemen van het verzoek tot vrijstelling staat namelijk niet in het verdrag.
   Daar staat alleen dat je bepaalde afdrachten aan de Nederlandse belastingdienst niet hoeft te voldoen, als je in Thailand woont.

   Het verzoek om geen vrijstelling te verlenen zou onwettig zijn, als er geen mogelijkheid bestond om de onterecht betaalde belasting alsnog terug te kunnen ontvangen.
   Namelijk via een aangifte en een eventueel daaropvolgend bezwaarschrift.

   In dit geval is het alleen maar lastig en als je krap zit, heel erg lastig.
   Maar het verdrag zegt alleen iets over de belastingplicht, maar zegt niets over hoe moeilijk de belastingdienst het voor je mag maken.

   Daarvoor bestaan misschien wel andere wegen, als een ombudsman, of een klacht wegens machtmisbruik, maar dat staat verder los van het verdrag.

   • Lammert de Haan zegt op

    “Het verzoek om geen vrijstelling te verlenen zou onwettig zijn, als er geen mogelijkheid bestond om de onterecht betaalde belasting alsnog terug te kunnen ontvangen.
    Namelijk via een aangifte en een eventueel daaropvolgend bezwaarschrift.”

    Niet helemaal correct, Ruud. De door jou gebezigde uitdrukking ‘aangifte’ kan alleen maar slaan op ‘aangifte voor de inkomstenbelasting’. Het Belastingverdrag Nederland-Thailand slaat echter ook op de Nederlandse loonbelasting, zoals ik eerder al aangaf. Zie artikel 2 van het Verdrag:

    “Artikel 2. Belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is
    3. De bestaande belastingen waarop deze Overeenkomst van toepassing is, zijn met name:
    a) voor Nederland:
    (1) de inkomstenbelasting,
    (2) de loonbelasting,
    (3 e.v.) ………………………….
    (hierna te noemen: ‘Nederlandse belasting’);”

    Over pensioenen en lijfrenten bepaalt het Verdrag:

    “Artikel 18. Pensioenen en lijfrenten
    1. Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid van dit artikel en het eerste lid van artikel 19, zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen ter zake van een vroegere dienstbetrekking betaald aan een inwoner van een van de Staten, alsmede aan een zodanige inwoner betaalde lijfrenten slechts in die Staat belastbaar.”

    Het 2e lid van artikel 18 en artikel 19 handelen vervolgens over pensioenen en lijfrenten die ten laste komen van de winst van een Nederlandse onderneming dan wel een ‘overheidspensioen’ (beide in Nederland belast)

    M.a.w.: Nederland is niet bevoegd om loonbelasting in te houden over particuliere pensioenen. En als zij dat wel doet (dus geen vrijstelling verleent) dan handelt zij onrechtmatig en is er sprake van een ‘onrechtmatige overheidsdaad’. Hier is de Bestuursrechter doorgaans niet erg ‘dol op’! En dat geldt dus niet pas bij de aangifte inkomstenbelasting maar treedt direct al op bij de inhouding van loonbelasting.

    Schakel vervolgens NIET de Nationale Ombudsman in. Van hem zul je geen medewerking mogen verwachten. Je zult de voorgeschreven wettelijke procedures van bezwaar en eventueel beroep eerst moeten afwerken en dat kun je al doen na de eerste de beste onterechte inhouding. Hou daarbij wel de wettelijk voorgeschreven termijnen in acht want anders verspeel je je rechten.

    • ruud zegt op

     Nu ben ik geen Belastingexpert en probeer ik op de hoogte te blijven van de wereld door te lezen.
     Maar het verschil tussen de inkomstenbelasting en loonbelasting ontgaat me.
     Toen ik nog in Nederland woonde en werkte, werd via de aangifte voor de inkomstenbelasting alles rechtgetrokken, wat bij de loonbelasting mis ging.
     Ligt dat dan anders, wanneer je in Thailand woont?

     Na mijn emigratie is door de belastingdienst keurig alles verrekend wat ik nog tegoed had, omdat ik in het jaar van vertrek maar een gedeelte van het jaar had gewerkt.
     Ik werd later zelfs nog verwend met een verrekening van de zorgtoeslag.

     Overigens lijkt het me dat 99% van de (belastingplichtige) Nederlanders in Thailand, niets met de Nederlandse loonbelasting te maken zal hebben.

     Verder stel ik dat het voor iedereen mogelijk is een inschrijving bij de Thaise belastingdienst te krijgen.
     Je moet er misschien alleen wat voor doen.
     Hoe zou een ambtenaar immers kunnen weigeren je in te schrijven, als de Thaise wet het voorschrijft?

     Er is een website, of een telefoonnummer, (nee ik weet dat nummer niet) waarmee je contact op kunt nemen.
     Ik dacht dat dat eigenlijk voor corruptie is, maar hiermee kunnen ze ongetwijfeld ook helpen.

     Naar mijn gevoel, is er dus over het algemeen meer sprake van niet in WILLEN schrijven, dan van niet in KUNNEN schrijven.

     Je kunt dus klagen over de belastingdienst die je het leven moeilijk maakt, maar dat probleem is eenvoudig op te losen…Zonder klachten en zonder rechtzaken.

     • Lammert de Haan zegt op

      Ruud, even een paar opmerkingen.

      “Maar het verschil tussen de inkomstenbelasting en loonbelasting ontgaat me.”

      Inkomstenbelasting is een ‘tijdvakbelasting’ waarvan de verschuldigde belasting pas kan worden vastgesteld na afloop van het tijdvak (1 jaar). Loonbelasting daarentegen is een ‘bronbelasting’. Zij wordt ingehouden bij de bron (een loonbetaling of een belaste uitkering), zodra het belastbare feit zich voordoet. Zij is daarbij een voorheffing op de later te heffen inkomstenbelasting en wordt daarmee verrekend (evenals de dividendbelasting).

      En waarom zou je moeten wachten tot het doen van aangifte inkomstenbelasting om de ten onrechte ingehouden loonbelasting terug te krijgen? Die logica ontgaat me.

      “Overigens lijkt het me dat 99% van de (belastingplichtige) Nederlanders in Thailand, niets met de Nederlandse loonbelasting te maken zal hebben.”

      Ik denk eerlijk gezegd dat het precies andersom is. Ik denk dat veel in Thailand wonende Nederlanders ook nog genieten van een AOW-uitkering en als het goed is dan houdt de SVB daar loonbelasting op in. Je ‘mag’ zelfs aanmerkelijk meer loonbelasting over je AOW-uitkering betalen dan de loonbelasting en premie volksverzekering tezamen, als je in Nederland zou wonen.

      “Hoe zou een ambtenaar immers kunnen weigeren je in te schrijven, als de Thaise wet het voorschrijft?”

      En toch gebeurt dat veelvuldig. Ook hier speelt de onbekendheid met deze materie van de zijde van de Thaise belastingambtenaren een rol. En om dan iemand van Noord-Oost Thailand ‘even’ naar Bangkok te laten reizen om een en ander op te lossen gaat mij echt te ver, temeer daar de nieuwe eis van de Nederlandse Belastingdienst absoluut onrechtmatig is.

      Maar ik heb nog wel een tip: schuif wat bahts onder de tafel door bij je regionale belastingkantoor. Wellicht krijg je dan gauwer een inschrijving geregeld.

  • erik kuijpers zegt op

   De spijker op de kop. De fiscus mag dit niet vragen en de ervaring van enkele belastingadviseurs en ook van mij is dat als je ‘doordouwt’ de vrijstelling er ook komt.

   Kort geleden in dit blog:

   https://www.thailandblog.nl/lezers-inzending/problemen-heerlen-belastingvrijstelling/

   Zolang het verdrag niet wordt aangepast (zoals Noorwegen en Thailand hebben gedaan) is die inschrijving niet nodig. Zie nota bene de email van de belastingdienst (een academicus ‘vaktechniek’, zomer 2014) aan mij opgenomen in vragen 6 t/m 9 van het belastingdossier.

   Wel of niet remittance base?

   Over de remittance base zijn de meningen verdeeld; zie onder meer het commentaar van Jongbloed.

   Wel merk ik uit de praktijk dat remittance base niet wordt opgelegd bij pensioenen die in de buurt van de AOW uitkering liggen qua omvang. Dat stemt overeen met meergenoemde email: “pensioenen worden toch wel overgemaakt want men moet er van leven”.

   De mensen aan wie remittance base is opgelegd en die ik heb kunnen helpen hebben allemaal pensioenen (lijfrente etc) die aanmerkelijk hoger liggen dan AOW niveau. Niemand van die mensen is evenwel bereid daarover te gaan procederen, heb ik gemerkt.

 9. chelsea zegt op

  Kan iemand mij vertellen waar het belastingkantoor van Hua Hin zich bevindt ?

  • Amel zegt op

   Hi vanaf petkasemroad net over de spoorbaan bij soi 88. Rechtdoor , net voorbij de grote eetmarkt aan de linkerkant in het flatgebouw.

 10. Ben zegt op

  Ik ben in Bang Saphan, naar het belastingkantoor gegaan, met de mededeling dat ik in 2017 een bedrijfspensioen ontvang, waarover Thailand volgens het belastingverdrag, belasting mag heffen.
  Na overleg van het gele boekje, kreeg ik meteen een Tax-ID.
  Die heb ik laten vertalen in het Engels en samen met een kopie van het origineleTax-ID, opgestuurd naar mijn belastingadviseur in Nederland.
  Volgens de adviseur is dit voor de Nederlandse belastingdienst voldoende om vrijstelling van loonbealsting aan te vragen en hij heeft dat intussen ook gedaan.

  • Lammert de Haan zegt op

   Een inschrijving bij de Thaise Belastingdienst is inderdaad de kortste klap, Ben. Daar heb je voldoende aan.

   Ik kom echter regelmatig tegen bij m’n Thaise klanten dat dit wordt geweigerd. Voor hen werk ik vervolgens de procedure af die ik heb omschreven in m’n eerdere reactie. Tot nu toe werd dit steeds geaccepteerd, maar hoe dit in de toekomst zal uitpakken is ook voor mij de vraag.

   Mocht dit vervolgens leiden tot een afwijzing van het verzoek om vrijstelling dan volgt hier onherroepelijk een bezwaar- en zo nodig een beroepsprocedure op direct na de eerste onterechte inhouding van loonheffing.

   • ruud zegt op

    Voor zover mijn informatie van het belastingkantoor in Thailand reikt, ben je verplicht je in te laten schrijven, als je aan de betreffende regels voldoet.
    Dat kantoren daar soms weinig zin in hebben is weer wat anders.

    Mijn inschrijving verliep via een hoofdkantoor een provincie verderop.
    Als je je best een beetje doet, is het ongetwijfeld voor iedereen mogelijk zich in te laten schrijven.

    Als het kantoor moeilijk doet, ga je naar een hoofdkantoor.
    En als het hoofdkantoor moeilijk doet, neem je contact op met de belastingdienst in Bangkok en zegt dat het kantoor weigert je in te schrijven, ook al ben je dat verplicht.
    Laat die het dan maar uitzoeken, of een verklaring sturen, dat de Thaise belastingdienst weigert je in te schrijven.
    Dan stuur je dat vervolgens naar Heerlen op.
    En die zoekt dan maar weer uit, hoe ze daarmee verder moeten.

   • John zegt op

    Beste Lammert,
    Ik heb een maand of drie een verzoek in gediend, voor vrijstelling loonbelasting ( het ging om afkoop van een 1400 euro) alles papieren ingediend met mijn Thais belasting nr en deze werd afgewezen, ze willen de laatste aangifte van de Thaise belastingdienst. Ik heb dit eerder hier gepost, maar geen goed antwoord gekregen !

 11. edard zegt op

  Moet je soms fiscalist of juridisch geschoold zijn om met de belastingdienst een jurisch gevecht aan te gaan?

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat is niet per se nodig, Edard. De meeste ambtenaren van Kantoor Buitenland zijn dat immers ook niet.
   Maar met een BEETJE kennis van zaken heb je al een ENORME voorsprong op heb!

   • Lammert de Haan zegt op

    “heb” moet natuurlijk zijn “hen”.

 12. edard zegt op

  Sorry voor het ongemak met jurisch bedoel ik natuurlijk juridisch

  • erik kuijpers zegt op

   Je hoeft je niet te laten bijstaan door een advocaat, als je dat bedoelt. Maar kennis van zaken en zeker van termijnen is van groot belang.

   • tom zegt op

    Ook als er telkens wijzigingen in de wet worden aan gegeven
    Volgt iedereen het staatscourant per iedere minuut?

 13. aad zegt op

  Ik denk dat de Belastingdienst in de eerste plaats het formulier ‘Verklaring Belastingplicht Woonland’ in het Thai moet aanbieden want in Th worden geen formuilieren in een andere taal ondertekend door een thaise ambtenaar. Als een ambtenaar in NL een document ondertekent in een andere taal gaat ook hij buiten zijn boekje.

  En er moet ook een definitie worden toegevoegd van de uitdrukking ‘domiciled resident’ omdat we niet weten wat dat formeel betekent en het niet in het nederlands bestaat dus geen wettelijke grond heeft.

  En de voorwaarde van belastingplicht in elk land is dat men er ‘metterdaad’ woont. Dat is een bewijs en is internationaal. Dus als men aantoont dat men in Thailand ‘woont’ is dat voldoende en voldoet aan de eis van ‘Belastingplicht’. BelastingPLICHT is niet hetzelfde als belasting BETALEN want dat is een aangelegenheid tussen een inwoner van die staat en de belastingplichitige. Dat gaat de Belastingdienst in NL niets aan.

  En terecht zegt een schrijver dat NL niet zomaar aanvullende condities kan stellen in afwijking van het belastingverdrag tussen NL en TH!

  Zoals de vorige keer (toen we met z’n allen naar Bangkok moesten komen) kan bij de Ombudsman hierover worden geklaagd want de Belastingdienst behoort zich te houden aan het verdrag.

  Hoe kunnen we het aanpakken dat dit formulier wordt afgewezen omdat het niet voldoet aan het Verdrag?

  • erik kuijpers zegt op

   Het advies opvolgen dat hier wordt gegeven. Wordt het verzoek om vrijstelling afgewezen en volhardt de belastingdienst dan gaat het pensioenlichaam en/of de SVB inhouden en dan teken je bezwaar aan. Dan moet de Dienst met de billen bloot want de volgende stap brengt de zaak buiten de muren van het belastingkantoor, namelijk bij de rechter.

   • NicoB zegt op

    De SVB mag inhouden op de AOW, die is volgens het verdrag met Thailand altijd in NL belast, dus na inhouding door de SVB heb je geen juridische ondergrond om je daar tegen te verzetten.
    NicoB

 14. Joost zegt op

  De belastingdienst blijft dus maar doorgaan met zich onrechtmatig te gedragen. Op basis van de verdragsbepalingen mogen zij die eis niet stellen. De Ombudsman zal dus opnieuw moeten ingrijpen om de fiscus tot de orde te roepen.
  Ik ben het vrijwel geheel eens met het commentaar van Lammert de Haan, behalve zijn opmerking over art. 27 van het Verdrag, want die visie ondersteun ik niet.
  Wat dus te doen? Gewoon dat formulier invullen en een woonplaatsverklaring meesturen. Een inwoner van Thailand is van rechtswege (!!) fiscaal inwoner van dat land. Dus geen verklaring van de Thaise belastingdienst meesturen. Wanneer “Heerlen” dwars ligt, de Ombudsman inschakelen.

 15. khun zegt op

  ik wil op de hoogte gehouden worden. Maar zover ik me ingelezen heb ben ik het volledig met Erik en Lammert eens.
  Ook wordt naar eerdere bijdrage gerefereerd waarin vrijstelling werd verleend nadat dit aan de ombudsman werd voorgelegd. Is dit niet een zaak van jurisprudentie?? En is het niet mogelijk om onze krachten te binden en hier gezamenlijk een case te maken?? Lijkt me van wel maar ik zie de weg nog niet.
  Ik heb recentelijk vrijstelling gekregen maar wel met de eis om het pensioen rechtstreeks in Thailand uit te laten keren. Dit is volgens het verdrag en heb dit dus ook geregeld. Geen probleem.
  Ik hoor graag.

  • erik kuijpers zegt op

   Khun, de ombudsman, Lammert schreef het al, grijpt pas in, of niet, als alle andere middelen zijn uitgeput.
   Daar klagen is zinloos; de ombudsman zal het wel doorzenden naar de klachtendienst van de belastingdienst en die zendt het naar het hoofd van die afdeling en misschien ziet die wel het licht….. Of de slager keurt zijn eigen vlees…

   De adviezen van Joost en Lammert en mij zijn eenduidig: blijf duwen tegen die ambtelijke molen. En anders niets doen en bezwaar aantekenen na inhouding en dan hoor je ‘t wel. Wijzen ze het bezwaar af dan volgt de stap naar de rechter en dan kun je gelijk de remittance base aankaarten bij de rechter.

   Dit hoofdstuk zal wel gesloten worden maar het onderwerp niet; dit blog zal er nog veel meer mee te maken krijgen. Ambtelijke molens malen niet alleen langzaam maar zijn verrekte hardhorend ook…..

   • Lammert de Haan zegt op

    Haha. Met ‘hardhorende ambtenaren’ bedoel je waarschijnlijk dat ze ‘Horende Blind’ en ‘Ziende Doof’ zijn.

   • edard zegt op

    heb diverse bezwaarschriften ingediend bij centrale raad van beroep met schadeclaim
    ingeval dat…..
    al zon 3 jaar niks van gehoord – misschien leef ik dan niet meer wie weet

 16. NicoB zegt op

  Ingrijpen kan de Ombudsman niet altijd indien je niet alle andere mogelijkheden die er zijn niet al hebt afgelopen. In schrijnende gevallen gaat de Ombudsman soms wel direct tot actie over, maar kan het dan wellicht niet afdwingen.
  NicoB

 17. Lammert de Haan zegt op

  Ik heb me trouwens dubbel geërgerd aan de berichtgeving van de Belastingdienst voor wat betreft het nieuwe formulier ‘Aanvraag vrijstelling van loonheffing’. In de toelichting hierop valt te lezen:

  “Let op!
  Hebt u geen ‘Verklaring belastingplicht woonland’? Dan kunnen wij uw aanvraag niet behandelen.”

  De toelichting vervolgt met:

  “Hebt u deze verklaring wel? Dan betekent dat niet automatisch dat wij u als fiscaal inwoner van uw woonland aanmerken. Hebt u ook nog duurzame, persoonlijke banden met Nederland, zoals bijvoorbeeld onroerend goed of een partner die in Nederland achterblijft, al dan niet met minderjarige kinderen? Dan kan er sprake zijn van een dubbele fiscale woonplaats en moeten wij uw fiscale woonplaats nog nader onderzoeken.”

  En hiermee slaat Kantoor Buitenland van de Belastingdienst voor de tweede keer de plank volledig mis! Art. 4 van het Verdrag biedt geen enkele ruimte voor deze bewering, zoals ik eerder al aangaf. Je bent of fiscaal inwoner van Nederland of van Thailand maar niet van beide landen. Als je daarbij, zoals het voorbeeld van de Belastingdienst aangeeft maar door mij dan zelfs nog iets uitgebreid, zowel in Thailand als ook in Nederland een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt, terwijl je ook nog eens in beide landen staat ingeschreven, maar je partner en kinderen wonen nog in Nederland, dan is er al heel gauw sprake van het feit dat je persoonlijke levensbelangen het nauwst in Nederland zijn gelegen en is je fiscale woonplaats ook in Nederland en niet in Thailand. Dat betekent trouwens niet dat Thailand in voorkomende gevallen van jou als ‘buitenlander’ geen inkomstenbelasting mag heffen. Dat is een geheel andere zaak, die ook weer wordt beheerst door de bepalingen van het Verdrag, in combinatie met de Thaise belastingwetgeving. Bedenk hierbij dat niet elk in Thailand belastbaar inkomen leidt tot de verplichting tot het doen van aangifte, terwijl het opleggen van een aanslag nog weer een paar straten verderop is gelegen.

  Dus niet alleen op het punt van het niet in behandeling nemen van de aanvraag maar ook voor wat betreft het hebben van een dubbele fiscale woonplaats gaat de Belastingdienst haar boekje ver te buiten, ja zelfs een hele bibliotheek vol met boeken!

  Fiscaal-juridische kennis en Verdragskennis is iets waar ik de ambtenaren van Kantoor Buitenland van de Belastingdienst niet al te vaak op kan “betrappen”, want doorgaans ontbreekt dat.

 18. aad zegt op

  Hallo Jan Beute,
  Daar het voor ons de eerste keer wordt en wij min of meer aan de Chotana Road wonen is dat belangrijke informatie voor ons. Kan ik aannemen dat je daarmee het Government Building bedoelt aan het einde van de weg 3029?
  En waar is het grote belastingkantoor voor Chiang Mai gevestigd?

  Zou je ons wat meer details van de aangifte willen geven en zo? In dat geval wil ik je graag bij ons uitnodigen en zal ik je ons telefoonnummer doorgeven?

  Aad

  • janbeute zegt op

   Stuur maar een mailtje voor een afspraak .
   jan-beute@hotmail.com

   Jan Beute .

 19. Hans zegt op

  Moderator: Lezersvragen moeten via de redactie.

 20. aad zegt op

  Aan de experts: De inkomensaftrek van 40% (tot een maximum van 60.000 Bt) geldt die ook voor Income from previous income zoals onze Bedrijfspensioenen?

  En als dat zo is kan deze korting dan volledig worden toegepast voor indien wordt gekozen voor een individuele aangifte van Taxpayer én Spouse volgens section 57 (Personal Income Tax for Married Couples)?

  Alvast bedankt voor de moeite.

 21. erik kuijpers zegt op

  Aad, vraag 1 ja. Zie de bijdragen hier van de heer Van Duijvenbode. Die heeft die aftrek gekregen, 40% over pensioeninkomen met een max van 60 k baht.

  Vraag 2 is me niet duidelijk.

  De aftrek geldt individueel als ik de wet goed lees. Dat zou in mijn visie betekenen dat partners beiden die 40% met een max van 60 k kunnen hebben maar ik geef mijn mening voor een betere. Ik heb geen eigen ervaring want de ‘deskundige’ ambtenaar weigerde zelfs mijn inschrijving….

  • Lammert de Haan zegt op

   De 40% wordt berekend over het belastbaar inkomen als een soort ‘verwervingskosten’. Nu is het van belang om te weten wat de Thaise belastingwet verstaat onder het begrip ‘belastbaar inkomen’. Worden de inkomens van partners samengeteld tot één belastbaar inkomen, zoals lang geleden ook in Nederland het geval was maar wat hier nu genoemd wordt het ‘verzamelinkomen’, of hanteert de Thaise belastingwetgeving een gelijke systematiek als nu in Nederland. Dus man en vrouw gescheiden.

   In het eerste geval bedraagt de aftrek maximaal 60.000 (dus voor 2 personen). Maar in het tweede geval kun je de maximale 2 keer 60.000 halen, maar dan moeten zowel man als vrouw een belastbaar inkomen hebben van 150.000 baht.

   Ik raadpleeg vaak even de site van PWC maar die geeft geen uitsluitsel.

   http://www.pwc.com/th/en/publications/assets/Thai-Tax-2016-Booklet-en.pdf

   • Lammert de Haan zegt op

    Even als aanvulling.

    Misschien kun jij dit even natrekken, Erik. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd (hoewel ik geen getrouwde klanten heb in Thailand, maar wat niet is kan komen).

    • Lammert de Haan zegt op

     Gisteravond had ik even geen tijd meer, maar ik heb ondertussen het volgende bestand gevonden op m’n computer. Hieruit blijkt dat wat dat betreft de situatie niet afwijkt van de Nederlandse (aangiftes apart of gezamenlijke aangifte, waarbij ieder z’n eigen inkomen aangeeft en aftrek toepast).

     Zie voor de Engelstalige versie van The Revenue Department:

     http://www.rd.go.th/publish/48247.0.html

     Deze reactie is ook voor Aad bedoeld.

 22. aad zegt op

  Hallo Erik,
  Ik ben zeer geinteresseerd naar de gegevens van dhr van Duijvenbode. Ik heb er kennelijk overheen gekeken maar hoe kan ik die vinden?

  Dat van die 60k is dus goed noeuws!

  Vraag 2.

  Er is een informatieblad van de Thaise Belastingdienst en dat heet: “Personal Income Tax for Married People’, zoals bijgesloten.

  Het komt er op neer dat married couples 5 mogelijkheden hebben om aangifte te doen. Interessant is echter dat van de 5 mogelijkheden er een bij is die toestaat (onder B/b section 40 (8)) dat het gezamenlijke inkomen naar wens verdeeld wordt middels een sleutel die men zelf toepast.

  Een spreadsheet kan hier dus uitkomst bieden omdat je op die wijze, via een aangepaste verdeelsleutel, onder de streep kan zien wat het resultaat wordt. Ik heb zo’n spreadsheet gemaakt en kan het je per email toesturen

  Daarbij is dus een belangrijke vraag of de 60k voor iedere partner bij de gezamenlijke aangifte geldt?

  Ik denk van wel maar dat moet worden uitgezocht of aan de hand van ervaring wordt aangetoond.

  In mijn geval komt daar een negatief getal uit dus dat geeft het volgende probleem wat jij al hebt aangegeven nl wat gebeurt er als er dan géén belasting wordt betaald en hoe reageert de NL BD daarop?

  Ik vermoed dat het verstandiger is om wél belasting te betalen en daardoor wellicht wat meer medewerking krijgt waardoor een Tax ID ontstaat. De bedragen zijn sowieso erg laag.

  Ik denk ook wel, evenals andere schrijvers, dat het Verdrag alleen verlangt dat aangetoond wordt dat iemand Belastingplichtig is in Thailand en dat het formulier met het verdrag niet overeenkomt. Daarin wordt immers simpelweg gevraagd of men bewijst dat men Inwoner van de Andere Staat is.
  Dat de NL BD dan ook nog de conditie stelt dat anders de vrijsteling niet wrodt behandeld is, om het simpel te zeggen, onrechtmatig want de vrijstellingsaanvraag dient gewoon te worden behandeld.
  Wordt dit formulier trouwens alleen voor Thailand toegepast of ook voor alle andere landen? Als het alleen voor Th wordt toegepast kan dat eveneens niet want er moet rechtsgelijkheid worden toegepast. Duas of voor alle landen of helemaal niet.

  Je vraagt je wel eens af wat voor soort mensen daar eigenlijk werken? In ieder geval zien ze steeds weer kans om zich meer en meer gehaat te maken. En men denkt kennelijk dat de burgers zich overal maar bij neerleggen. Nee dus!

  Mag ik hier een voorstel doen? Voer een flat tax in die bij de inhoudingsplichtige zonder aftrekposten wordt ingehouden op inkomen wat in NL belast is. Is heel erg sociaal en hebben we helemaal geen BD meer nodig wat nog veel meer bespaart als er nu aan kosten wordt gemaakt om dit soort peanuts boven water te halen! Wat zou het bijv hebben gekost om alleen dit formuliertje te ontwikkelen?

  Maar het simpelste is natuurlijk als je een Tax ID hebt want daar kan de NL BD gewoon niet omheen en als daarvan, bijv van de aangifte of een ander document uit Th, een kopie naar de NL BD gaat zou ik het doen zonder het befaamde formulier want geinformeerd is geinformeerd. Als ze vragen hebben kunnen ze terecht bij de Thaise BD!

  Groeten,

  • HarryN zegt op

   Beste AAd
   Je kunt dat verhaal van van Duijvenbode vinden bij: Mijn eerste Thaise belastingaangifte na mijn 65ste d.d. 11-03.2015 daar staan ook de bijlage’s bij met o.a. die verwervingskosten.

   Groet
   HarryN

 23. aad zegt op

  Erik het spijt me maar ik heb niet de mogelijkheid gevonden om een bijlage mee te sturen? Andesr sturu ik je het wel toe per email als je dat goed vindt.

  • erik kuijpers zegt op

   Aad, mijn partner heeft geen inkomen en de NL-ers die ik heb geholpen hebben ook een niet verdienende partner. Ik heb geen antwoord op jouw vraag.

   Ik lees net de bijdrage van Lammert en die heeft een stuk wettekst hier geplaatst; ik denk dat de vraag daarmee is beantwoord. En anders maak je een kopie van het aangiftebiljet, vult dat in naar goeddunken, en laat de rest doen op het belastingkantoor.

   Ik heb in dit blog gelezen dat een NL-er een doos taartjes meeneemt en dat dit het gesprek bevordert…..

 24. aad zegt op

  Sorry Harry maar het zal mijn gebrek aan kennis zijn en hoe vind ik dat. Op deze site?

 25. HarryN zegt op

  Hallo Aad dat kun je vinden door in de witte balk (bijna linksboven op de site) in te tikken: mijn eerste Thaise belastingaangifte na mijn 65ste en dan drukken op “zoeken”
  Ik hoor wel of dat gelukt is en ik denk dat dat moet lukken want ik heb het zelf ook nog vanmiddag gedaan.
  Ik heb dat artikel destijds uitgeprint vandaar dat ik ook de datum 11-03-2015 weet.

  Groet Harry

 26. WM zegt op

  Waar is in Hua Hin het belastingkantoor gevestigd waarover wordt geschreven?

  • HarryN zegt op

   zie reactie in dit topic van Amel d.d. 3 januari

 27. Lammert de Haan zegt op

  John, ik herhaal hier even jouw vraag. Het direct reageren op jouw vraag maakt de zaak wat chaotisch en waarom?
  Ik krijg een email met daarin een nieuwe reactie en moet vervolgens soms een heel eind scrollen om het bericht te vinden.

  Jouw vraag:
  “Beste Lammert,
  Ik heb een maand of drie een verzoek in gediend, voor vrijstelling loonbelasting ( het ging om afkoop van een
  1400 euro) alles papieren ingediend met mijn Thais belasting nr en deze werd afgewezen, ze willen de laatste
  aangifte van de Thaise belastingdienst. Ik heb dit eerder hier gepost, maar geen goed antwoord gekregen !”

  Als dit een afkoop betreft van een lijfrente dan is de weigering correct. Zij valt dan niet binnen de definitie van een lijfrente, zoals het Belastingverdrag Nederland-Thailand aangeeft (art. 18, lid 3). En dan is de Nederlandse wet van toepassing (met belastingheffing door Nederland).

  Maar ik vermoed eerder, gezien de hoogte van het afkoopbedrag, dat het gaat om een zgn. ‘klein pensioen’. En dan is de eis van de Belastingdienst niet terecht. Je hebt je aanvraag destijds gedaan met het oude formulier. In de toelichting op dat formulier werd het overleggen van een (recente) aanslag als VOORBEELD genoemd.

  Tegen deze afwijzing kun je geen bezwaar indienen maar wel tegen de inhouding van loonbelasting mocht de uitbetaling reeds hebben plaatsgevonden. Zo’n bezwaar moet wel binnen 6 weken na datum van de inhouding worden ingediend bij de Belastingdienst. Als deze termijn inmiddels is verstreken dan rest jou de mogelijkheid tot het doen van aangifte na afloop van het jaar en hoop ik dat je de afkoop ook binnen het jaar van genieten ervan hebt ingebracht in Thailand. Want anders zou je best eens op kunnen lopen tegen het bepaalde in artikel 27 van het Verdrag (de zgn. remittance base).

  • Lammert de Haan zegt op

   Ik zie trouwens dat jij een ‘aangifte’ noemt in je vraag. Maar daarvoor geldt hetzelfde als voor ‘aanslag’. Beide werden genoemd als voorbeeld.

 28. aad zegt op

  Hallo Harry,
  Bedankt mar ik heb het daar helaas niet kunnen vinden maar wel elders via deze link:

  http://verwervingskosten.linktrailer.nl/

  Ik heb daar eechter ook niet de bijlage over de verwervingskosten gevonden. Als jij een kopie hebt zou je me die dan willen toesturen per email? Aad.vanvliet1@gmail.com

  Overigens is die opgave ‘Duijvenbode’ erg interessant omdat daarin voor mij de aftrek van 190.000 Bt voorkomt vanwege ouder zijn als 65 jaar! Het is trouwens van Duijvebode heel erg sympathiek dat hij dat zo uitgebreid en onderbouwd heeft gemeld! En verder zal er voor de meesten geen enkele PIT (Private Income Tax) aan de orde zijn vanwege de aftrekposten die in de opgave van Duijvenbode voorkomen! Dat is al eerder opgemerkt en hoe gaat de BD/NL daar nou mee om? Die vallen dan van kinnesinne om!

  Even terug naar de kern van de commotie. De hele discussie gaat eigenlijk om een aanvraag Vrijstellingen Inhoudingen richting BD/NL. Als men die al heeft dan is men voorlopig buiten schot voor zolang die nog lopen. Anders wordt het natuurlijk voor diegenen die binnenkort de Aanvraag Vrijstellingen wél moeten doen. Die komen dan in aanraking met de Thaise BD, voor een Tax ID, die eigenlijk vriendelijk en behulpzaam is maar niet in alle gevallen goed op de hoogte is.

  Ook is mij niet geheel duidelijk wat voor gegevens de Thaise BD nou eigenlijk accepteert als bewijs van in Th belast inkomen. Een opgave van een Thaise bankrekening waaruit duidelijk wordt dat er vanuit NL gelden zijn overgemaakt op die rekening wordt kennelijk geaccepteerd als voldoende bewijs. (export van gelden uit NL) Dat betekent mi dat er het beste een aparte rekening rekening wordt geopend waarop eventuele (bedrijfs) pensioen uitkeringen worden gestort). Dat hoeft echter niet het enige te zijn en wellicht zijn ook Jaaropgaven acceptabel hetgeen vermijdt dat banken in de procedure worden opgenomen wat weer volgende problemen en kosten met zich mee kan brengen.

  Ik ben trouwens nog steeds van mening dat het Belastingverdrag exakt aangeeft wat als Belastingplichtig wordt beschouwd namelijk het feit dat men in de Andere Staat WOONT. Indien dat kan worden aangetoond (en dat heeft al iemand enige dagen geleden opgemerkt en doorgedrukt en heeft daarmee zijn Vrijstellingen verkregen) heeft de BD/NL eigenlijk niks meer te zeggen. Dat nieuwe formulier heeft mi geen waarde omdat het extra condities stelt die buiten het Verdrag vallen.

  Maar goed voor diegenen die het nu aangaat is het wellicht simpeler om maar te proberen om de Tax ID te pakken te krijgen. Het lijkt me dus van centraal belang voor de groep waar het om gaat dat iedereen die dat in Th al heeft gedaan aan te geven waar dat lokaal goed is gegaan en hoe en waar zodat anderen die in dat gebied wonen daar gebruik van kunnen maken.

  Voor degenen die het aangaat is ook nog van belang te weten waarom de een slechts 5 jaar Vrijstelling krijgt en de volgende 10 jaar?

  Groeten,

  PS Ik bergijp eigenlijk niet waarom er van de tekst in het blog tegenwoordig geen kopieen meer mogen worden gemaakt?


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website