Krijg de e-mails in mijn box. De voorlopige aanslagen 2017 zijn uit en mensen met een AOW-uitkering die niet (voldoende) laten inhouden bij de SVB zullen moeten betalen.

Het tarief in 2017 is:

 • 8,90 procent mits geheel vallend in schijf 1 tot 19.982 euro.
 • Over het meerdere tot 33.791 euro 13,15 procent (schijf 2).
 • Daarna komen nog twee schijven.

Nota bene: Ben je geboren voor 1-1-1946 dan loopt schijf 2 tot 34.130 euro.

Je mag die aanslag in termijnen betalen maar ook ineens en dan krijg je wat korting.

Voor het geval de SVB wel inhoudt kun je de belastingdienst daarop attent maken en vermindering vragen.

Denk er aan, als je ook ander in Nederland belast inkomen hebt dat die inkomens bij elkaar opgeteld moeten worden om de uiteindelijk verschuldigde belasting te kunnen bepalen.

Waarom krijg ik e-mails?

Mensen zijn verrast. Omdat velen in Thailand niet hebben laten inhouden of op aanslag hebben betaald over de jaren 2015 en/of 2016 worden die nu verrast.

Het tarief in de laagste schijf in 2015 is 8,35%, in 2016 8,40%. Hou er rekening mee dat je daarvoor aangeslagen kunt worden zoals in dit blog eerder al eens uitgelegd. Daar helpt geen moedertjelief aan.

Weblink: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/12/21/belangrijkste-wijzigingen-belastingen-2017 … en druk op ‘documenten’ en daarna op ‘download’

Erik Kuijpers


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

40 reacties op “Belastingen: de voorlopige aanslagen 2017 zijn uit!”

 1. ruud zegt op

  Zoals verwacht, de belasting een half procent omhoog en de premie een half procent omlaag.
  Zo is er weer een half procent van de AOW uitkering in Thailand (en een aantal andere landen) afgeknabbeld.

 2. printen zegt op

  Als ik goed lees, dan zijn de aanslagen meteen voor drie jaar? 2015, 2016 en 2017.
  Maar als ik voor 2015 aangifte heb gedaan en dat zal ik ook voor 2016 doen, krijg ik dan die aanslagen voor 2016 en 2017? Ik sta bij Heerlen als jaren ingeschreven en betaal al jaren belasting via aangiftes.

  Ik heb een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen, die bij de belastingaangiftes gebruikt moet worden.

  • NicoB zegt op

   Als begin 2016 aangifte is gedaan voor 2015, dan zal inmiddels voor dat jaar de definitieve aanslag al zijn opgelegd en betaald.
   Het jaar 2016 kan een geval van tussen de wal en het schip geraken zijn. Je kunt daar een voorlopige aanslag voor vragen of de fiscus legt die nog op, maar binnen een paar maanden doe je aangifte en volgt een definitieve aanslag, die je dan betaald. Ik verwacht dat nu geen voorlopige aanslag 2016 meer volgt, dus dan wordt dat afgewikkeld na de aangifte 2016.
   De voorlopige aanslag 2017 kan terecht zijn indien je de SVB ten onrechte een Loonheffingskorting hebt laten toepassen. Heb je dat niet gedaan, dan is er over je Aow voldoende Loonheffing ingehouden en heb je niets na te betalen, mits geen ander inkomen. M.i. beste om bij de SVB te melden dat er geen Loonheffingskorting, meer, dient te worden toegepast.
   Heb je nog ander inkomen dat in NL belast moet worden, dan kun je, wonend in Thailand en niet meer kwalificerend voor binnenlands belastingplichtige, het eenvoudigst geen Loonheffingskorting toe laten passen op dat andere inkomen, dan volgt er niet snel een voorlopige aanslag, behoudens bij hogere inkomens vanwege de cumulatie en de tariefschijven.
   NicoB

  • Lammert de Haan zegt op

   Nee Printer, zo werkt het niet. Een aanslag wordt per jaar opgelegd. Heb je over 2015 een (voorlopige) aanslag opgelegd gekregen, dan kun je ook welhaast rekenen op een voorlopige aanslag voor 2017 (zo je die nog niet hebt ontvangen).

   Voor 2016 zijn voor dit soort situaties geen voorlopige aanslagen opgelegd en dat zal ook niet meer gebeuren. Maar hou er voor jezelf wel rekening mee dat je, als je over 2015 hebt moeten (bij)betalen, dat dat voor 2016 na aangifte ook het geval zal zijn. Maar dan zitten we al heel ver in 2017 en als je ook nog eens uitstel van het doen van aangifte over 2016 hebt aangevraagd (tot 1 september 2017), reeds in begin 2018 als ook werkelijk te betalen!

 3. Hans van Mourik zegt op

  Hans van Mourik zegt.
  Ook ik heb post gekregen via mijn overheid (digid) van de belastingdienst inzake voorlopige aanslag 2017.
  Gebaseerd op uw definitieve aanslag 2015.
  Nu het volgende de aanslag is 1525 euro mag ik in 11 termijnen doen.
  Voor 28-02 in 1 keer betalen korting 26 euro, dat is meer als je van de bank krijgt is 0.3 procent.
  Betaal het dus in 1x.
  Van mijn ABP hebben loonheffing ingehouden 1096 zonder heffings korting.2015
  Van mijn SVB hebben ze loonheffing ingehouden over 2015 maar wel heffings korting (JA))
  Mijn vraag moet ik aan mijn ABP, vragen of ze meer loonheffing willen inhouden of,
  Aan mijn SVB om loonheffing in te houden zonder heffing korting.dus (NEE)
  Graag advies.
  Hans van Mourik

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat het ABP geen heffingskorting in houdt is correct. Daar gewoon mee doorgaan.

   Dat de SVB wel de heffingskortingen toepast is niet correct. Dit kun je wijzigen via ‘Mijn SVB’. Echter dan moet je wel DigiD met sms-controle hebben ingesteld en dat komt minder vaak voor.

   Vervolgens kun je een wijziging schriftelijk doorgeven aan de SVB. Download daarvoor het volgende formulier van de Belastingdienst, vul dat met je computer in en stuur het op naar jouw SVB-kantoor:
   http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/model_opgaaf_gegevens_voor_de_loonheffingen_lh0082z6fol.pdf

   Maar jouw voorlopige aanslag 2017 is nagenoeg gelijk is aan het op aanslag te betalen bedrag aan inkomstenbelasting over 2015 vanwege het feit dat de SVB de heffingskortingen heeft toegepast.

   Voor jou lijkt me het dan ook beter om géén wijziging door te geven aan de SVB, want dan gaat zij op jou inhouden terwijl je ook betaalt op de voorlopige aanslag. Dan zou het voor 2017 dubbel op gaan, nl. wél een inhouding door de SVB en een voorlopige aanslag, welke is gebaseerd op géén inhouding door de SVB vanwege het toepassen van de heffingskortingen.

 4. Hans van Mourik zegt op

  Hans van Mourik zegt.
  Correctie vorig bericht van mijn SVB hebben ze over 2015 GEEN loonheffing ingehouden.
  Wel heffings korting , zo doende 0
  Hans van Mourik

  • NicoB zegt op

   Hans, als je wilt weten of je voor 2015 iets na te betalen hebt kun je de aangifte 2015 invullen en het resultaat rolt er uit. Uiteraard vul je dan in wat de feiten zijn conform de jaaropgaven, dus belast inkomen en de daadwerkelijk ingehouden Loonheffing.
   Succes.
   NicoB

  • Lammert de Haan zegt op

   Klopt. Heb ik al meegenomen in mijn reactie op jouw eerdere bericht.

   • Lammert de Haan zegt op

    Dit was uiteraard een reactie op het correctie-bericht van Hans.

 5. teun zegt op

  SVB net gebeld. Daar krijg je nog steeds de reactie: het klopt niet, dat wetswijziging 1-1-2015 betekent, dat er belasting wordt ingehouden/betaald moet worden. Ook liet men weten platgebeld te worden.

  Men weet daar over wetswijziging per 1-1-2015, maar stelt dat die geen invloed heeft op wijziging op heffingskorting.

  Toch wel merkwaardig (netjes uitgedrukt) dat Dijsselbloem zijn eigen SVB niet heft geinstrueerd om heffingskorting op te heffen/aanpassen. Onbehoorlijk bestuur?

  Ik woon in Thailand en hoor daar de wet te kennen. Dus wetswijzigingen in (belasting)wetten in Nederland hoef ik niet te kennen.

  Ik zag trouwens dat ik bij mijn AOW (waar ik 4-5 jaar geen premie voor betaalde en dus nu minder ontvang a 2 % per niet betaald jaar) men mij heft gemeend Inkomensondersteuning uit te keren. Dat gebeurt niet helemaal voor niks. Toch?

  En dan nu opeens belasting gaan heffen?

  Een merkwaardige zaak, die juridisch wel wat haken en ogen heft, zou ik menen.
  Temeer omdat men (SVB dan wel Belastingdienst) 2 jaar lang niks onderneemt.

  • NicoB zegt op

   Teun, het is vervelend, maar sinds 1-1-2015 heb je, wonend in Thailand, geen recht meer op een Heffingskorting, dus kun je beter geen gebruik maken van de Loonheffingskorting. Fout van de Belastingdienst je daar niet over te informeren, mooier kunnen ze het daar niet meer maken.
   Ook de SVB zou aan het toepassen van de Loonheffingskorting een einde hebben moeten maken cq. je voor de keuze hebben moeten stellen. Ondanks dat dit allemaal niet gebeurd is, feit blijft, dat als er Loonheffingskorting is toegepast vanaf 2015, er dus nabetaald zal moeten worden.
   NicoB

   • teun zegt op

    Je constatering is geheel juist wat betreft het lakse gedrag van Belastingdienst en SVB t.a..v. informatieverschaffing.

    Slechts diegenen, die toevallig al langer Thailandblog volgen, zijn op de hoogte van Wetswijziging 2015. Of kunnen dat zijn.
    Maar er zijn hele groepen, die Thailandblog niet lezen/volgen. Die weten dus nog van niks en krijgen van SVB bij eventuele navraag bovendien verkeerde informatie.

    Het is allemaal te idioot voor woorden. Het lijkt mij toch verwijtbaar gedrag van de overheid:
    * niet (op tijd) informeren (Belastingdienst)
    * foutief informeren (SVB). NB!! Deze laatste blijft nog steeds kennelijk foutieve info verspreiden.

  • ruud zegt op

   Mogelijk bent u in Thailand niet verplicht, om de Nederlandse wetten te kennen.
   Zeker weten doe ik dat niet.
   Maar mogelijk is het wel handig als u dat onverplicht toch bijhoudt.
   Per slot van rekening bent uzelf degene die in de problemen kan komen, als u dat niet doet.

   En mogelijk was die inkomensondersteuning bedoeld, om u te helpen, uw belastingaanslag te kunnen betalen.

   • teun zegt op

    Ruud,
    Als ik dus en thaise en nederlandse wetgeving moet bijhouden heb ik een dagtaak. En daar ben ik niet voor geemigreerd/verhuisd.

    Mijn AOW heb ik al vanaf 2013. Die inkomensondersteuning dus ook. Heeft m.i. dus niks van doen met onderhavige belastingheffing.

    En ik heb die ondersteuning niet gevraagd.

    Het blijft m.i. een heel merkwaardige zaak: belasting betalen in een land waar je niet woont en ook geen rechten meer hebt.

  • edard zegt op

   volgens e.u burger en e.u regels heb je recht op heffingskorting
   dus als je belasting betaalt heb je ook recht op heffingskorting
   dus dhr. dijselbloem slaat de plank totaal mis en nog wel meerdere overheidsdienaren

   • NicoB zegt op

    Gezien de uiteenlopende reacties is het wel erg onzeker, wat is het nou, dat hoor ik graag van echte specialisten, Lammert de Haan als thans praktiserend Belastingadviseur?
    Hebben mensen die buiten Nederland en de EU wonen vanaf 1-1-2015 nu wel of niet Recht op Heffingskorting?
    Zoja, dan ook Heffingskorting voor de partner?
    Als de SVB zegt dat er recht is op Heffingskorting en ook de in te houden Loonheffing daarop baseert als je daarom vraagt, hoe kan de Belastingdienst nu dan komen met een voorlopige aanslag voor 2017?
    Liet je geen Loonheffing inhouden in 2015 en deed je digitaal aangifte voor dat jaar, dan volgde uit het aangifte programma van de Belastingdienst dat je Inkomstenbelasting moest nabetalen.
    Zijn de regels in dat programma dan ook niet in orde?
    Gezien wat hiervoor staat kan ik tot geen andere conclusie komen dan dat er geen Recht op Heffingskorting meer is sinds 1-1-2015.
    Wie weet het definitief?

    • teun zegt op

     Voor de aardigheid eens googelen op “alleen AOW en belasting betalen”. Daar kom je dan ook de site van de Belastingdienst tegen op dit punt.
     Volstrekt onduidelijk of er nu wel of niet moet worden betaald.

     Het is gewoon te gek, dat de ene Overheidsinstantie (SVB) anders beslist dan de andere (Belastingdienst). Terwijl die laatste ook nog ruimte laat voor onduidelijkheid.

     Dit is een quote uit de site van de Belastingdienst:

     U krijgt 1 uitkering

     Ontvangt u 1 uitkering? Bijvoorbeeld alleen een AOW-uitkering of alleen een andere uitkering? Dan kan de uitkeringsinstantie voor de berekening van de belasting rekening houden met de loonheffingskorting waar u recht op hebt. Hierdoor betaalt u minder belasting over uw uitkering.


     Als men aanvullend pensioen heeft waarvoor vrijstelling is verkregen en dat aanvullende pensioen is – in principe – hier in Thailand belastbaar dan heeft men de facto in Nederland alleen AOW. Of en zo ja hoeveel belasting in Thailand over dat aanvullende pensioen wordt betaald daar heeft de Nederlandse Overheid (Belastingdienst) niks mee te maken.

     Als leek is hier dus geen touw meer aan vast te knopen. Vooral als een andere Overheidsinstantie (i.c. SVB) expliciet stelt: geen belasting!

    • erik kuijpers zegt op

     Kijk in de Wet op de Inkomstenbelasting en zoek op ‘kwalificerende belastingplichtige’.

     Je hebt recht op heffingskorting als:

     je woont in de EU, EER, Zwitserland en de BES eilanden
     EN
     van jouw wereldinkomen is 90% of meer belast in NL
     EN
     je kunt een verklaring overleggen van de lokale belastingdienst.

     Het is dus EN EN!

     Link: goo.gl/jylCj0
     Daar heb ik hier al eens over geschreven, heel recent nog. Link:
     https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/misverstand-aow-en-loonbelasting/

     … en het staat sinds najaar 2014 in het belastingdossier postactieven.

     Helaas is die regeling niet opgenomen in de Wet op de loonbelasting en houdt de SVB daar geen rekening mee; ABP overigens wel heb ik hier en daar gehoord.

     • ruud zegt op

      @ erik Kuijpers:

      Even los van dit onderwerp, maar ik neem aan, dat het je wel zal bereiken, ook als het niet wordt geplaatst.

      Ik ben zeer kort geleden op het hoofdkantoor van Udon Thani geweest, om een kleine bijdrage te doen aan de Thaise belastingdienst.

      Daar ben ik net als vorig jaar heel vriendelijk en netjes geholpen.
      Daar heb ik tegelijk ook je klacht over het kantoor van 19-11-2016 gedeponeerd.

      Ik moet zeggen, dat de twee ambtenaren uitermate verbaasd waren.
      Ik moet zeggen, dat ik ook verbaasd was over het stukje van 19-11-2016.
      Zeker gezien mijn goede ervaringen van begin vorig jaar.

      Ik heb verder niet gevraagd, wat ze er eventueel mee zouden willen doen.
      Dat is mijn verantwoording verder niet.
      De reden, dat ik het door heb gegeven, was meer de slechte naam die het kantoor kreeg door dat stukje, en ik vond, dat ze in ieder geval recht hadden om te weten van het bestaan van het artikel, zeker gezien mijn persoonlijke ervaring met het kantoor.

      Met vriendelijke groet,

      Ruud.

      • erik kuijpers zegt op

       Welk stuk van 19-11-2016? Ik val niet onder Udon Thani dus het zal de ervaring van een ander zijn.

      • erik kuijpers zegt op

       Ruud, wil je me svp een e-mail zenden? Ik ben op hoofdkantoor Nongkhai ook weggestuurd, net als die man in Udon Thani….. Kan ik ook eens in Udon gaan praten want ik moet me ook registreren al hoef ik niets te betalen door de leeftijdsvrijstelling.

       siameesleesplankje@mail.com

      • erik kuijpers zegt op

       Tja, Ruud, misschien kun je wat meer lezen in dit blog.

       Jij bent netjes geholpen maar er zijn in oktober 2016 in Udon Thani twee NL-ers weggezonden en als je dit blog leest dan leer je dat het schering en inslag is.

       Waarom denk je dat zoveel NL-ers problemen hebben met de NL fiscus? Juist, de Thaise administratie weigert vaak. De kennis van belastingwetten is prima in orde maar kennis van verdragen, mijn eigen ervaring, is wel eens ondermaats.

       Dat je ook een in bedekte termen verpakt dreigement naar mij uit acht ik hoogst beschamend van je. Gelukkig ben ik iemand die kan staven wat ie zegt. Jij hebt tot nu toe hier niet gestaafd waarom je herrie hebt met Khon Kaen belastingdienst. Het had je gesierd daar netjes voor uit te komen.

       • ruud zegt op

        Beste Erik, er staat geen bedreiging in mijn stukje.
        Zelfs niet in bedekte termen.
        Dat is wat je er zelf in leest.

        Ik geef alleen aan, ik vond alleen, dat als er negatief over een instelling wordt geschreven, die voor mij uiterst behulpzaam is geweest en ook zeer sterk de indruk geeft in het algemeen behulpzaam te willen zijn, ik dat aan ze door moet geven, want slechte service verlenen is zeer zeker de insteek niet van de mensen met wie ik op het kantoor heb gesproken.
        Ik ben met koffie, thee en koekjes (serieus) ontvangen.
        Mogelijk omdat ze me nog kenden van het vorige jaar.
        Het loopt daar blijkbaar niet storm met buitenlanders.

        En er wordt al zo negatief over allerlei instanties geschreven op de forums.

        Wat ik bedoel, is dat de klacht verder hun interne aangelegenheid is en dat ze zelf maar uit moeten zoeken wat ze er mee willen doen.
        Ik heb hem doorgegeven en daar houdt het voor mij mee op.

        Ik heb nog geprobeerd een balletje op te gooien, over de verschillende handelswijzen op verschillende kantoren, ook voor wat betreft immigratie.

        Maar dat probleem kennen ze wel, maar het is niet iets wat zij op kunnen lossen.
        Zij runnen gewoon hun eigen toko, net als alle andere overheidsdiensten.
        Niet dat ik verwacht had, dat ze dat probleem op gingen lossen.

        Een dreigement aan een anoniem persoon op een forum, waarvan je niet eens weet, of de gebruikte naam, ook de werkelijke naam is, is overigens een lachwekkend idee.

    • Lammert de Haan zegt op

     Thailand Blog heeft hier in het verleden bol over gestaan. Maar ook in het Belastingdossier besteden Erik en ik hier in ruime mate aandacht aan.

     Woon je buiten de EU, IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein of op een van de BES-eilanden, dan heb je vanaf 1 januari 2015 geen recht meer op heffingskortingen. Ook de uitbetaling van (een deel van) de algemene heffingskorting aan je fiscale partner is komen te vervallen.

     Maar ook al woon je binnen genoemde landen/eilanden dan nog moet minimaal 90% van je wereldinkomen in Nederland belast zijn en moet je een verklaring van de fiscale autoriteit van je woonland kunnen over leggen. Dus ook voor de meeste in/op genoemde landen/eilanden wonende Nederlanders geldt dat zij geen recht zullen hebben op toepassing van de heffingskortingen ingaande 2015.

     Overigens werkt het programma van de Belastingdienst voor wat betreft de aangifte inkomstenbelasting bij wonen in het buitenland correct. Hierin moet je je woonland en je wereldinkomen aangegeven en wat hiervan belast is in Nederland. Daar schort dus niets aan.

     Op het punt van de positie van de SVB in dit geheel zal ik een aparte reactie plaatsen als reactie op het artikel van Erik. Hij deelt daarin een terechte vermaning uit aan hen die het betreft.

     • Lammert de Haan zegt op

      Alhoewel het niet expliciet werd vermeld was mijn eerste reactie een reactie op de vraag van Nico B over het al dan niet vervallen zijn van de heffingskortingen en zijn opmerking over het aangifteprogramma van de Belastingdienst, wat een aantal berichten hoger staat.

 6. edard zegt op

  hoe kan ik nou belasting betalen als mijn bezwaarschriften nog steeds in behandeling zijn
  misschien leef ik tegen die tijd niet meer

 7. erik kuijpers zegt op

  In dit blog schreef ik dit kortgeleden:

  https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/misverstand-aow-en-loonbelasting/

  Ik verwacht dit al twee jaar en ik ben niet de enige.

  Daarin heb ik uiteengezet waarom de SVB nog steeds geen rekening houdt met Thailand als woonland; het begrip ‘kwalificerende belastingplichtige’ staat simpelweg niet in de wet op de loonbelasting. Heb je daar dus een ‘oude’ verklaring heffingskorting liggen en ‘ja’ aangekruist op de vraag ‘wilt u heffingskorting’ dan wordt niets of te weinig ingehouden over de AOW.

  Hans, wij hebben hier geen recht op heffingskorting en als je die wel hebt gevraagd is het aan te bevelen dat te wijzigen zodat iedere maand 8,90 procent loonbelasting wordt ingehouden. Dan weet je waar je aan toe bent. Wijzigen kan op de site van de SVB met DigiD inlog.

  Ruud, als het plan Dijkhuizen er ongewijzigd door komt dan vervallen ook in NL de heffingskortingen en een van de compensaties is de AOW verhogen. Daarna stijgt het belastingtarief in NL langzaam naar, gokje, 18 procent in schijf 1 en valt de AOW-premie er uit. Maar als de formatie lang gaat duren na de verkiezingen wordt ‘Dijkhuizen’ op zijn vroegst 2019; het is een zeer ingrijpende operatie.

  En aan allen: op JOU rust de verplichting het verzoek heffingskorting te herzien bij wijziging van omstandigheden. Of een wetswijziging daar ook onder valt betwijfel ik maar men zal zich daarop (proberen te) beroepen.

  Tenslotte wijs ik op mijn woorden: je KUNT aangeslagen worden over 2015 en 2016.

  Daar is in dit blog al eens over geschreven; in maart 2015 heb ik in een forum daar al voor gewaarschuwd en tenslotte staat dit ook in het belastingdossier in dit blog sinds najaar 2014.

  • edard zegt op

   de rechter mag nooit de loonbelastingwet toetsen aan de de grondwet art.1 gw – in art. evrm art.14 kan de rechter wel wetten en verdragen toetsen aan het verbod

   • edard zegt op

    met art. 1.gw bedoel ik art.120 gw

 8. Leo Th. zegt op

  De slogan van de Belastingdienst “Leuker kunnen we het voor u niet maken , wel makkelijker” is duidelijk niet van toepassing op Nederlanders die permanent in het buitenland en dus ook Thailand wonen. Het is toch bijzonder verwarrend dat overheidsdiensten elkaar tegenspreken! Loonheffingen soms wel en soms niet ingehouden en heffingskortingen die al dan niet van toepassing zijn. Voor een leek is het steeds moeilijker geworden aan welke voorwaarden voldaan moet worden en welke papieren vereist zijn en ingevuld dienen te worden. En dan schijnen besluiten door de Belastingdienst ook nog af te hangen welke inspecteur je treft. Kortom, het is een doolhof waaruit het steeds moeilijker wordt om de juiste uitgang te vinden.

 9. edard zegt op

  verder zegt het int.verdragenrechtdat een partij zich in beginsel niet mag beroepen op bepalingen van nationaal recht om het niet ten uitvoer leggen van een verdrag te rechtvaardigen
  en dan geldt hier ook het adagium pacta sunt servanda – overeenkomsten dienen te goeder trouw nagekomen te worden

 10. Lammert de Haan zegt op

  Erik schrijft: “En aan allen: op JOU rust de verplichting het verzoek heffingskorting te herzien bij wijziging van omstandigheden. Of een wetswijziging daar ook onder valt betwijfel ik maar men zal zich daarop (proberen te) beroepen.”

  En hiermee sla je (voor een deel) de spijker op z’n kop!

  Ik lees hier (maar ook elders) maar al te vaak dat: “de SVB had dit moeten doen” en “de Belastingdienst had dat moeten doen”.
  Ik hoor niemand over ‘eigen verantwoordelijkheid’ en zelfs over een eigen verplichting. Het lijkt er wel op dat ‘verantwoordelijkheid afschuiven’ een nationale sport is geworden. Een vorm van Calimero-gedrag?

  Je hoeft er trouwens niet te aan te twijfelen of de wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB) op het punt van de heffingskortingen bij wonen in het buitenland wel op de juiste manier is verwerkt in de Wet op de Loonbelasting 1964 (Wet lb). Zij houdt thans terdege rekening met wonen in het buitenland en wonen in Nederland.door in artikel 23, lid 3, onder 3, a.2, wonen in Nederland expliciet tot uitdrukking te brengen. Dit is louter een uitvloeisel uit de wijziging van de Wet IB per 1 januari 2015. Gelijk met de wijziging van de Wet IB is dus ook de Wet lb aangepast.

  Heb je in het verleden te kennen gegeven dat de heffingskortingen moeten worden toegepast, dan mag de SVB dat niet zomaar even wijzigen. Zie artikel 23, lid 1, van de Wet lb.

  Daarbij hoeft zij thans geen loonbelastingverklaring meer te vragen bij wonen in Nederland: de heffingskortingen worden automatisch toegepast totdat je schriftelijk te kennen hebt gegeven van deze toepassing af te zien. Zie artikel 23, lid 3 onder 3, a.2, van de Wet lb.

  Het verschil tussen lid 1 en lid 3 geeft thans juist de gewijzigde wetgeving per 1 januari 2015 op het punt van de heffingskortingen in voldoende mate weer:
  a. bij wonen in het buitenland zul je nu op grond van het eerste lid expliciet schriftelijk de toepassing van de heffingskortingen moeten intrekken; dat mag de SVB dus niet eigenhandig doen;
  b. bij wonen in Nederland worden de heffingskortingen nu op grond van het derde lid automatisch toegepast totdat je schriftelijk verklaart hiervan te willen afzien.

  “Artikel 23

  • 1 De heffingskorting voor de loonbelasting wordt slechts toegepast ingeval de werknemer daartoe een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek aan de inhoudingsplichtige heeft gedaan. Het verzoek geldt tot het tijdstip waarop de werknemer het verzoek schriftelijk, gedagtekend en ondertekend intrekt.
  • 3 In afwijking van het eerste lid wordt de belasting ingehouden:
  a. met toepassing van de heffingskorting voor de loonbelasting:
  2°. met betrekking tot het loon in de vorm van uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet dan wel loon uit vroegere dienstbetrekking waarin zijn begrepen de uitkeringen ingevolge de Algemene Ouderdomswet dat een in Nederland wonende werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt geniet, tenzij de werknemer een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek aan de inhoudingsplichtige heeft gedaan om de heffingskorting voor de loonbelasting niet toe te passen.”

  • erik kuijpers zegt op

   Maar daar is het SVB probleem nog niet direct mee opgelost; maar in de tijd zullen de oude heffingskortingverzoeken wel verdwijnen. Het is evenwel zuur voor mensen met een klein pensioen naast de AOW en weinig spaarcenten die ineens over twee jaar zullen moeten bijbetalen als men gaat heffen. Als…!

   • Lammert de Haan zegt op

    Erik, als aanvulling op jouw opmerking dat “oude heffingskortingen in de tijd wel zullen verdwijnen”, nog even het volgende:
    1. het nieuwe aanvraagformulier maakt de zaak nog een stuk lastiger;
    2. het wordt hoog tijd dat men het over een andere boeg gaat gooien en wel om de volgende reden.

    De vrijstellingsverklaring en dus ook het aanvraagformulier daartoe, mist elke wettelijke basis: het zevende lid van artikel 27 van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet lb), handelende over de wijze van heffing en waarop deze verklaring was gebaseerd, is met het Belastingplan 2003 reeds komen te vervallen. Dat is dus al weer een tijdje geleden.
    M.a.w.: de pensioenuitvoerder kan nu zélf besluiten om geen loonheffing meer in te houden. Bij twijfel van hun kant kunnen ZIJ ZELF een verklaring van de inspecteur vragen.

    Lees maar eens de Memorie van Toelichting behorende bij deze wetswijziging:

    “Artikel II, onderdeel E (artikel 27 van de Wet op de loonbelasting 1964)
    Het in het zevende lid opgenomen formele vereiste dat een inhoudingsplichtige, ingeval op grond van een verdrag of enige andere regel van internationaal recht geen loonbelasting behoort te worden ingehouden, alleen dan inhouding van loonbelasting achterwege kan laten indien de werknemer hem een daartoe strekkende verklaring heeft gegeven die de werknemer van de inspecteur heeft gekregen, vervalt.
    Het vervallen van dit vereiste betekent een administratieve lastenverlichting voor de inhoudingsplichtige.
    Het blijft overigens (facultatief) mogelijk voor inhoudingsplichtigen om in geval van twijfel over de al dan niet bestaande inhoudingsplicht een verklaring van de inspecteur te vragen.”

    En dan doet het wel heel vreemd aan dat in een vrijstellingsverklaring van de inspecteur van 18 oktober 2016 van de Belastingdienst, Kantoor Arnhem en welke ik vanuit Thailand heb ontvangen nog steeds wordt verwezen naar het al lang niet meer bestaande zevende lid van artikel 27 van de Wet lb. De oorzaak van deze onkunde is bij mij niet bekend, maar het zou kunnen zijn dat een oude postduif, welke deze wijziging in Arnhem had moeten afleveren, onderweg het loodje heeft gelegd of dat men in Arnhem beschikt over een wel héél trage internetverbinding. Maar het kan natuurlijk ook zomaar een gebrek aan wetskennis zijn. Wie zal het zeggen!

    Daarnaast is het de vraag of deze wetswijziging wel in voldoende mate bekend is bij de pensioenuitvoerders. Maar dat is bij Kantoor Buitenland van de Belastingdienst kennelijk ook niet het geval en dus maakt dat weinig verschil.

    Wellicht zul je ook hen in ruime mate van informatie moeten voorzien, zoals:
    a. onder toezending van de bij de wetswijziging behorende Memorie van Toelichting, hen wijzen op de sedert 2003 geldende wettelijke bepalingen;
    b. onder toezending van het Belastingverdrag Nederland-Thailand hen wijzen op het in artikel 4 gestelde t.a.v. de fiscale woonplaats;
    c. hen in voldoende mate aantonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand;
    d. hen wijzen op het bepaalde in artikel 18, lid 1, van het Verdrag.

    Maar, zoals reeds gezegd: deze informatie zou je ook moeten zenden naar de Belastingdienst, Kantoor Buitenland, bij je aanvraag om vrijstelling wegens gebrek aan kennis bij dat kantoor..

    Het lijkt me sterk dat de pensioenuitvoerder vervolgens een verklaring van de Thaise Belastingdienst gaat eisen, zoals de Nederlandse Belastingdienst het doet, maar welke eis geen enkele wettelijke basis heeft, zoals ik reeds aangaf.

    Deze weg lijkt mij gemakkelijker te begaan dan die via de Belastingdienst.

  • NicoB zegt op

   Mijn conclusie in een eerdere reactie om 07.40 uur is dus juist.
   Erik Kuijpers en Lammert de Haan, dank voor jullie waardevolle toelichtingen en duidelijkheid, mij is het nu wel geheel duidelijk.
   Feit: Aow voor mensen wonend in Thailand is altijd belast in Nederland, dat zei ik al vaker.
   Feit: er is dan sinds 2015 geen Recht meer op Heffingskorting.
   Feit: Laat je geen of onvoldoende Loonheffing inhouden is dat je eigen verantwoording en kun je dus een aanslag verwachten.
   NicoB

   • erik kuijpers zegt op

    Ik hoop dat we hiermee dit hoofdstuk kunnen afsluiten en dat iedereen weet wat ie in zijn brievenbus kan verwachten. De belasting over mijn AOW wordt aan de bron ingehouden, ik ben er van af wat dat betreft.

    De tekst met toelichting van Lammert de Haan hierboven ga ik printen en vasthouden voor volgende aanvragen; dank daarvoor.

 11. mart zegt op

  Man, man, man
  Wat een geneuzel ( mooi oud woord) over belasting of niet, regel dit, art. dat en het gaat maar door, de een weet meer dan de ander, geeft dit advies of geeft dat advies…
  Is het gewoon niet simpel zo dat .. een Nederlander zijn inkomsten krijgt uit de Aow evt aangevuld met een pensioen daarover gewoon zijn belasting betaalt. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat je zomaar geld krijgt uit een geboorteland (in dit geval Nl.) Zonder daar belasting over te betalen, van die belasting worden namelijk ook je inkomsten betaalt/ uitgekeerd. Iedereen in Nl betaalt belasting (?) of zou die moeten betalen, maakt of kan gebruik maken van zijn recht daarop. Wil jij daar van afwijken zul jij zelf daar verantwoording over moeten geven/ afleggen aan de belastingdienst. Vandaar die vrijstelling als je bent uitgeschreven uit Nederland dat je geen premie volksverzekering meer betaalt, terecht je maakt er geen gebruik meer van. Misschien is dit allemaal te simpel gesteld maar in mijn ogen het meest logische, maar goed het kan voor een ander niet zo zijn, ik ben nogal plichtsgetrouw, zal ook nooit mijn Nederlanderschap opgeven,.. je maintendrai ..
  Ik groet u allen, saswadee pi mai,

  Mart

  • Lammert de Haan zegt op

   Hierin moet ik je helaas gelijk geven, Mart. Maar dan wel “geneuzel” van jouw kant, daarbij niet gehinderd door ook maar enige kennis van zaken.

   Verdiep je eerst eens in de materie. Volg daarbij de berichten in Thailand Blog met wat meer regelmaat en lees eens het in dit blog verschenen Belastingdossier.
   En kom vervolgens nog maar eens terug. Misschien dat je dan weet waarover je schrijft i.p.v. ons met dit soort van berichten lastig te vallen.

   Maar ik kan je nu al wel vertellen dat je bij wonen in Thailand aanmerkelijk meer belasting over je AOW-uitkering betaald dan de belasting én premie volksverzekeringen tezamen bij wonen in Nederland.
   Zonder ook maar van enige voorziening in Nederland gebruik te maken ben je het melkkoetje van de Nederlandse Staat: je krijgt geen ‘voer’ maar ‘mag’ wel ‘melk’ geven, maar dan in keiharde euro’s!

 12. teun zegt op

  Even aannemend, dat er geheven gaat worden over AOW:
  wordt er dan en Belasting en Sociale premies geheven of alleen Belasting?

  Erik heeft het in onderhavig artikel alleen over belasting-percentages, terwijl Lammert de Haan – impliciet – stelt, dat er zelfs nog veel meer wordt ingehouden dan belasting verschuldigd als je in Nederland zou wonen met alleen AOW.

  Kan ik – en velen met mij – me alvast voorbereiden op toekomstige inhoudingen door onvolprezen SVB.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website