(Mis-)Verstand over AOW en loonbelasting

Door Erik Kuijpers
Geplaatst in AOW, Belasting Thailand, Expats en pensionado
Tags:
16 december 2016

Er leven misverstanden over het wel of niet inhouden van loonbelasting van de AOW-uitkering als je in Thailand woont. Misschien kan dit bijdragen.

Waar is AOW na emigratie belast?

Dat hangt af van de verdragsbepalingen. In het verdrag tussen Nederland en Thailand wordt de AOW niet genoemd en de bepalingen in het verdrag laten geen keus: AOW is bij wonen in Thailand belast in Nederland.

De wijzigingen per 1-1-2015

De wetgever heeft per genoemde datum in de Wet op de inkomstenbelasting het begrip ‘kwalificerende belastingplichtige’ ingevoerd en als je NIET kwalificeert gaan een aantal faciliteiten aan je neus voorbij.

Onder meer de heffingskorting gaat er dan aan. Op het begrip zelf is in dit blog vaak ingegaan: Thailand staat niet genoemd in het rijtje landen dus wij hebben geen recht op heffingskorting.

Maar dat begrip is niet opgenomen in de Wet op de loonbelasting!

Daarom baseert de SVB de inhouding van loonbelasting ogenschijnlijk enkel op het Model: Opgaaf gegevens voor de loonheffingen dat wij AOW-ers in een grijs of nabij verleden hebben ingevuld. Ik bedoel dit formulier (en je kunt het hier downloaden): download.belastingdienst.nl/

Heb je dat ingevuld, ondertekend en ingeleverd voor 1-1-2015 en heb je aanspraak gemaakt op loonheffingskorting dan zit dat hoogstwaarschijnlijk nog in de computerbestanden van de SVB en houdt men daar rekening mee.

Men baseert zich dan op het bij iedereen bekende artikel 23 lid 1 van de Wet op de loonbelasting dat zegt dat de WERKNEMER ZELF genoemd ‘Model’ moet intrekken en dat het anders blijft gelden.

Maar: bij welke wijzigingen moet jij dat intrekken?

De Wet geeft niets aan. En op genoemd Model staat:

Let op! Als er iets in uw gegevens verandert nadat u dit formulier hebt ingeleverd, moet u dit schriftelijk aan uw werkgever of uitkeringsinstantie doorgeven. Lever dan een nieuwe ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ bij uw werkgever of uitkeringsinstantie in.

Ik lees: UW gegevens. Er staat niet dat jij als werknemer een wetswijziging moet doorgeven aan de werkgever.

Zeker een gigant als de SVB mag je bekend veronderstellen met een ingrijpende maatregel als per 1-1-2015. Zij hadden moeten reageren naar hun klanten, is mijn mening.

Maar zoals wel vaker voorkomt schoten overheid en SVB te kort in hun voorlichting naar mensen in buitenlanden.

Reactie SVB

Een Nederlander heeft de SVB om een verklaring verzocht en men reageerde met ‘Dat wordt in de aanslagregeling wel rechtgetrokken…’. Daar kom ik zo op terug.

Het vreemde is dat andere betalers van oudedagsvoorzieningen wel de heffingskorting wegstreepten; ik heb dit gehoord over het ABP.

Hoe dit probleem oplossen voor 2017?

Als bij jou nog niet wordt ingehouden en je hebt DigiD dan log je in bij SVB en daar kun je het ‘Model’ als net genoemd online invullen en bij juiste invulling zie je per 1-1-2017 af van heffingskortingen. Dan wordt loonbelasting ingehouden naar het tarief van 2017, en in schijf 1 is dat 8,9 procent.

Je kunt ook het formulier downloaden, invullen, printen, ondertekenen en inzenden naar SVB kantoor Roermond. Ik hoor dat SVB dan een bevestiging van ontvangst stuurt en een bruto-netto berekening voor 2017.

Hoe dit oplossen voor oudere jaren?

Als je over een of beide jaren 2015 en 2016 niet hebt laten inhouden dan ben je verplicht aangifte inkomstenbelasting te doen. Uit jezelf. Die aangifte doe je bij de belastingdienst, niet bij de SVB.

Dan wordt het in de aanslagregeling rechtgetrokken en krijg je over elk betrokken jaar een aanslag ter grootte van ongeveer een maand bruto AOW (mits jouw gehele in Nederland belaste inkomen valt in schijf 1; anders is het meer…).

Dat dan achteraf mensen met een klein aanvullend pensioen en weinig spaarcenten in de problemen kunnen komen is over het hoofd gezien. Maar op schriftelijk verzoek is de Belastingdienst altijd genegen een betalingsregeling te overwegen.

Conclusie

De ingewikkelde en ingrijpende maatregel per 1-1-2015 heeft emigranten niet massaal bereikt. Ik ben van mening dat Rijksoverheid en SVB hierin tekort zijn geschoten.

Nongkhai, december 2016 – Erik Kuijpers

No votes yet.
Please wait...

28 reacties op “(Mis-)Verstand over AOW en loonbelasting”

 1. ruud zegt op

  U zult wel gelijk hebben, met de opmerking dat je verplicht bent aangifte te doen, als je dat nog niet hebt gedaan.
  Maar ik ben eigenlijk even nieuwsgierig waaruit die verplichting voortvloeit.
  Aan de situatie dat je AOW ontvangt is niets gewijzigd, je bent alleen niet netto minder gaan ontvangen.
  Die fout ligt bij de SVB.
  Die stort teveel geld op je rekening.
  Die zou dan een verzoek moeten doen, om dat geld terug te storten.

  • edard zegt op

   In feite ligt het hele eieren eten bij het niet goed geoliede ministerie van financieen die met dit geschuif verantwoordelijk is
   om het hele delicate ( ? ) ontwerp zonder de tweede kamer en de gewone burger naar goed fatsoen en behoren te informeren
   Hier zijn ook diverse materiele beginselen in het geding zoals het toepassen van gelijkheidsbeginsel,specialiteitsbeginsel,rechtzekerheidsbeginsel,evenredigheidsbeginsel,fair-play beginsel, vertrouwensbeginsel etc. ( alg. bestuursrecht )

 2. Joop zegt op

  Erik,
  Je hebt helemaal gelijk, maar deze kwestie is veel te ingewikkeld voor de gemiddelde burger. Ik deel jouw mening dat overheid en SVB tekort zijn geschoten in voorlichting en afhandeling. Daar schiet de burger weinig mee op, want die blijft verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor zijn belastingverplichtingen.
  Men zou zich wellicht tot de Nationale Ombudsman kunnen wenden met het aspect dat het onredelijk is dat fouten van de SVB worden afgewenteld op de onwetende burger.

 3. Leo Poldervaart zegt op

  Beste Erik Kuipers,

  Ik ontvang sinds 5 november 2016 AOW 96% van het bedrag voor gehuwden.
  Na indiening van mijn aanvraag heb ik een brief ontvangen, dat ik AOW (met overzicht november en december 2016) kreeg zonder inhouding van loonbelasting. Gebeld met de behandelde medewerker, waarom ik geen belasting hoefde te betalen. Zijn antwoord was, dat het AOW bedrag zo laag is en dat ik recht op algemene heffingskorting had, zodat er een geen loonbelasting wordt ingehouden. Ik heb verteld dat daar geen recht op de alg heff. korting heb als buitenlands belastingplichtige. Was hij niet zo van op de hoogte, Het was voor hem geen probleem de beschikking te wijzigen. 1 week later had netjes een brief met de AOW bedragen over november en december 2016 met inhouding van de loonbelasting. Over mijn ABPpensioen wordt wel loonbelasting ingehouden.
  vr.gr
  Baan Apon, Phue Yai Sisaket-Leo Poldervaart

 4. Antonius zegt op

  De wet en regelgeving is een beetje krom. Voor de ziektekosten verzekering vinden ze je geen Nederlander terwijl de grondwet zoals ik meen te weten voor ieder met de Nederlandse nationaliteit hetzelfde is.(gelijke behandeling). Dus waarom zou je wel aangifte moeten doen over het feit dat je kennelijk geen recht hebt op een heffingskorting.
  Ik denk dat Den Haag eens moet gaan nadenken. Over het begrip Nationaliteit!!!

  Antonius.

 5. edard zegt op

  Beste Erik,
  Wat betreft de AOW is het een nationale wetgeving .
  Vlgs. jou moeten wij die in thailand wonen loonbelasting betalen omdat er niks in het verdrag met thailand staat aan-gegeven.
  Wat niet in een verdrag staat aangegeven wordt beschouwt als een rest-artikel
  Vlgs Oeso model waar nederland het verdrag heeft ondertekend behoort de inkomstenbelasting aan de
  woonstaat toe.
  Heb nog een bezwaarschrift bij centrale raad van beroep te utrecht liggen
  Heb navraag gedaan wanneer het beslist wordt en kreeg als antwoord dat ik de 12-duizendste patient ben
  die op de wachtlijst sta
  Misschien dat ik met sinterklaas volgend jaar de beslissing krijg

  Met vr.gr.,

  edard

 6. Facttester zegt op

  Ik heb zojuist gebeld met de Belastingdienst Buitenland te Apeldoorn en verteld, dat wij als gepensioneerden hier in Thailand onze AOW steeds uitgekeerd krijgen onder toepassing van de Heffingskorting. Volgens de heer Erik Kuijpers hebben we daar geen recht meer op. Daarom wilde ik meteen gaan doen wat hij hierboven schrijft, namelijk het Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen gaan invullen en daarna bij de belastingdienst alsnog, met terugwerkende kracht tor 2015, een hernieuwde aangifte inkomstenbelasting gaan doen. Dus voor alle zekerheid eerst even gebeld met de Belastingdienst die mij verzekerde, dat niet IK, maar de SVB zelf dit zou moeten corrigeren.
  Daarop belde ik met de SVB in Roermond en ik sprak met de heer Fransen, tel. nr. +31.475368482.
  Hij verzekerde mij dat wij, residents in Thailand, voor de AOW gewoon onder de Nederlandse wet vallen en derhalve behalve de belastingplicht ook het recht op Heffingskorting hebben!!! De SVB gaat dus niets verrekenen omdat dat niet nodig is!
  Van ‘Kwalificerende belastingplichtige’ heeft dhr. Fransen blijkbaar niets gehoord. Ik blijf dus legaal genieten van mijn heffingskorting.

 7. teun zegt op

  Het is toch wel een merkwaardige zaak. Als AOW-er wonend in Thailand moet je/ben je verplicht de wetswijzigingen in Nederland te blijven volgen en ook nog eens te bedenken welke gevolgen die eventueel kunnen hebben.
  En dat terwijl in onderhavig discussie-punt de heer Asscher kennelijk zijn werk niet goed doet. Overigens de SVB heft ook boter op het hoofd. Niet alleen vergeten zij deze wijziging te melden en in hun computer aan te passen, ze melden zelfs in de jaaropgaaf 2015 nog steeds of de heffingskorting van toepassing is.
  Zowel op voorzijde alsook op achterzijde (toelichting) van jaaropgaaf. Dat is dus ruim 1 jaar na datum van kennelijke wetswijziging.
  En zelfs nu (uitkering December AOW) wordt heffingskorting nog toegepast.

  Vraag rijst dan of Nederlandse Overheid in redelijkheid handelt, m.a.w. of er niet sprake is van verwijtbare nalatigheid. En als dat zo is dan is het maar zeer de vraag wie daarvoor verantwoordelijkheid draagt. En wie er actie dient te ontwikkelen.
  Moeten wij dat zijn? Door belastingaangifte te doen? Dat lijkt mij vreemd. Bij de Belastingdienst Heerlen kun je dan een niet te stuiten reeks vragen verwachten.

 8. Erik bkk zegt op

  Wat is tegenwoordig de belastingvrije voet in NL. Ik geniet AOW 450 per maand en mijn partner 150 Euro. Val ik met dat soort bedragen niet al geheel buiten de heffing van loonbelasting?

  • Albert zegt op

   Uitgeschreven uit Nederland, belastingvrije voet is dan nul comma nul.

 9. tonymarony zegt op

  Dit verhaal over welles niettes heb ik zo vaak verteld en als u nou even de pagina van de http://www.SVB.nl op uw pc kan vinden dan moet u eens kijken wat er staat bij AOW en dan hoeveel AOW en wat zijn de bedragen daar staat een linker rijtje en een rechter rijtje de linker is met heffings korting en de rechter rijtje zonder heffings korting en met inhouding loonbelasting en ik vertel u dat ik al vanaf 2005 het bedrag van het linker rijtje krijg betaald DUS MET HEFFINGSKORTING .
  Ik dank u voor u aandacht om dit te lezen in niet in paniek te geraken voor de feestdagen , en wens u hierbij veel gezondheid en voorspoed voor het nieuwe jaar.

  • rentenier zegt op

   Sinds 12-08-2016 ontvang ik 82% van de AOW en heb nog ‘n pensioen bij Zorg & Welzijn. Toen ik de bevestiging kreeg dat men niet meer zou inhouden voor de Zorgverzekering, kon ik het formulier aanvragen voor kwijtschelding van Loonheffing. Ik ontving op 12-12-2016 de bevestiging dat er geen Loonheffing meer zou worden ingehouden op mijn AOW en ontving het bedrag van loonheffing die in November was ingehouden, al terug. Van Zorg & Welzijn moet ik die bevestigingsbrief naar hun sturen en zullen hun ook geen Loonheffing meer inhouden. Ik val onder Roermond.

 10. teun zegt op

  Kijk ik net even op Mijn SVB. Zelfs voor januari 2017 (!!!) wordt nog steeds geen inhouding gepleegd.

  Dus meer dan 2 jaar (!!!) na ingang van kennelijke wetswijziging heeft SVB nog geen aanpassing in haar system (voor zover dat vereist is; kennelijk is men gezien de bovenstaande uitspraken in diverse telefoongesprekken niet bekend met deze wetswijziging.
  SVB heeft derhalve niet alleen haar computerprogramma niet aangepast, ons AOW-ers niet geinformeerd, maar ook haar EIGEN medewerkers op afdeling AOW niet.

  En kennelijk is men bij Belastingdienst ook niet echt op de hoogte: pas na mededeling over wetswijziging stuurt men brief en zorgt voor inhouding.

  Het begint zo langzamerhand een lachwekkende vertoning te worden als het al niet zo ernstig/nadelig/schandalig was.

  AOW-ers worden door BV Nederland gezien als uit te knijpen citroen, die je volstrekt naar believen kunt misbruiken:
  1. heffingskortingen naar willekeur afnemen
  2. AOW-ers hier in Thailand die alleende AOW krijgen en hun Eigen mantelzorg “inkopen” bestraffen met een samenwonende uitkering AOW. Als AOW-er wordt je in Nederland (ook pas na eindeloze onderhandelingen) “beloont” met behoud van alleenstaande AOW als je bij je kinderen gaat inwonen, zodat die de mantelzorg kunnen verzorgen.

  Waarom dan niet samenwonen met een thaise vriendin, die mantelzorg op zich kan nemen zonder dat zij op enige “belonging” van BV Nederland aanspraak kan maken. Nee, dat moet vooral zo moeilijk mogelijk gemaakt worden en bestraft met een substantiele karting op je AOW.

 11. teun zegt op

  Nog een keer goed gekeken naar mijn AOW uitkeringen. Zie ik dat ik sinds de start ervan (eind 2013) een “inkomensondersteuning” krijg. Dat zal mogelijk komen, omdat ik inde opbouw van mijn AOW ca 4-5 jaar geen premie betaalde vanwege werkzaamheden buiten Nederland). Dus BV Nederland/SVB is van mening, dat ik met mijn huidige alleenstaande AOW alleen niet rondkom en geeft een inkomensondersteuning naast de heffingskorting. Dieondersteuning is overigens heel licht gestegen in de afgelopen jaren. Het leven wordt immers niet goedkoper.

  Maar nu (d.w.z. vanaf 2015) meent men kennelijk dat dit extra’tje overbodig is en wil men als straf de heffingskorting laten vervallen! Die AOW-ers buiten EU en Antillen hebben opeens niet te maken met stijging kosten levensonderhoud?
  Met dank aan PvdA leiders op “Sociale Zaken”.

 12. erik kuijpers zegt op

  Allen, Ook ik heb een brief van de belastingdienst nota bene dat ik, wonend in Thailand, recht heb op heffingskorting. Zo gek kan het zijn. En toch klopt het niet. Ook mijn brief van de belastingdienst zal mij in een procedure niet helpen want ik weet wel beter.

  Een telefonische mededeling van het SVB bindt de fiscus helemaal niet, Facttester. Maar goed te lezen dat de belastingdienst Apeldoorn (??? Heerlen meen ik) spreekt van ‘corrigeren’.

  Ruud:
  http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/belasting_betalen_terugvragen/check_of_u_belasting_moet_betalen/verplicht_aangifte_doen

  Overigens heeft de dienst al aangekondigd aangiftebiljetten te gaan uitreiken (of je uitnodigen dat via internet te doen) en dan kun je daarmee aangifte doen. Er is door de SVB geen fout gemaakt; dat heb ik uitgelegd. Maar er is wel te weinig belasting geheven.

  Leo, bij jou wordt ingehouden en reacties in dit blog op vorige vragen geven ook aan dat bij veel AOW-ers hier netjes loonbelasting wordt ingehouden.

  Eduard, succes gewenst. Het verdrag met Thailand heeft geen restartikel; het standpunt dat AOW belast is in NL lijkt mij juist maar wie ben ik. Overigens vraag ik me af waarom je bij de CrvB ligt met die procedure, de belastingrechter lijkt me meer aangewezen.

  Facttester, het begrip kwalificerende belastingplichtige is een begrip uit de Wet op de inkomstenbelasting. De SVB kijkt naar de Wet op de loonbelasting. Ik vind dat ik dat nou juist heb uitgelegd in het artikel. Normaliter lopen die regels vrijwel parallel maar hier nou juist niet. Dat is de makke hierin.

  In dit blog staat het belastingdossier uit najaar 2014. Dat is van de hand van Lammert de Haan en mij. Daarin staat al aangegeven dat ingaand 1-1-2015 de heffingskorting voor ons in Thailand gaat vervallen.

  Ik wil het hierbij laten. Ik heb de achtergrond uitgelegd en de weg naar de oplossing aangegeven.

  • edard zegt op

   Oh geen restartikel ????
   Daarom ook een procedure begonnen vanwege dit gekonkel
   Dit bezwaarschrift is niet het enigste wat ik in petto heb
   Nog bedankt voor het wensen van mijn succes
   Per slot van rekening komt het ook ten goede voor alle gepensioneerde nederlanders in thailand

   • edard zegt op

    verplcht om aangifte te doen??
    Als ik een tegoed krijg en geen aangifte doe krijg ik ook geen seintje van de belastingdienst, right
    Ik heb de belastingdienst gevraagd of ik aangifte moet doen en kreeg als antwoord dat het niet hoef – In ieder geval heb ik mijn bezwaarschrift al klaar liggen ingeval dat….

 13. tonymarony zegt op

  Mijn vraag aan mijn boekhouder in nederland die altijd mijn bedrijfs boehouding verzorgde was de vraag over heffings korting en die vertelde mij iedereen heeft recht op heffingskorting over 1 product dwz over 1 inkomen kunt u heffings korting aanvragen en de rest niet , zoals vroeger de belasting overheveling met 2 inkomens.

  • ruud zegt op

   Ik ben bang, dat uw boekhouder een beetje achterloopt met de belastingwetgeving.
   Als u officieel in Thailand woont, hebt u geen recht meer op heffingskortingen.

   Binnen Europa weer wel.
   Verschil moet er zijn blijkbaar.

  • NicoB zegt op

   Tonymarony, uw boekhouder heeft het juist, in die zin, dat als je in NL belastingplichtig bent, dat je over 1 product, bron van inkomen vwb. de Loonheffingskorting, die Heffingskorting kunt aanvragen, dus bij 1 inkomensverstrekker kun je die Loonheffingskorting aanvragen, bij andere inkomensverstrekkers dus niet.
   Maar … dat heeft niets te maken met de situatie dat je zodra je niet, meer, kwalificeert als binnenlandsbelastingplichtige, bv. wonend in Thailand, dan heb je geen recht meer op de Heffingskorting en dus ook niet gebruik kunt maken van een Loonheffingskorting op je Aow. Aow is altijd in NL belast. Dat de SVB, ten onrechte, wel Loonheffingskorting toepast cq. je die laat toepassen, leidt er dus toe, dat je als je inkomstenbelasting aangifte doet in NL, al is het maar alleen voor de Aow, dan krijg je dus een aanslag inkomstenbelasting. Dat het hier en daar niet zo wordt toegepast, doet aan het vorenstaande niets af.
   Heb je nog andere inkomsten uit NL, dan hangt het er van af of die belast zijn in Thailand of NL, zit daar een in NL te belasten inkomen bij, bv. pensioen van ABP als oud overheidsdienaar, dan heb je evengoed geen recht op Heffingskorting; uiteraard als je niet in NL woont.
   NicoB

 14. tonymarony zegt op

  En nog even voor Teun iedereen krijgt die inkomensondersteuning niet omdat uw inkomen te laag is, een paar jaar geleden heeft de minister van socialezaken het niet meer uitbetaald aan mensen die buiten nederland woonden maar is na bijna 3 jaar teruggefloten door de europese comissie en moest het alsnog met terugwerkende uitbetalen .

 15. teun zegt op

  Degenen, die dus geen belasting hebben betaald in afgelopen jaren lopen dus risico van boete + rente wegens te late aangifte. Mooi is dat. Dat kan dus lekker oplopen. Zal wel weer financiele problemen gaan veroorzaken bij deze en gene.
  Niet iedereen leest Thailandblog en/of Staatscourant met regelmaat. Kennelijk is vooral dat laatste verplichtte kost voor iedereen in de toekomst. Je moet immers altijd rekening houden met nieuwe wetten en de mogelijke consekwenties ervan. Dit omdat de overheid haar uitvoeringsorganen en haar uitvoeringsorganen betrokkenen niet (op tijd) hierover informeren.
  Zelfs de Belastingdienst komt dus pas nu (= 2 jaar na invoering van deze roofregel) pas in actie met toezegging aangifte-biljetten te versturen.

  D eindconclusie van mij is:
  BV Nederland doet er alles aan om rechtsongelijkheid te creeeren:
  * met alleen een AOW in Nederland betaalt de onderdaan geen belasting; hij krijgt zelfs nog toeslagen voor o.a. huur en zorg, maar
  * de onderdaan die buiten Europa woont betaalt wel belasting (!!??!!) over zijn AOW. En als hij het waagt om zijn Eigen mantelzorg te organiseren dan straffen ze (NL Overheid) hem/haar direct af als ze de kans krijgen.

  Nog even een vraagje voor Erik Kuijpers. Weet jij toevallig wie “eigenaar” is van SVB? Ik krijg daar via internet geen echt duidelijk beeld. Behalve, dat men alles doet om te laten geloven, dat er (steeds meer) afstand bestaat tussen overheid en SVB.

 16. printen zegt op

  Ik kreeg in maart j.l. keurig van de Belastingdienst een brief waar alles werd uitgelegd. Tevens kreeg ik twee brieven van de belastingdienst, een met een inlognaam en de ander met een wachtwoord. Die had je nodig voor de aangifte, als je die online deed.

  Ik deed aangifte en kreeg twee maande later een aanslag, die ik mooi in acht maanden kan afbetalen.

  Tot 2015 hoefde ik geen belasting over mijn AOW te betalen. Vanaf 1 januari 2015 wel. Ik ben uitgeschreven uit de BR in Nederland en woon 12 jaar in Thailand. Ik heb belastingvrijstelling voor mijn bedrijfspensioen.

  Diegene die denken dat ze vanaf 1 januari 2015 geen belasting over hun AOW moeten betalen, leven in een droomwereld. Lees de informatie maar die op belasting.nl staat.

  Dat de SVB niets inhoud wat belasting betreft, is een verhaal apart. Men doet het niet.

 17. teun zegt op

  De conclusie van dit hele verhaal moet zijn:

  Nederlanders met AOW worden ongelijk behandeld. Zij die verkozen om te wonen in Nederland, EU of voormalige Antillen hebben recht op heffingskorting.
  Maar Nederlanders met AOW die – vaak al jaren geleden – besloten (met de kennis, belastingsystemen en informatie van toen) daarbuiten te gaan wonen (o.a. in Thailand) worden opeens uitgesloten van het opteren voor heffingskorting voor in NEDERLAND te berekenen belasting.

  Tijdens het spel worden gewoon de spelregels veranderd. Maar dan niet voor iedereen! De achterliggende reden is onduidelijk. Hoezo gelijke monniken gelijke kappen????
  De situatie is dus nu zo: de ziektekostenverzekering wordt afgepakt (te vervangen door minimaal 2x zo dure verzekering alhier) en de belasting wordt verhoogd voor de 2e groep.

  Er zullen vast mensen (AOW-ers) zijn, die nu gedwongen zijn om naar Nederland terug te keren en daar dan een beroep te doen op alle beschikbare voorzieningen. Ik denk zomaar dat BV Nederland in die gevallen duurder uit is dan het bedrag dat men nu denkt te gaan incasseren.

  Rechtsongelijkheid is hier overduidelijk minder belangrijk dan het kunnen innen van een paar luizige belastingen. “Iedereen gaat erop vooruit” is nu de economie in Nederland aantrekt het adagium. Behalve de Nederlanders met AOW die buiten EU of Antillen wonen: die gaan er op achteruit en niet weinig. Namelijk 18,6 % per jaar.

  • edard zegt op

   Wat betreft het gelijkheidsbeginsel slaat de overheid de plank vele malen totaal mis
   wat ze al vaker gedaan hebben met als gevolg terugbetaling met terugwerkende kracht
   Heb het zelf ondervonden met mijn diverse bezwaarschriften wat belastingheffing betreft
   Dat niet alleen maar ook via de backpay wat betreft nederlanders in het nederlands leger die tijdens de tweede wereldoorlog aan de Birma-spoorweg te werk werden gesteld zoals mijn vader en die 4 jaar lang geen soldij hebben ontvangen Al die nederlanders kregen pas met terugwerkende kracht hun soldij uitbetaald Zo ook de indonesische slachtoffers tijdens de tweede oorlog een uitkering kregen gekoppeld aan de rupiah
   Weer heeft de overheid met tussenkomst van de rechter vanwege gelijkheidsbeginsel en met terugwerkende kracht gekoppeld aan de nederlandse welvaartspeil de indonesische slachtoffers moeten betalen Heb ook via diverse indische stichtingen dit aangekaart
   Ik zal altijd strijden totdat het onrecht aan gepensioneerde nedrelanders in thailand teniet is gegaan

  • ruud zegt op

   Toen de heffingskorting in Nederland werd stopgezet voor mensen in Thailand, werd er een andere ongelijkheid rechtgezet.
   Namelijk het hebben van een DUBBELE vrijstelling.
   Namelijk de vrijstelling voor de in Nederland te betalen belasting, PLUS de vrijstelling voor de in Thailand te betalen belasting.

   • teun zegt op

    Ruud,

    Het is toch zo, dat je met alleen AOW wel valt onder Nederlandse Belasting. Maar doordat je AOW zo laag is (nl. bijstandsniveau) er de facto geen belasting wordt geheven. Of en zo ja hoeveel belasting er betaald moet worden is aan de Nederlandse overheid.
    M.a.w. je bent belastingplichtig in Nederland en hoeveel belasting daar uiteindelijk geheven wordt, geeft i.c. de Thaise overheid niet het recht om (als zij zou vinden dat het uiteindelijk geheven bedrag te laag is) dan nogmaals belasting te hebben.

    Of je valt onder Nederlandse fiscus of onder Thaise fiscus. Het uiteindelijk te heffen belastingbedrag (ook als dat vlgs i.c. in Nederland geldende spelregels nihil of lager dan in Thailand is) kan niet de thaise overheid legitimeren om dan maar te belasten en vice versa.

 18. teun zegt op

  Ik heb – uitgaande van de wijziging per 1-1-2015 – nog 2 vragen:
  1. geldt de wijziging (wegvallen heffingskorting) voor hen die NA die datum voor het eerst AOW ontvangen of voor iedereen (dus ook voor hen die al van voor die datum AOW ontvangen.
  2. Wat is eigenlijk procentueel gezien de te betalen “belasting”? Immers de totale afdracht aan de Fiscus bestaat uit 2 delen t.w. :
  * belasting
  * sociale bijdragen.

  De belasting zou ca 8,6 % bedragen en de sociale bijdrage ca. 9,6 %. En zo kom je dan op de ca 18 % die overde eerste schijf geheven wordt.

  Ik vraag me af of wij hier in Thailand moeten bijdragen aan de sociale bijdragen. Immers, wij kunnen daar hier in Thailand nooit gebruik van maken en onze ziektekostenverzekering kan ook niet hier in Thailand worden gecontinueerd.

  Moeten we dus ca 8,6 % betalen of ca 18,6 %? En geldt de nieuwe wet alleen voor AOW startend vanaf/na 1-1-2015 of voor iedereen (ook voor hen die al jaren daarvoor voor het eerst AOW ontvingen.

  NB. Hierboven genoemde percentages zijn een benadering.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website