Melder: Jacques

Herkenbaar? Zegt u het maar. Soms zijn er zaken die spelen in je hoofd en dan is het prettig of nodig om er over te praten of schrijven. Een anekdote uit het leven geschreven. In mijn geval was het jaarlijkse terugkerende ritueel van de “retirement extention” aan de orde geweest.

Zoals inmiddels wel bij de meesten onder ons bekend, moet er ieder jaar een soortgelijke batterij aan kopietjes van documenten gemaakt en getoond worden, alvorens het stempeltje in het paspoort zal worden geplaatst. Een totaal overbodig theatergebeuren, dat zijn weerga niet kent en die bij de nodige aanvragers stress oplevert.

De aanvraag, wat betreft het financiële deel, kan op drie wettelijke manieren voor een ongehuwde met een Non immigrant O visum:

– Middels de 800.000 Thaise baht op een Thaise bankrekening

– Middels het aantonen van de inkomensvereiste van minimaal 65.000 Thai baht per maand op een Thaise bankrekening (is alleen verplicht bij de aanvraag met als basis de Non- OA visum) of via een formulier (inkomensverklaring o.a., Pensioen en of AOW) bij de Nederlandse ambassade in Bangkok of Oostenrijkse consul ( de heer Hofer) in Pattaya . Hierbij hoef je alleen een bedrag aan te tonen en niets over het daadwerkelijke gebruik (invoer) hiervan in Thailand.

– Middels een combinatie van de bovenste twee en dan moet weer wel een deel worden verklaard middels een Thaise bankrekening en inkomen via de Ambassade of consul.

Ik gebruikte al jaren bij immigratie te Jomtien/Pattaya de diensten van de Oostenrijkse consul en de kosten van dit formuliertje bedragen thans zo’n 1610 Thai baht.

Blijkens informatie kan het inkomen van de aanvrager in Thailand ook verklaart en bewezen worden door een bankuitdraai van hem of haar te laten maken met bevestiging van deze documenten door de Thaise bank zelf. Hiervoor zijn de kosten variërend tussen de 200 of 300 Thaise baht. Voor deze methode dient dan wel een ruimdenkende Immigratie politieambtenaar bij afhandeling ermee in te stemmen.

Om niet onnodig geld uit te geven en omdat je op deze bankmanier daadwerkelijk aantoont dat je minimaal 65000 baht in Thailand brengt, heb ik alle stukken via mijn bank op laten maken en dacht hiermede de aanvraag te kunnen doen. Maar ja zekerheid heb je nooit in Thailand en zeker niet als er geld mee gemoeid kan zijn en of er door de desbetreffende behandelaar aan tunnelvisie geen gebrek is. Dus ik zat vandaag wel wat onzeker op mijn stoeltje te wachten. Gelukkig was ik niet de enige met onzekerheid, want de stemming was weer te snijden. Half elf was ik binnen en er waren nog 8 mensen voor mij en die moesten worden afgehandeld voor half twaalf, want dan is er een rust- en eetpauze voor eenieder in het gebouw van anderhalf uur. De mogelijkheid om het personeel half/half in te zetten (45 minuten voor elke groep) en als zodanig de toko niet te hoeven sluiten is kennelijk nooit opgekomen bij deze groep ambtenaren.

Diverse aanvragers kregen commentaar op hun aanvraagstukken en werden met opdrachten weggestuurd. Gelukkig kon de enige ondersteuner die de dossiers bekeek van de aanvragers nog op ondersteuning rekenen van een politieambtenaar gekleed in een geel poloshirt zonder rangonderscheidingstekens. Deze oudere man voorzien van een brilletje met ronde glazen en grijs en dus niet gekleurd haar, bekeek als laatste voor de pauze mijn stukken door en hij zei mij” u komt uw inkomsten in Thailand aantonen met een bankstatement.” Ik bevestigde dit. Wat bleek ik had een document niet voorhanden en dat was een document dat de bank dient op de maken bij verstrekking van het jaaroverzicht, hetwelk een bankbevestiging inhield of ik de persoon van het paspoort en de Thaise bankrekening wel een en dezelfde persoon zijn. Dus zoiets bewijzen dat een en een twee is. Verbazing natuurlijk, want ik had mijn geldige paspoort en geldige Thaise bankboekje in mijn hand en er waren al stukken vertrekt aan mij dienaangaande, door diezelfde bank. Gegevens te over en de bankmedewerker kan ook alleen maar op soortgelijke wijze de controle uitoefenen als die politieagent, door de ogen te gebruiken.

Maar ja niet te veel zeuren dacht ik nog en maar doen wat er gevraagd wordt, voor de rest waren er geen bezwaren opgeworpen door deze politieman. Ik naar mijn bankfiliaal voor het gevraagde document met een begeleidend schrijven, opgemaakt door die politieman. Het was de baliemedewerkster van de bank bekend en voor 100 Thaise baht was ik het mannetje. Bij nadere controle van de bankstukken zag ik dat er een soortgelijk document al door mijn eigen bankfiliaal medewerkster was opgemaakt, met exact dezelfde Thaise tekst en formulier opbouw. Ik had er nu dus twee en ja dubbel genaaid houdt beter.

Na 13.00 uur kon ik terugkomen bij immigratie en dan het papierwerk en paspoort afgeven met de 1900 Thaise baht. Aldus geschiedde. De politieman die mijn dossier had bekeken was er niet bij mijn terugkomst, enkel de ondersteuner en die kwam tot een andere conclusie. Ik kon deze aanvraag niet met de bankpapieren doen, want voor Nederlanders moet er gebruik worden gemaakt van de Oostenrijkse consul de heer Hofer. Dus ik moest weer het geëigende document van ongeveer 1600 Thaise baht op laten maken aan de hand van mijn pensioen gegevens. Zoals we weten is dit niet met zekerheid te controleren (ik kom er immers met kopietjes van mijn pensioenfonds) en bij de Nederlandse pensioeninstantie vind er geen navraag plaats door Hofer en zijn vice consul, die zijn er niet toe bevoegd.

Dit even terzijde en laten we blij wezen dat deze mogelijkheid geboden wordt en ik denk dat het er bij de Nederlandse ambassade in Bangkok ook zo aan toe gaat. Die zullen ook geen hotline hebben met het pensioenfonds en zeker niet zonder toestemming van mij informatie krijgen. Tevens zegt het iets over mijn pensioen in Nederland en dat is voor de aanvraag voldoende, maar toont het op geen enkele wijze aan dat ik in Thailand beschik over minimaal 65.000 Thaise baht, hetwelk ik moet aantonen conform de door mij gemaakte keuzemogelijkheid voor aanvraag retirement extention via de bankmethode. De ondersteuner zei mij dat hij alleen maar de instructies uitvoert en hij hier niet van kan afwijken. Op mijn vraag wie dit wel kan en wie ik hier over kan spreken zei hij: “mijn chef en die zit in de hoek achterin het gebouw”. Wat scherts mijn verbazing dat was dezelfde man die mijn dossier had doorgenomen. Ik naar deze man toe en beleefd geknikt (de Wai toegepast), gedienstig gedaan conform het gangbare archief in deze en de stukken voorgelegd, waaruit alles blijkt en in mijn optiek gewoon de jaar stempel verstrekt kan worden, mits hij hiermee instemt.

Op afstand hoorde ik de ondersteuner zijn baas inlichten over de regeling met de Oostenrijkse consul de heer Hofer. Daar ging vervolgens bij de beste man een lichtje branden en hij sprak de wijze woorden dat dit inderdaad zo was en dat ik als Nederlander alleen maar via de consul zaken kan doen of anders geen vertrekking en een enkeltje naar Nederland. Ga naar Hofer, Hofer was wat hij scandeerde. Er waren maar drie landen waar de bankconstructie voor op ging volgens hem en dat was Amerika en de andere twee zijn niet blijven hangen (waarschijnlijk Engeland en Denemarken). Ik was inmiddels behoorlijk geïrriteerd geraakt, doordat ik wel had bemerkt dat overleg met hem geen optie was. Alle tot nog toe gedane moeite tevergeefs gebleken. Hierbij gebruikte hij nog wat handgebaren die onmiskenbaar uitnodigden om het gebouw te verlaten, want verder praten wilde hij niet. Wel vond nog een andere politieagente (die ik niet in het gesprek had gemengd) het nodig om mij op de hoogte te brengen van de 800.000 Thaise baht regeling en op een dusdanige wijze dat ik daar maar niet mijn mening over gegeven heb.

Wel moest ik nog even kwijt bij die politiechef dat ikzelf politiechef bij de vreemdelingenpolitie in Nederland ben geweest van een soortgelijke kantoortuin als in Jomtien te zien is en de manier van behandeling in deze respectloos gevoerd werd door hem naar mij en dat het uitblijven van beantwoording van de vraag waarom de Hofer route moest worden genomen en hij mij niet ter wille is, de nodige vragen op roept. In mijn optiek is soms het aanwenden van de discretionaire bevoegdheid, welke in Thailand zeker van toepassing is, een optie om te overwegen. (Een discretionaire bevoegdheid is in het Nederlands bestuursrecht een bevoegdheid die een bestuursorgaan (zoals de politie bij monde van bepaalde aangestelde medewerkers) in meer of mindere mate de vrijheid toekent om in concrete gevallen naar eigen inzicht een besluit te nemen.) Ja ik weet het, het zijn de sterke schoenen die de weelde kunnen dragen en het is niet eenieder gegeven. Ik maakte er toen ter tijd soms in incidenteel geval gebruik van, want zelfs wettelijke regels dekken niet altijd de lading. Ook bracht deze politiechef nog ten gehore dat dit Thailand was. Alsof ik hier niet van op de hoogte was en nu zeker hem zo aanschouwende.

Met het besef dat het tegen dovemansoren praten was, dus morgen maar weer naar de Oostenrijkse Consul, Mr Hofer en de 1600 bahtjes aftikken voor een documentje dat in 2 minuten wordt vervaardigd. Toch wel een beduidend voordeel ten opzichte van de aanvragers met de Non O-A visum, die op de door mij voorgestane wijze, daarnaast wel verplicht zijn om de inkomsten van 65.000 minimaal in Thailand aan te tonen. Naast het feit dat er bij die Non O-A tevens een ziektekostenverzekering moet worden aangetoond en bij de Non O dus niet.

Er zijn momenten dat ik graag een roze bril op had gehad en dit was er een van. Had veel ergernis bespaard. Maar iets in mij vond het toch nodig om dit eens uit te proberen. Echter alle moeite en geldverspilling voor niets gebleken.

Achteraf gezien had ik beter moeten weten, want niets is wat het lijkt bij deze instantie en onze koningin zou hebben gezegd “hij was een beetje dom.” Laat ik sommige critica maar voor zijn en het verschil tussen 1600- en 300 Thaise baht is nu ook weer niet dat ik daardoor aan de bedelstaf zal geraken. Tevens zou het kunnen zijn, maar ja dat is geen bewijs, dat een zekere financiële component ook onderdeel uitmaakt van de Hofer constructie (er gaat een aanzienlijk bedrag in om) en dat wil je de slecht betaalde politieambtenaar en Hofer toch niet ontnemen. Anderzijds is het bedrag bij de Nederlandse Ambassade in Bangkok ook zo duur en die verdenk ik natuurlijk niet van corruptie. Dit afwegende heb ik het waarschijnlijk wel bij het verkeerde eind (beroepsdeformatie), laat ik het daar maar op houden.

Inmiddels weer voorzien van het overgewaardeerde stempeltje in mijn paspoort en ik mag weer een jaartje blijven. Wat zo’n inkomensverklaring bij de consul weer aan blijde gezichten op kan leveren voor drie partijen. Iedereen weer tevreden en morgen gezond weer op.


Reactie RonnyLatYa

Toch wat aanvulling wat de officiële regels volgens het immigratie order zeggen.

– “Middels het aantonen van de inkomensvereiste van minimaal 65.000 Thai baht per maand op een Thaise bankrekening ( is alleen verplicht bij de aanvraag met als basis de Non- OA visum)”

Wat maandelijkse stortingen betreft als Retirement, wordt er in het order geen onderscheid gemaakt tussen een verblijfsperiode bekomen met een O-A en een O.  De financiele eisen en bewijzen zouden gelijkaardig moeten zijn. (zie order)

– Er waren maar drie landen waar de bankconstructie voor op ging volgens hem en dat was Amerika en de andere twee zijn niet blijven hangen (waarschijnlijk Engeland en Denemarken).”

In de tekst in het order worden enkel USA, UK en Australië aangehaald als voorbeeld (Such as) van landen die geen Affidavit meer uitgeven. Nergens wordt geschreven dat dit tot gevolg heeft dat enkel die landen van de stortingen kunnen gebruik maken..

“….due to the fact that embassies of various countries such as United States Of America, United Kingdom and Australia have canceled the issuance of income certification letter to their citizen since I January 2019,…”

CONFIRMED: Here is exactly what’s needed for retirement & marriage extensions (income method) from 2019 – Thai Visas, Residency, and Work Permits – ASEAN NOW – News, Travel & Forum


Note: “Reacties zijn zeer welkom op het onderwerp, maar beperk u hier tot het onderwerp van deze “TB Immigratie Infobrief. Heb je andere vragen, wil je graag een onderwerp behandeld zien, of heb je info voor de lezers, dan kan je dat steeds sturen naar de redactie. Gebruik hiervoor enkel www.thailandblog.nl/contact/. Bedankt voor uw begrip en medewerking”.


» Laat een reactie achter


Rating: 3.50/5. From 8 votes.
Please wait...

31 reacties op “TB Immigration Infobrief Nr 004/22: Immigratie Jomtien/Pattaya  – Jaarverlenging Retired”

 1. Caspar zegt op

  Oei dat is een forse beschuldiging richting Dhr Hofer Consul van Oostenrijk hoop niet voor je dat die het leest want dan kan je echt in problemen komen!!!Hofer constructie (er gaat een aanzienlijk bedrag in om) en dat wil je de slecht betaalde politieambtenaar en Hofer toch niet ontnemen!!CITAAT !! Wat een praatjes hier van U ik ben zelf niet geweest voor jaar visum, daar is mijn vrouw voor gegaan deze week, want ik had een jicht aanval in mijn voet kon niet lopen.
  Ze was vlug klaar met alles tevens een Re-Entry want ik wil naar cambodia later , een vriend van me heeft er een hersenbloeding gehad die wou ik graag bezoeken. En wat een lang verhaal zorg dat je alles in orde hebt als je naar de immigration gaat, dat moet je onderhand weten als EX ambtenaar vreemdelingen Politie.

  • ?Johnny BG zegt op

   Wat is uw connectie of van uw vrouw met immigratie dat je zonder een recente foto gemaakt door de ambtenaar toch een verlenging krijgt? Menigeen zou dit willen want het scheelt een hoop tijd ook als alle papieren in orde zijn.

   • janbeute zegt op

    Gelijk heb je Johnny, want zo ver ik weet aangaande de vele jaren dat ik hier verblijf op retirement.
    Moet de aanvrager altijd in persoon aanwezig zijn, al was het maar voor een minuut bij gebruik van als voorbeeld te noemen een visa agent.
    Ik ga altijd met mijn ega en aankomende keer dit jaar met ondersteuning van mijn stiefzoon, mocht er iemand binnen te beginnen met zeuren bij de IMI over kleine wissewasjes, want daar zijn sommige ambtenaren goed in.
    Even laten zien wie hier de baas is en de farang even goed laten zweten.
    Dat het land zit te smachten op toeristen en inkomsten door buitenlanders waaronder zeker de groep op retirement meer dan hunner steentje aan zullen bijdragen, dat zal die ambtenaar een worst wezen.
    Zo lang zijn EGO dragende zijn ambtelijke uniform met de vele onderscheidingen en medailles maar even kan stralen.
    Echt iets om trots op te zijn.

    Jan Beute.

    • Caspar zegt op

     Dit zou betekenen dat je niet verplicht in persoon dient te verschijnen indien je een persoon bent met een handicap of een beperking.
     De persoon die het dan in je plaats doet zal dan waarschijnlijk wel de nodige bewijzen moeten leveren waarom je door die handicap of beperking niet in persoon kan verschijnen.ZEER duidelijk omschreven door Ronny LatYa !!!! Goed gelezen JAN

   • Jacques zegt op

    Beste Johnny, ik weet uit eigen ervaring dat de Thaise vrouw meer kan bewerkstelligen dan de buitenlander. Met twee maten meten en mogelijk enige minachting voor de falang is mijn inschatting. Ik zou iedereen willen adviseren eens rustig in de kantoortuin van de immigratiepolitie plaats te nemen en alles eens goed te schouwen. Wellicht komt men tot dezelfde conclusie als ik.
    Van mij liggen er bij immigration thans meer foto’s dan ik nog van mijzelf heb kan ik u delen. Wat ze er mee doen, maar ja criminelen moet je vastleggen en het is onderdeel van een groot theatergebeuren, waar veel geld in omgaat en dat is wel een aantrekkingskracht voor velen. Het visa kantoortje direct naast de immigratiepolitie te Pattaya gelegen, had mij jaren geleden bij mijn eerste aanvraag voor retirement extention al gewezen op de mogelijkheid om voor 25.000 baht via de 800.000 constructie route te opteren indien nodig. Openlijke corruptie of vriendendienst. Geen probleem voor hun en naar wie de verdiensten gaan laat zich raden. In Nederland is de meldplicht al lang afgeschaft en de papierwinkel voor verblijfsaanvragen etc., ligt bij de IND. Uit handen van de politie zoals het hoort alleen maar de toezicht taak uitvoeren. Kunnen ze hier nog veel van leren. Ik denk dat de route van Casper zo gek nog niet is en ik ben blij voor hem, dat dit gegund wordt. Ik sta ook regelmatig krom van een hernia kwaal en kan dan mijn bed niet uitkomen. Hopelijk dat mijn vrouw hier toe genegen is, hoef ik ze niet meer te zien.

  • Jacques zegt op

   Beste Casper, ik beschuldig niemand, maar heb mijn bedenkingen die ik aan het papier toevertrouw. Er zijn een aantal opties te bedenken. Daar zit een wezenlijk verschil in. Ik heb ook aangegeven dat de Oostenrijkse consul niet op mijn verdachtenlijst staat en zal nooit iemand beschuldigen zonder bewijs. Wel roept het geheel mij mij vragen op. Mijn grief ligt bij het gedrag van de immigratiepolitie te Pattaya en dan natuurlijk bij de personen die het betreft. Niet iedereen is het zelfde. Zelf was ik ook altijd (al jaren) gauw klaar met mijn aanvraag, omdat ik altijd de income statement gebruikte. Daar wilde ik vanaf ( de 1300 baht verschil geef ik liever aan wat anders uit) en er zijn wettelijke mogelijkheden voor gegeven om te kunnen gebruiken. Ook de bankconstructie. Daar wil men niet van horen. Ik moest naar Hofer. De waarom vraag blijft onbeantwoord. Mijn uitgebreide ingezonden stukje heeft met mijn belevenis te maken dat wilde ik even kwijt en gelijk de vraag of anderen mij kunnen verklaren waarom een op wettelijke basis ingediende aanvraag niet gehonoreerd wordt aldaar. Ik hoop dat u hier een antwoord op heeft zodat er duidelijkheid komt.

 2. KhunTak zegt op

  hun, kan het ook zijn JBG, dat die foto’s al gemaakt waren??

 3. Caspar zegt op

  Nou dat kan ik je uitleggen de immigration zit op een bovenste verdieping alleen met een grote trap bereik baar zit op dit moment in Rolstoel wegens Jight van mijn voet.Mijn vrouw had een brief mee van het ziekenhuis dat was voldoende en trouwens ik kom daar vanaf begin dat het geopend is dat immigration kantoor ze kennen me onderhand wel van Paspoort met 2 recente pasfoto,s.En wordt altijd correct behandeld geen probleem Johnny.En nog iets mijn vrouw had een foto op haar tel van bezoek ziekenhuis het was zoals mijn vrouw zegt niet gemakkelijk te overtuigen de imm. maar het ging wel zal niet gaan in andere plaatsen zoals Pattaya ??? .

  • Johnny BG zegt op

   Fijn dat het zo dus ook kan.
   Wederom een briefje voor in de ideeenbus bij immigratie om mensen zonder beperkingen niet te discrimineren. Eigenlijk zouden de ambassades er voor moeten pleiten dat het niet past in het Glasgow klimaat gebeuren waar Thailand zich ook zou voor gaan inspannen. Een dikke papierwinkel en vele reisbewegingen minder is de simpelste stap.

 4. cornelis helmers zegt op

  Even los van het bovenstaande verhaal betreffende de kosten 1610 bath Oostenrijkse ambassade tov circa 300 bath uitdraai bank vraag ik mij het volgende af?

  Elk jaar moet ik een jaaruitdraai laten maken door Kasikornbank mbt het invullen van mijn Thaise belastingopgave.
  Deze uitdraai is verplicht anders wordt door de ambtenaar in februari je belastingformulier niet ingevuld.

  Vraag: is een KOPIE van je Thaise belastingaangifte en een kopie jaar uitdraai Kasikornbank niet voldoende om aan te tonen welk bedrag je aan pensioen laat overmaken naar Thailand.

  Voorheen heb ik altijd gebruik gemaakt van een 800.000 bath depositorekening, maar met de huidige slechts 0,4% rendement basis wil ik nu voor het eerst tevens mijn beroepspensioen indienen bij verlenging retirement visa.
  Ik hoef dan slechts 300.000 bath saldo aan te houden naast mijn 700.000 bath beroepspensioen.

  Heeft iemand enige ervaring met het indienen van zijn of haar thaise belastingaangifte als bewijs pensioeninkomsten?

  • janbeute zegt op

   Ja heb ik ooit eens gedaan bij de de IMMI in Lamphun.
   Wordt gewoon niet geaccepteerd.
   De RO 21 en de 22 en de voldane aanslag worden gewoon terzijde geschoven als oud papier.
   Zijn ze totaal niet in geintereseerd.
   Soms kun je als een oude Duitse kennis van mij nog steeds door de jaren heen doet, de zaak goed bedonderen.

   Jan Beute.

  • Jacques zegt op

   Beste Cornelis, ik hoop dat u antwoord krijgt op uw vraag, want dat geeft meer duidelijkheid voor ons allemaal. In Pattaya zou ik het niet proberen. Daar is men gecharmeerd van de 800.000 baht constructie. Dat werd mij aanbevolen in gebiedende wijze enkelvoud, samen met de gang naar de consul van Oostenrijk en Duitsland, terwijl er voor Nederlanders de ambassade te Bangkok is waar toch als eerste aan gedacht moet worden, maar niet naar wordt verwezen. Voor mij is die 800.000 baht constructie niet aantrekkelijk. Ik ben al een dagje ouder en hoe lang nog te leven is de vraag. Dus ik geef mijn geld graag uit en ben niet van de club die genoegen schept in een bankboekje met dit bedrag erop. Fijn voor de bank maar ook daar voel ik mij niet verantwoordelijk voor. De combinatie regeling die u voorstaat is ook mogelijk volgens de wettelijke Thaise regels. U dient dan de Thaise bankgegevens op te vragen over een heel jaar met minimale stortingen uit het buitenland en voor uw inkomen de income statement via de Ambassade of consul. Ik zou wel van te voren informeren bij de immigratiepolitie zelf alhoewel dat ook geen garantie geeft. Er wordt gehandeld naar eigen inzicht en belang. Ik ben wel geïnteresseerd hoe het u zal vergaan en of overleg mogelijk is. Mogelijk dat u dat dan met ons kan delen. Er is nog hoop en dat doet leven.

   • Jacques zegt op

    Nog een nabrander die mogelijk wel van invloed kan zijn op een eventuele aanvraag op uw voorgestelde wijze:
    In de volgende gevallen is het al toegestaan om Thaise bankgegevens te gebruiken.

    – Bij de combinatie aanvraag is er wel de mogelijkheid om het op deze wijze aan te tonen. Immers dan heb je te weinig inkomsten (los van vermogen) om te voldoen aan de 65.000 baht grens die is voorgeschreven en heb je niet voldoende aan de income statement en zal je de rest middels Thaise bankgegevens moeten aantonen conform de regeling.

    – Tevens kan er van Thaise bankgegevens gebruik worden gemaakt als men opteert voor de 800.000 baht constructie.

    • RonnyLatYa zegt op

     Er zijn immigratiekantoren die bij de combinatiemethode uitgaan van het bankbedrag.
     Immigratiekantoren eisen in dat geval meestal dat het bankbedrag minimum 400 000 Baht is en waar je dan verder gans het jaar niet mag onder gaan. Men past hier eigenlijk hetzelfde toe als met het 800 000 Baht bankbedrag waar je gans het jaar ook niet onder de 400 000 Baht mag gaan.

     Dat bedrag van 400 000 Baht mag je dan aanvullen met een inkomen en dat moet dan samen minstens 800 000 Bath op jaarbasis zijn.

     Informeer je dan ook wat lokaal van toepassing is als je die methode gaat gebruiken

 5. Janderk zegt op

  Beste jacques
  Wat een sneu stuk.
  Je woont in Thailand. Gedraag je volgens de regels. Je bent nederlandet. Als je je houdt aan de regels dan vraag je de aan de inkomensondersteuningsbrief aan bij de Nederlandse Ambassade. Je hebt die verklaring binnen 14 dagen in huis.
  Als je je als Nederlander wendt tot een oostenrijkse consul begin je je al op glad ijs te begeven.
  Als je inkomen goed genoeg is hoef je je geen zorgen te maken met de nederlandse ondersteunings brief.
  Het gesjoemel via de oostenrijkse consul is vragen om problemen. De Thaise imm. Ambtenaren weten dat. En maken daar geebruik van om je nederig te maken.

  En weet dat een immigration ambtenaar moet er van overtuigd zijn dat alles klopt. Anders geeft hij geen stempeltje.. hij kan je vervolgens allerlei randvoorwaarrden opleggwn.
  Dit is thailand en geen Nederland.

  • janbeute zegt op

   Maar ook de IMI ambtenaar moet zich aan de regels houden.
   En waarom denk je dat de Oostenrijkse consul sjoemelt.
   Illegale visa bureautjes met kennis van de lokale IMMI sjoemelen meer.

   Jan Beute.

   • Jacques zegt op

    Beste Jan, ik heb in mijn stukje aangegeven hoe ik er over denk. Ik ga er van uit dat de consul niet sjoemelt want de bedragen die voor het maken van zo’n document worden gevraagd komen redelijk overheen met die van de Nederlandse Ambassade. Wel ben ik achterdochtig genoeg om een achterdeur constructie niet uit te sluiten, waarbij het initiatief dan zeker niet uitgaat van de consul. Maar ik ruil mijn gedachtenkronkel graag in voor een plausibele verklaring. Het gaat mij om het gedrag van de immigratiepolitie zelf. Ik heb nooit problemen gehad met de heer Hofer en zijn vice consul. Altijd netjes en vriendelijk behandeld. Ik ben blij dat ze deze service verlenen. Mijn insteek voor de extention aanvraag van de week was volgens de Thaise richtlijnen, maar wordt niet aangenomen door de immigratiepolitie te Pattaya. Ook zij dienen zich aan de regels te houden, maar voelen zich kennelijk verheven. De waarom vraag is nog steeds niet beantwoord.
    De uitnodiging naar de lezers ligt er nog steeds. Wat is hiervoor een verklaring.

  • Jacques zegt op

   Beste Janderk, ik zou u willen adviseren om mijn stukje nog eens rustig door te nemen. Als het goed is zou u tot een andere mening moeten komen. Als er een mens zich aan de regels houdt dan ben dit wel. Mijn hele leven al. Het is mijn wettelijk recht om deze aanvraag op de door mij gedane wijze in te dienen. Er zou gewoon positief op moeten worden gereageerd. Het niet willen honoreren roept vragen en ergernis op. Zeker als er totaal geen overleg mogelijk is. Men preekt in de gebiedende wijze enkelvoud taal en daar ben ik wel wat allergisch voor. Respectloos gedag is wat ik telkens daar waarneem en mooier kan ik het niet maken. Dat laatste ben ik met u eens, dit is Thailand en daar zullen we het mee moeten doen als buitenlanders, die vooral hun mond moeten houden en gedienstig zijn naar vele autoriteiten ook al gaan ze in de fout.

  • Yak zegt op

   Voor de nieuwe Nederlandse ambassadeur niets dan lof, ik werd gebeld door een medewerkster of ik mijn bescheiden per expresse of gewone post toegestuurd wil krijgen.
   Verschil in prijs maar sneller, dus de expresse genomen en binnen 10 dagen was alles verstuurd (door mij) en mijn bescheiden van de ambassade ontvangen.
   Goede service van de Nederlandse ambassade en bij de Immigration geen problemen op wat extra kopietjes na die ter plaatse gemaakt werden.
   Vriendelijk geholpen zoals gewoonlijk, dus alle lof voor de ambtenaren in Chiang Mai.
   Yak

   • Hendrik zegt op

    Hier ook niets anders dan lof over de Nederlandse ambassade en de Thaise Post.

    Op dinsdagochtend 18 januari naar het postkantoor van Dankhuntod voor mijn aanvraag visumondersteuningsbrief richting ambassade gefrankeerd als snelle post en de envelope voor het terug zenden ook gefrankeerd als snelle post.

    Op vrijdag 21 januari stond aan het einde van de ochtend de postbode in mijn tuin met de visumondersteuningsbrief.

 6. Rob V. zegt op

  Beste Jacques, toch goed of je hebt gekeken of er nog andere wegen naar Rome lopen. Helaas dachten ze bij jouw immigratiekantoor daar helaas anders over. Er zijn ambtenaren die echte muggenzifters (ik wou eigenlijk iets met mieren gebruiken) kunnen zijn, of hun eigen slinger aan de regels geven of vasthouden aan oude procedures (“zo doe ik het al jaaaa-ren” en dan niet van geest zijn of de regels of technologie inmiddels vooruitgegaan zijn). Ik kan me je frustratie dan ook voorstellen als je een ambtenaar treft die niet binnen de regels kiest voor wat het doel van de wet is (controleren of de vreemdeling voldoende financiële middelen heeft), maar kiezen voor zich strak aan vastgeroeste (?) interne/lokale richtlijnen te houden.

  Zo’n opmerking als “this is Thailand” laat zich voor mij vrij vertalen naar “stomme buitenlander, ik sta verheven boven jou, bevalt dat je niet, rot dan op”). Jammer, maar hou het hoofd koel, geef de agent een sarcastische glimlach en verlaat het pand. Wie niet waagt wie niet wint, wie weet dat er TZT eens het kwartje valt hoe de overheid kan controleren én zichzelf en de burger het gelijktijdig niet onnodig moeilijk maken. Het type starre of uit de hoogte doende ambtenaar/agent mag ik niet, zo tussen de regels ( 😉 ) door krijg ik de indruk dat jij een ambtenaar was die niet in dat straatje past. Nog veel plezier gewenst in het mooie en soms frustrerende Thailand.

  • Jacques zegt op

   Bedankt Rob, en inderdaad ik ben altijd dienende geweest, de hulpverlenende taak paste mij het best, maar indien nodig schroomde ik ook niet om op te treden. Er zijn (wettelijke) grenzen. We zijn op de wereld om elkaar te helpen niet waar. Velen denken hier anders over en dit is weer zo’n bewijs.
   Geschiktheid verre van dat en ik had allang een onderhoudend functionering gesprek gehad met een collega die op deze wijze mensen benadert.

 7. RonnyLatYa zegt op

  Wat aanvulling over wat er offcieel terug te vinden is over 2 zaken.

  1. Moet ik in persoon verschijnen?
  Een hele tijd geleden hebben ze enkele formulieren wat aangepast. Sindsdien kan je op het TM 7 – Application for extension of temporary stay in de kingdom formulier onderaan het volgende lezen.
  “Applicant must submit the application in person with the exceptions of handicapped patienst or persons with disabilities””
  https://bangkok.immigration.go.th/en/downloads_en/

  Dit zou betekenen dat je niet verplicht in persoon dient te verschijnen indien je een persoon bent met een handicap of een beperking.
  De persoon die het dan in je plaats doet zal dan waarschijnlijk wel de nodige bewijzen moeten leveren waarom je door die handicap of beperking niet in persoon kan verschijnen.

  2. Is een bewijs van de belastingen toegestaan?
  Ik weet niet of iemand de moeite heeft gedaan om de link te lezen die ik eerder plaatste als aanvulling op de melding, maar daarin wordt een ” personal income tax form together with the payment slip” ook vermeld.
  In die nota wordt het wel enkel vermeld bij een Thai Marriage/kind maar niet bij Retired.
  Zo staat er bij het gedeelte Thai marriage/kind het volgende:
  Procedures: I ) A personal income tax form together with the payment slip.
  In principe zou men het dan alvast voor een Thai Marriage/Kind mogen aanvaarden.

  Dat is wat officieel vermeld staat voor wat betreft die 2 zaken . Hoe het lokaal toegepast wordt is dan waarschijnlijk wel weer een ander verhaal.

  • Jacques zegt op

   Bedankt Ronny voor de aanvulling. Ik had het wel gelezen en nog wel wat meer dan dat. Uit de regeling maak ik op dat mijn ingediende stukken al bewijs kunnen dienen en meer waarde zouden moeten hebben als de income statement bij de Ambassade of consul.

   Bij de combinatie aanvraag is er wel de mogelijkheid om het op deze wijze aan te tonen. Immers dan heb je te weinig inkomsten (los van vermogen) om te voldoen aan de 65.000 baht grens die is voorgeschreven en heb je niet voldoende aan de income statement en zal je de rest middels Thaise bankgegevens moeten aantonen conform de regeling.

   Tevens kan er van Thaise bankgegevens gebruik worden gemaakt als men opteert voor de 800.000 baht constructie.
   Dus het gebruik maken van Thaise bankgegevens is verre van uitgesloten en men maakt een eigen selectie op de wettelijke regeling.

 8. Lung addie zegt op

  Beste Jaques,
  U begint uw verhaal reeds vanuit een totaal verkeerde instelling: een jaarverlenging hoeft geen STRESS te veroorzaken en dat het een totaal overbodig theater ui, wel dat is uw eigen stndpunt. Wie zijn wij om te bepalen dat een regelgeving, door een land waar wij verblijven en het ONZE NIET is, overbodige regegeving heeft?
  Als ex ambtenaar zou je moeten weten dat deze zich aan de geldende voorschriften houdt en ook wordt jij zelf geacht de regels te kennen. Ook is het geweten dat voor de aanvragen, van welke hun ambassade nog steeds een affidavit of een ondersteuningsbrief verstekken, deze overal aanvaard wordt en deze niet gebruik kunnen maken van een uitdraai van overgemaakte sommen naar Thailand, dus ook daar zit je in je uitvoerig en overbodig langdradig geschrijf reeds fout.
  Dat je, als Nederlander, gebruik MOET maken van de Oostenrijkse Consul, klopt ook niet. Je KAN er gebruik van maken, maar in feite, en dat moet je zelf ook weten, is het de Nederlandse ambassade waar je gebruik zou MOETEN van maken.
  Een ‘roze bril’ heb je totaal niet nodig om ‘ergernis’ te besparen. Om ergernis te besparen zou jij zelf je beter eens goed inlezen in de regelgeving en. ipv, de boordjes en kantjes er af e lopen, waarom of om welke reden dan ook, niet denken dat JIJ bepaald hoe het zou moeten, maar beseffen dat ZIJ bepalen moet het moet.
  Gans uw betoog is enkel een uiting van frustratie omdat de zaken niet lopen zoala jij DENKT dat ze zouden moeten lopen voor uw eigen gemak en welzijn.

  • Jacques zegt op

   Beste Lung Addie de jaarverlenging doe ik al jaren met een incomestatement van de consul en leverde geen stress op tot heden. De manier van aanvraag die ik thans heb gedaan is conform de regelgeving in Thailand. Lees de informatie nog eens goed. De onwil om op deze wijze de aanvraag niet in te willigen, roept vragen op en zeker het gedrag van deze en sommige ambtenaren op dit kantoor zijn ver beneden pijl. Niet alleen naar mij toe maar naar velen die een aanvraag indienen. Sommigen begrijpen niet veel van alle zaken die moeten worden verstrekt en die krijgen het zwaar te verduren. Het is een ambtenaren functie die dienend hoort te zijn ook in Thailand. De arrogante houding druipt er vanaf. Corruptie speelt zich al jaren af op dit kantoor en daar doet men soms ook niet moeilijk over. Wie maakt ze wat. Ik moet ook geen gebruik maken van de Hofer constructie, dat is wat mij opgelegd werd door die politieman. Ik kan er gebruik van maken maar sta ook in mijn recht om met bankbewijzen te komen. Waarom deze onwil is mijn vraag en verdenking dat er aan verdient wordt is niet wereldvreemd dacht ik zo. Er moet een reden voor zijn en die wordt mij niet verteld. Waarom zouden ze want dit is Thailand. Schijnheilig gedrag zou ik het willen noemen. Dus svp even de uhrl van Ronny aanklikken en kijken naar de mogelijkheden en voorwaarden dat scheelt een hoop.

 9. KhunTak zegt op

  een ieder zal op zijn of haar manier misschien wel een vorm van stress ervaren, bij het verlengen van het visum.
  Is het niet door de papieren rompslomp dan misschien wel door de nukken van de ambtenaar in kwestie die alles afhandelt óf doorschuift.
  Veel ambtenaren zijn zeer vriendelijk en behulpzaam, maar er zijn ook die hun pas opgebouwde ego even willen strelen, door heel vernederend op te treden.
  Zoals er hier al meerdere malen wordt geschreven, je hebt het er maar mee te doen.
  Dus kan ik mij heel goed voorstellen dat er pensionado’s zijn die daar nerveus en of gestresst van raken.
  Omgekeerd gebeurd ook dat farangs zeer onbeschoft en of slecht gekleed voor hun verlenging komen.
  “Als” de mogelijkheid zich aandient alternatieve routes te bewandelen door naar de Oostenrijkse consul te gaan, wat is daar dan mis mee??
  Het wordt aangeboden én geaccepteerd door het immigratie kantoor. Er zijn vele grijze circuits en ik weet zeker dat dit oogluikend toegestaan word of zelfs geaccepteerd.
  Iedereen wil wel een beetje meeprofiteren van deze extra inkomsten.
  Vele Nederlanders vinden het geweldig om de belastingdienst iets extra’s te ontfutselen of zo weinig mogelijk te betalen.
  Niemand is hier roomser dan de paus. Een kwestie van leven en laten leven i.p.v. maar altijd met dat corrigerende vingertje te wijzen.
  Een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

 10. Marcel zegt op

  Al 25 jaar thais inwoner en nooit problemen met immigratie.Maak dat je papieren in orde zijn zoals het hoort,jou persoonlijke visie is onproductief.Je verblijft in hun land en niet in Nederland!

  • Jacques zegt op

   Beste Marcel als u het goed heeft gelezen dan waren mijn papieren in orde, die zijn altijd in orde. Zo moeilijk is het niet. Het punt is dat er maar wordt gehandeld naar welbevinden en eigen interpretatie. Er bestaat ook nog zo iets als naar de geest van de wet handelen, naast de letter der wet. Dus iets wat niet geschreven is zou dat dan per definitie fout zijn. Mijn ervaring is van niet, ook niet bij het maken van een wet. Er zit altijd een begeleidend schrijven bij die duidelijkheid moet brengen in de onduidelijkheid. Ik weet niet zo’n makkelijke materie, maar in deze omgeving te doen gebruikelijk en waarom dit niet wordt aangewend, door immigratie in Pattaya, laat zich nog steeds raden. Mijn inzet is inderdaad onproductief gebleken en dat is een gemiste kans op klantvriendelijke benadering en het afzetten van oogkappen. Uiteindelijk gaat het erom dan de aanvrager aantoont over voldoende financiële middelen te beschikken om in Thailand te kunnen verblijven, zonder problemen te geven.

   • Johnny BG zegt op

    Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn altijd een probleem in TH en er zijn weinig mensen binnen een organisatie die zich over klantvriendelijkheid druk maken. Willen ze narren dan gaan ze narren. Misselijkmakend maar helaas is het zo en dat geldt niet alleen bij immigratie.
    Het lijkt haast wel een spel om de juiste mensen te vinden om zo weinig mogelijk gezeur te hebben ook al is de documentatie in orde.

 11. Rudolf zegt op

  Beste Jacques,

  Vervelend voor je dat het zo moet lopen. Ben jij niet getrouwd met je Thaise vrouw, je kan ook voor een marriage visum gaan, met een bankbedrag van 400K, dat scheelt de helft met een retired visa, en ben je van het inkomens gezeur af. Ik kan natuurlijk niet in je portemonnee kijken, het is maar een suggestie.

  Vriendelijke groet Rudolf


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website