Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2023 zal toenemen tot 20,5 jaar. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. 

De levensverwachting in 2023 valt in de nieuwste prognose lager uit dan in de prognose van 2016, toen deze op 20,7 jaar werd gesteld. Dat komt doordat de nieuwe prognose gebaseerd is op recentere sterftecijfers dan de prognose van 2016. In de laatste vier maanden van 2016 en de eerste acht maanden van 2017 stierven meer mensen dan in de oudere prognose was verwacht. Dergelijke fluctuaties in de feitelijke sterfte zorgen ieder jaar voor kleine schommelingen in de levensverwachting.

De jaarlijkse bevolkingsprognose van het CBS heeft tot doel de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse bevolking te beschrijven. Een aspect hiervan is de prognose van de levensverwachting. Voor het maken van die prognose maakt het CBS gebruik van een in de internationale wetenschappelijke wereld ontwikkeld model. Dat gaat er van uit dat voor de lange termijn de stabiele, dalende trend in de sterftekansen in West-Europa zal doorzetten. Daardoor hebben tijdelijke versnellingen en vertragingen in de sterfte een minder groot verstorend effect op de toekomstverwachtingen dan wanneer alleen van de Nederlandse trend zou zijn uitgegaan. Om de onzekerheid rondom de prognose van de levensverwachting aan te geven, worden er prognose-intervallen berekend (zie bovenstaande grafiek). Deze geven een indruk van de verwachte nauwkeurigheid van de prognose.

AOW-wetgeving gebruikt CBS prognose

De bevolkingsprognose van het CBS wordt gebruikt voor de vaststelling van de toekomstige AOW-leeftijd volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW, art. 7a). In november 2016 heeft de overheid besloten dat de AOW-leeftijd in 2022 verhoogd wordt naar 67 jaar en 3 maanden. Aan de hand van de nu bekendgemaakte prognose van de levensverwachting van 65-jarigen in 2023 wordt de AOW-leeftijd in 2023 vastgesteld.

Vijf jaar langer dan in 1956

Op basis van de huidige stand van de volksgezondheid en de medische technologie hebben 65-jarigen in 2016 gemiddeld nog 19,8 jaar te leven. Deze levensverwachting van 2016 is ruim vijf jaar hoger dan in 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet werd aangenomen. Vooruitgang in medische kennis en technologie en betere hygiëne, voeding en leefomstandigheden leidden ertoe dat het risico om voortijdig te overlijden sterk terugliep.

De toename in de levensverwachting verloopt niet gelijkmatig over de jaren. Er zijn perioden waarin de trend versnelt of stagneert. Over het algemeen is, net als in andere West-Europese landen, een duidelijke toename van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd te zien sinds 1950. Voor 2023 wordt verwacht dat deze 20,5 jaar zal zijn.

Helft 65-jarigen haalt naar verwachting de 86

De stijging van de levensverwachting is een uitdrukking van het feit dat steeds meer ouderen nog lang na hun 65e leven. Op grond van de sterftekansen in 1950 haalde de helft van degenen die in dat jaar 65 waren hun 80e levensjaar. De helft van de 65-jarigen in 2016 zal 86 worden, op basis van de huidige sterftekansen. In 1950 was de kans om 90 te worden 9 procent, nu is dat 31 procent.

17 reacties op “Levensverwachting 65-jarigen neemt toe”

 1. Rob E zegt op

  En hoe zit het met de levensverwachting als je die uitsplitst naar mannen en vrouwen. In de regel worden vrouwen ouder dan mannen.

  Hieruit kan je concluderen dat mannen te laat aow krijgen en vrouwen te vroeg aow krijgen.

  Wat is de mening van de lezers?

  • Ger zegt op

   Ja het is onterecht, laten de vrouwen maar later met AOW gaan vind ik.Ze leven langer en zoals nu gebruiken ze langer de AOW. Juist nu het is gebaseerd op de levensverwachting zou je mogen eisen dat de AOW voor vrouwen later ingaat of dat ze een lagere AOW krijgen.

 2. ruud zegt op

  Europese cijfers zijn onbruikbaar voor Nederland, aangezien in Nederland steeds meer mensen besluiten voortijdig uit het leven te stappen.
  Dat kan in veel (de meeste?) Europese landen niet.

  Als de sterftecijfers onverhoopt meevallen voor de overheid, en de mensen niet zo snel ouder worden, als gedacht, kan de overheid altijd nog de berekening aanpassen, om toch de AOW leeftijd te kunnen verhogen.
  Dat zullen ze waarschijnlijk ook wel doen, net zoals ze de verhoging van de AOW leeftijd versneld hebben, toen ze die verhoging eenmaal hadden ingevoerd.

  • Harrybr zegt op

   die ca 1 a 2000 vrijwillige uitstappers uit het leven zullen natuurlijk een enorme invloed hebben op een volk van 17 miljoen, vooral omdat hierdoor het aantal zelfdodingen af zal nemen.

   Vanaf 1956 heeft men niets gedaan aan het optrekken van de AOW-leeftijd aan de gemiddelde verwachte sterfteleeftijd, als toen al in die wet aangegeven. Is dus niets anders als een inhaalslag geweest.

   • ruud zegt op

    In 2015 waren er 5516 (officiele) gevallen van Euthenasie.
    Een stijgend aantal vergeleken de jaren ervoor.
    2011 – 3.695
    2012 – 4.188
    2013 – 4.829
    2014 – 5.306
    2015 – 5.516
    Mijn vader stopte op een gegeven moment met eten en drinken en overleed aan een hartsilstand, door de morfine tegen de pijn.
    Officieel geen euthenasie.
    Misschien had het zelfdoding moeten heten, maar zo werd het ook niet genoemd.

    De meeste gevallen van euthenasie zullen plaatsvinden bij oudere mensen.
    Je moet die 5.516 mensen dus niet afzetten tegen de hele Nederlandse bevolking.

    Dat sinds 1956 niets met het verhogen van de AOW leeftijd is gedaan, zegt niet zoveel.
    Het is een keuze waaraan je als overheid geld wilt uitgeven.
    De overheid heeft het geld in het verleden uitgegeven aan bijvoorbeeld levenslange WAO uitkeringen en WW uitkeringen van meer dan 5 jaar.
    En wat minder lang geleden aan allerlei mislukte infrastructuele projecten, als een Betuwe spoorlijn en een HSL traject.
    En voor de toekomst hebben we de windparken, geld dat beter zou renderen in zonne-energie, omdat de zonnecellen steeds meer energie leveren per vierkante meter en windmolens alleen maar hoger worden.
    Dan heb je als overheid ook geen geld meer over voor AOW.

  • Rob Huai Rat zegt op

   Beste Ruud ik vraag mij af of jouw bijnaam is somber of pessimist of iets anders negatief. In de jaren dat ik dit blog volg jeb ik nog nooit een positieve reaktie van jouw gelezen. ik krijg de indruk dat jij daar in Khon Kaen een ongelukkig leven lijd.. Ik hoop dat ik het verkeerd zie.

 3. harry zegt op

  Dit soort onderzoeken zijn onzin en geven een totaal verkeerd beeld.Er word steevast aan het feit voorbijgegaan dat de de wereldbevolking in 1950 veel minder was dan nu in 2017.Logisch toch dat er meer mensen ouder worden. Hier hoef je echt geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben.Maar nog steeds sterven er ook veel mensen op jongere leeftijd.En daar heeft men het bij deze onderzoeken nooit over.

  • Jasper zegt op

   Beste Harry, men heeft het er bij dit soort onderzoeken wel degelijk over, het gaat om relatieve percentages van de bevolking (en dan is totale omvang onbelangrijk) en uiteraard is de natale sterfte en jong gestorvenen wel degelijk verwerkt in de uitslagen van de prognose. Je hebt het ier wel over het CBS! Zo is er b.v. ook verwerkt dat 1 op de 4 zijn AOW leeftijd niet haalt, maar wel degelijk jarenlang bijdraagt.
   Mocht je geinteresseerd zijn kun je voor het complete rapport (en soortgelijke rapporten) naar de site van de CBS gaan. Is wel vaak droge kost, overigens.

 4. Fransamsterdam zegt op

  Als de levensverwachting in de prognose van dit jaar lager uitvalt (20.5) dan in de prognose van vorig jaar (20. 7), neemt de levensverwachting volgens mij niet toe, maar af.
  Dat komt niet goed uit, want dan zou de AOW-leeftijd naar beneden moeten, dus worden we net zo lang met flauwekul-argumenten om de oren geslagen:”Het cijfer is lager omdat in de prognose van 2017 recentere cijfers zijn gebruikt dan in 2016″: Ja, als je oudere cijfers had gebruikt had je geen jaar hoeven wachten…., wordt de hoofdzaak tot bijzaak gemaakt: “Er gingen meer mensen dood dan verwacht en zulke fluctuaties zorgen altijd voor schommelingen”, en worden prognose-intervallen verzonnen, totdat we helemaal murw aansluiten in de wachtrij bij de levenseindekliniek.

  • Jasper zegt op

   Frans, je ziet het verkeerd: de bedoeling was, en is, dat elk jaar de levensverwachting (en daarmee de AOW-leeftijd) met 3 maanden zou stijgen. de beoogde AOW-datum voor 2023 was dan ook 67 jaar en 6 maanden. Door meevallende sterftecijfers (of tegen, hangt ervan af of je er voordeel van hebt of niet) hoeven die 3 maanden er in 2023 niet bijgelapt te worden, en blijft de AOWleeftijd op 67 jaar en 3 maanden staan. De regering heeft aangegeven om telkens uiterlijk 5 jaar voor de AOW-ingangsdatum de leeftijd vast te stellen, dat is dus per 1 januari 2018 voor het jaar 2023. En dat is dan nu bekendgemaakt.

   Voor mij aanleiding voor een klein feestje (een onverwachte extra 3000 pietermannen), want laat ik nou toevallig van april 1956 zijn….

   • Fransamsterdam zegt op

    Ik ben het niet met u eens.

    Overgangstermijn van aanpassing van de AOW-leeftijd aan de nieuwe norm.

    Uit het bovenstaande en het vermelde onder “Verhogingen AOW-leeftijd” blijkt dat de aanpassing van de AOW-leeftijd aan de nieuwe norm op basis van levensverwachting in 10 stappen plaatsvond/vindt, ingaand in elk van de jaren 2013 t/m 2022: een verhoging met 27 maanden in stappen van achtereenvolgens 1 maand (3 maal), 3 maanden (3 maal), 4 maanden (3 maal) en 3 maanden (1 maal). In 2022 is de overgangstermijn dus voltooid. Verdere aanpassingen lopen gelijk op met de levensverwachting.

    Bron: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Algemene_Ouderdomswet

    De verhoging naar 67 jaar en 3 maanden was de laatste uit de overgangsperiode, vanaf nu zou het aan de hand van de cijfers van de levensverwachting plaatsvinden.
    Die daalt nu, en de pensioenleeftijd daalt niet. Er moet dus sprake zijn van een sjoemelformule.

 5. Tino Kuis zegt op

  We leven steeds ongezonder, teveel suiker, te veel zout, te veel vet en te weinig lichaamsbeweging en toch worden we steeds ouder, Ra, ra, hoe kan dat?

  Er zijn ruim 2.000 honderdjarigen in Nederland. Zij hebben een gemiddelde levensverwachting van 2.5 jaar.

  • chris zegt op

   Wij hebben bijna allemaal gezonder werk.

  • Ger zegt op

   Voor 1970 ging bijna niemand op vakantie naar Thailand. Sinds er de laatste 40 jaren een grote toename is van toerisme naar Thailand leven de mensen ook langer. Dit lijkt mij een causaal verband.

  • Khun Peter zegt op

   De levensverwachting van Nederlanders stijgt al sinds 1950. Toen was de kans om negentig jaar oud te worden 9 procent, nu is dat 31 procent. De groei komt volgens het CBS vooral door de toegenomen medische kennis en de verbeterde technologie, maar ook door betere voeding, hygiëne en leefomstandigheden. Bron: NOS

   • Tino Kuis zegt op

    Khun Peter,

    Levensverwachting sinds geboorte is overal en altijd vooral bepaald door rijkdom of armoede. Dat geldt met name voor de kindersterfte (tot 5 jaar) dat een grote invloed heeft op de levensverwachting vanaf de geboorte. De stijging van de levensverwachting sinds 1950 is voor 50 procent toe te schrijven aan de vermindering van de kindersterfte.

    Nu nog steeds is de levensverwachting vanaf de geboorte voor de 20 procent rijksten(81 jaar) zeven (7!) jaar meer dan voor de 20 procent armsten (74 jaar) , voor de levensverwachting vanaf 65 jaar is dat verschil 4 jaar ten nadele van de armsten. In het ‘ervaren gezondsheidsgevoel’ waarin bv allerlei handicaps zijn meegenomen) is het verschil zelfs zeventien (17) jaar.

    Medische kennis en technologie spelen een veel geringere rol dan vaak wordt aangenomen. Sociaaleconomische factoren zijn de voornaamste drijfveren wat sterfte en gezondheid betreft. In Nederland heeft bv iedereen vrijwel gelijke toegang tot die medische kennis en technologie. Elders zijn er grote verschillen.

 6. Gerard zegt op

  We zitten een hele administratieve industrie in de lucht te houden, wat een godsvermogen vraagt, wanneer men over gaat tot een basisinkomen dan is zeker 80% van die industrie overbodig.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website