De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de klachten afgewezen over de verhoogde tarieven voor luchtvaartmaatschappijen die Schiphol voor de komende drie jaar heeft vastgesteld.

De ACM kreeg klachten van tien maatschappijen en drie brancheorganisaties, die vooral bezwaarlijk vonden hoe Schiphol de coronaverliezen heeft verrekend. Volgens de ACM zijn de tariefstijgingen niet onredelijk en heeft Schiphol de tarieven conform de wet vastgesteld. De eerste tariefsverhoging is 1 april 2022 ingegaan.

Volgens de ACM had Schiphol geen andere verdeling van de coronaverliezen hoeven te hanteren. De verdeling die Schiphol heeft gebruikt is in lijn met het uitgangspunt van kostenoriëntatie in de Wet luchtvaart.

Twee kanten

De verrekening van door Schiphol gemaakte kosten met luchtvaartmaatschappijen kan twee kanten op werken. Zo moet Schiphol eventuele overwinsten verrekenen met maatschappijen, als bijvoorbeeld de verkeers- en vervoersaantallen hoger zijn dan begroot, maar bij tegenvallers kan ook het omgekeerde gebeuren. Met deze naar beide kanten werkende verrekenmogelijkheid wordt ook rekening gehouden bij het bepalen van de vermogenskosten (de WACC) die Schiphol mag verwerken in de tarieven. Dat drukt de tarieven die luchtvaartmaatschappijen betalen voor het gebruik van luchthavendiensten. Daar staat tegenover dat zij dan ook de financiële risico’s moeten dragen van schommelingen in de verkeers- en vervoersaantallen.

De coronaverliezen zijn daadwerkelijk geleden dus als Schiphol die kosten zelf zou dragen, komen ze uiteindelijk voor rekening van de belastingbetaler omdat de Nederlandse Staat en de gemeente Amsterdam de grootste aandeelhouders van Schiphol zijn. Door de manier waarop Schiphol nu de tarieven heeft vastgesteld, worden de tegenvallers neergelegd bij de gebruikers van de luchthaven.

Verrekeningen € 45 miljoen lager

De ACM heeft verschillende elementen van de tariefopbouw getoetst en geoordeeld dat elk element voldoet aan de wet. De tarieven zijn gebaseerd op gemaakte kosten, en het bedrag dat Schiphol in de tarieven heeft verrekend is conform de wet. Ook bij vergelijking met de tarieven van andere luchthavens ziet de ACM geen indicatie dat Schiphols tarieven onredelijk hoog zijn, mede gezien de kwaliteit van de dienstverlening. Naar aanleiding van voorlopige bevindingen van de ACM vóór de vaststelling van de tarieven, heeft Schiphol overigens het te verrekenen bedrag met € 45 miljoen verlaagd.

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website