Beste redactie,

Recentelijk stond er een vraag in over het verlengen van een non-immigrant O jaar-visum, waarvan ik iets niet begrijp. Namelijk omdat in eerdere berichten over dit onderwerp steeds werd gezegd dat je dit soort visa niet kunt verlengen in Thailand, maar alleen thuis en dat je dat pas kan doen, nadat het visum is afgelopen.

Dat je wel een retirementvisum kunt aanvragen, als je aan de inkomens/vermogens eisen voldoet, maar daar wordt m.i. in de vraag niet over gerept.

Graag nadere uitleg, waarvoor alvast mijn hartelijke dank.

Ik zit in eenzelfde positie in december, waar ik voor het aflopen van mijn visum even het land uit moet om nog drie maanden te kunnen blijven, om dan in maart (terug in NL) opnieuw een non-immigrant O visum aan te vragen.

Met vriendelijke groet,

Martin


Beste Martin,

Er is nooit geschreven dat men een Non-immigrant “O” visum niet kan verlengen in Thailand, en zo staat het zeker ook niet in het Dossier Visum. Hebt u het Dossier al eens gelezen? Trouwens een groot deel van de gepensioneerden verblijft hier op basis van verlenging van een Non-immigrant “O” visum.

Een Non-Immigrant “O” Single entry kan u verlengen in Thailand voor een jaar en dit aansluitend op de eerste 90 dagen verblijf. Een Non-immigrant “O” Multiple entry kan u eveneens verlengen voor een jaar. Hier moet u echter eerst het visum volledig opgebruiken alvorens u een verlenging kan aanvragen. Dat wil zeggen dat u met dat visum niet meer de mogelijk mag hebben om nog een verblijfsperiode te bekomen. Vermits dat visum een geldigheidsperiode heeft van een jaar, zal u minsten een jaar moeten wachten om een verlenging te vragen. Ondertussen moet u het stellen met 90 dagen verblijf en de daaropvolgende visaruns(borderruns). Van zodra u de laatste verlenging heeft bekomen met dat visum, kan u aansluitend op die laatste verblijfsperiode een verlenging vragen.

Het spreekt voor zich dat wanneer u een verlenging vraagt, zoals een “Retirement”, dat u dan aan de eisen van die verlenging moet voldoen. Ik ga die voorwaarden niet steeds herhalen want die staan uitvoerig in het dossier.

Wat u waarschijnlijk mis begrepen hebt in het verleden, is dat u in Nederland geen nieuw Non-immigrant “O” kan bekomen indien het vorige nog geldig is. De geldigheidsperiode van uw visum moet dus verlopen zijn alvorens u een nieuw visum kan aanvragen op het Consulaat of de Ambassade
Dit heeft echter niets met verlengingen te maken. Een visum en een verlenging zijn twee totaal verschillende zaken.

Wat u situatie betreft. U visum loopt niet af, maar uw verblijfsperiode van 90 dagen loopt af, en dat is de reden dat u buiten moet in december om een nieuwe verblijfsperiode te bekomen. Dit zal u nog zo dikwijls moeten doen tot de geldigheidsperiode van uw visum verstreken is. (Wanneer schrijft u niet). Aansluitend kan u dan op de laatste verblijfsperiode een verlenging aanvragen. U hoeft dus geen nieuw visum te gaan halen in Nederland indien u dat niet wenst. U moet daarvoor natuurlijk wel in Thailand zijn en aan de eisen van de verlenging voldoen.

Vriendelijke groeten,

RonnyLatPhrao

Disclaimer: Het advies is gebaseerd op bestaande regelgeving. De redactie aanvaardt geen verantwoordelijkheid wanneer hiervan in de praktijk wordt afgeweken.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website