Nieuwe maatregelen door Europese Centrale Bank

Door Rembrand van Duijvenbode
Geplaatst in Opinie
Tags: , , ,
12 maart 2016

Tegen de adviezen van veel directeuren van centrale banken in verlaagde op 10 maart 2016 de ECB de herfinancieringsrente van bijna gratis (0,05%) naar gratis. Dit heeft weinig om het lijf, maar de beslissing om de opkoop van obligaties van overheden en nu ook van bedrijven te verhogen van € 60 miljard per maand naar € 80 miljard des te meer.

Tot nu toe had de ECB € 787 miljard opgekocht en maar liefst € 691 miljard daarvan is op de rekeningen bij banken blijven staan. Slechts 13% van het geld heeft de markt bereikt en dat percentage komt onder de 10% als we naar 80 miljard per maand gaan. Verder kondigde de ECB aan de parkeerrente te verlagen van -0.3% naar -0.4%. Naar mijn mening creëert het beleid van de ECB de basis voor de volgende financiële crisis in de Eurozone en in Nederland zorgt deze gratis rentepolitiek voor een verdere verslechtering van de financiële positie van pensioenfondsen.

De alles overwegende reden voor het gratis geld strooien en obligaties opkopen is de sterk overtrokken angst voor deflatie. Zoals bekend zijn de prijzen gedaald door de lagere energieprijzen en iedereen weet dat dit een tijdelijk fenomeen is. U wacht echt niet op lagere prijzen bij het kopen van uw eten, bij het gaan naar een (pop)concert of bij het gaan op vakantie. Alleen bij de koop van duurzame consumptie goederen zou u kunnen overwegen om te wachten, maar omdat het merendeel daarvan wordt geïmporteerd zijn prijsdalingen daar niet echt voor de hand liggend.

Voor Nederland geldt dat het echte probleem het gebrek aan consumentenvertrouwen is veroorzaakt door de snel afkalvende financiële zekerheid voor de burgers. De liberalen denken dat om de economie te verbeteren het verstandig is om zekerheden voor mensen af te schaffen zoals o.a. gebeurt met flexibilisering van arbeid. Grote getalen zzp-er zijn er gekomen en die verdienen minder dan hen die in loondienst werken. Mensen die bij gebrek aan vaste inkomsten geen lening meer krijgen om een nieuwe auto te kopen, om dezelfde reden ook geen huis kunnen kopen, geen pensioen opbouwen en slecht verzekerd zijn en steeds geld opzij moeten leggen voor slechte tijden.

Mijn zoon is vorig jaar ondernemer geworden en moet maandelijks door mij flink financieel gesteund worden. Maar zelfs zijn hypotheek oversluiten kan hij niet omdat hij geen vast inkomen meer heeft. Bedrijven vermijden om mensen in vaste dienst te nemen en als ze in vaste dienst zijn kunnen ze gemakkelijker op straat worden gezet. Ook zij lossen waar het kan hun hypotheken en schulden af en/of sparen tegen de klippen op. Bejaarden worden door de overheid uitgekleed door hogere belastingen, door meer zorgkosten en door kortingen op pensioenen. (het laatste door het rentebeleid van de ECB en het beleid van het kabinet om werkenden jaarlijks meer pensioenrechten te geven dan dat zij geld in de pensioenfondsen storten). De ECB negeert dus volstrekt het gebrek aan koopkracht en leenvermogen en hangt de filosofie aan dat als bij de banken het geld de neus uit komt dan vindt het misschien wel de weg naar de privésector en beseft in het geheel niet dat geldmarkt politiek alleen niet werkt.

Jaarlijks neigt het inkomen nu naar daling en wel door het volgende. Iemand verdient 1000 Euro en spaart daarvan 100 Euro. Die 100 Euro komt bij de bank en als de bank die uitleent dan is die 100 Euro inkomen voor een ander. Dus blijft het totale inkomen in de economie op 1000 Euro. Maar omdat het terugbetaalvermogen in grote delen van de bevolking (zie boven) krimpt, lenen de banken minder dan die 100 Euro uit en daalt dus in de volgende periode het inkomen van de economie. Bij gebrek aan leenkrachtige consumenten en bedrijven staat het geld bij de banken tot aan het plafond en dagelijks stallen zij rond de 250 miljard bij de ECB.

De geldmarkt politiek van de ECB maakt dat het rendement van geld op spaarbankboekjes en in staatsobligaties bijna nul is en aandelen overgewaardeerd worden. Nu er door de ECB nog meer geld in de economie wordt gepompt moet dat wel ergens naar toe en er is eigenlijk nog maar 1 sector waar het naar toe kan: onroerend goed. De prijzen daarvan stijgen in Nederland en de rest van Europa nu snel tempo en creëert daarmee de volgende bubbel in de economie. Het is nu slechts korte tijd wachten op een incident in de wereld en de bubbel barst. En die incidenten komen er in 2016 zeker: misschien is Noord Korea zo gek om een atoomraket af te vuren of kiezen de mensen in Groot Brittannië om uit de EU te treden of kiezen de mensen in de VS een malloot als Trump als president of besluit Rusland een nog groter stuk van de Oekraïne in te nemen. Mogelijkheden genoeg dus.

Kan dan de Nederlandse en Europese economie dan worden aangezwengeld? Ja zeker kan dat, maar dan moeten dogma’s op zij worden gezet zoals het maximale percentage van de overheidsschuld. In Nederland is inmiddels zowel kwantitatief als kwalitatief een enorm tekort aan woningen ontstaan. Tezamen met de vergrijzing schept dat een enorme markt voor woningbouw voor zowel ouderen (serviced-wonen) en jongeren. De overheid kan met garanties (ook voor zzp-ers) en subsidies de bouw aanzwengelen en zoals u weet lopen investeringen in de bouw door naar verhuizers, woninginrichters, DHZ zaken en tuiniersbedrijven. Ook het initiëren van serviced wonen door bejaarden kan een enorme markt opleveren.

En wat te denken aan vergroening van de economie. Garantieregelingen of subsidies voor installatie van duurzame energieopwekking en energiebesparing bij zowel industrie als bij de consument. En er is ook helemaal niks mis mee als Nederland meer investeert in infrastructuur zoals een treinsysteem á la de ICE in Duitsland waarmee je in korte termijn vanuit de Randstad in Eindhoven, Arnhem, Twente of Groningen kan zijn. Mogelijkheden genoeg om de economie te stimuleren maar je moet dan wel afstappen van de gedachte dat er alleen groei komt als je maar de loonkosten verlaagt en de economie op die van de VS laat lijken.

Oh, het beleid van het huidige kabinet schept overigens ook wel enige banen zoals bijvoorbeeld in voedselbanken, in kringloopwinkels en in maatschappelijke ondersteuning van hen die niet meekunnen in de race naar meer marktwerking!

Ingezonden door Rembrand van Duijvenbode

No votes yet.
Please wait...

13 reacties op “Nieuwe maatregelen door Europese Centrale Bank”

 1. oewan zegt op

  De kop van dat veel bankdirecteuren tegen de verlaging van de rente klopt niet.
  Alleen DNB-president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en ECB-bestuurder Sabine Lautenschläger tegen de maatregelen hebben gestemd.
  De andere negentien stemgerechtigden gingen akkoord met de renteverlagingen, de uitbreiding van de opkoop van obligaties door de ECB en de verstrekking van nieuwe gratis leningen aan banken.
  Deze maatregel is niet goed voor de noord Europesche landen.

  • Rembrand van Duijvenbode zegt op

   U heeft gelijk en zo erg is het dus in Europa. Niet verwonderlijk want Europese overheden profiteren van die lage rentestand. Alleen Griekenland betaalt nog meer dan 5% op staatsobligaties en Nederland betaalt nu tussen de 0% en 0.5%.

   Het ECB beleid is een catastrofe voor Europa. De gratis rente maakt dat banken en overheden hun financien niet op orde brengen, dat de groei in productiviteit in Europa afneemt, dat nationale inkomens onder druk staan en dat zij die het ook van rente-inkomsten moeten hebben in koopkracht er op achteruit gaan.

   Het mislukken van Quantative Easing in Japan en in de VS is de ECB volledig voorbij gegaan, maar gelukkig komen er steeds meer economen die ageren tegen het beleid van de ECB..
   .

 2. bob zegt op

  sorry niet veel directeuren: slechts 2 waaronder de Nederlandse Bank directeur.

 3. Erik Bkk zegt op

  Het griezelige van de huidige situatie is dat als er een nieuwe kalamiteit komt in de economie de ECB geen enkele mogelijkheid meer heeft om daar iets tegen te doen met uitzondering van kontant geld uitdelen, ook wel helikoptergeld genoemd. Immers thans heeft de ECB al zijn kruit verschoten. De situatie in Amerika is niet veel beter, Japan is er al erger aan toe.. De kans op bubbles lijkt nu het groottst voor onroerend goed en de aandelen markt

  Overigens staat er 1 aperte onjuistheid in de posting waar gekonludeerd wordt dat “Dus blijft het totale inkomen in de economie op 1000 Euro.” Banken creeren geld gebaseerd op hun verplichte garantie en de tegoeden van hun klanten. Die garantie ligt dacht ik op dit moment onder de 10% en een tegoed op de bank kan dan meer dan 10x worden uitgeleend. Banken worden daarom ook wel geld scheppers genoemd, dat is een belangrijke funktie van het bankwezen in de economie. Er zijn er uiteraard nog veel meer.

  Met de lage rente die nu betstaat kunnen landen in de Eurozone bijna voor niets geld lenen voor een periode van wel 10 jaar. Dat zou het mogelijk maken om grote infrastrukturele projekten aan te pakken. Dat zou alleen wel vergroting van de staatsschiuld betekenen waartegen echter internationaal grote weerstanden bestaan waardoor van die mogelijheden geen gebruik wordt gemaakt. Dat betekent dat feitelijk de enige traditionele methode om de Euro ekonomie aan te zwengelen ongebruikt blijft liggen en dat geldt wereldwijd.

  • BA zegt op

   Je ziet dat er naast aandelen en onroerend goed, er nu opeens ook allerlei andere markten bubbels beginnen te vertonen.

   Bijvoorbeeld auto’s met kleine oplagen of klassieke auto’s. Bepaalde Porsches worden inmiddels duurder verkocht als wat ze 10 minuten ervoor in de showroom kostten, of bij bepaalde modellen waar een wachtlijst bestaat word er grof geld betaald voor een plaats op die lijst.

   Bij klassieke auto’s ook zoiets. Een bekende kocht een jaar jaar terug voor ca 20.000 euro een BMW M3 van het eerste type, die is dus onlangs getaxeerd op ruim 130.000 euro.

   Zo zullen er nog wel meer markten zijn, oa kunst enz.

 4. Leon1 zegt op

  Het grote probleem is of wordt dat het westerse monetaire systeem op kiepen staat.
  De petro dollar zal straks de EURO meeslepen tot waarden WC papier, ook dat vele landen hoge schulden hebben die ze nooit kunnen terug betalen.
  Landen die lage schulden hebben en veel goud hebben ingekocht zitten straks op rozen.
  Wat de EU momenteel doet is dat de pensioenen gaan verdampen, door de negatiefe rente.
  Lees.Marketupdate.

 5. Harrybr zegt op

  Allereerst: de kop van dit verhaal klopt niet, zie ook oewan.

  Echter, met de rest van de inventarisatie kan ik het fors eens zijn: al maak je lenen nog zo goedkoop, als mensen en bedrijven er geen rendement in zien cq er niets mee kunnen doen, omdat ze toch geen hypotheek krijgen als ZZP-er of met een tijdelijk arbeidscontract, is zelfs geld-toe rente nog niet interessant.

  Wat ik in mid 80 als argument in de colleges micro-economie naar voren bracht: ceteris paribus is een kolder-randvoorwaarde, want bestaat niet. Juist de psychologische factoren zijn veel sterker dan die van prijs. Enkele % inflatie zorgt niet voor een run op de winkels, wel de Argentijnse inflatie van 70 – 140 % PER MAAND. Idem een paar % deflatie niet een rem op de aankopen. Waar zijn de prijzen in elkaar gezakt: Platte TV, computers en smartphones. En waar hebben we ons lek aan gekocht: Juist, die dingen.

  Nog verder en sneller uit de hand lopende staats ( = gemeenschappelijke) schuld: lijkt me niet wijs. De EU staat reeds op 13.000 miljard Euro. Voor NL: bij de laatste verkiezingen, in 2012: € 24.600 per NL-er. Nu inmiddels: € 29.079, ofwel: pa, ma, 2 kids: € 17.916 ERBIJ in nog geen 4 jaar. Vertel dat thuis en u bent een echtscheiding, met uw kinderen, die een achternaamverandering eisen. Moet wel een keer afgelost worden..
  En.. dan snapt u ook waarom dat die rente omlaag gedrukt moet worden: stelt u een extra 2 % voor, bij € 480 miljard aan staatsschuld. Herinnert u de bezuiniging van € 4.5 miljard nog ? Dit is 2 x zo veel… per JAAR ! Jammer van die paar % aan bejaarde kiezers met hun teruggelopen koopkracht.

  Overigens: ook even zelf rekenen: de hypotheekrente daalt ook ( nu 1.7 % voor 1 jaar vast, gaat echt niet komend jaar omhoog, dus leg dat geld opzij in een pensioenpot en grijns over enkele jaren ).
  Oh, u heeft zich in de luren laten leggen door al die consumentenprogramma’s, Ver. Eigen Huis enz en op ZEKERheid gespeeld, door een 10 jarig vaste periode.. Nah, dan heeft u toch die ZEKERheid…

  Investeren in nog meer huizen, met de vergrijzing en krimpende bevolking ( zonder immigratie?). Waanzin-investeringen in windmolens en zonnepanelen ? En wat als de zon niet schijnt en geen wind is ? Met kaarsjes ? Of toch maar de stand-bye centrales, die dus gebouwd moet zijn op piekstroom-behoefte, aanschakelen ? Kost voor die paar uurtjes dan wel een godsvermogen.

  Onzin-bezigheden kan je beter opzetten met elektriciteitsopwekking dmv dynamo op de fiets en dan voor € 25/uur hard trappen. Nog goed voor de volksgezondheid ook.

  Helaas, 40 jaar geen goede keuzes maken, ook als die pijn doen, heeft ons in deze rampsituatie gebracht. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

 6. Erik Bkk zegt op

  Wat ik hier nog niet heb gehoord is de reden waarom 2% inflatie als zo belangrijk wordt gezien door de ECB. Die inflatie zet niet alleen de consument aan om te consumeren. Minstens zo belangrijk is de omstandigheid dat die inflatie er ook voor zorgt dat steeds in ca. 25 jaar de staatsschuld halveert! Dat lijkt voor de gemiddelde consument niet zo belangrijk maar voor een land is 25 jaar helemaal niet zo lang en redelijk te overzien. Zo ook nog ongemerkt je schuld aflossen is toch wel heel slim bedacht.

  • ruud zegt op

   Die staatsschuld gaat niet naar nul met 2% inflatie.
   Er moet dan ook rente betaald worden over de staatsschuld.
   Op dit moment heeft Nederland een negatieve rente, dus KRIJGEN ze geld voor hun schulden.
   Ondanks dat, loopt de staatsschuld nog steeds op.
   Dat wordt lachen, als de rente weer gaat stijgen en de inkomsten van het aardgas teruglopen.

 7. eddy zegt op

  Er zijn 21 leden, directeuren van centrale banken,

  19 stemmen voor,

  2 stemmen tegen.

  En je standpunt is, “Tegen de adviezen van veel directeuren van centrale banken in”

  Hoe kan je 19 tegen 2 veranderen naar, de meerderheid?

 8. Joop zegt op

  Nu de banken weer goed in hun geld komen te zitten hoor ik binnenkort al die bankdirecteuren al weer roepen dat zij dat toch maar weer helemaal goed voor elkaar gebracht hebben. En dat de heren dus weer recht hebben op een verdubbeling van hun inkomen.

 9. Jacques zegt op

  Een goed verhaal van de schrijver.
  Ik denk dat het grootste deel van de bankdirecteuren gecharmeerd is van extra geld. Meer macht en meer eigen inkomsten en de mogelijkheid om nog grotere kantoorgebouwen te planten, waar veel toch om te doen is. De gemiddelde kantoorruimte inrichting van een bankdirecteur is duurder dan mijn huis heeft gekost in Thailand. Het zijn sterke schoenen die de weelde kunnen dragen en die vind je niet gauw in het bankwezen. Onze bankdirecteur getuigt nog wel over realiteitszin m.b.t., dit rente verhaal. De problematiek in de zuidelijke EU landen is van een andere grootte als die van de Noordelijke EU landen. We zitten op een zinkend schip met het EU verhaal en durven er niet van af te springen, maar op deze manier gaan we ook ten onder. Alle van onze zo mooie verworvenheden te denken aan woningbeleid (premies van het rijk), het poldermodel, zorg (betaalbaar), pensioen etc alles gaat aan dit beleid ten onder. Zowel Europees beleid als landelijk beleid, die doen ook lekker mee, maar niet heus.

  Het frappante is wel dat over de hele wereld er nog steeds veel met geld gesmeten wordt door velen die het kennelijk nog wel breed hebben. Absurde aankopen die gedaan worden zoals voor voetballers, waar praten we in godsnaam over, een balspelletje waar zoveel geld in omgaat . Je wordt er ziek van als je er over nadenkt. Overal corruptie en gaan voor eigen financieel gewin.Enfin kan zo nog wel een boek volschrijven en het is genoegzaam bekend. Geld de wortel van het kwaad.
  Wanneer komen er eens mensen met echte oplossingen. Ons kabinet heeft de zorg op zich genomen voor alle Nederlanders. Daar moeten zij hun stinkende best voor doen. Ziet u het gebeuren???!!Je ziet nu wat er van komt en wanneer wordt Nederland eens wakker. Te veel verschillende partijen, te veel meningen, te veel gedoe en theatrale toestanden.
  De pensioenen wordt alsmaar minder, minder, minder en nog eens minder. Alle beloftes ten spijt is het vertrouwen in dit kabinet weggevallen en wordt het tijd voor verandering. Er moet een manier bedacht worden die voor alle mensen op deze aarde een goede uitkomst geeft, zodat er geen honger meer is en mensen een leefbaar perspectief hebben. Is ook een deel van de oplossing voor die grote landsverhuizingen die op dit moment Europa gek maakt, u kent ze wel de trieste acties van de door moslimgeloof aanhangers geleidde landen.
  Daar moeten die o zo machtige wereldleiders eens mee aan de slag gaan.

 10. Ton zegt op

  Voor de NL spaarders met wat meer geld het bekende fictief rendement van 4%, belast tegen 30%.
  Ofwel 1,2% belasting bij opbrengst van nul komma weinig. Dus netto verlies.
  Als dan ook de inflatie toeslaat, dan wordt het verlies nog groter.
  En op samengestelde basis resulteert dit na een aantal jaren in een aanzienlijk koopkrachtverlies.
  Leuk als je nog werkt en een regelmatige loonsverhoging krijgt.
  Maar als gepensioneerde zie je je spaargeld verdampen. En risicoloze cash-alternatieven, waarbij je je startkapitaal minimaal in stand kan houden, bestaan er eigenlijk niet. Zoja, dan hoor ik het graag.
  De laatste generaties zijn overspoeld met consuMEREN. Ook de ECB zet daartoe aan: consumeren, de fabrieken draaiende houden, werkgelegenheid. Grondstoffen raken uitgeput, milieuproblemen overal. Doch we gaan door als een paard met oogkleppen, de overheid voorop. Het rentebeid van de ECB is ook een valuta-oorlog: lage EUR om de grote bedrijven te helpen te exporteren (daarentegen worden importproducten duurder). Maar de burger is de pineut. Pensioenen in NL worden gekort, doch belastingen en andere kosten gaan omhoog.
  Paar jaar geleden bijna 50 THB voor 1 EUR, nu 39. Dus zowel in NL als TH negatieve inkomensinvloeden.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website