Voordat we ingaan op de Thaise cultuur is het goed om het begrip cultuur te definiëren. Cultuur verwijst naar de gehele samenleving waarin mensen leven. Dit omvat de manier waarop mensen denken, voelen en handelen, maar ook de tradities, waarden, normen, symbolen en rituelen die zij delen. Cultuur kan ook verwijzen naar specifieke aspecten van de samenleving, zoals kunst, literatuur, muziek, religie, taal, politiek, economie, wetenschap, technologie en sociale organisatie. Een ander aspect van cultuur is de manier waarop mensen in een bepaalde groep of gemeenschap leven en hun interacties met elkaar en met andere groepen of gemeenschappen.

De Thaise cultuur is zeker bijzonder te noemen, het is een unieke mengeling van verschillende invloeden, waaronder die van de nabijgelegen landen Laos, Cambodja en Maleisië. Er zijn vele specifieke gewoonten en gebruiken in de Thaise cultuur die verschillend zijn per regio en de sociale groep waarbinnen mensen leven.

Religie: Boeddhisme

Een belangrijk onderdeel van de Thaise cultuur en zeer herkenbaar, is het boeddhisme, de meest dominante religie in het land. Ongeveer 95% van de Thaise bevolking is boeddhist en het boeddhisme speelt een belangrijke rol in hun dagelijks leven en cultuur. De tempels, ook wel Wat genoemd, zijn belangrijke plaatsen van aanbidding en meditatie en de monniken zijn gerespecteerde leden van de samenleving. Er zijn ook andere religieuze groeperingen in Thailand, waaronder Islam, Christendom en Hindoeïsme. Deze groepen coëxisteren vreedzaam met elkaar en er is een grote mate van religieuze tolerantie in het land. Je komt in Thailand naast tempels ook moskeeën, kerken en andere gebedshuizen tegen. Thai zijn over het algemeen zeer tolerant tegen andere geloven of religies.

Religie: Animisme

Animisme is een oude vorm van religie waarbij de natuur wordt gezien als bezield en bewust. Het is een geloof dat alles wat leeft, een ziel heeft. Dit betekent dat zelfs dingen als bomen, rivieren en bergen een ziel hebben volgens de animistische traditie. Deze zielen worden gezien als beschermgeesten die helpen om het leven in harmonie te laten verlopen. In Thailand is animisme nog steeds een belangrijke aspect en traditie zowel op het platteland als in de grote steden. De etnische minderheden in het land, zoals de Karen, de Hmong en de Moken zijn tevens fervente aanhangers van het animisme, maar ook bij Thai uit bijvoorbeeld de Isaan, zie je veel aanhangers en uitingen van deze overtuiging. Het animisme in Thailand heeft ook invloed gehad op de kunst en architectuur van het land. Veel tempels en heilige gebouwen zijn versierd met beelden van dieren en andere symbolen die verband houden met de beschermgeesten. Deze symbolen dienen niet alleen als een manier om de beschermgeesten te eren, maar ook als een manier om de mensen eraan te herinneren dat alles om ons heen een ziel heeft. De vele geestenhuizen bij woningen en gebouwen is daar ook een uiting van.

Taal en dialect

In Thailand zijn er vele dialecten die worden gesproken door Thai in verschillende delen van het land. Deze dialecten zijn vaak afhankelijk van de regio en kunnen sterk verschillen van het standaard-Thais, dat gebaseerd is op de taal die wordt gesproken in het centrale gedeelte van het land. Een aantal van de belangrijkste dialecten die in Thailand worden gesproken, zijn:

 • Isaan: Dit dialect wordt gesproken in het noordoosten van Thailand en is sterk beïnvloed door de Laotiaanse taal. Het Isan-dialect is het meest gesproken in Thailand en wordt door ongeveer een derde van de bevolking gesproken.
 • Northern Thai: Dit dialect wordt gesproken in het noorden van Thailand en is sterk beïnvloed door de Burmees-Yojana taal.
 • Southern Thai: Dit dialect wordt gesproken in het zuiden van Thailand en heeft sterke Maleisische invloeden.
 • Pak Tai: Dit dialect wordt gesproken in het oosten van Thailand en heeft sterke Cambodjaanse invloeden.

Hoewel deze dialecten sterk van elkaar kunnen verschillen, kunnen de meeste mensen in Thailand ook het standaard-Thais spreken en verstaan, wat helpt bij de communicatie tussen de bevolking uit verschillende delen van het land.

Hiërarchie en respect

Thailand is een sterk hiërarchische maatschappij, waarbij respect voor ouderen, leraren, monniken, autoriteiten en het koningshuis een belangrijke rol speelt. In de Thaise cultuur wordt verwacht dat mensen hun respect tonen door hun hoofd te buigen, de handen te vouwen (Wai), hen met de titel “khun” aan te spreken en zich op een beleefde manier te gedragen in hun bijzijn. Deze hiërarchie is ook aanwezig in de manier waarop Thai met elkaar communiceren, met name in formelere settings zoals op het werk of in het onderwijs. Thai die een lagere sociale status hebben, zullen bijvoorbeeld respect tonen aan mensen met een hogere sociale status door hen met de titel “khun” aan te spreken en op een beleefde en respectvolle manier te communiceren. In informelere settings is de hiërarchie echter vaak minder opvallend en kunnen mensen op een meer gelijkwaardige manier met elkaar communiceren.

(Redactionele bronvermelding: SPhotograph / Shutterstock.com)

Het koningshuis

De Thaise cultuur wordt sterk beïnvloedt door de koninklijke familie. De koning en koningin van Thailand worden gezien als heilige figuren en worden met veel respect behandeld. Dit wordt onder andere weerspiegeld in de manier waarop Thai praten over de koninklijke familie – ze gebruiken altijd formele titels en eerbiedige termen als ze over hen spreken. Het koningshuis in Thailand is belangrijk voor Thai omdat het een symbolische rol heeft in de Thaise cultuur en samenleving. De koning van Thailand wordt gezien als een belangrijk nationale symbool en als een bron van eenheid voor het land. Het koningshuis heeft ook een lange geschiedenis en is diep verweven met de Thaise cultuur en tradities. Daarnaast speelt het koningshuis ook een belangrijke rol in het behoud van de Thaise cultuur en het bevorderen van nationale trots. Het koningshuis steunt diverse culturele en historische projecten en initiatieven, en is betrokken bij het behoud van belangrijke historische sites en monumenten. Tenslotte heeft het koningshuis ook een symbolische rol in de politieke structuur van Thailand. Hoewel de koning geen directe politieke macht heeft, wordt hij gezien als een arbiter in tijden van politieke crisis en kan hij invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming in het land.

Tradities en symbolen

Er zijn vele belangrijke tradities, symbolen en festivals in Thailand die deel uitmaken van de Thaise cultuur en samenleving. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Wai khru: Dit is een ceremonie waarbij leerlingen hun respect tonen aan hun leraren en de overleden voorouders van hun familie. Tijdens de ceremonie buigen de leerlingen voor hun leraren en doen ze traditionele dansjes.
 • Songkran: Dit is het Thaise Nieuwjaar, dat wordt gevierd op 13 april. Tijdens Songkran worden watergevechten gehouden en worden mensen met water besprenkeld om hen te zegenen voor het nieuwe jaar.
 • Loy Krathong: Dit is een feest dat wordt gevierd op de volle maan van de twaalfde maand van de Thaise kalender. Tijdens dit feest maken mensen kleine boten van bladeren of bamboe, die ze in het water laten varen als teken van respect voor de riviergoden. Loy Krathong is ook een tijd om vergiffenis te vragen en om te bidden voor een goed leven.
 • Wan Ok Phansa: Dit is het einde van de boeddhistische vastenperiode, die drie maanden duurt. Tijdens Wan Ok Phansa worden er speciale ceremonies gehouden in tempels en worden er feesten georganiseerd om het einde van de vastenperiode te vieren.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van belangrijke tradities in Thailand. Er zijn vele andere die afhankelijk zijn van de regio en de specifieke context waarbinnen ze worden gevierd. Daarnaast zijn er vele belangrijke symbolen in Thailand die deel uitmaken van de Thaise cultuur en samenleving. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • De Garuda: De Garuda is een mythologisch wezen dat wordt afgebeeld als een grote vogel met het lichaam van een mens. Het is het nationale symbool van Thailand en wordt vaak afgebeeld op munten, postzegels en andere officiële documenten.
 • De Singha: De Singha is een mythologisch wezen dat wordt afgebeeld als een leeuw met het lichaam van een mens. Het is een belangrijk symbool van kracht en bescherming en wordt vaak afgebeeld op tempels, amuletten en andere religieuze objecten.
 • De Boeddha: De Boeddha is een belangrijk symbool in de Thaise cultuur en wordt vereerd door de meeste Thaise mensen. Er zijn vele verschillende representaties van de Boeddha, maar ze zijn allemaal bedoeld om de verlichting en het begrip te symboliseren die de Boeddha bereikte tijdens zijn leven.
 • De witte olifant: De witte olifant wordt gezien als een heilig dier in Thailand en wordt vaak geassocieerd met de Boeddha en de koning.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van belangrijke symbolen in Thailand.

Traditionele muziek en dans

Muziek en dans is een bekend uithangbord voor de Thaise cultuur en is diep verweven met de tradities en gebruiken van het land. Er zijn vele verschillende soorten muziek en dans in Thailand, die afhankelijk zijn van de regio en de specifieke culturele en historische context waarbinnen ze worden uitgevoerd. Een van de bekendste vormen van Thaise muziek is de khon, een traditionele vorm van opera die wordt uitgevoerd met geschminkte en opgesmukte acteurs die verhalen vertellen met behulp van muziek, dans en pantomime. De khon is meestal gebaseerd op verhalen uit de Indiase epische poëzie en wordt vaak uitgevoerd tijdens belangrijke ceremoniën en feesten. Een andere bekende vorm van Thaise muziek is de lam, een vorm van muziek en dans die wordt uitgevoerd tijdens de Loi Krathong-feestdagen. De lam wordt uitgevoerd door groepen dansers die traditionele kleding dragen en gebruik maken van instrumenten zoals xylofonen, drums en gongs. Er zijn ook vele andere vormen van Thaise muziek en dans, zoals de mor lam, een soort folkloristische muziek die wordt gespeeld in het noordoosten van Thailand, en de likay, een vorm van populaire theatermuziek die wordt uitgevoerd met behulp van zang, dans en toneel.

Een van de bekendste vormen van traditionele Thaise muziek is de khrueang sai, een vorm van muziek die wordt uitgevoerd met behulp van instrumenten zoals xylofonen, drums, gongs en fluiten. De khrueang sai wordt vaak uitgevoerd tijdens religieuze ceremonies en feesten.

In Thailand zijn muziek en dans niet alleen belangrijke vormen van entertainment, maar ze spelen ook een belangrijke rol in het behoud van de Thaise cultuur en het bevorderen van nationale trots.

Literatuur

De Thaise literatuur heeft een rijke en diverse geschiedenis die ver teruggaat in de geschiedenis. Een van de oudste vormen van Thaise literatuur is de Ramakien, een epos gebaseerd op de Indiase epische poëzie van de Ramayana. De Ramakien is een belangrijk onderdeel van de Thaise cultuur en wordt nog steeds vandaag de dag gelezen en verteld. Andere vormen van Thaise literatuur die populair zijn in Thailand, zijn de luk krung, moderne romans geschreven in het Thais, en de luk thung, populaire liedjes die worden gezongen in het Thais. Thaise poëzie is ook een belangrijk onderdeel van de Thaise literatuur en kan worden gevonden in allerlei vormen, van klassieke gedichten die zijn geschreven in het Sanskriet tot moderne gedichten die zijn geschreven in het Thais.

Een belangrijke ontwikkeling in de moderne Thaise literatuur was de opkomst van de luk krung, moderne romans geschreven in het Thais. Deze romans behandelen een scala aan onderwerpen, van liefde en romantiek tot sociale en politieke kwesties. Een aantal bekende Thaise auteurs van luk krung zijn Kukrit Pramoj, Siburapha en Phra Peter Pannapadipo. Thaise poëzie heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de moderne literatuur, met name in de jaren 1970 en 1980, toen vele jonge dichters opkwamen die hun werken publiceerden in tijdschriften en literaire tijdschriften. Een aantal bekende Thaise dichters uit deze periode zijn Angkarn Kalayanapong, Kukrit Pramoj en Pisan Chamlong.

Tenslotte zijn er ook vele Thaise verhalen, legenden en mythen die zijn opgetekend in de loop der eeuwen en die een belangrijk onderdeel vormen van de Thaise literatuur. Deze verhalen worden vaak verteld tijdens feesten.

(Redactionele bronvermelding: Vudhikrai / Shutterstock.com)

Films en soaps

Films zijn een bekend onderdeel van de Thaise cultuur en hebben een lange geschiedenis in het land. Thaise films zijn bekend om hun unieke stijl en thema’s, en worden regelmatig geëxporteerd naar andere landen in Azië en daarbuiten. Een van de populairste genres van Thaise films is de “luk thung”-film, die muziek en drama combineert en vaak gebaseerd is op het leven van de lagere klassen in Thailand. Andere populaire filmgenres in Thailand zijn de “action”-film, de “horror”-film en de “romance”-film. Thaise films zijn ook bekend om hun gebruik van muziek, dans en spectaculaire visuele effecten. Ze zijn vaak gevuld met emotionele en dramatische momenten, en hebben vaak een boodschap of een les die ze willen overbrengen op het publiek.

In de afgelopen jaren is er ook een toenemende populariteit geweest van Thaise films die internationaal worden uitgebracht en die een breder publiek bereiken. Dit heeft geleid tot een groeiende interesse in de Thaise filmindustrie en de unieke aspecten van de Thaise cultuur die in deze films naar voren komen.

Soaps op televisie worden door veel Thai gevolgd. Deze soaps, ook wel “Lakorns” genoemd, zijn vaak gebaseerd op romantische verhalen en volgen het leven van personages die worstelen met liefde, familieproblemen en andere emotionele uitdagingen. Lakorns zijn vaak zeer populair in Thailand en worden vaak uitgezonden op primetime tv. Ze worden ook vaak opnieuw uitgezonden op andere tijden van de dag en kunnen ook worden bekeken via streamingdiensten.

Muay Thai

Muay Thai, ook wel bekend als Thais boksen, is een vechtsport die zeer populair is in Thailand en over de hele wereld. De sport is ontstaan in Thailand en is gebaseerd op oude vechttechnieken die werden gebruikt door de legers van het land. Volgens de legende is Muay Thai ontstaan in de 16e eeuw, toen een jonge prins genaamd Naresuan de Grote de vechttechnieken van de sport ontwikkelde om zich te verdedigen tegen de Burmezen. De prins werd gezien als een held en zijn vechttechnieken werden bekend als Muay Thai. In de loop der eeuwen is Muay Thai uitgegroeid tot een belangrijke sport in Thailand en is het geïntegreerd in de Thaise cultuur en tradities.

Muay Thai wordt uitgevoerd door twee vechters die tegenover elkaar staan in een ring. De vechters mogen slaan, trappen en knieën gebruiken om hun tegenstander te bestrijden. De sport wordt gezien als zeer intens en vereist een hoog niveau van fysieke fitheid en uithoudingsvermogen. Muay Thai is niet alleen populair als sport, maar wordt ook veel beoefend als vorm van gevechtstraining en fitheid. De sport wordt vaak beoefend in speciale sportcentra of gyms die zijn gespecialiseerd in Muay Thai. In Thailand is Muay Thai niet alleen een belangrijke sport, maar ook een belangrijk onderdeel van de cultuur. De sport wordt vaak uitgevoerd tijdens belangrijke feesten en ceremonies en wordt gezien als een manier om nationale trots te tonen. Muay Thai-vechters worden vaak gezien als helden en worden vereerd en gerespecteerd.

De kunst van massage

Thaise massage, of eigenlijk de voorloper daarvan is zeer oud, het bestaat al meer dan 2000 jaar. De huidige Thaise massage is wereldwijd populair vanwege de talloze gezondheidsvoordelen die het biedt. Thaise massage is gebaseerd op de filosofie van het Thaise medicijn, dat stelt dat het menselijk lichaam bestaat uit energiebanen die het hele lichaam verbinden. Thaise massage is gebaseerd op traditionele geneeskunde en yoga. De massage wordt uitgevoerd door een masseur of masseuse, die gebruik maakt van zijn of haar handen, ellebogen, knieën en voeten om de spieren en zenuwbanen te masseren en je lichaam te stretchen. De massage is bedoeld om spanning en eventueel pijn te verminderen, met uiteindelijk als doel om het lichaam en de geest te ontspannen.

De Thaise keuken

De Thaise keuken wordt door veel mensen in het land en daarbuiten geapprecieerd vanwege de unieke smaken en aroma’s. Thaise gerechten zijn vaak pittig, zuur, zoet en zout tegelijk en maken gebruik van verschillende kruiden en specerijen om deze smaken te creëren. Een van de belangrijkste kenmerken van Thaise keuken is het gebruik van verse groenten en kruiden, zoals basilicum, koriander, limoenblaadjes en chilipepers, die vaak rechtstreeks uit de tuin of van de markt worden geplukt. Thaise keuken maakt ook gebruik van een scala aan vlees, vis en zeevruchten, en maaltijden zijn vaak gebaseerd op rijst of noedels.

Thailand is ook bekend om de verscheidenheid aan streetfood en snacks die overal in het land te vinden zijn. Dit omvat populaire gerechten zoals gebakken rijst, gegrilde kip, loempia’s en noedelsoup. De Thaise keuken speelt ook een belangrijke rol in de Thaise cultuur als het gaat om sociale interacties en familiebijeenkomsten. Het delen van maaltijden is een belangrijk aspect van de Thaise levensstijl en maaltijden worden vaak gezamenlijk gekookt en gegeten.

Thais eten heeft ook een stevige internationale reputatie en is populair in vele landen over de hele wereld. Dit heeft geleid tot een groeiende interesse in de Thaise keuken en de manier waarop het de Thaise cultuur weerspiegelt.

Kortom, de cultuur van Thailand is rijk, veelzijdig en interessant. Het is een land waar respect, vriendelijkheid en gastvrijheid hoog in het vaandel staan, en waar mensen van verschillende religies en achtergronden vreedzaam samenleven.

Muay Thai

3 reacties op “Ontdek Thailand (16): De Thaise cultuur”

 1. Rys Chmielowski zegt op

  ‘Ontdek Thailand’ en nu vooral deel 16 ‘de Thaise cultuur’ is een zeer goede en uitgebreide serie. Ik geniet er elke keer weer van omdat het geen saaie samenvatting is maar eerlijk en levendig geschreven. Elke keer kom ik voor mij weer nieuwe dingen tegen. Ja, heel leerzaam. Een compliment voor de redactie van Thailandblog!

 2. Tino Kuis zegt op

  Best een goed verhaal. Ik spreek liever niet over de ‘Thaise cultuur’ maar over de ‘vele verschillende culturen in Thailand’.
  Thailand kent inderdaad vele invloeden uit het buitenland, nu meestal gerekend tot een cultuur in Thailand. Geldt dat ook voor McDonalds en KFC?

 3. Alphonse zegt op

  Bij McDo of KFC gaan eten in Thailand is trendy, vooral bij jong volk.
  Zij besprenkelen zich met westerse status door in die zaken rond te flaneren.
  Heel triest. Al dat lekkere en gezonde Thaise eten naar de (culturele culinaire) prullenmand verwezen.

  McDo nog ok, wegens aanwezigheid van twee slablaadjes, maar KFC is bedroevend.
  ‘Gefrituurde’ kip, lekker vet, meestal zonder iets anders, dus zeker geen groenten wordt aan stukjes getrokken met een smile of het geweldige exquise VS-keuken is.
  Het staat chique.

  Zo ook met de muziek. VS-rappers van A-, B-, C-kwaliteit tot X-, Y-, Z-niveau… Ze kunnen alles letter voor letter meezingen.
  Gelukkig is er een harde kern Isaan-mensen die de mor lam nog niet verworpen heeft.

  Tja, na WO2 gingen wij ook massaal aan het bubbelgummen en hamburgeren….
  Werp niet de eerste steen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website