Het toekennen van privileges aan het Boeddhisme staat haaks op het principe van religieuze vrijheid, aldus uitspraken van een in Bangkok gestationeerde VN vertegenwoordiger inzake vrijheid van religie. Het promoten van een specifieke religie is discriminerend daar het andere overtuigingen onderdrukt, zei Ahmed Shaheed in een interview op 20 augustus tijdens een bijeenkomst in de Foreign Correspondents’ Club of Thailand.

“Het is in conflict met de gelijke rechten voor alle religies. Omdat ouders het recht hebben hun kind op te laten groeien met elke religie naar keuze, wat betekent dat je geen teksten kan hebben die slechts op één religie zijn gericht. Op school kun je dus niet slechts in één religie onderwijs geven”, zei Shaheed over de verplichting die scholen hebben om leerlingen te onderwijzen over het Boeddhisme.

Recentelijk heeft het Ministerie van Onderwijs een comité van 13 leden aangesteld om alleen Boeddhistische lessen in te voeren in het onderwijs. Dit nieuwe beleid was officieel aangekondigd op 16 mei.

Pathompong Bodhiprasiddhinand, directeur van het Nanasamvara Centrum voor Boeddhistische Studies, zei op donderdag dat het belangrijk is om les te geven in het Boeddhisme op Thaise scholen en universiteiten. Volgens Pathompong is het Boeddhisme al sinds het begin onderdeel van het cultureel erfgoed.

“Hoe kan, zonder grondige les in het Boeddhisme, een Thai diep in zijn of haar hart geraakt worden als het om ons eigen cultureel erfgoed gaat, iets waar wij Thais al vele eeuwen ontzettend trots op zijn?” zei hij.

Hij gelooft ook dat de Boeddhistische leer beter aansluiten bij moderne wetenschappen in vergelijking met het Christendom omdat het Boeddhisme “kritisch of rationeel denken promoot en er geheel geen dogmatische leer is in het Boeddhisme”.

Ook gelooft hij dat les in het Boeddhisme helpt met het terugdringen van criminaliteit.

Echter, het Boeddhistische onderwijs beleid geeft geen ruimte voor religieuze diversiteit in het koninkrijk, in het bijzonder jegens de moslim meerderheid in het zuiden. Volgens de nationale census van 2015 waren er zo’n 3 miljoen moslims en bijna 800 duizend Christen.

Volgens Pathompong moet de situatie in het uiterste zuiden op een aparte manier behandeld worden.

De overheid is bedacht op risico van het op de spits drijven van religieuze kwestie en heeft oproepen om het Boeddhisme wettelijk als de officiële staatsreligie uit te roepen afgehouden, meest recentelijk in 2016.

Maar promotie van het Boeddhisme door de overheid is overduidelijk aanwezig. Elke januari op Kinderdag zingen jonge Thai een lied dat het opdraagt ”allereerst religieus geloof te hebben”. Volgens Shaheed is dergelijke promotie gelijk aan propaganda omdat “” mensen vrij zijn zich identificeren met wat ze geloven of niet geloven”, er aan toe voegende dat vrijheid van religie ook “de vrijheid is om geen geloof te hebben”.

Bron: www.khaosodenglish.com


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

17 reacties op “VN: Verplichte les in Boeddhisme beperkt religieuze vrijheid”

 1. Sir Charles zegt op

  Vrijheid is óók om niet te geloven in een imaginair opperwezen hetgeen die andere bekende religiën zoals het jodendom, christendom en de islam dikwijls willen tegenspreken. Sterker nog, er worden nog steeds geweldsdelicten (diplomatisch gesproken) gepleegd daaromtrent.

  Laat Thailand maar boeddhistisch blijven.

  • Cornelis zegt op

   Wanneer vrijheid van godsdienst inhoudt dat je wèl een godsdienst MOET hebben is het inderdaad geen echte vrijheid. Er zijn landen in de regio waar je voor het uitkomen voor je atheisme de gevangenis indraait.

 2. Joop zegt op

  Meneer Shaheed kan zich als moslim beter onthouden van commentaar op een andere religie.
  Laat de Thai zelf maar beslissen over hun eigen religie.

  • Tino Kuis zegt op

   Meneer Ahmed Shaheed heeft al vele jaren kritiek uitgeoefend op de uitwassen van de islam in zijn eigen land (de Maldiven), in Iran en in andere moslimlanden. Eindelijk een moslim die kritiek heeft op de nare aspecten van de islam overal ter wereld. Waarom ook niet op die vredelievende godsdienst, het boeddhisme? Zie Myanmar en Sri Lanka. Mag ik als atheist geen kritiek leveren op de islam?? Kom nou.

 3. antonio zegt op

  Waar bemoeien ze zich bij de VN mee, hebben echt niets beters te doen. Laat Thailand lekker hun eigen weg gaan, er zijn zoveel plekken op deze aarde waar ze beter kunnen gaan kijken voordat ze met het vingertje gaan wijzen naar Thailand.

  • Tino Kuis zegt op

   Goed gezegd, Antonio! Dat heeft meneer Ahmed Shaheed al gedaan! Hij heeft kritiek geleverd op de religieuze politiek in zijn eigen land, de Maldiven, waar hij een flink standje voor kreeg en stevige kritiek op de religieuze politiek in Iran. Hij mag Iran niet meer in!

  • Dennis zegt op

   Correct, maar vergeet niet dat de VN-banencarrousel natuurlijk een hele lucratieve aangelegenheid is; oud-politici die door eigen fouten op een zijspoor zijn belandt (in Nederland mevrouw Hennis bijvoorbeeld, die nu in Irak VN-gazant wordt en zo zijn er veel meer), vinden in de VN een leuke baan waarbij ze goed worden betaalt en op kosten van de gemeenschap (zo zijn ze ook gewend) minstens business class vliegen (als het al niet in een prive-jet gebeurd), in 5-sterren hotels verblijven en zich laten fêteren op ambassades, paleizen, parlementen enzovoort.

   Dus dat de gewone man die allemaal onzin vindt (zoals de VN-bemoeienis met onze Sinterklaas) mag zijn, maar in kringen van regeringen denkt men daar heel anders over, zolang hun land geen onderwerp van gesprek is. De VN is vooral een goede-doelen-organisatie a la Rode Kruis; goed dat ze er zijn, maar je hebt er verder weinig aan.

 4. lung lala zegt op

  de VN en hun islamitische woordvoerders hebben meer kapot gemaakt dan alcohol of drugs, en als er een religie niet over vrijheid mag discussieren is het wel de islam

  • Cornelis zegt op

   Deze man soreekt namens de VN, niet namens de Islam. Een ‘subtiel’ verschil, maar dat is je ontgaan?

 5. Robert zegt op

  Spreekt deze VN vertegenwoordiger zijn kritiek ook in Iran of 1 van de andere Arabische landen?

  • Tino Kuis zegt op

   Ja zeker. Deze woordvoerder heeft een vernietigend rapport geschreven over Iran en mag dat land niet meer in. Nou ja, Iran is niet Arabisch maar wel (shiítisch) moslim. Hij heeft ook zijn eigen land ‘bekritiseerd over de rol van de islam daar, en dat viel niet goed. Hij werd er van beschuldigd een ‘afvallige’ te zijn en dat betekent in sommige landen onthoofding. Hij is dapper.

 6. Puuchaai Korat zegt op

  Ik heb nog nooit iets gemerkt van discriminatie wegens geloofsovertuiging in Thailand. Integendeel. Kerstmis en nieuwjaar worden volgens mij gevierd uit fatsoen, het openstaan voor andersdenkenden. En waar die zogenaamde diversiteit toe heeft geleid kunnen we heden ten dage in Europa aanschouwen, waar bijna dagelijks nietsvermoedende mensen worden aangevallen en zwaar gewond vanwege een ‘religie van de vrede’. Het gastvrij ontvangen van andersdenkenden in Europa heeft geleid tot een golf van terreur, waartegen je jezelf nu eenmaal niet kunt verdedigen omdat het uit het niets komt.

  Wat mij betreft is het prima om de grondwaarden van het boeddhisme op scholen te onderwijzen. Daar is nog nooit iemand slechter van geworden en lijkt me een goede manier om de normen en waarden die in Thailand gelden te bewaren. Iets wat in Europa niet gelukt lijkt te zijn. Er wordt zo vaak over normen en waarden uitgeweid, maar wat dat dan in zou moeten houden, blijft geheel in het midden. Ook het feit dat het boeddhisme dat de reïncarnatie aanvaardt, betekent dat deze leer beter aansluit bij moderne wetenschappen. De beste wetenschappers erkennen ook dat spiritualiteit en een vooropgezet plan voor de schepping antwoord kan geven op vele vragen. Wie gelooft er nu dat alles ontstaan is door een toevallige ‘oerknal’ ? Daarvoor is onze natuur, het heelal waarin wij leven en niet in het minst ons eigen ‘zijn’ veel te gecompliceerd. God, bedankt, zou ik zeggen, voor deze schepping, ondanks het misbruik dat nog steeds vele mensen proberen te maken van bijvoorbeeld religie. En, zodra mensen hun eigen inzichten belangrijker gaan vinden dan de grondwaarden van religies, ontstaan dogma’s. Uit mijn eigen katholieke achtergrond kan ik melden dat de Kerk ernaast zit wat betreft celibaat, onbevlekte ontvangenis en nog een aantal feiten. Echter, dat laat niet af dat de Katholieke Kerk heel veel goede dingen voor de mensheid heeft gedaan en dat laat ik mij niet afnemen, ondanks de algemene, door de media gevoede perceptie dat het hier gaat om een ‘pedofielennetwerk’. Dat is te gemakkelijk. In iedere vereniging waar jongeren activiteiten ondernemen, lopen wel dergelijke mensen rond. Als jongere wist je vroeger ook donders goed bij wie je uit de buurt moest blijven.

  Het Westen kan nog veel leren van de Oosterse waarden en normen. En het Oosten kan nog veel leren van Jezus Christus, maar staat daar mijns inziens eerder open voor dan andersom.

  Ik prijs mij gelukkig in een land als Thailand te kunnen wonen, met al zijn eigenaardigheden, maar 1 ding weet ik zeker: De mens staat nog steeds centraal en (nog) niet de winst. Dat het nog lang zo moge blijven.

  • Cornelis zegt op

   ‘Wie gelooft er nu dat alles ontstaan is door een toevallige oerknal?’
   Nou, als je je dat werkelijk afvraagt kunnen we nog wel een leuke discussie opstarten, maar daar lijkt Thailandblog me niet de plaats voor………..

  • mee farang zegt op

   ‘En het Oosten kan nog veel leren van Jezus Christus’… (sic)
   Het boeddhisme bestond al 500 jaar voor Jezus X. En hij heeft gepikt van de boeddha.
   Als Jaweh, God of Allaah zouden bestaan, zouden ze nooit toelaten dat mensen een bril droegen.
   Noch in de Thora, noch in de Bijbel, noch in de Koran komt ook maar één woord over een bril voor.
   Er is niets meer kunstmatig en onnatuurlijk en artificieel als een bril op je neus hebben. Ontaard.
   Jezus zou dat nooit goed gevonden hebben! En ook de mobile niet!
   Van al de miljoenen andere levende wezens en soorten op onze planeet is er geen enkel wezen dat een bril draagt. Of zijn mede-aap telefoneert. Dat is toch een teken.
   (Geen bril. Behalve misschien de brilslang en de koalabeer. Maar die zijn ook ontaard!)
   De echte, oorspronkelijke natuur is toch zo mooi. Door God voor ons gemaakt.
   Gelukkig heeft de Boeddha nooit een heilig boek laten overpennen door fanatieke vrienden.
   Ik wijs er nog even op dat het boeddhisme geen ‘godsdienst’ is, maar slechts een religie.
   Er is geen ‘god’ en er zijn geen uitspraken over iets als een oerknal genoteerd door de volgelingen van Gautama Boeddha.
   De Boeddha was een mens, werd nooit een god en gaf alleen zijn inzichten over hoe de mens uit zijn lijden kan komen om gelukkig te worden.
   Van de Boeddha mag je dus wel een varkenskoteletje eten als je dat graag lust. En het zwijn even een stroomstootje geven. Zo’n mosterdkotelet kan heerlijk zijn en even doen vergeten dat we ooit doodgaan.
   En je hoeft ook niet in een opperwezen te geloven in het boeddhisme.

   We zijn een stelletje egoïstische opportunisten!
   Als we een niertransplantatie nodig hebben om te overleven halen we er geen God bij. Dan kruisen we de handjes en geloven we uitsluitend in de wetenschappelijke kennis en de inzichten van de dokters die ons opensnijden. En hopen we dat er iemand een zwaar ongeval krijgt zodat we zijn organen krijgen.
   Trouwens als we de Bijbel moesten blijven geloven zouden we nu nog altijd geen mensen opensnijden. Voor een niertransplantatie bijvoorbeeld… want verboden. En zouden we ook geen lening op ons huis kunnen afsluiten, want rente verboden.
   En kom me nu niet vertellen dat God ons die inzichten over geneeskunde en opereren gegeven heeft. Neen, die zijn pas 12,6 miljard jaar na de oerknal onstaan. Door systematische wetenschappelijke bestudering van de natuur. Niet door een openbarend inzicht.

   Gelukkig stammen we af van de chimpansee… stel je voor dat we allemaal goden waren, kleine godjes. Dat zou nogal een geruzie in de hemel geven. Iedereen zou zijn gelijk willen hebben!
   Zo zijn goden!

   • Puuchaai Korat zegt op

    U slaat de spijker op de kop ! We zijn allemaal kleine Godjes ha ha. Maar dat geruzie vindt niet in de hemel plaats maar hier en nu, en in alle tijden, zolang die kleine Godjes al op de aarde rondlopen en zichzelf belangrijker wanen dan de echte Schepper.

 7. Alain zegt op

  Mijn jongste schoonzusje heeft op een katholieke school ( lager onderwijs ) onderwijs gekregen in Thailand als boeddhist, dubbele vrije dagen zowel de kristelijke en de bhoeddhist feestdagen. Geen enkele problemen vrijheid van godsdienst is wel mogelijk in Thailand. Ik zie ook meerdere moskee’s in Bangkok. Om de hoek op Thonglor niet ver van het politie kantoor is er ook een.

  De Thai oordeel elkaar niet op geloof/overtuiging maar meer op “thaiisme. Mijn bescheiden mening.

 8. Rob V. zegt op

  Wat heeft het eventuele geloof dat deze VN vertegenwoordiger/rapporteur aanhangt er mee te maken? Hij wijst simpelweg op het belang dan geen enkele geloof een speciale positie zou moeten krijgen (dat kan elke geloof zijn of het niet hebben van een geloof). . Daar lijkt mij toch niets mis mee? In andere landen is hij echter ook in de problemen gekomen om dergelijke redenen (zie berichten van Tino), maar deze man laat zich niet te mond snoeren: scheiding van kerk en staat, geen enkel geloof een bijzondere rol geven. Maar alleen dat al levert hem het stempel ‘afvallige’ op.

  De andere man in het stuk lijkt Jan Peter Balkenende wel met het gehamer op de Joods-Christelijke waarden (en de VOC mentaliteit). In Europe beperk je dus de criminaliteit en promoot je sociaal gedrag door christen (of jood) te zijn, in Azië lukt dat beter als Boeddhist. Onzin. Je geloof of gebrek daar aan zegt helemaal niets over het criminele neigingen of fatsoenlijke normen & waarden. Iets waar volgens mij alle geloven en levensvisies nog eens op hameren ook: wees goed en behulpzaam naar anderen, doe geen slechte dingen. Maar blijkbaar is dat niet genoeg. Een échte Nederlander is christen of jood en een échte Thai is Boeddhist zo mogen we tussen de regels door vernemen door het extra hameren en op de voorgrond brengen van deze overtuigingen. Onzin. En (positieve & negatieve) discriminatie van een overtuiging heeft de staat zich niet mee te bemoeien naar mijn mening. Die VN meneer zegt helemaal niets verkeerds in mijn ogen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website