Minister Chadchat Sittipunt (Transport) had gisteren 2 uur uitgetrokken om vanaf het Government House met airconditioned bus 509 naar luchthaven Don Mueang te gaan, waar hij op het vliegtuig zou stappen. Maar de trip was een flop.

Om te beginnen duurde het 40 minuten voordat de bus kwam en een uur later had de bus pas een kwart van de route afgelegd. Omdat Chadchat zijn vlucht dreigde te missen, stapte hij bij Victory Monument uit en vervolgde zijn reis met zijn dienstwagen, die hij blijkbaar voor alle zekerheid achter de hand gehouden.

Het is niet de eerste keer dat de minister de bus neemt. Sinds hij de functie bekleedt, doet hij dat zo nu en dan. En hij heeft het ministeriepersoneel vanaf rang C-9 gevraagd minimaal eenmaal per week gedurende twee maanden de bus te nemen en hun ervaring naar het ministerie terug te koppelen.

De minister is teleurgesteld dat de problemen met het openbaar busvervoer in Bangkok niet worden opgelost, wat sommige functionarissen op het ministerie wel hadden beloofd. Chadchat zei na zijn onfortuinlijk verlopen busrit de gevoelens van andere busreizigers te delen.

– De ontslagen directeur van de Government Pharmaceutical Organisation, Witit Artavatkun, eist 31 miljoen baht schadevergoeding omdat zijn ontslag onwettig was. Hij gaat ook juridische actie ondernemen tegen de raad van bestuur van de GPO en het kabinet, die hij beschuldigt van machtsmisbruik. De minister van Volksgezondheid en de GPO-voorzitter kunnen een procedure wegens smaad tegemoet zien.

Witit moest het veld ruimen vanwege vertragingen bij de bouw van een vaccinfabriek in Saraburi en onregelmatigheden bij de aankoop van ingrediënten voor paracetamol. Hij kwam in 2007 in dienst van de GPO. Sindsdien zijn de inkomsten gestegen met 20 procent. Verder zorgde hij ervoor dat de GPO generieke medicijnen ging produceren, zoals tweedelijns antiretrovirale medicijnen tegen HIV.

– Leraren met schulden kunnen een beroep doen op een nieuw fonds van 548,7 miljoen baht, in het leven geroepen door het Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel (Otep). Het fonds verstrekt leningen met lage rentes en een looptijd van 8 jaar. Het geleende geld gaat direct naar de crediteuren.

2.500 leraren met de hoogste schulden komen ervoor in aanmerking. Ze mogen maximaal 200.000 baht lenen. Volgens het ministerie van Onderwijs telt Thailand 400.000 leraren met een gemiddelde schuld van 1 miljoen baht. Tweeduizend hebben ernstige schuldproblemen.

– In minder dan 1 procent van de geïnspecteerde rijstmagazijnen hebben inspecteurs gisteren onregelmatigheden geconstateerd, zegt vice-minister Nattawut Saikuar (Handel). In enkele magazijnen bevond de rijst zich in slechte staat en/of was rijst verdwenen.

In Phetchabun bijvoorbeeld ontbrak in een magazijn 4.200 ton paddy ter waarde van 135 miljoen baht en in Phatthalung lag rijst buiten onder dekzeilen opgeslagen. Er kropen kevers overheen en de rijst was beschimmeld. Sommige molenaars hadden paddy illegaal gepeld en verkocht.

– De megaprojecten van de regering zijn vatbaar voor corruptie, zegt 80 procent van de 1.200 respondenten in een peiling van de University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC). De respondenten vinden corruptie immoreel en menen dat ze de natie vernietigt. Ze leggen de schuld bij politici (30,8 pct), zakenlui (28,4 pct), overheidsdienaren (26,3 pct) en de bevolking (14,5 pct).

De projecten waarover zorgen bestaan, zijn de infrastructurele werken ter waarde van 2,2 biljoen baht, de watermanagementprojecten ter waarde van 350 miljard baht en het rijsthypotheeksysteem. Van de mensen die weinig van die projecten weten, meent 80 procent dat 16 tot 25 procent van het budget wegvloeit aan steekpenningen. Degenen die wel op de hoogte zijn, stellen dat percentage op 11 tot 20 procent. Eerdere peilingen van de UTCC vonden percentages van 25 tot 30 procent.

– Teenagers dienen een betere toegang tot geboortebeperkende middelen te krijgen ter voorkoming van tienerzwangerschappen. Met die opdracht gaat een panel van het ministerie van Volksgezondheid de bestaande wetgeving tegen het licht te houden.

Met name gaat het om het verbod op de verkoop van de abortuspil. Wanneer het verbod vervalt, dienen er wel richtlijnen te komen ter voorkoming van misbruik, vindt minister Pradit Sintawanarong (Volksgezondheid). De minister zegt dat studenten en fabrieksarbeidsters een negatieve houding tegenover geboortebeperking hebben.

– Bewoners van Ban Mai Nasa (Phayao) verzetten zich tegen de bouw van een biomassa energiecentrale. Ze vrezen dat de centrale de lucht zal verontreinigen. Vertegenwoordigers van het bedrijf dat de centrale wil bouwen, kwamen gisteren tevergeefs naar het dorphuis om een lans te breken voor het project. Maar de bewoners bleven buiten, hielden spandoeken omhoog en schreeuwden slogans.

Politiek nieuws

– De kabinet reshuffle is een cosmetische operatie die tot doel heeft de huid van de regering te redden maar de problemen worden er niet mee opgelost, zegt oppositieleider Abhisit. De regering is in de hoek gedreven vanwege onregelmatigheden en andere controversiële kwesties, maar of de voorgenomen veranderingen daar veranderingen in brengen, betwijfelt hij.

‘Het is algemeen bekend dat degenen die zich dicht bij de “Big Boss” bevinden, op hun beurt wachten. Maar wij willen mensen die niet door de grote baas [lees: Thaksin]  worden gedomineerd. Zolang het kabinet niet zelfstandig beslissingen neemt, zijn veranderingen een verspilling.

En het doet er niet toe hoe ze heten. Kan een nieuwe minister van Handel informatie geven over het rijsthypotheeksysteem? Kan een nieuwe minister van Justitie garanderen dat we niet afglijden naar een politiestaat? Sommige mensen lijken het vereiste kaliber te hebben, maar wat is hun nut wanneer ze de uitdaging niet aangaan? Ik moedig iedereen aan die deze banen nemen, om echte veranderingen te realiseren.’

Naar verluidt zou premier Yingluck woensdag de nieuwe samenstelling van het kabinet aan de koning hebben overhandigd, zodat hij zijn handtekening kan zetten. Volgens een bron moeten vijf ministers het veld ruimen en wordt er met achttien posten geschoven. Nieuwskomers komen op de posten veiligheidsbeleid, onderwijs, wetenschap en technologie, justitie en sociale zaken. Premier Yingluck zou minister van Defensie worden.

– Oppositiepartij Democraten put hoop uit het vonnis van het Administrative Court dat de regering eerst openbare hoorzittingen dient te houden alvorens de contracten te tekenen met vier bedrijven die watermanagementprojecten ter waarde van 350 miljard gaan uitvoeren. De rechtbank deed die uitspraak gisteren in een zaak aangespannen door de Stop Global Warming Association namens 45 personen. Volgens de klagers – en de rechtbank gaf hen daarin gelijk – vereist artikel 67 van de grondwet dat.

De Democraten zijn van plan een impeachment procedure te beginnen met als doel het kabinet naar huis te sturen. Het beschuldigt het kabinet van overtredingen bij de voorbereidingen van de projecten. Volgens de Democraten heeft het kabinet aanbevelingen van de National Anti-Corruption Commission (NACC) genegeerd. De NACC heeft gewaarschuwd voor de kwalificaties van sommige bedrijven die hebben ingeschreven, en gewezen op het risico dat ze halverwege de werken zouden stoppen. Ze noemde met name het Zuid-Koreaanse bedrijf K-Water, aldus de oppositie.

De projecten bestaan uit de aanleg van reservoirs in de stroomgebieden van zeventien rivieren, wateropslag langs de Chao Praya en de aanleg van enkele waterwegen. Daarvoor moeten grote bosgebieden wijken, land van bewoners moet worden onteigend en ze hebben tot gevolg dat landzonering moet veranderen.

De regering heeft zich schuldig gemaakt aan nalatigheid door niet eerst hoorzittingen te houden, aldus de rechtbank. Volgens de regels van het PM’s Office moeten die door de overheid worden georganiseerd en niet door de bedrijven die de werken uitvoeren, zoals bepaald in de Terms of Reference.  Ook dienen gezondheids- en milieu-effectrapportages te worden uitgevoerd.

De Democraten noemen het watermanagementprogramma in strijd met de grondwet, de milieuwet en de Bidding Price Collusion Act. De Stop Global Warming Association gaat vandaag de NACC vragen actie te ondernemen tegen premier Yingluck en de permanent secretaris van het kantoor van de premier. De vereniging beschuldigt hen van nalatigheid. Wanneer de regering in beroep gaat tegen het vonnis van de Administrative Court, zal ze de rechtbank vragen alle projecten te schrappen.

Vandaag beraadt de selectiecommissie, verantwoordelijk voor de keuze van de vier bedrijven, zich over de te nemen stappen. Volgens regeringswoordvoerder Teerat Ratanasevi was Yingluck zichtbaar aangeslagen na het horen van het vonnis. Ze heeft haar adviseurs gevraagd uit te zoeken welke projecten niet door het vonnis worden gedekt, zodat ze onmiddellijk kunnen doorgaan.

Economisch nieuws

– Pleidooi aan de regering: geef informatie over rijstverkopen, met name de G-to-G (government to government) deals maar ook de andere verkopen van rijst uit de gehypothekeerde voorraad. Dit pleidooi houdt de Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT), een particulier initiatief waar honderden Thaise bedrijven zich al bij hebben aangesloten.

De ACT wijst erop dat de geheimzinnigheid over de verkopen van rijst niet gerechtvaardigd is, omdat de regering de staatskas voor het hypotheeksysteem gebruikt. Volgens de ACT houden andere landen slechts bij hoge uitzonderingen transacties geheim.

Het verzoek van de ACT heeft tot doel antwoord te krijgen op de vraag of het subsidieprogramma van de regering door corruptie wordt geplaagd. ‘Wij hebben betrouwbare informatie’, zegt ACT-voorzitter Pramon Sutivong, ‘dat er sprake zou kunnen zijn van corruptie. Wanneer onderzoek wordt gedaan, kan de regering die opsporen.’

De ACT heeft ook kritiek op het feit dat de regering de exacte datum van de voorraadinspecties heeft bekendgemaakt. Die mededeling is meer een dekmantel om haar image op te vijzelen dan een effectieve bestrijding van corruptie. Verder pleit de ACT er voor bij de rijstverkoop kleine hoeveelheden te verkopen, waardoor het risico van samenspanning wordt voorkomen.

Volgens minister Boonsong Teriyapirom (Handel) heeft de regering met andere regeringen overeenkomsten afgesloten voor de verkoop van 7,3 miljoen ton, maar details zijn nooit bekendgemaakt. Er zouden nog meer deals volgen, aldus Boonsong. De rijstexporteurs denken dat de minister bluft.

– Kasikorn Bank is wat minder scheutig met hypotheken, nu de huishoudschulden toenemen en schulden trager worden afbetaald, vooral door mensen die minder dan 15.000 baht per maand verdienen. Het zogeheten mortgage loan approval rate is gezakt naar 50 procent, zegt vice-president Pakorn Partanapat, zonder aan te geven wat het vorige percentage was.

Het effect van de toegenomen schuldenlast op het goedkeuringspercentage is overigens beperkt, want 80 procent van de klanten van de bank verdient meer dan 30.000 baht per maand. De bank streeft ernaar dit jaar 5 tot 8 procent meer hypotheken te verstrekken. Eind vorig jaar bedroeg de hypotheekportefeuille 203 miljard baht.

Pakorn wijst erop dat de schuldenlast van mensen niet boven de 40 procent van het netto inkomen dient te komen. Is de last hoger, dan komen mensen in de problemen met aflossingen en rentebetalingen.

– Charoen Pokphand Foods Plc (CPF) gaat haar investeringsplan voor de komende vijf jaar met eenderde terugbrengen naar US$1,6 miljard. De agrogigant heeft de afgelopen jaren iets te snel geïnvesteerd en moet nu een stapje terug doen omdat haar buitenlandse boerderijen onder de verwachtingen presteren. De target voor de omzetgroei gaat van 15 naar 10 procent.

De koopdrift werd gevoed door de record aandelenprijzen en goedkope leningen. ’s Werelds grootste garnalenkweker en producent van diervoeder sloeg zijn vleugels uit naar China, Vietnam, India, de Filippijnen, Turkije en Rusland. Hogere prijzen van grondstoffen, lagere vleesprijzen en een teruggang van de agrarische industrie zorgen echter voor lagere winsten. In Turkije maakt het pluimveebedrijf verlies.

– First Solar Inc, een van ’s werelds grootste producenten van zonnecellen, ziet goede zakelijke kansen in Thailand, omdat het land het energieverbruik wil spreiden om de energieveiligheid te vergroten. Het in Arizona gevestigd bedrijf wil ook elders in Azië zaken doen om te profiteren van de sterke groei van de vraag naar zonne-energie.

First Solar kwam enkele jaren geleden naar Thailand en heeft sindsdien diverse projecten gerealiseerd met een gecombineerd vermogen van 15 megawatt. Aan drie projecten met een vermogen van 11,5 MW wordt momenteel gewerkt.

Het Power Development Plan van het ministerie van Energie heeft als doelstelling dat Thailand in 2030 beschikt over 4.000 MW. Thans beschikt Thailand over 200 MW. Naar verwachting is zonne-energie in dat jaar de belangrijkste alternatieve energiebron, meer dan biomassa die dat jaar 3.349 MW zou moeten bedragen.

De productiekosten van zonne-energie zijn vergeleken met vorig jaar met 20 tot 25 procent gedaald naar gemiddeld 55 tot 56 dollarcent per kilowatt-uur.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

1 reactie op “Nieuws uit Thailand – 28 juni 2013”

  1. willem zegt op

    Nieuws uit Thailand:
    Nou Dick, ‘t is ook een beetje “komkommertijd” in Thailand geloof ik, want het was vandaag niet schokkend! ‘t Wordt tijd dat het eindelijk zomer wordt in Nederland!
    GR: Willem Scheveningen…


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website