Leven onder de wetten van de wetovertreders

Na de grondwet te hebben geschonden om de macht te grijpen legt de junta nu zijn eigen wetten op om onvrede de kop in te drukken.

De belangrijkste reden die aangevoerd werd om de staatsgreep van mei 2014 te rechtvaardigen was de noodzaak om orde en wet te herstellen. Die reden werd breed ondersteund na een tiental jaren van heftige demonstraties, schokkende perioden+ van geweld en politieke instabiliteit die de economie deden haperen. Iedereen die zich zorgen maakte over een terugkeer van een militair bewind was er zich terdege van bewust dat zij, die met een coup alle macht aan zich trokken, één van de ernstigste misdaden in het rechtsbestel pleegden.

Het is daarom wel heel bitter dat de junta, de Nationale Raad voor Vrede en Orde, zelf wetten maakt die het internationale aanzien van het land en het streven naar democratie verder beschadigen. Het zijn nu de wetsovertreders die voorschrijven hoe het referendum over het ontwerp grondwet moet worden besproken en zij vervolgen iedereen die hun beslissingen betwisten.

Premier Prayut Chan-o-cha heeft herhaalde malen de burgers opgeroepen de wet te respecteren en te gehoorzamen, inclusief zijn eigen bevelen die hij ook de wet noemt. Het is een belachelijke oproep komend van de voornaamste aanstoker van de coup die op zichzelf al onwettig was. In theorie kunnen bevelen van het heersende regime geacht worden wetten te zijn maar gezien de belofte van de junta slechts tijdelijk de macht uit te oefenen moet zij de wetten zorgvuldig toepassen, met ‘checks and balances’ om verantwoording af te kunnen leggen zelfs bij het ontbreken van een echte democratie. Geen van de door hen opgelegde wetten mogen grondrechten beperken of geweld aandoen, en toch doet de junta dat.

Artikel 44 van de tijdelijke grondwet geeft de premier buitensporige autoriteit en maakt het mogelijk dat hij wetten afdwingt zonder rekenschap te hoeven afleggen. Het kan zelfs worden beargumenteerd dat de rechtskundige adviseurs die deze wetten schreven hun beroepsethiek hebben verraden. De Nationale Wetgevende Vergadering moet ook geen wetten uitvaardigen omdat zij in genen dele de wil van het volk vertegenwoordigen. Hun wetten maken alleen de heerschappij van de junta mogelijk maar zij beschermen het volk niet. Artikel 61 uit de wet betreffende het komende referendum is ontworpen om druk uit te oefenen op burgers te stemmen vóór het ontwerp grondwet en niet om de orde te handhaven tijdens de stemming, en het staat bovendien geen vrije discussie toe over de inhoud van het ontwerp grondwet zoals de grondrechten volgens internationaal normen voorschrijven.

Het ligt in de menselijke natuur overeenstemming en consensus te zoeken, en toch wil de junta het alleenrecht om het ontwerp deugdelijk en acceptabel te verklaren om vervolgens iedereen het recht te ontzeggen iets anders te beweren. De junta ging zelfs zo ver een onderscheid te maken tussen ‘onderzoek’ van de inhoud van het ontwerp en ‘kritiek leveren’ op een ‘misdadige’ manier. Artikel 61 zegt dat iedereen die valse, agressieve, felle, onbeleefde, opruiende of dreigende commentaren in de media verspreidt in een poging de stemming te beïnvloeden gezien moet worden als het uitlokken van conflicten, de meest ernstige misdaad in de ogen van het huidige bewind.

In plaats van de vrijheid van spreken te omarmen nu mensen zich voorbereiden hun stem uit te brengen op het ontwerp grondwet heeft het regime er voor gekozen een atmosfeer van angst te scheppen waar iedereen 10 jaar gevangenisstraf tegemoet kan zien als de generaals beslissen dat ze deze verraderlijke wetgeving hebben overtreden.

Als de wetten die de junta hebben neergezet al zo slecht zijn dan is de uitvoering nog veel erger. De junta heeft artikel 44 en artikel 61 met bruut geweld toegepast en zij hebben de bedoeling van de wetten betreffende computer misdrijven en majesteitsschennis verdraaid voor hun eigen politieke doeleinden in het onderdrukken van critici en een ieder wiens ideologie niet geheel aansluit bij die van hen. Actievoeders zijn gearresteerd- zelfs een moeder van een actievoerder-op aanklachten van opruiing en majesteitsschennis, in zaken die ieder weldenkend mens als uiterst absurd zal begrijpen.

Als de generaals echt hervorming willen op het gebied van rechtspleging dan moeten ze eerst zelf beter leren begrijpen wat de ‘rule of law’ betekent.

Bron: Hoofdredactioneel artikel The Nation – 10 mei 2016

Foto boven: Dit zijn de Facebook 8 die, aan hun voeten geketend, naar de krijgsraad worden gebracht. Zij werden een dag of tien geleden om half zes ‘s morgens door een twintig soldaten uit hun bed gelicht. Er was geen arrestatiebevel, er werd niet verteld waarom en waar ze naar toe zouden worden afgevoerd. Hun misdaad: zij hadden op Facebook de spot gedreven met Prayut en de junta. Ondertussen zijn van de acht zes op borgtocht vrijgelaten. Twee blijven in hechtenis op verdenking van majesteitsschennis.

No votes yet.

27 gedachten over “Leven onder de wetten van de wetovertreders

 1. Onzin . Dat de junta liever vandaag dan morgen vrije verkiezingen wil uitschrijven is klinkklare onzin . Dan heeft u de berichten – sinds de junta aan de macht – is niet begrepen of niet gelezen . In uw optiek zijn Turkije ; Wit Rusland ; Noord-korea ; Polen ( die zich ook op een hellend vlak zich begeeft evenals Hongarije ) etc. etc . “acceptabel” bezig als ik u goed begrijp ??? Dat kan u niet menen !!!

 2. Corretje jij vind het volgens mij zelfs goed als ze op je tafel sch..ten , als ze maar niet spetteren. Ik denk dat jij zelfs heel gelukkig kan leven in Noord Korea. De man die dit artikel geschreven heeft zou inderdaad maar beter in Nederland wonen. Want als je ziet waar ze mensen voor oppakken. Dan zouden ze dat zeker doen naar aanleiding van dit artikel.

 3. Zoals vaker voorkomt ligt de waarheid ergens in het midden. Het artikel en het commentaar geven de extremen aan. Ja er waren een aantal goede redenen om in te grijpen in 2014, maar is de situatie nu duidelijk beter? Goed de gelen en de roden worden min of meet uit elkaar gehouden, of beter, de gelen wordt gezegd zich een beetje rustig te houden en de roden worden bedreigd als ze hun mond durven open te doen. Verder schijnt de belangrijkste drijfveer van de huidige overheid te zijn het in stand houden van de status quo waarbij de elite ongestoord door kan gaan met het “vormen” van het land.
  Het goede van de huidige regering is slechts dat fysiek geweld tussen de partijen ook aan banden is gelegd. Maar vooruitgang? Daarvoor moeten de machthebbers zelf nog te veel leren. Hoop van ganser harte dat dat leer proces wat sneller vordert, maar ben bang dat we een nieuwe periode van reactionair denkende machthebbers voor de boeg hebben, niet in de laatste plaats omdat de tegen krachten niet veel vooruitstrevender zijn. Ieder voor zich en God voor ons allen, zolang God tenminste met ons (wie van ons?) is.

 4. Beste Corretje,
  Dit is een hoofdredactioneel artikel uit the Nation en is dus de mening van de redactie van the Nation. Die redactie bestaat uit Thais. Dit is de mening van Thais en niet van een ‘buitenlandse jounalist’. Ik lees dezelfde opinies in de Bangkok Post en in de Thais-talige kranten. Op de sociale media gaat het er nog heftiger aan toe. Maakt het overigens wat uit wie het schrijft? Is de boodschapper belangrijker dan de boodschap?

  Dat je de ‘allerhoogste gezagdrager’ er bij haalt is onjuist. Die staat boven de politiek.

  Dat Thailand in mei 2014 op de rand stond van een ‘bloederige burgeroorlog’ is baarlijke nonsense. De demonstratie hadden ook beëindigd kunnen worden zonder een staatsgreep.

  Denk je echt dat de militaire junta liever vandaag dan morgen opstapt? Van wie heb je dat of verzin je dat zelf? Het ontwerp grondwet waarover op 7 augustus as een referendum plaatsvindt zal de invloed van de militairen (en de elite die zij beschermen) bestendigen.
  Als de meeste Thais het met de junta eens zijn waarom richt de junta dan geen politieke partij op en doet mee aan vrije verkiezingen? Dat doen ze niet omdat ze weten dat ze gaan verliezen. Zeker weten.

  ‘Thailand is geen Westers land’, schrijf je. Bedoel je daarmee dat in Thailand de mensenrechten mogen worden geschonden en niet in het Westen? Vind je Thais minderwaardige mensen, die het niet erg vinden opgesloten te worden voor een spotprent? Thailand heeft alle internationale verdragen wat dat betreft mede ondertekend.

  Vind je echt dat mensen die spotprenten over Prayut op Facebook zetten aan de voeten geketend moeten worden opgesloten? Omdat dit Thailand is? Dat meen je toch niet? Heb je geen empathie?

  Vind je dat de junta alleen geprezen mag worden en niet bekritiseerd? Of mag dat alleen in ‘Westerse’ landen?

 5. Naar mijn mening in zijn algemeenheid een onverstandig verhaal van Tino Kuis. Met dergelijke teksten geeft hij aan van politiek helemaal niets en van de Thaise samenleving bar weinig te begrijpen.
  Voor het overige onderschrijf ik de reactie van Corretje.

  • Het is geen verhaal van Tino Kuis. Het is een hoofddredactioneel artikel van ‘the Nation’, een ‘Editorial’, geschreven door Thais en gepubliceerd door Thais hoewel in het Engels. Er staat, behalve het cursieve gedeelte er onder wat geheel feitelijk is, geen woord van mij in.

   Schrijf maar een ingezonden brief aan ‘the Nation’ en zeg dat ze niets van politiek en van de Thaise samenleving begrijpen…….

 6. Ben hier nu sinds 2006, heb de bezetting van Suvarnabhumi meegemaakt, dat wil zeggen was er het slachtoffer van. En laten we het over die andere bloedige toestanden, voornamelijk aangestuurd door
  rood en in het geniep Taksin, maar niet hebben. Nee, Thailand is geen Westers land, heb ik er ook nooit achter gezocht. Wat we nu hebben zou niet kunnen in een echte democratie, in Europa althans.
  Is Thailand; een Derde wereldland missschien? Nou niet in Bangkok, ook niet in Pattaya, Phuket etc.
  Alhoewel, de methoden en omstandigheden er soms ook niet bepaald fris te noemen zijn.
  Maar als ik rondrij, zoals eerst in de Isaan, tussendoor de provincie Surin, daarna de omgeving van Sattahip , en nu in de delta aan de kust bij Kram (Laem Mae Phim); dan vraag ik me vaak af wat ik kan betekenen voor al die arme mensen die te midden van de door hun verzamelde rommel leven.
  Maar ze zij zijn er best gelukkig onder, dus zal het nooit veranderen.

  De Junta, ze zouden eens wat moeten doen aan het afval en zwerfvuil wat overal wordt achtergelaten.
  Duidelijk maken dat niet alleen hygiëne, maar ook het milieu meetelt. Van het belastinggeld eens een
  fatsoenlijke ziektekostenregeling scheppen, een uitkering voor later etc. Auto- en waterwegen volgens plan, consequent verbeteren. De Junta kan de aanbesteding van die werken toch beter regelen?
  Het mai pen rai, is een dooddoener, maar ook de nekslag voor een socialere en minder corruptieve maatschappij. Het zal nog enkele decennia kosten, voor dit doordringt. De wekelijkse redevoeringen
  op bijna alle TV netten worden voor zoete koek geslikt, en maken te weinig indruk om de doorsnee Thai
  in beweging te brengen. Zo zitten ze nu eenmaal niet in elkaar.
  Maar dat is aan een ieder wel bekend!

  • Beste John,

   Ik woon hier vlakbij de rivier klong saeb.Prayut heeft waterzuiveringsinstallaties laten plaatsen.Hij doet wel wat mogelijk is om het milieu te beschermen.Maar hij heeft de bevolking niet mee.Ik zie dagelijks afval rondrijven in het water.De thai doet geen enkele moeite om mee te werken aan een verbetering van het milieu.
   Hij heeft op tv laten weten tijdens een van zijn dagelijkse toespraken dat de rivier voor meer dan 80 procent onherstelbaar beschadigdt is.

   Prayut zou niks liever zien dat Thailand aan de beter hand is,maar zoals hij heet laten weten ,dat kan hij niet alleen zonder de bereidwilligheid van de thaise bevolking.

 7. En zelfs monniken worden geintimideerd……

  The military has gone to a new level by intimidating a pro-democracy Buddhist monk at his temple.

  On Thursday, 12 May 2016, Phraiwan Wannabut revealed on Facebook and to Prachatai that the military had visited him at his temple more than five times and will come again this Saturday.

  Each time, the military take photos of the monk and plead with the monk to stop all political activities, including writing articles and Facebook posts, and also offer him lunch

  http://www.prachatai.com/english/node/6151

 8. wat corretje zegt klopt. het was gewoon niet meer te doen. geel of rood. miserie troef.

  en ik weet zo nog niet dat de junta slecht is voor de economie.

  toen de gele de luchthaven platlegden was dat een ramp voor de toeristische economie

  toen de rode bkk in vlam zetten , kregen de meeste investeerders, kleine en grote bedrijven angst en de toeristen kozen voor andere bestemmingen.

  nog steeds draagt het toerisme hiervan de gevolgen .investeerders wachten bang af.

  zolang geel en rood mijlenver van mekaar staan = de junta de enigste en beste oplossing.

  bij volgende verkiezingen, zal ofwel geel of rood weer van wal steken .

  ze hebben niets geleerd.

  w

  • Het is voornamelijk Thaksin die van over de grenzen het vuur blijft oprakelen (met de nodige ‘pionnen’ in het veld) en altijd zal blijven proberen weer terug te kunnen keren. Tegen die tijd hebben de Thai geen andere keuze en worden volledig afhankelijk van…..Thaksin. Thaksin heeft zijn gezicht verloren en mensen met geld die honger hebben naar macht en steeds meer macht, die willen zich ten alle tijde rehabiliteren en bewijzen. Hij heeft niets meer te verliezen. Hij schijnt het zich te kunnen permitteren (financieel) om dit spel te spelen en zal door gaan tot het einde… welk einde? dat van Thailand? of dat van Thaksin?

 9. Ik sluit mij volledig aan hetgeen Corretje te melden heeft.
  Het is een utopie te denken dat voor de staatsgreep de partijen op vredelievende wijze bij elkaar zouden zijn gekomen. Escalatie was alom aanwezig met alle gevolgen van dien.
  Hopelijk dat onderlinge partijen er samen op een vredelievende manier uitkomen om op die wijze nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Het zal een hell of a job worden, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

 10. Corretje, je stelt dat t.g.v. deze militaire coup (want dat was het en is het nog steeds) geen slachtoffers zijn gevallen. Waarschijnlijk bedoel je dat er tijdens de coup in mei 2014 niemand doodgeschoten is. Velen zijn echter wel zonder proces gevangengezet, en ook nu, 2 jaar later, vallen er nog steeds slachtoffers, wat ook wel uit de foto bij het artikel blijkt. Of er destijds door de coup een burgeroorlog voorkomen is kan ik niet beoordelen maar waaruit jij concludeert dat deze junta liever vandaag dan morgen zou opstappen is mij een raadsel, uit alle daden en communiqué’s van henzelf blijkt juist het tegenovergestelde. Overigens, als ik een Thai zou zijn en het risico zou lopen om zonder meer opgepakt te worden bij enige vorm van kritiek, te bepalen door de huidige leiders, zou ik mij ook wel gedeisd houden en mijn mening voor mij houden.

 11. Tja, op TV maakt Prayuth natuurlijk een mooie indruk, zals de oproep aan alle burgers om het concept grondwet voorstel te lezen en vooral vragen te stellen. In de praktijk was dat blijkbaar niet bedoeld om met een rode pen kritische kantekeningen te plaatsen, laat staan om er echte discussies over te voeren, om zo samen tot een zeer degelijke wetgeving te komen. Maar leger en kritiek gaan in de praktijk niet zo goed samen laat de geschiedenis zien.. Terwijl onderbouwde kritiek en discussies zo belangrijk zijn! Wetgeving die bijvoorbeeld de macht van de elites (rood en geel, het grote geld) breekt of tenminste aan banden legt, wetgeving om een schone start te maken, een ware democratie te doen opstaan waar het leger niet elke paar jaar in ‘moet’ grijpen.

  Thailand is dan wel geen westers land maar elk mens, elk volk wil hetzelfde: universele wensen zoals een waardig bestaan, eerlijke kansen voor alle burgers, geen corruptie of vriendjes politiek, geen elite die het volk onder de duim heeft. Thailand is een prachtig land maar politiek gezien helaas geen pareltje. Ik kan alleen maar hopen dat het land niet afglijd naar wat diverse buurlanden in het verleden hebben meegemaakt. De hoop blijft dat het land toch spoedig weer een volwaardige democratie wordt en dat heeft niets met “geen westers land” zijn te maken. Dat het elders eenmaal anders gaat, zoals je soms wel eens hoort, is kolder.

 12. Van alle landen waar een staatsgreep is gepleegd en een militaire junta een dictatoriaal bewind voert, lijkt Thailand me nog het minst onaangenaam om er te moeten leven.
  Ik vraag me af of het in Thailand voor de gemiddelde burger/boer/zelfstandige/werknemer nou zoveel beter zou gaan als ze elkaar allemaal weer in de haren vlogen.
  Een vrije democratie naar westers model is natuurlijk prachtig, totdat je het hoofd van een groot en wat losgeslagen gezin verplicht om dat thuis in te voeren.

  • Dokter: Ik heb goed nieuws voor u, meneer Jansen. U heeft géén longkanker.

   Jansen: Gelukkig, dokter.

   Dokter: Maar u heeft wel huidkanker maar dat is láng niet zo erg als longkanker, hoor.

   Jansen: Dank u wel, dokter, ik ben zo blij dat ik geen longkanker heb maar alleen huidkanker. Dag, dokter.

 13. Helaas begrijpen de meeste westerlingen niet dat Thailand nog niet rijp is voor een Democratie de enige oplossing is het leger aan de macht
  Bekritiseren is makkelijk het zijn meestal de mensen die dat doen die voor iedere spijker een gaatje weten alleen niet voor zich zelf

  • Democratie past perfect bij universele normen en waarden. Ook de Thai zou het graag zo zien. Waarom er nog geen echte democratie is? Als je de actualiteiten goed volgt dan kun je wel opmaken dat dit komt door de macht van de elite (rood en geel) en de corruptie die in het verlengde ligt. Was het maar waar dat er iemand de macht greep op de bezem door de kast te halen en de macht en het grote geld van de elites te breken en toe te zijn om een veel eerlijkere verdeling van de macht, baantjes, geld etc. Dat is helaas niet wat er nu gebeurd in Thailand. De gewone Thai is al lang klaar voor democratie, maar ik vrees dat het nog lang zal duren voordat de elites gebroken zijn. Zonde van zo’n mooi land en fijn volk.

 14. It zal niet meevallen om een compleet corrupt systeem weer normaal te laten functioneren. Daar zijn wel wat meer leer jaren mee gemoeid dan tot nu verstreken. Ik denk dat de junta goed bezig is in algemene zin.

 15. Prayut doet zich voor als een vader die het het beste weet voor zijn kinderen, maar daar kom je er niet mee. Corruptie, verkeersdoden en wetsovertredingen gaan gewoon door.

  Hij zal het doel van eenheid in Thailand nooit bereiken. Zijn allergrootste fout is dat hij de roden en de gelen niet met elkaar laat praten en niet heeft betrokken bij bijvoorbeeld een nieuwe gezamelijk opgestelde grondwet. Als Phuyut de arena verlaat haten de roden en de gelen elkaar nog steeds net als voor de coup. Daar verandert een papieren grondwet niets aan.
  Dat is de schuld van papa Phayut die de partijen gescheiden houdt, maar niet tot elkaar brengt.

  • Sorry Peter,dat is uit de lucht gegrepen wat je zegt.Hij heeft alle partijen bijeen gebracht om tot een gezamelijke overeenkomst te komen.

   Zowel rood als geel hebben geweigerd om samen te werken.Dus is en blijft prayut aan de macht tot spijt wie het benijd.

 16. Beste Correctje, met alle respect maar trek je niet te snel conclusies op basis van vooroordelen (” zal wel een westerling zijn die auteur”)? En uit welke acties kunnen we afleiden dat de Junta liever gisteren dan vandaag het stokje over gaf? En is er dan een verschil tussen een ‘ westerse’ en ‘ oosterse’ democratie? In mijn ogen niet, mensen hebben universele wensen zoals respect, gelijke kansen etc.

  Misschien een idee om eens met je partner en Thaise kennissen te discussiëren over hoe Thailand er voor staat met zijn economie, politiek, de maatschappij en het dagelijks leven (dagelijkse problemen). Ik heb o.a. met mijn vrouw fijne gesprekken gehad over hoe men denkt over hoe het er nu aan toe gaat en hoe men de toekomst graag zou zien. Sommige dingen mocht ik van mijn vrouw niet op Facebook zetten/bespreken (bijvoorbeeld haar en mijn mening over zowel bekende geelhemden als roodhemden) maar binnen de huiskamer was er zeker een kritisch woord. Ook op personen en partijen die in algemene zin de politieke steun hadden van mijn vrouw (deels bij gebrek aan een betere keus, de partij waarop ze de laatste keer stemden was de minst slechte keuze zo redeneerde zij).

  o.a. dankzij Tino’s berichten en voorheen met de dagelijkse nieuwsupdates hier op het blog kon ik naar mijn idee een aardig beeld vormen wat er speelt in Thailand. Dat op zich is al heel fijn, dat je een land beter leert begrijpen. Nog fijner was dat ik mede hierdoor ook serieuze gesprekken kon voeren met o.a. mijn vrouw en onze Thaise kennissenkring. Ook nu mijn vrouw er niet meer is blijf ik me betrokken voelen met het mooie land, ik mis de gesprekken met mijn vrouw wel.

 17. Mag ik in deze een hypothetische stelling plaatsen.

  Stel een kleine groep rijke en machtige mensen in een land hebben een bijna volledige controle in dat land. Het netwerk van deze kleine groep reikt tot in de hoogste regionen van het leger, de politie en de bureacratie. Zij zijn tegen democratie, omdat in een dergelijk systeem de politici worden gekozen door een – in hun ogen – domme meerderheid. Het netwerk heeft daarom geen controle over een verkozen regering.
  Oogluikend wordt een democratisch verkozen regering toegelaten, want dat staat nu eenmaal goed in deze wereld. Maar wanneer deze regering beleid gaat voeren dat de positie van het netwerk kan schaden, dient te worden ingegrepen.
  Een staatgreep zonder zichtbare aanleiding is niet meer van deze tijd. Sterker nog het zou kunnen leiden tot sancties die het netwerk ernstig zou kunnen schaden. Er moet dus een situatie worden gecreeerd, waarbij de schijn wordt gewekt dat de verkozen regering niet langer kan functioneren, dat het wetten heeft overtreden, en dat een burgeroorlog nabij is. Het leger (nauw gelinkt aan het netwerk) kan in zo’n situatie gezien worden als een redder van het land, hopelijk tevens in de ogen van de rest van de wereld.
  Herkenbaar??

 18. “De gewone Thai is al lang klaar voor democratie, maar ik vrees dat het nog lang zal duren voordat de elites gebroken zijn.” En hoe zou dat moeten, behalve door democratische verkiezingen, die de elites aan de macht geholpen hebben? Democratie vergt een pluriforme pers en mensen die het politieke nieuws volgen. Heeft de gewone Thai daar tijd en geld voor? Klaar voor de democratie lijkt me in strijd met de feiten. Het zal tijd kosten, een jaar of 10 wellicht.

 19. De (een) Junta of een persoon die boven het volk staat zou dat kunnen doen door beslag te leggen, mensen uit functies te verwijderen etc. Maar ik kreeg niet echt het idee dat dat op dit moment gebeurt… Dat het daarna nog een lange weg is opweg naar een samenleving waarin iedereen meetelt zal zeker zo zijn. En heb wat meer vertrouwen in de burger, de Thai komen niet van een andere planeet. Als die op normale partijen kunnen stemmen, als de vinger in de pap door de elites aan banden is gelegd dan weet de Thai daar prima mee om te gaan. Voor echte vooruitgang mag je geen wonderen verwachten in korte tijd maar wat ik tot nu toe zie -waar het land en dus het volk heen lijkt te gaan- stemt mij niet gerust.

 20. Beste mensen Thailand wordt al te lang onder het juk van rijke families bespeelt, met alle gevolgen van dien. De huidige regering probeert wat het kan om veranderingen in te stellen en bestaat niet uit bedreven politici en lossen dus zaken anders op. Prayut doet zijn best, maar er spelen andere belangen die hem tegenwerken. Tevens is een groot deel van het Thaise volk niet capabel en bereid om te luisteren, die doen wat ze zelf goed vinden en de corruptie woelt nog steeds tierig. Het is doorgedrongen in alle haarvaten van de samenleving en velen pikken hun graantje mee. De voorbeelden kennen we allemaal uit het nieuws.
  Prayut heeft zich verkeken op deze klus maar is wel een doorzetter en zal nog langer aan de bak moeten bij het ontbreken van een alternatief. Met de groep van commentaar leveraars zonder goed perspectief voor een nieuw kabinet, die wel de corruptie aanpakt en er is voor alle Thaise mensen dan wel bewoners schieten we niets op. Schreeuwers zijn er genoeg maar voorbeelden vinden van anderen die wel het land uit de slop kunnen halen, ik ken ze niet. Dit zal zo dus nog wel even doorgaan en het zou goed zijn als een ieder hier in dit land ook het nieuwe beleid zou gaan uitvoeren en het een kans geven, alleen dan is er verbetering mogelijk.

 21. Het zal duidelijk zijn dat Thailand (nog) niet toe is aan de democratie zoals wij die zien in t westen. Hoe dat komt: ik denk vooral de gemakzucht van de Thai, weinig veranderingsgezind zijn, en nooit enige echte westerse invloed. Dit artikel van de Bangkok Post is een aanrader:

  http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/942797/deadly-consequences-of-doing-things-the-thai-way

  Dus beste mensen zet eens een ander bril op, en bekijk het wat breder. En geniet van Thailand zoals het is, en accepteer dat het anders is, precies de reden dat ik hier woon en niet meer in dat hypocriete landje aan de Noordzee!

  Moderator: Tekst verwijderd, graag de discussie bij Thailand houden.

Reacties zijn gesloten.