Een wraakactie, storm in een glas water of serieus schandaal? Hoe het ook zij, de Sangha Supreme Council, het hoogste orgaan van de monniksorde in Thailand, gaat onderzoek doen naar de abt van Wat Sa Ket en lid van de Supreme Council, Phra Phromsuthi.

Volgens berichten op de social media bezit hij een vastgoedontwikkelingsproject van 500 miljoen baht, een boomgaard van 300 rai, een kredietbedrijf voor monniken, enkele luxe auto’s, vechthanen en een kwekerij voor vechtvissen (pla kad). Hij zou ook een intieme relatie met een vrouw hebben.

De abt ontkent alle beschuldigingen. Project en boomgaard zijn van familieleden, de vechthanen heeft hij van gelovigen cadeau gehad, hij bezit geen kwekerij en de vrouw is een ver familielid. ‘Ik zou de monniksorde verlaten hebben als het waar was dat ik miljarden baht aan bezittingen heb.’ Volgens de abt hebben de beschuldigingen tot doel hem en de monniksgemeenschap in diskrediet te brengen. ‘Twee dingen kunnen een monnik ruïneren: geld en vrouwen.’

Dat het om een wraakactie gaat valt te concluderen uit het feit dat de abt aangifte van verduistering zou hebben gedaan tegen zijn assistent Phra Phromsitthi [die namen lijken wel erg op elkaar] en drie andere monniken. Ook dat wordt door de abt ontkend. Wel erkent hij zijn assistent en de drie anderen [in een tweede artikel zijn het vier monniken] van hun functie te hebben ontheven: het beheer van gelden gedoneerd door mensen die van de tempelfaciliteiten gebruik maken.

Onder de voorganger van de abt, de vorig jaar augustus overleden Supreme Patriarch Somdej Phra Budacharn, waren ze daarvoor verantwoordelijk terwijl Phra Phromsuthi de gelden beheerde van diensten die de monniken buiten de tempel verrichtten. Er moet tussen de abt en zijn assistent iets zijn voorgevallen, want sinds hun monnikswijding door dezelfde monnik groeiden ze samen op en volgden ze hetzelfde onderwijs.

Na de dood van de Supreme Patriarch werd Phromsuthi, die toen al lid was van de Sangha Supreme Council, benoemd tot opvolger van Somdej [ook gespeld als Somdet] Phra Budacharn als abt van Wat Sa Ket, de tempel die bij toeristen bekend is vanwege de Golden Mount.

Noparat Benjawattana-nant, directeur van het National Office of Buddhism, het secretariaat van de Supreme Council, wijst erop dat het kantoor sinds een serie schandalen waarbij monniken betrokken zijn, in een negatief daglicht staat. Het wordt verweten de monniken niet in het gareel te kunnen houden.

Het laatste schandaal met een monnik betreft Luang Pu Nen Kham Chattiko, die een seksuele relatie met vrouwen, onder wie een minderjarige, zou hebben gehad en die een grote weelde vergaard zou hebben. Het artikel maakt geen melding van de jet-set monnik, die vorig jaar uitgebreid in het nieuws was, en zich nog wel in het buitenland zal schuilhouden.

Het kantoor heeft onlangs de NCPO (junta) voorgesteld de wetgeving te wijzigen. Thans zijn autoriteiten niet bevoegd actie te ondernemen tegen monniken die zich misdragen. Na de wijziging riskeren monniken strafrechtelijke vervolging. Volgens Noparat wordt de wijziging tegengewerkt door senior monniken. Ze vinden dat de burgerlijke autoriteiten dan te veel macht over de monniksorde krijgen.

(Bron: Bangkok Post, 28 augustus 2014)

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website