Beste lezers,

Mijn vrouw (Thai) en ik gaan ieder jaar voor 8 maanden naar Thailand en zijn 4 maanden per jaar in Nederland, o.a. voor de zorgverzekering.

Mijn vrouw wordt nu binnenkort 67 en gaat haar eerste AOW ontvangen, ik ben jaar jonger en geniet een regeling vanuit mijn werk. Mijn vrouw is het reizen zat en wil zich uitschrijven uit NL, en dan alleen nog voor vakantie naar NL komen, max. 1 maand. Ikzelf blijf wel in NL wonen en de 8/4 maanden doorzetten, omdat ik een medisch verleden heb dat niet te verzekeren is.

Welke gevolgen zal dit hebben voor haar AOW en eventueel mijn AOW over 2 jaar? En hoe zit het met de belasting? Zij is nu mijn toeslagpartner, wij vullen een gezamenlijke aangifte in.

Alvast mijn dank

Groet,

Herman

Redactie: Heb je zelf een vraag aan de lezers van Thailandblog? Gebruik het contactformulier.

25 reacties op “Thailand vraag: Mijn vrouw gaat in Thailand wonen en ik blijf in NL, wat zijn de gevolgen voor AOW en belasting?”

 1. Ger-Korat zegt op

  Overweeg om te scheiden, dit betekent niet dat de relatie eindigt want velen hebben een relatie zonder getrouwd te hoeven zijn. Voordeel is dan dat jullie beiden een alleenstaanden-AOW krijgen Voor jou betekent dit 432 Euro netto per maand meer ( gehuwde krijgt 921 en alleenstaande 1353). Zij verhuist naar Thailand en krijgt geen loonheffingskorting meer, de bedragen worden dan 1081 indien gehuwd en 736 indien niet getrouwd, scheelt 345 Euro dat ze meer krijgt. Pensioenen en financiële bezittingen kun je onderling regelen en voor bezittingen en testament kun je een notaris inschakelen. Scheiding kost met beider instemming en zonder problemen onderling ongeveer 1000 Euro om het te regelen. Ga er wel vanuit dat de bedragen gelden bij volledige AOW opbouw, 50 jaren, en zal met het aantal jaren verminderen per persoon dat er niet in Nederland is gewoond. Dit kan allemaal als jullie beiden over een eigen huishouding beschikken en dat is het geval omdat je in 2 landen een huis en woonkosten en meer hebt en niet getrouwd bent, indien getrouwd zou dit niet uitmaken of je 1 of meer huizen bewoont en niet samenwoont.
  Wat pensioenen betreft kun je het zo regelen zoals het nu ook is, zeg maar de partnerpensioen gaat naar je vrouw en jij krijgt een eventueel partnerpensioen van haar na elkaars overlijden. Dus wat dat betreft hoeft het ook niet uit te maken.
  Al met al 1000 Euro voor een scheiding, hoef je de deur niet voor uit, en nog de notariskosten. Voor jou scheelt het alleen al 432 x 12 maanden = per jaar ruim 5000 Euro wat je meer krijgt aan AOW bij volledige AOW-opbouw.

  Omdat je vraagt naar toeslag en toeslagpartner: indien getrouwd geef je beide inkomens op en dat kan hoger zijn dan dat je alleenstaande bent want dan geef je alleen jou inkomen op; je zou daardoor een hogere toeslag kunnen krijgen als deze alleen is gebaseerd op alleen jou inkomen. Maar daarvoor ken ik niet alle gegevens, bijvoorbeeld of je vrouw nu wel inkomen heeft of niet, of om welke toeslag het gaat. Je kunt hiervoor een proefberekening maken.

  Misschien dat andere lezers mijn reactie kunnen aanvullen, maar ik denk dat
  in hoofdlijnen het op deze manier kan.

  • Ger-Korat zegt op

   Kleine aanpassing: Zij verhuist naar Thailand en krijgt geen loonheffingskorting meer, de bedragen worden dan 1081 indien niet-gehuwd en 736 indien getrouwd….

  • Ger-Korat zegt op

   Wil ik er nog iets aan toevoegen. Velen in Thailand hopen op een huwelijk met een Europeaan zodat men er financieel op vooruitgaat en er voor hen door de overheid voor wordt gezorgd bij ouderdom, ziekte of pensionering. Nou in mijn voorstel draai ik de situatie om want een huwelijk in Nederland heeft geen praktisch nut, alleen maar gevoelswaarde, en kost geld zoals ik in mijn reacties schrijf. Velen vinden dit onterecht dat ze een lagere AOW krijgen als ze getrouwd zijn en dan hoeft de echtgenote nog nooit in Nederland te zijn geweest. Nu draaien we de rollen om en komt er voordeel: door alleenstaande te zijn krijgt men meer geld. Grijp deze mogelijkheid dan ook aan want de meesten hebben doordat ze met een buitenlandse partner getrouwd zijn welke vaak niet of geen volledige AOW-opbouw heeft , een groot financieel nadeel. In dit geval krijgt de Nederlandse overheid een koekje van eigen deeg terug omdat er iets niet van het systeem klopt.

 2. Erik Kuijpers zegt op

  Herman, jouw vrouw wil naar Thailand om van het reizen af te zijn. In plaats van 4+8 gaat ze 1+11 doen; betekent dat minder reizen?

  Volg het advies van Ger; ga scheiden. Emigratie naar Thailand, mits daar zelfstandig wonend als alleenstaande, geeft recht op de 70% AOW-uitkering. Bedragen vind je op de site van SVB. Bij emigratie naar Thailand verliest ze recht op heffingskorting en toeslagen.

  Jij gaat de 4+8 voortzetten. Maar als jij acht maanden per jaar bij jouw ex inwoont in Thailand komt dan jullie beider AOW als alleenstaande niet in gevaar voor die maanden? Ik zou dat goed (laten) nakijken; er is een beperkte regeling voor dit soort situaties.

  Als jij in NL blijft wonen en zelfstandig woont als alleenstaande heb je later ook recht op de 70% uitkering van de AOW (maar zie mijn opmerking hierboven…). Jij houdt recht op heffingskorting en toeslagen.

  Wil je de vermogensgevolgen van overlijden regelen maak dan na echtscheiding beiden een testament in je (nieuwe) woonland. Ik heb van nabij meegemaakt dan een NL notaris het NL testament van een naar Thailand verhuisde persoon na vijftien jaar weigerde uit te voeren omdat er geen zekerheid kon worden verkregen of die persoon in Thailand geen nieuw testament had gemaakt (Thailand kent geen Centraal Testamenten Register).

 3. Soi zegt op

  De hoogte van een AOW-uitkering hangt af van iemands woonsituatie. Het gaat om de vraag of iemand alleen of samenwoont. Wat Ger en Erik zeggen is niet aan de orde. Als Herman in Thailand 8 maanden met zijn (al dan niet gescheiden) vrouw samenwoont en zij een gezamenlijke huishouding voeren (en dat doen ze) plus die huishouding in de 4 maanden dat Herman niet in Thailand is gedurende één maand in Nederland voortzetten, wordt dat imho niet gezien als het hebben van 2 aparte adressen. Herman krijgt gewoon zijn deel als gehuwde/samenwonende zonder alleenstaandentoeslag. De vrouw van Herman woont 8 maanden met Herman in Thailand en één maand met hem in Nederland. Dat beiden 3 maanden alleen wonen is eigen keus, en dat doen er wel meer. De vrouw van Herman krijgt een AOW gelijk aan het aantal jaren dat zij in NL woonde x 2% van de samenwoon-/gehuwdenuitkering, zonder alleenstaandentoeslag.
  Vwb de belastingen: Herman houdt recht op alle heffingskortingen en toeslagen en wat dies meer zij, en betaalt via de fiscus zijn Bijdrage ZVW. Zijn vrouw verliest al deze kortingen etc, maar betaalt geen Bijdrage ZVW en geen premies volksverzekeringen; enkel nog een minimum loonbelasting. Reken op een 9½ %. Uiteraard is zij ook niet meer NL-ziektekostenverzekerd. Als Thaise kan zij zich in Thailand aansluiten bij de 30-baht regeling van Thaksin destijds. Herman blijft in NL verzekerd, om die reden 8/4 op en af.
  De Thaise SSO doet tbv de SVB enige controle, en de SVB zelf wil hier en daar wel eens een bezoekje komen afleggen. Een boete kan tot 100% van het teveel ontvangen bedrag oplopen. Kortom: ook in Thailand zeggen ze dat een gewaarschuwd mens voor twee geldt en ik zou vraag de SVB zelf eens vragen hoe mijn situatie er komt uit te zien vanaf 2025.
  Inderdaad: een serie van 8/4 maanden is éénmaal heen en weer vliegen. 11/1 is dat idem. Kortom: de vrouw van Herman wil gewoon weer in Thailand wonen, heel begrijpelijk, mijn vrouw wilde dat ook, doen er ook meer, dus dat is wel in orde.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Soi, ik heb het vraag- en antwoordspel gespeeld in deze link: https://www.svb.nl/nl/aow/woonsituaties/check-uw-situatie

   Vraag 1: nee, ik ben gescheiden.
   Vraag 2: vierde hokje: ik woon met iemand van 18 jaar of ouder
   Vraag 3: ik woon ‘anders’, en daarna hokje 2: met iemand met wie ik ooit was gehuwd.

   Resultaat: ik heb recht op ongehuwden’pensioen’ noemt de SVB dat.

   Mijn gevoel zegt dat acht maanden samenwonen in Thailand en een maand in NL geen recht geeft op de alleenstaande-uitkering. Dit is niet conform het vraag- en antwoordspel van hierboven. Kortom: ik weet het zo ook niet meer…

   • Soi zegt op

    In de vraagstelling van Herman is hij niet gescheiden, is hij dat volgens opgave ook niet van plan, gaat hij 8 van de 12 maanden per in TH wonen en 4 in NL omdat hij zijn zorgverzekering niet kan missen. Dat is wat hij als reden opgeeft. Zijn vrouw woont bij hem, gaat met hem naar NL, maar vertrekt 3 maanden eerder terug naar TH. Dat zegt allemaal niets over hun eigenlijke, feitelijke en uiteindelijke woonsituatie want in die 3 maanden niet duurzaam gescheiden. Al helemaal niet als zij met z’n 2-tjes de kosten van hun gezamenlijk huishouden in TH zowel als in NL bekostigen. Dus is het eerste antwoord op vraag 1: ja, ik ben getrouwd, en op vraag 2: mijn partner en ik wonen op hetzelfde adres. “Mijn gevoel” zegt dat het feit dat zijn vrouw uit eigen keus 3 maanden eerder vertrekt naar TH geen recht geeft op een alleenstaandenpensioen.

    Zouden Herman en zijn vrouw dat wel ieder een alleenstaandenpensioen willen, dan hoeven ze niet eens te scheiden. Duurzaam apart gaan wonen is voldoende. Hij 12 maanden in NL, zij 12 maanden in TH. Dat zij vervolgens op een maand vakantie komt naar NL maakt dan voor het geheel geen verschil. Antwoord op vraag 1 is dan eveneens: ja, ik ben gehuwd. Op de vervolgvraag: Kies uw situatie, is dan optie 5 aan de orde: mijn partner en ik wonen om andere redenen niet op hetzelfde adres. Resultaat: een ongehuwdenpensioen. Dat eea onderhevig is aan bevraging moge duidelijk zijn.

    In dit soort kwesties gaat het altijd om het samenwonen, om de woonsituatie- niet om of men gehuwd is, gescheiden, of in geregistreerd partnerschap. Het wordt anders als de samenwonenden familie- of vriendschapsbanden onderhouden, en wel of niet financieel aan het (gezamenlijk) huishouden bijdragen. Maar (door)klikken op het juiste antwoord bij de ter zake doende vraag had dat verduidelijkt. Lijkt mij sterk dat jij dit laatste niet zou weten.

    • Erik Kuijpers zegt op

     Soi, als iemand in Thailand acht maanden samenwoont met zijn echtgenote en daarna een maand met haar samenwoont in NL wat acht jij dan van toepassing?

     Ik zou op de vervolgvraag antwoorden ‘ja, we wonen in feite op hetzelfde adres’. En het daarna schriftelijk aan de SVB voorleggen.

    • Ger-Korat zegt op

     Daarom is het eenvoudigste om te scheiden. Zodra er gescheiden is hoeft men niet te voldoen aan de eisen van duurzaam gescheiden volgens de opsomming welke de SVB op hun site geeft. Ieder zorgt voor zichzelf en niet voor de ander en betaalt zijn eigen huis; er is dan geen gezamenlijke huishouding. Daarbij voldoe je aan de tweewoningenregeling, daarvan staat ook de vereisten op de site van de SVB. Samenvattend is dat als je getrouwd bent altijd gekort wordt tenzij je 100% alle banden verbreekt. Bij apart leven met een eigen woning en ook wettelijk gescheiden mag je gewoon dagelijks bij elkaar zijn voor genoemde periodes, immers je voldoet aan alle criteria zolang je beiden niet het huis deelt met een derde persoon.
     Je moet er wat voor doen, maar de vraagsteller in Nederland gaat er 5000 per jaar netto op vooruit, de vrouw in Thailand gaat er per jaar 4000 netto op vooruit. Ik weet de inkomenssituatie niet maar met een alleenstaanden-AOW in Thailand krijg je alleen al bijna 1100 Euro netto aan AOW per maand.
     Daarnaast kun je nog wat bezittingen of vermogen verdelen, toeschrijven bij de scheiding zodat elk zelfstandig in staat zijn langdurig zelf alle kosten te kunnen dragen van hun eigen woonplek en huishouding.
     Betekent niet dat dit permanent hoeft te zijn, mag men later besluiten dat de 1 weer voor de kosten en huishouding van de ander betaalt of bijdraagt dan meldt je dit en voldoe je niet meer aan de tweewoningenregeling en krijgen beiden niet meer de alleenstaanden AOW. Maar dan heb je al 9000 per jaar netto verdient zolang je het op deze manier doet, laat staan als je dit een aantal jaren kunt volhouden door zelfstandig alles te betalen.

     • Soi zegt op

      Het lijkt erop dat je bij de Nederlandse overheid je gram wilt halen (toevoeging om 13u37.) De vraagsteller wil graag weten hoe de AOW-situatie in Thailand wordt als beiden de 67 jarige leeftijd hebben bereikt. Hij anno 2023, zij in 2025. Maar beiden wonen en leven samen in Thailand: hij volgens een ritme van 8 en 4 maanden, zij wil graag op basis van 11 en 1 maand jaarlijks. Niemand heeft het over echtscheiden. Zeker de vraagsteller niet. En al zou dat te overwegen zijn dat is het behalen van 2 x een alleenstaanden-AOW enkel te realiseren als beiden inderdaad apart gaan wonen. Dat is inderdaad wat je zegt, niet vraagsteller. Daarnaast is het vreemd dat je een echtscheiding suggereert als antwoord op een AOW-vraag om daarmee 5K euro als winst op te strijken. Praktijken waarvan we Thailand zo betichten. Foei!

      • Ger-Korat zegt op

       Niemand heeft het over echtscheiding maar in mijn eerste reactie geef ik aan om dit te overwegen vanwege financiële redenen. Een huwelijk is een verbintenis zonder praktisch nut en zoals aangegeven kost het geld. Dit laatste is ook waar sommigen tegen aan hikken als je een (aanzienlijke) jongere partner in Nederland hebt welk ook nog eens niet aan de opbouw van 50 jaren AOW toekomt: dit resulteert in een korting op de AOW waar geen ondersteuning of oplossing van de Nederlandse overheid is, net zoals wel meer regelingen uit het verleden waarbij men schromelijk in de steek is gelaten zoals bijvoorbeeld geen dekking van de ziektenkostenverzekering na vertrek uit Nederland of het gepest om de inburgeringscursus te doen in het buitenland en meer beperkingen om voor gewone mensen om naar Nederland te komen als toerist of tijdelijk verblijf bij een partner. Als calculerende burger mag je dan zelf oplossing zoeken bijvoorbeeld de België-route om je partner of gezin toch naar Nederland te halen of zoals in mijn bijdrage de relatievorm op papier te veranderen wat weinig moeite kost en veel kan opleveren.

      • Ger-Korat zegt op

       Laat dat foei maar achterwege. Nederland heeft alles georganiseerd en en in regels, wetten en richtlijnen vastgelegd. Zoals de toeslagenaffaire al aangeeft is er geen menselijke maat en dit wordt door de overheid stelselmatig keer op keer uitgedragen en toegepast. Kijk naar het miskleunen met de AOW wat ik in een reactie noem of kijk naar de aardbevingsschade in het noorden waar men 4x achter elkaar maar niet tot een oplossing komt zoals ook bij de toeslagenaffaire waar de compensatie door de rechter voor een algemene compensatie wordt verplicht want de overheid lukt het maar niet om het goed doen en nog met jaren vertraging. Foei voor de regeling waar men onterecht wordt gekort omdat je geen Nederlandse inwoner als partner hebt, zeg daarom maar foei tegen de overheid maar niet tegen mij. Ik volg gewoon de regels en pas deze correct toe en daarom kom ik tot mijn afweging, de overheid heeft de regels zo gemaakt en als ik die volg vind jij het niet goed.

      • Erik Kuijpers zegt op

       Soi, ik vind het foei naar Ger wat overdone. Ik zou eerder vraagtekens willen zetten bij de onvolledige tekst van Herman.

       De opmerking over minder reizen klopt niet; bij 4+8 reis je net zo veel als bij 1+11. Wat speelt er dan wel?

       Of Herman die ‘8’ voortzet bij zijn vrouw in haar Thais huis staat ook nergens en daar moeten we maar naar raden. Ook over de plaats waar zijn vrouw die maand vakantie in NL doorbrengt.

       Hoe dan ook, aan het einde van de discussie weet Herman wel waar ze aan toe zijn. Bij samenwonen gedurende die ‘8’ van hem en die ‘1’ van haar blijven ze ieder het hele jaar recht hebben op de 50% uitkering, de samenwoonuitkering. En toch zou ik het aan de SVB voorleggen; het gaat om veel geld…

       Dan de zorgpolis bij lang verblijf in het buitenland. Ik zal dat eens navragen bij enkele grote zorgverzekeraars en een onderwerp van maken in dit blog.

 4. Chander zegt op

  De allerbeste en allergoedkoopste oplossing is met wederzijds goedvinden gaan scheiden in Thailand.
  Daarna staan jullie niks meer in de weg om vrij te reizen, met behoud van alle rechten.

  Dit komt uit een zeer betrouwbare bron.

  Geloof je mij niet, neem dan persoonlijk contact op met de verantwoordelijke AOW ambtenaar bij SVB.
  Daarna moet dat kwartje zeker vallen.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Chander, zoals eerder opgemerkt, echtscheiding is niet het criterium maar het samenwonen. Na echtscheiding kun je gaan samenwonen met de vorige of met een nieuwe partner en dan verdwijnt in de regel het recht op de alleenstaande-uitkering.

   Jouw tip om het voor te leggen aan de SVB steun ik. De materie is hier en daar zo ingewikkeld dat een vraag stellen over de gevolgen van een voorgenomen stap een hoop ellende achteraf kan besparen. Let er wel op dat het antwoord op (elektronisch) papier staat; iets bewijzen na een telefoontje is veel moeilijker.

 5. Steven zegt op

  Misschien is het ‘t verstandigste dit gewoon open en eerlijk met SVB te bespreken en het oordeel van SVB vervolgens zwart op wit te hebben. Dit is namelijk een vrij unieke situatie, waar de regels niet scherp op zijn afgestemd!

  Immers, het is zeer wel mogelijk dat op basis van bovenstaande meningen de vraagsteller denkt het goed te gaan doen, maar dat vervolgens een ambtenaar eea net even anders gaat interpreteren. Als die ambtenaar vervolgens misschien ongelijk heeft zal de vraagsteller hiertegen moeten protesteren wat in het ergste geval tot een rechtszaak kan leiden. (Denk hierbij aan onschuldige ‘toeslagenouders’ (meesten lijken onschuldig), die door de mangel gehaald zijn met heel veel elllende tot gevolg.)

  Wees er ook van bewust dat AOW-gerechtigden in Thailand zonder aankondiging bezoek kunnen krijgen van SVB.

 6. Steven zegt op

  Aanvulling:
  Iets wat nog niet genmoemd is (tenzij ik het over het hoofd gezien heb):
  Als de vrouw in Thailand woont, AOW ontvangt als alleenstaande maar familie heeft inwonen….
  Dan gaat ze in de fout!

 7. Heho zegt op

  Hier is alleen sprake van een 8/4 regeling. Die is van belang bij uitkeringen/belasting. Maar eisen ziekteverzekeraars niet een verblijf van tenminste een half jaar in Nederland? Dat zou een en ander compliceren.

  • Ger-Korat zegt op

   Je mag 1 jaar buiten Nederland verblijven met behoud van je ziektekostenverzekering. Verblijf van 8 maanden in het buitenland valt dan binnen deze periode en is toegestaan.

   • Soi zegt op

    Ook deze bewering klopt niet en zet (beginnende) lezers van dit blog op het verkeerde been. Ben je bv op wereldreis zonder je ergens ter wereld definitief te vestigen dan blijf je verzekerd als de duur van die reis korter dan een jaar is. Het gaat om reizen, dus je niet vestigen, want dan moet je als dit langer dan 8 maanden duurt uitschrijven en ben je niet meer verzekerd. Een verblijf van 7 maanden aan de stranden van Koh Samui wordt niet als vestiging gezien als die intentie er ook niet is en je in maand 8 terugkeert naar Nederland. Sommige verzekeringen gaan slechts uit van een aaneengesloten periode van 6 maanden. Een aanrader is dus de “ziektepolis” goed na te lezen dan wel contact maken met je verzekeringsmaatschappij.
    Dan nog iets voor alle zekerheid: Nederland is geen verdragsland met Thailand en andersom dus ook niet als het gaat om ziektekostenverzekeringen.

    • Ger-Korat zegt op

     De Nederlandse overheid heeft het niet alleen over vakantie of over reizen maar bedoelt in het algemeen het verblijf buiten Nederland. Dit is dan ook het volgende wat ze schrijven:
     “Langer verblijf in het buitenland
     Gaat u voor langere tijd naar het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een wereldreis? Dan ligt het aan de lengte van uw reis of u uw zorgverzekering kunt behouden. Voor reizen korter dan 1 jaar blijft u verzekerd onder de Nederlandse wetgeving en kunt u uw zorgverzekering behouden.”

     Lees gewoon goed wat er staat: ze hebben het over ” verblijf “en noemen dan een voorbeeld(!). Niemand heeft het over vestigen maar jij noemt wel, de Nederlandse overheid schrijft toch duidelijk over verblijf, iets anders kan ik er niet van maken.

     • Soi zegt op

      Ja beste Ger je kunt zo eigenwijs doen als je zelf wilt, en teksten uit websites opvoeren die je het beste van pas komen, maar zelfs in jouw voorbeeld gebruik je 3x het woord reis/reizen.
      Het gaat niet om verblijf. Natuurlijk verblijf je ergens als je op reis bent. Je kunt zelfs weken en maanden op reis zijn en toch ergens verblijven en andersom. Laatste poging: https://www.nederlandwereldwijd.nl/zorgverzekering-buitenland/reizen
      https://www.hetcak.nl/zorgverzekering-buitenland/gepensioneerden/
      Let op: het gaat altijd om de EU-landen en een aantal verdragslanden
      https://www.hetcak.nl/zorgverzekering-buitenland/gepensioneerden/verdragsland/
      Neem er tevens goede notie van dat de verdragslanden zorgverzekering andere landen zijn dan de SVB AOW verdragslanden. Thailand is slechts verdragsland SVB-AOW. Ik hou erover op!

  • johan zegt op

   Ik dacht ook altijd dat de ziektekostenverzekeringen een verblijf van 6 maanden eisen.
   Wat ik heb gevonden is dat als je ingeschreven staat bij de basisadministratie je een verplichte ziektekostenverzekering moet hebben. Je moet je uitschrijven bij de basisadministratie als je langer dan 8 maanden weg bent uit Nederland.

 8. bennietpeter zegt op

  Dus dan zorg je voor een aparte kamer voor je man/vrouw en je betaalt een huur voor de kamer.
  Dan woon je niet samen, het is een huurcontract/vakantie adres?!

 9. Herman zegt op

  Dank allen, voor de cplheid. Wij gingen altijd 2 maande Th en 1 maand NL. Dat staat vrouwlief tegen, maar ik kan niet veel langer. Gaan zien wat we in de toekomst gaan doen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website