Beste lezers,

Ik heb al een aantal jaren een Thaise vriendin in Thailand en reis al jaren op en neer. We hebben plannen om in onze aankomende vakantie dit jaar in Thailand voor de wet te gaan trouwen.

Nu lees ik dat je het huwelijk ook moet laten registreren BPR in je woonplaats in Nederland. Het is niet verplicht om je buitenlandse huwelijksakte te laten registreren in Den Haag om het huwelijk in Nederland geldig en erkend te verklaren.

Mijn vraag is: Als ik een erfenis van een familielid krijg nadat ik getrouwd ben in Thailand en ik heb me laten inschrijven bij BPR van de gemeente en de huwelijksakte niet laat registreren in Den Haag of ik dan de enige ben die erft of ook mijn vrouw?

Wellicht een rare vraag maar hou de financiën liever in eigen beheer, vandaar deze vraag.

Ik zie de reacties graag tegemoet.

Groet,

Frans

Redactie: Heb je zelf een vraag aan de lezers van Thailandblog? Gebruik het contactformulier.

18 reacties op “Thailand vraag: Huwelijk, huwelijksactie niet laten registreren en erfenis”

 1. Dave zegt op

  Hier is het antwoord: Trouw gewoon in Nederland

  Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018 gesloten? Dan vallen niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen. Alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u alleen waren.

 2. Dave zegt op

  Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018 gesloten? Dan vallen niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen. Alleen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u samen waren en de toekomstige bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u alleen waren.

 3. Dave zegt op

  Dus het meest simpele is trouwen voor de wet in Nederland.

  • Albert zegt op

   U moet eerst bepalen onder welk “Huwelijks Vermogens Recht” u dan valt.
   Daarvoor is van belang met wie en waar u bent getrouwt
   en waar u al dan niet gezamenlijk woonde na de wittebroodsweken.

   Het Thai recht gebruikt de zgn koude uitsluiting, een erfenis blijft dus in de bloedlijn.
   Eventuele opbrengsten uit die erfenis tijdens het huwelijk komen beide toe

 4. Frans zegt op

  Beste Dave ,

  Bedankt voor je reactie , dus het komt er op neer of ik nu in Thailand of Nederland trouw en dit ook in Nederland laat registreren dat een erfenis altijd naar mij gaat als erfgename en niet aan ons beiden omdat we getrouwd zijn . Zie ik dit goed ?

  Gegroet Frans

 5. JomtienTammy zegt op

  Beste,
  U kan ook steeds huwen onder het “prenup” stelsel, d.i. met een huwelijkscontract waarin uw bezittingen gescheiden worden van de hare. Wordt veel toegepast indien de ene veel meer bezittingen/geld heeft dan de andere… Over het ethische/morele aspect ervan beslist u zelf!

 6. Albert zegt op

  Lees het nieuwe Europese huwelijksvermogensrechtverordening

 7. Dave zegt op

  Wat ik heb opgeschreven geldt als je in Nederland trouwt. Hoe de voorwaarden van een huwelijk in Thailand wordt omgezet in Nederland is mij niet bekend.

  Maar ik denk dat trouwen in Nederland het meest simpele oplossing is.

 8. TheoB zegt op

  Niet zo’n rare vraag Frans.
  Zoals Dave al schrijft is het Nederlands wettelijk huwelijk per 01-01-2018 gewijzigd en sindsdien (meer) in overeenstemming met de huwelijkswetgeving in de rest van de wereld. Voordien week het, samen met dat van Suriname en Zuid Afrika, af van de rest van de wereld.
  Zie vanaf ‘Titel 7. De wettelijke gemeenschap van goederen’ op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2021-01-01
  Iedereen die in Nederland woont moet een in het buitenland aangegaan huwelijk of partnerschap laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) door het op te geven bij zijn/haar woongemeente. Daarmee wordt het ook geregistreerd in Den Haag.
  Een Nederlander die niet in Nederland woont kan een in het buitenland aangegaan huwelijk of partnerschap laten registreren bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Daar kan ook een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte opgevraagd worden.
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap/vraag-en-antwoord/trouwen-of-geregistreerd-partnerschap-sluiten-in-het-buitenland

  Het Nederlandse erfrecht, dat geldt voor alle bezittingen in Nederland, wijkt enigszins af van het Thaise erfrecht, dat geldt voor alle bezittingen in Thailand. In Thailand kan iedere wettelijke erfgenaam bij testament volledig onterfd worden, in Nederland ligt dat wat gecompliceerder.
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2018-09-19
  https://www.thailandlawonline.com/thai-family-and-marriage-law/civil-law-on-succession-inheritance-heirs-and-wills#1635

  En zoals JomtienTammy al schrijft kun je ook vóór het trouwen een contract met huwelijkse voorwaarden (prenuptual agreement) afsluiten. Maar dat vereist deskundigheid om niet te conflicteren met de respectieve nationale wetgeving.

 9. Albert zegt op

  Let op de Nederlandse wet is voor twee Nederlanders die trouwen.
  De wet in Thailand voor twee Thai.
  Bij huwelijk tussen twee nationaliteiten de Internationale huwelijksvermogensrechtverordening

  • TheoB zegt op

   Albert,

   Volgens mij maakt het niet uit welke nationaliteit de betrokkenen hebben, wél waar ze na de verbintenis gaan wonen.

   Van die Europese Internationale huwelijksvermogensrechtverordening had ik nog niet eerder gehoord. Alweer wat geleerd.
   Wat ik begrijp is dat de Europese Internationale huwelijksvermogensrechtverordening alleen van toepassing is in een aantal EU-landen. (België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden)
   Deze EU-verordening geldt voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap van 2 EU-burgers met verschillende nationaliteit van bovengenoemde landen. Zij kunnen kiezen voor het huwelijksvermogensrecht van het land van de ene partner of het land van de andere partner.
   Deze verordening heeft dus geen betrekking op huwelijken tussen een Belg/Nederlander en een Thai.

   https://www.schaap.eu/internationale-huwelijken-en-het-toepasselijk-recht/
   https://www.justionadvocaten.nl/nieuws/de-europese-huwelijksvermogensrechtverordening-rechtskeuze-huwelijksvoorwaarden

   • Albert zegt op

    Daarom dus juist wel.
    Wanneer je samen woont in Thailand dan is Thai recht van toepassing.
    Woon je samen in Nederland het Nederlands recht.
    Woon je na het huwelijk beide in je eigen land dan dus het Internationaal recht.
    Je hebt gedurende 10 jaar de kans om een keuze te maken.

    Dit kan nog ingwikkelder worden wanneer je bv trouwt in een ander land.
    Mijn ervaring is dat een Notaris in Nederland hier niet mee op de hoogte is.
    Bij een evt. erfenis vanuit Nederland kost je dit dan ook een behoorlijk bedrag extra.
    Koste in 2005 ca 700 euro meer in verband met onderzoek door Notariële Beroepsorganisatie.

    • TheoB zegt op

     Maar Albert,

     Thailand is toch helemaal geen partij in deze multilaterale overeenkomst?
     Ik zag alleen de namen van een aantal EU-landen staan. Te weten: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

 10. Albert zegt op

  Het gaat om het volgende:

  Regels van internationaal privaatrecht

  Haags Huwelijksvermogensverdrag uit 1978, dit verdrag is door Thailand ondertekend

  Het verdrag is hier te lezen:

  https://www.yumpu.com/nl/document/view/20326521/folder-huwelijksvermogensrecht-en-het-haags-verdrag

  • TheoB zegt op

   Beste Albert,

   Haags Huwelijksvermogensverdrag uit 1978.
   https://wetten.overheid.nl/BWBV0002007/1992-09-01#Verdrag_2
   Volgens https://www.iji.nl/haags-huwelijksvermogensverdrag-1978/
   “Het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 is temporeel van toepassing op internationale huwelijken die zijn gesloten op of na 1 september 1992 en vóór 29 januari 2019.”
   “In totaal zijn er slechts drie landen partij bij het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978; naast Nederland, zijn dit Frankrijk en Luxemburg.”
   Wederom is Thailand GEEN partij bij dit verdrag tussen NL, FR en L, dat geldt voor huwelijken die gesloten zijn met ingang van 01-09-1992 tot 29-01-2019.

   De folder op
   https://www.yumpu.com/nl/document/read/20326521/folder-huwelijksvermogensrecht-en-het-haags-verdrag
   is opgesteld voordat de Nederlandse wet tav. ‘De wettelijke gemeenschap van goederen’ (https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2021-01-01#Boek1_Titeldeel7) op 01-01-2018 wijzigde en geldt voor verbintenissen die zijn aangegaan tot 01-01-2018.
   Misschien dat volgend schema helpt: https://www.studeersnel.nl/nl/document/vrije-universiteit-amsterdam/internationaal-privaatrecht/hulpschema-haags-huwelijksvermogensverdrag-1978/27635

   Het wordt almaar gecompliceerder.
   Is er geen lezer op dit forum die ter zake deskundig is en het allemaal, toegespitst op Belgen/Nederlanders en Thai, kan uitleggen?

 11. Albert zegt op

  Het is altijd verstandig om je trouwakte in Nederland op het Stadhuis Den Haag bij Bureau Buitenlandse Akten te laten registreren.

  Je papier uit Thailand is in Nederland maar een beperkte tijd geldig.
  Het verkrijgen van een uittreksel in Thailand is onbegonen werk.
  Bij het Bureau Buitenlandse Akten is dan een uittreksel verkrijgbaar hetwelk in Nederland weer een tijdje rechtsgeldig is.

 12. Albert zegt op

  Frans,

  de stelling “Het is niet verplicht om je buitenlandse huwelijksakte te laten registreren in Den Haag om het huwelijk in Nederland geldig en erkend te verklaren.” is onjuist.

  Je huwelijk in Thailand is in Nederland rechtsgeldig!

  Genoemde registratie is bedoelt om later bv bij scheiding of overlijden een geldig uittreksel te verkrijgen,
  omdat gelegaliseerde documenten maar 3 of 6 maanden geldig zijn.

 13. TheoB zegt op

  Frans,

  Zoals ik al hierboven schreef moet iedereen die in Nederland woont een in het buitenland aangegaan huwelijk of partnerschap laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) door het op te geven bij zijn/haar woongemeente. Daarmee wordt het ook geregistreerd bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente in Den Haag. Mensen die niet in Nederland wonen hoeven hun verbintenis niet te laten registreren bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente in Den Haag.
  Na registratie bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente in Den Haag kan daar een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte opgevraagd worden. Die documenten zijn inderdaad maar een beperkte tijd (3 of 6 maanden?) geldig.
  Vanuit Nederland een naar Nederlands, Duits, Frans of Engels vertaald en gelegaliseerd Thais uittreksel of afschrift in Nederland krijgen is niet eenvoudig.

  Voor wat betreft de benodigde documenten adviseer ik om de noodzakelijke vertalingen zo veel mogelijk in Thailand te laten doen. Is veel goedkoper. In Nederland kunnen op verzoek Engelstalige uittreksels/afschriften afgegeven worden, zodat men daarbovenop in Nederland alleen nog kosten voor legalisatie bij Buitenlandse Zaken en de Thaise ambassade in kwijt is.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website