Lezersvraag: NL belastingdienst blijft moeilijk doen

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags:
27 december 2017

Beste lezers,

Ben nu al enige tijd in gesprek met NL Belastingdienst, en zoals ik al zo vaak gelezen heb in deze blog blijven ze moeilijk doen.
Ondanks dat ik al 10 jaar weg ben uit NL, en meer dan 180 dagen in Thailand verblijf (aangetoond met paspoortstempels) en een keurig vertaalde verklaring van het lokale revenue office heb ingestuurd, waarin wordt aangegeven dat ik voorkom in belastingregister, zeggen ze gewoon glashard “u hebt niet aangetoond dat u buitenlands tax resident ben”.

Uiteraard ga ik in beroep, en eventueel naar de civiel rechter al is het alleen al voor het principe.

Nu heb ik inmiddels ontdekt mede dankzij een Thailandblog lezer dat een RO22 verklaring van het provinciaal revenue office voldoende zou moeten zijn, maar heb toch nog volgende vragen:

 • wie heeft er in het verleden al gelijk gekregen over Thais ingezetene zijn dmv RO22 verklaring?
 • er is een verschil tussen de Thaise website over de revenue code, en bijv. de Tax Revenue Code zoals beschreven door bijvoorbeeld Price Waterhouse Coopers over inkomsten of pensioen die niet in zelfde jaar als verkregen naar Thailand zijn overgeboekt? Volgens PWC ben je geen belasting verschuldigd als je pensioeninkomen uit 2016 pas in 2017 overboekt.

Bedankt voor de antwoorden alvast.

Groet,

Goort


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

25 reacties op “Lezersvraag: NL belastingdienst blijft moeilijk doen”

 1. Renévan zegt op

  Ik heb van het Thaise revenue office zowel een R.O.22 (certificate of recidence) als een R.O.24 (certificate of status of taxable person) ontvangen. Deze beide opgestuurd naar de Nederlandse belastingdienst, en zonder enig probleem vrijstelling voor de inhouding van loonheffingen verkregen. En dit ook nog eens binnen twee weken.

  • Renévan zegt op

   Nog een aanvulling, dat pensioen niet belast is als het in een vorig jaar ontvangen is en in een volgend jaar overgeboekt wordt is ooit zo geweest. Dit is echter door de Thaise belastingdienst gewijzigd. Dit kunt u nalezen in de Thaise belastingwetgeving, in het Engels te downloaden. Dit verhaal blijft echter de ronde doen omdat het de meeste farang beter uitkomt, geen belasting betalen.

   • Joop zegt op

    Welk wetsartikel is dat dan? De Thaise fiscus kan dat niet zelf wijzigen; dat kan alleen maar bij wetswijziging; dus graag vermelding van het desbetreffende wetsartikel.

    • Renévan zegt op

     Het maakt mij niet uit wie dat veranderd heeft, maar neemt u de moeite om in de Thaise belasting wetgeving te kijken. Waar deze maatregel er jaren terug wel stond zal u deze nu niet meer tegen komen.

     • Renévan zegt op

      https://www.samuiforsale.com/law-texts/the-thailand-revenue-code.htm
      Kijkt u even naar deze link, punt 41.

   • goort zegt op

    Ik citeer uit het PWC tax booklet 2016-2016:

    Residents who have income outside Thailand will be subject to tax only if the income is submitted into Thailand in the year heincome is derived.

    Lijken me toch geen domme jongens bij PWC en ook ander accountants vermelden hetzelfde.

  • Joop zegt op

   Het toont weer eens de willekeur van Belastingdienst Heerlen aan. Ik zou een klacht indienen bij de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

  • Ron Blom zegt op

   Dat Certificate of status of taxable person dat U ontvangen heeft :
   Is dat gerelateerd aan WERKELIJK betaalde belasting in Thailand, m.a.w. : betaald U effectief belasting in Thailand?
   Ik ben nl. ZELF permanent woonachtig in Thailand maar betaal HIER geen belasting.

 2. ruud zegt op

  Heeft de belastingdienst ook aangegeven, HOE u aan moet tonen, dat u tax resident bent?

  Het valt me trouwens op, dat u schrijft langer dan 6 maanden in Thailand te verblijven.
  Dat suggereert dat u ook tijd ergens anders doorbrengt.
  Dat ergens anders zou eventueel het probleem kunnen zijn.
  Als dat bijvoorbeeld maandenlang in Nederland in een eigen huis is, kan de belastingdienst stellen, dat u niet werkelijk bent geemigreerd, maar gewoon van lange vakanties in Thailand geniet.

  • Facttester zegt op

   De Thaise wet zegt dat iedereen die langer dan zes maanden in Thailand verblijft, aangemerkt wordt als Resident”. Dus u mag gerust iets minder dan 6 maanden per jaar in het buitenland vertoeven. Een Thaise resident is in Thailand belastingplichtig, of Heerlen dat gelooft of niet doet er niet toe.

   • Joop 2 zegt op

    Dit is inderdaad het enige juiste antwoord.

    Volgens het belastingverdrag moet u aantonen dat u in Thailand “aan belasting onderworpen” bent.
    Met uw paspoort toont u aan dat u meer dan 180 dagen in Thailand verblijft en u dus volgens de Thaise wet “Taxable person” bent en daarmee (eveneens volgens de Thaise wet) inThailand aan belasting onderworpen.

    Al het overige doet er niet toe.

    De Nederlandse belastingdienst moet alleen het verdrag uitvoeren.

 3. janbeute zegt op

  Je moet zorgen dat je het RO 21 , ik herhaal RO 21 certificate krijgt van het regional revenue office .
  In dit certificaat staat te lezen oa je thais belastingnummer ( tax id ) en je woonadres in Thailand .
  Ook staat er je amount of gross income , je inkomsten van het belasting jaar. Dan staat er aangegeven hoeveel geld je hebt AFGEDRAGEN aan de Thaise fiscus .
  Vervolgens onderaan het belasting jaar .
  En eindigend met Section 41 of the Thai revenue code .
  Verder is het ondertekend en voorzien van een grote rode stempel van de Thaise belastingdienst

  Het RO 22 certificate is een residents verklaring afgegeven door de Thaise fiscus .
  Beide documenten of certificaten moeten voldoende bewijs zijn voor de Nederlandse belasting dienst in Heerlen .
  Als je daadwerkelijk aan je belasting verplichtingen hebt voldaan , dan denk ik niet dat ze zo moeilijk doen .
  Ik kan je nog adviseren om dit te laten behandelen door een deskundig belastingadviseur op dit gebied in Nederland .
  Heb ik toen ook gedaan , en na de bewijzen ging de rest probleemloos .

  Jan Beute .

 4. Cees 1 zegt op

  Inderdaad ze blijven moeilijk doen. Ik woon al 18 jaar in Thailand. En heb samen met mijn vrouw een klein resort. En daarover betalen we belasting. Maar dat staat uiteraard op haar naam . En zeggen ze gewoon dat ik geen recht op vrijstelling heb. Ik heb het al 3 maal geprobeerd. Maar ze accepteren alleen documenten van de Thaise belastingdienst met mijn naam er op. En die krijg ik niet.

  • stevenl zegt op

   Cees, niet correct. Niet ‘we betalen belasting’, maar ‘mijn vrouw betaalt belasting’.
   En natuurlijk moeten de belastingpapieren op jouw naam staan om vrijstelling te krijgen.

 5. Lammert de Haan zegt op

  Beste Goort,

  Het probleem wat jij hier aankaart is al herhaalde malen aan de orde geweest in Thailandblog. Ik heb al herhaalde malen een uitvoerige beschouwing gegeven over op welke wijze je kunt aantonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand en niet van Nederland. Zie wat dat betreft bijv. mijn op 10 januari 2017 gegeven uiteenzetting in de lezersvraag “Verzoek om vrijstelling inhouding loonheffing”. Maar ook nadien heb ik over deze materie bericht in Thailandblog.

  Vanaf november 2016 accepteert de Belastingdienst/kantoor Buitenland bij een verzoek om vrijstelling voor de inhouding van loonheffing enkel:
  a. een verklaring belastingplicht woonland, af te geven door de bevoegde belastingautoriteit van het betreffende woonland of
  b. een recente aangifte met bijbehorende aanslag inkomstenbelasting van het woonland.

  Voordien mocht je met alle mogelijke ten dienste staande middelen aantonen dat je fiscaal inwoner was van je woonland. Die mogelijkheid is, als je de Belastingdienst mag geloven, vervallen. Bij het ontbreken van een van deze stukken wordt de aanvraag zelfs niet in behandeling genomen.

  Hiermee gaat de Belastingdienst haar boekje en zelfs haar hele bibliotheek, verre te buiten. Binnen het Bestuursrecht, waar ook het Belastingrecht deel van uitmaakt, kennen we de leer van de vrije bewijsvoering. D.w.z. dat uiteindelijk de Bestuursrechter bepaalt wat toegelaten wordt als bewijs voor het aantonen van het zijn van fiscaal inwoner van (in jouw geval) Thailand en niet de Belastingdienst. En om dat aan te tonen zijn er voldoende middelen voorhanden (zie o.a. mijn eerder genoemde reactie in Thailandblog).

  Over deze problematiek heb ik een uitvoerig document samengesteld, inhoudende een handreiking/-leiding voor het aanvragen om vrijstelling. Mocht je hier prijs op stellen, dan stuur ik dat jou per email. Dat kun je aangeven via mijn volgende e-mailadres: l.haan14@chello.nl.

  Voor wat betreft twee klanten van mij (een uit Thailand en een uit Curaçao) ben ik inmiddels zover gevorderd dat ik, nadat ik had gedreigd met een gang naar de Bestuursrechter, in de gelegenheid wordt gesteld om met aanvullende middelen aan te tonen dat zij fiscaal inwoner zijn van Thailand resp. Curaçao. En dat is exact de situatie van voor november 2016.

  Anders dat wat jij schrijft is een gang naar de civiele rechter totaal zinloos. De civiele rechter is niet bevoegd in belastingaangelegenheden. Daarvoor moet je bij de Bestuursrechter zijn. Maar ook dat heeft nu nog geen enkele zin, omdat de weigering van het verlenen van vrijstelling voor de inhouding van loonheffing niet een voor beroep vatbare beschikking is. Daarvoor zul je na een onterechte inhouding van loonheffing over jouw bedrijfspensioen bezwaar moeten maken bij Kantoor Buitenland van de Belastingdienst. Pas na een afwijzende beschikking op dit bezwaarschrift kun je in beroep gaan en dan dus bij de Bestuursrechter.

  De Belastingdienst/kantoor Buitenland accepteert inderdaad verklaringen van de bevoegde autoriteit van een ander woonland, echter alleen als de strekking van die verklaring overeenkomt met de “verklaring belastingplicht woonland” van haar eigen dienst. In zo’n verklaring moet duidelijk vermeld staan dat je belastingplichtig bent voor de inkomstenbelasting voor het jaar X in je woonland. En dat is wezenlijk iets anders dan een inschrijving bij de Thaise Belastingdienst met vermelding van je TIN en je woonadres in Thailand

  Zie voor de inhoudt van de Nederlandse verklaring:
  https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verkl_belastingplicht_woonland_lh0211z1pl.pdf

  Dit geeft meteen een indruk waaraan de verklaring van de Thaise Belastingdienst moet voldoen.

  Enkele reacties gaan in op de zgn. remittance base (het binnenbrengen van inkomen in het jaar van genieten daarvan).
  Ik lees in een reactie van René dat dit gewijzigd zou zijn. Dat is echter niet juist.

  De website van het Revenue Department bevat wat dit betreft de volgende informatie:
  “Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A resident of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand. A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand.”

  Zie: http://www.rd.go.th/publish/6045.0.html

  Let hierbij op het woord “income”. Dat is nl. cruciaal! “Inkomen” verschilt wezenlijk van “vermogen”, zoals een in het voorgaande jaar genoten inkomen, wat je vervolgens ongebruikt op je bankrekening hebt laten staan. Als je bijv. je pensioenuitkering over de maand december pas in januari daaraanvolgend inbrengt in Thailand, is het geen inkomen meer maar vermogen. Naar Nederlandse begrippen val het dan immers in box 3 (sparen en beleggen).

  De website van PWC Thailand bevat hierover de volgende informatie:
  “Residents who derive income from outside Thailand will be subject to Thai tax only where that income is remitted into Thailand in the year in which the income is derived.”

  Zie: http://www.pwc.com/th/en/publications/2013/thai-tax-2013-booklet.pdf

  Ook KPMG Thailand is hier heel duidelijk over:
  “Salaries receive from employment exercises outside of Thailand are exempt from Thai tax, if not paid in or remitted into Thailand within the same calendar year it is received and provided the cost is not recharged into Thailand.”

  Zie: https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2011/12/thailand-income-tax.html

  Dit geldt ook als het gaat om inkomen uit vroegere dienstbetrekkingen (zoals een pensioen).

  Met Mazars Bangkok heb ik hierover overleg gehad. Ook zij zijn dezelfde mening toegedaan.

  Op deze systematiek van het inbrengen in Thailand in het jaar van genieten van je inkomen is ook de remittance base van artikel 27 van het Belastingverdrag gebaseerd. Verkrijgers van vrijstelling voor de inhouding van loonheffing werden heel vaak verplicht om hun pensioen rechtstreeks door de pensioenuitvoerder naar een Thaise bankrekening te laten overboeken. Inmiddels is er in dit standpunt van de Belastingdienst/kantoor Buitenland een rigoureuze ommezwaai gekomen. Wat fiscalisten al 20 jaar wisten is nu eindelijk ook doorgedrongen tot de Belastingdienst: artikel 27 van het Belastingverdrag Nederland-Thailand mist elke rechtskracht.

  Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekering).

  • Renévan zegt op

   Section 41 A taxpayer who in the previous tax year derived assessable income under Section 40 from an employment or from business carried on in Thailand, or from business of an employer residing in Thailand or from a property situated in Thailand shall pay tax in accordance with the provisions of this Part, whether such income is paid within or outside Thailand.

   A resident of Thailand who in the previous tax year derived assessable income under Section 40 from an employment or from business carried on abroad or from a property situated abroad shall, upon bringing such assessable income into Thailand, pay tax in accordance with the provisions of this Part.

   Any person staying in Thailand for a period or periods aggregating 180 days or more in any tax year shall be deemed a resident of Thailand.

   • Joop zegt op

    Met deze tekst bevestig jij dat (in afwijking van jouw eerdere opmerking daarover) de remittance-regel nog steeds van toepassing is.

  • ruud zegt op

   Geachte heer de Haan.

   Ik vraag mij af, of er geen ander probleem is.
   Mijn indruk is, dat Goort door de belastingdienst niet wordt gezien als buitenlands dienstplichtig.
   Dan zijn zaken als vrijstelling niet meer van toepassing.

   Dit concludeer ik een beetje uit het verhaal van de paspoort stempels.
   Als Goort het hele jaar in Thailand zou zijn, staan er weinig in- en uitreisstempels in zijn paspoort.

   De Thaise belastingdienst kan dan wel vinden dat dat je fiscaal inwoner van Thailand bent, maar de belastingdienst in Nederland zal van de Nederlandse situatie en de Nederlandse wetten uitgaan.
   Als de Nederlandse belastingdienst concludeert, dat je binnenlands belastingplichtig bent, zijn vrijstellingen niet meer van toepassing.

   • goort zegt op

    Beste Ruud,

    Ik ben uitgeschreven uit NL in 2007, ik heb een Thai ID, yellow book, heb een eigen huis hier in Thailand en heb via paspoortstempels aangetoond dat ik in 2016 ca 9 maanden in Thailand heb verbleven, en in 2017 ca. 10 maanden.
    Heb geen huis in NL meer, dus wat nou geen Thai resident….waarom zou ik dan belastingplichtig in NL zijn?

   • Lammert de Haan zegt op

    Beste Ruud,

    Goort is uitgeschreven uit Nederland. Dat betekent dat hij per definitie buitenlands belastingplichtige is. Vervolgens dient zich de vraag aan van welk land hij fiscaal inwoner is. Als dat Mali zou zijn, dan geniet hij geen verdragsbescherming daar Nederland geen Belastingverdrag heeft gesloten met Mali. Het gevolg zou zijn dat hij zowel in Nederland als in Mali belastingplichtig zou zijn over z’n wereldinkomen.

    Goort woont echter in Thailand en valt dus onder de verdragsbescherming van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag. Het probleem wat zich vervolgens aandient is het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst/kantoor Buitenland door het enkel accepteren van de “verklaring belastingplicht woonland” of een recente aangifte met aanslag van de Thaise Belastingdienst bij een aanvraag om vrijstelling van inhouding van loonheffing.

    Daarnaast moet je voorzichtig zijn met de stelling dat een recente aangifte en aanslag ook volstaat. Een klant van mij uit Curaçao had bij z’n aanvraag om vrijstelling zowel de aangifte als de aanslag van de Belastingdienst van Curaçao over 2016 gevoegd en toch werd zijn verzoek om vrijstelling afgewezen.
    Vervolgens schakelde hij mij in. Ik heb een bezwaarschrift ingediend tegen de inhouding van loonbelasting over z’n pensioen. Dit bezwaar werd toegewezen en klant kreeg alsnog vrijstelling.

    Soms moet je even doordrukken en niet denken dat je het tegen zo’n groot lichaam als de Belastingdienst bij voorbaat al hebt verloren, want uiteindelijk beslist de Bestuursrechter.

  • Joost zegt op

   Beste Lammert,
   Dank voor jouw heldere uiteenzetting. Ik ben het vrijwel volledig met jou eens, behalve met jouw opmerking in het slot van jouw bericht. De fiscus eiste (t.b.v. een LB-verklaring) rechtstreekse overmaking van pensioenuitkeringen naar Thailand, om te bereiken dat Thailand daarover zou mogen heffen. De fiscus is gelukkig tot het inzicht gekomen dat zij die voorwaarde helemaal niet mag stellen.
   De remittance-regel van art. 27 geldt echter nog steeds en Thailand kan dat dus gebruiken voor het heffen van belasting over pensioenuitkeringen.
   N.B. Een Thaise Tax-ID-card wordt door de Nederlandse fiscus (overigens volstrekt ten onrechte!) niet geaccepteerd als bewijs van het zijn van fiscaal inwoner van Thailand.
   Joost (fiscalist)

   • ruud zegt op

    Een Thaise tax-id card bewijst niet meer, dan dat je ooit fiscaal inwoner van Thailand bent geweest.
    Sinds dat jaar, zou u naar een ander land kunnen zijn verhuisd.
    Eigenlijk zou u ieder jaar opnieuw moeten bewijzen, dat u fiscaal inwoner van Thailand bent.

   • Lammert de Haan zegt op

    Beste Joost,

    Anders dan wat jij stelt heeft artikel 27 van het Verdrag geen rechtskracht meer. Wat fiscalisten al zo’n 20 jaar wisten (nl. na een uit 1997 stammend arrest van de HR t.a.v. het met het Verenigd Koninkrijk gesloten Verdrag) is sinds kort ook ingedaald bij Kantoor Buitenland van de Belastingdienst. Op verzoek wordt het verplicht rechtstreeks overmaken van een pensioen door de pensioenuitvoerder uit de vrijstellingsverklaring gehaald.

    Dat Thailand artikel 27 van het Verdrag zou kunnen gebruiken voor het heffen van belasting over pensioenuitkeringen is evenmin juist. Deze bevoegdheid is nl. geregeld in artikel 18 van het Verdrag.
    Door middel van toepassing van artikel 27 zou Nederland deze heffing immers terughalen naar Nederland. Daar staat Thailand geheel buiten.

    Artikel 27 van het Verdrag (maar wat dus geen rechtskracht heeft) luidt:

    “Artikel 27. Inperking van belastingvermindering
    Indien op grond van een bepaling van deze Overeenkomst in een van de Staten vermindering van belasting over bepaalde inkomsten moet worden verleend en ingevolge de in de andere Staat geldende wetgeving een persoon ter zake van die inkomsten niet voor het volle bedrag aan belasting is onderworpen, doch slechts voor zover die inkomsten naar die andere Staat zijn overgemaakt of aldaar zijn ontvangen, vindt de vermindering die de eerstbedoelde Staat ingevolge deze Overeenkomst moet verlenen, slechts toepassing op het gedeelte van de inkomsten dat naar de andere Staat is overgemaakt of aldaar is ontvangen.”

  • WILLEM zegt op

   Ik heb gehandeld zoals Lambert het uitlegt naar het Thai revenu departement aangifte gedaan na 2 weken ontving ik het RO 21 en RO22 formulier netjes ingevuld en ondertekend en met
   stempels terug een ervan ik dacht de RO 22 opgestuurd naar Heerel en binnen 4 weken bericht van Heerlen ontheffing voor 5 jaar en gelijk een formulier erbij voor verlenging met de datum erbij voor de nieuwe aanvraag

 6. goort zegt op

  Bedankt Lammert en Rene,

  Zowel KPMG als PWC onderschrijven de visie van Lammert in hun Engelse versie van de Thai Revenue Code….is te downloaden via hun websites. Elke redelijk goede belastingspecialist in Thailand zegt hetzelfde, en ook een lawyer van mijn lokale Revenue office bevestigd dat ik geen belasting hoef te betalen over vermogen wat later naar Thailand wordt overgeboekt. Dus als je je inkomen een jaartje in NL kunt opstapelen, zonder dat je omkomt van de honger ben je echt vrijgesteld…..men heeft dit voor mijn belastingaangifte 2016 keurig geaccepteerd……

  Ik ga nu RO22 ophalen volgende week, opsturen en kijken wat er gebeurt.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website