Beste lezers,

Kan iemand me helpen aan een “standaard” brief waarmee ik een verzoek tot “schrappen” van de conserverende aanslag. Naar ik ooit begrepen heb kan/moet je die conserverende aanslag laten “vervallen” door een verzoek na 10 jaar in te dienen.

Het zal duidelijk zijn dat ik de juiste belasting terminologie (zie alle aanhalingstekens) niet machtig ben vandaar mijn vraag om zo’n standaard brief waar ik mijn eigen persoonsgegevens en betreffend jaar kan invullen ter voorkoming van misverstanden bij de belastingdienst.

Ik heb een conserverende aanslag gekregen “over/in” 2009. Ben in 2009 (maart) uitgeschreven en naar Thailand verhuisd.

Bij voorbaat dank!

Groet,

Gerard

No votes yet.
Please wait...

8 reacties op “Lezersvraag: Wie heeft een standaardbrief verzoek tot “schrappen” van conserverende aanslag”

 1. Erik zegt op

  Moet dat eigenlijk wel? Een conserverende aanslag heeft een ‘houdbaarheid’ van tien jaar in de meeste gevallen, zie hier:

  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/internationale-belastingregels/conserverende-aanslag-bij-emigratie/conserverende-aanslag-bij-emigratie

  Ik heb hem ingelijst als curiositeit. En om er de Thaise familie op te wijzen wat voor zware verplichtingen ik heb en dat ik goed moet sparen om dat ding te betalen en ik dus geen geld heb voor de zieke buffel van oom Noi…… Is dat ding toch nog ergens goed voor…..

 2. Roel zegt op

  Je kan met normale brief gewoon vrijstelling van de conserverende aanslag vragen.
  Wel even kenmerk van die conserverende aanslag erbij zetten.
  Je krijgt dan vrijstelling, maar als je bv terug gaat naar NL vervalt dat weer. Of je moet eerst alles regelen en vrijkopen dan is er niets meer.

  Ik heb vorig jaar mijn vrijstellings brief gekregen na aanvraag.
  Nu net vandaag vrijstelling van loonheffingen aangevraagd voor een lijfrente polis die binnenkort vrij komt.

  Je mag mij mailen ltdrg59@gmail.com

  Groet.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Roel,

   Je schrijft o.a.:
   “Je krijgt dan vrijstelling, maar als je bv terug gaat naar NL vervalt dat weer.”

   Bedoel je daarmee dat dan de conserverende aanslag in ere wordt hersteld? Dan kan ik je geruststellen.
   Bij terugkeer naar Nederland is er geen te conserveren inkomen.. Als binnenlands belastingplichtige val je immers rechtstreeks onder de Wet inkomstenbelasting 2001, zonder dat daar een belastingverdrag aan te pas komt, inhoudende een beperkt heffingsrecht voor Nederland.

 3. Christiaan zegt op

  Ik heb destijds een simpel briefje aangetekend verstuurd met een kopie van de conserverende aanslag en gericht aan de Inspecteur Belastingdienst Heerlen met daarin de vraag vrijstelling voor die aanslag te verlenen..
  Na 2 maanden kreeg ik bericht, dat vrijstelling werd verleend. Maar de deugnieten van de Belastingdienst konden het niet nalaten om er aan toe te voegen, “tenzij mocht blijken ,,,,,” En dat laatste kan en mag niet..

 4. Jan zegt op

  Beste Gerard,

  Je zou ook contact kunnen opnemen met Lammert de Haan.
  Dit is een belastingadviseur met erg veel kennis aangaande belastingzaken omtrent Nederland met Thailand.
  Hij reageert dikwijls hier op zaken betreffende belastingzaken.
  Ik heb destijds ook van hem gebruik gemaakt tot volle tevredenheid.
  Ik weet niet of ik zijn e-mail adres hierbij mag geven. Wellicht is dat bij de redactie bekent.
  Anders moet je even googelen.
  Succes.

 5. Hua zegt op

  Beste Gerard,

  Ergens in het jaar 2010 ben ik uitgeschreven uit Nederland en in Thailand gaan wonen.
  Door de Nederlandse belastingdienst werd in mijn conserverende aanslag uitstel van betaling verleend tot 1-1-2020.
  Begin februari dit jaar kreeg ik automatisch bericht dat mijn belastingaanslag met betreffend aanslagnummer is vervallen. Men schreef kwijtschelding van het openstaande bedrag.

  Groetjes van Hua.

 6. Gerard zegt op

  Beste mensen,

  bedankt voor jullie reacties hiermee kan ik verder.
  mvg, Gerard

 7. Lammert de Haan zegt op

  Dag Gerard,

  Ik lees dat jij in maart 2009 geëmigreerd bent naar Thailand en dat je als gevolg van deze emigratie een conserverende aanslag hebt gekregen, waarvan je nu vrijgesteld wilt worden.

  Ik vraag me af of dit wel enige zin heeft en wel om twee redenen:
  a. gedurende 10 jaren na emigratie heb jij kennelijk geen “verboden handeling” (zoals afkoop van je pensioen) verricht waardoor de invorderbaarheid van de conserverende aanslag is komen te vervallen;
  b. sterker nog: zeer waarschijnlijk heeft de conserverende aanslag als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 14 juli 2017 haar rechtsgeldigheid geheel of nagenoeg geheel verloren.

  Tot 14 juli 2017 was een conserverende aanslag gebaseerd op de waarde in het economisch verkeer van de opgebouwde pensioenrechten en rechten op een lijfrente-uitkering.

  Als gevolg van genoemd arrest mag de conserverende aanslag, nu het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting de heffing over pensioenen en lijfrente-uitkeringen in principe heeft toegewezen aan Thailand, voor wat betreft jouw pensioen enkel betrekking hebben op de na 15 juli 2009 op het te belasten loon in mindering gebrachte premies en dat is wezenlijk iets anders dan de waarde in het economisch verkeer van jouw gehele pensioenaanspraak.

  Ik ga ervan uit, nu je aangeeft in maart 2009 te zijn geëmigreerd naar Thailand, dat je na 15 juli 2009 geen rechten meer hebt opgebouwd en geen premie meer in mindering hebt gebracht op je te belasten inkomen.
  Wat dat betreft heeft jouw conserverende aanslag op 14 juli 2017 haar rechtsgeldigheid geheel of grotendeels verloren!

  Mochten in de conserverende aanslag ook lijfrente-uitkeringen zijn begrepen, dan mogen in de conserverende aanslag enkel de op het te belasten inkomen in mindering gebrachte premies en inleg worden betrokken welke zijn gedaan in de periode van 1 januari 1992 tot 1 januari 2001 of in de periode na 15 juli 2009.
  Let er daarbij op dat veel premies en inleg voor een lijfrente-uitkering niet hebben geleid tot een vermindering van het te belasten inkomen wegens een gebrek aan (voldoende) “jaarruimte”.

  Mijn advies is dan ook: bespaar je de portokosten, welke je verschuldigd zou zijn als gevolg van het indienen van een verzoek om kwijtschelding van de conserverende aanslag!

  Zie voor de tekst van het arrest van de Hoge Raad van 14 juli 2017:
  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:1324


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website