Beste lezers,

In theorie kan mijn Thaise vriendin met een geldig Schengenvisum naar Nederland komen. Uiteraard met de benodigde verdere bescheiden zoals garantstelling, verzekering, retourticket enz. Maar de verplichte quarantaine bij terugkomst is nog steeds van toepassing.

Nu hoorde ik dat het mogelijk is om in quarantaine te gaan in een hotel dat door de Thaise overheid wordt aangewezen en dat je dan geen verblijfskosten betaald? Ik kan me dat niet voorstellen eigenlijk, daarom deze vraag.

Is iemand hier al mee bekend en heeft iemand daar de laatste, betrouwbare informatie over? Misschien is er al iemand die er ervaring mee heeft of zijn/haar partner?

Dank voor jullie reacties.

Groet,

Toine

No votes yet.
Please wait...

17 reacties op “Lezersvraag: Kunnen Thai kosteloos in quarantaine bij terugkomst?”

 1. Michel zegt op

  Beste,
  Een vriendin van mijn vrouw verbleef een tijdje in Engeland.Vorige maand is terug naar Thailand gegaan.Bij aankomst moest ze verplicht in quarantaine.Ze werd naar Pattaya gebracht met een een bus naar een hotel.En alle kosten van het hotel zijn voor haar.Gratis bestaat niet.

  • jan zegt op

   Ik weet niet waar jij je info haalt.

   Mijn dochter is vorige week vrijdag teruggekeerd naar Thailand met een repatrieringsvlucht. Geregeld via de thaise ambassade in Brussel ( meestal een KLM vlucht vertrekkende van schiphol…. kan echter ook een vlucht van Air France dan uit Parijs ).

   In Thailand aangekomen worden ze verzameld en per bus naar een hotel gebracht. Dat is voor Thaise mensen GRATIS. Nu zaterdag mag ze het hotel verlaten. Er is geen enkel kost aan verbonden zelfs niet voor de voeding.

   • Marianne zegt op

    Klopt. Voor Thaise terugkerende burgers is het quarantaine hotel inclusief het eten (voor de deur van de hotelkamer neergezet) gratis. Je mag 14 dagen je kamer niet verlaten!!!!

  • Ferdi zegt op

   Hoewel ik het niet zeker weet, lijkt het me dat het alleen gratis is wanneer het een repatrieringsvlucht betreft: dus voor Thais die al in het buitenland waren voordat dit virus tot pandemie verklaard werd. Zij werden/worden immers getroffen door regels m.b.t. quarantaine zonder dat ze het konden weten.
   Echter, wanneer iemand nu Thailand verlaat weet diegene dat er quarantaine nodig is bij terugkomst, dus het lijkt me logisch dat dit dan voor eigen kosten is. Zo zou ik het als overheid zijnde in ieder geval wel regelen, want het lijkt me niet redelijk om de belastingbetalers op te laten draaien voor risico’s die mensen bewust zelf nemen.

  • Jack zegt op

   Mij vrouw en dochter zijn twee weken geleden terug gegaan en naar jomtien gebracht en daarna met de bus naar Huahin geheel goed geregeld en kosteloos

 2. nico koenders zegt op

  Mijn vriendin gaat volgende week vrijdag 14 augustus terug met de door de ambassade geregelde terugvlucht (EVA air). onder andere onderstaande verklaring moest door haar ondertekend worden. Hieruit blijkt dat voor Thai de quarantaine inderdaad gratis is. Ze loopt wel de kans dat ze met tweeen op een kamer moet en wat voor hotel het wordt is afwachten.

  เขียนที่ ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
  วันที่ …………. เดือน………………………………….. พ.ศ. ๒๕๖๓
  เรียน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก
  โดยที่ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………
  หมายเลขประจําตัวประชาชน …………………………………………………. ไดแจงความจํานงที่จะ
  เดินทางกลับประเทศไทย โดยจะออกเดินทางในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และเดินทางถึง
  ประเทศไทยในวันท่ี๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขาพเจาขอยืนยัน ดังนี้
  ๑. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยขาพเจายอมรับที่จะตองกักกันตัวในสถานท่ีที่รัฐ
  กําหนด (State Quarantine – SQ) เปนเวลา ๑๔ วัน รวมทั้งยอมรับหากจะตองพักในหองพัก
  รวมกับผูอื่นระหวางการกักกันตัว โดยจะแจงใหญาติทราบวาไมตองเดินทางมารับขาพเจา
  ที่ทาอากาศยานเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
  ๒. หากขาพเจาเลือกที่จะเขากักตัวในโครงการพื้นที่ควบคุมโรคทางเลือก
  (Alternative State Quarantine – ASQ) เปนเวลา ๑๔ วัน แทนสถานที่ที่รัฐจัดให ขาพเจาจะ
  เปนผูรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งหมดและจะไมเรียกรองคาใชจายหรือสิทธิตาง ๆ รวมทั้งคาชดเชย
  ใด ๆ จากรัฐ
  ๓. ขาพเจาเขาใจขอความขางตนโดยตลอดแลวพรอมดวยสติสัมปชัญญะสมบูรณดี
  ทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
  (ลงชื่อ) …………………………………………………….
  (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………. (ตวับรรจง)

  • Guus zegt op

   Mijn Thaise stiefdochter is met haar dochter twee weken geleden vanuit Nederland met een repatriëringsvlucht uitgevoerd door KLM en georganiseerd door de Thaise ambassade in Nederland, naar Thailand teruggekeerd. Na twee weken verplichte quarantaine nu weer thuis. Tickets uiteraard zelf betalen, maar hotel, maaltijden en transport gratis.

 3. Koge zegt op

  Nico,

  Bedankt. Mijn vrouw vliegt ook vrijdag 14 augustus met dezelfde vlucht naar Thailand .Ik ben blij te horen dat de verblijfskosten (bijna) gratis zijn.

  • Guus zegt op

   Nico, mijn stiefcochter en haar 15 jarige dochter zijn net terug van de quarantaine in Pattaya. Zij MOESTEN op aparte kamers. Het hotel (Holliday Inn) was prima en de maaltijden ook. Je kon op eigen kosten andere maaltijden bestellen en ook dingen van 7-Eleven. Alles werd voor de deur neergezet. Ze mochten absoluut hun kamer niet af. Overal camerabewaking. Na de quarantaine zijn zij per bus afgezet in een overheidskantoor in Petchaburi. (Ze wonen in Cha’am). Hier nog een laatste gezondheidscheck, registratie met foto’s en toen waren ze weer vrij. De quarantaine was,letterlijk, een vervelende periode. Voor het overige niets dan lof. Begeleiding door personeel van Thaise ambassade in Nederland en strakke en toch vriendelijk organisatie in Thailand. Alles prima heregeld.

 4. Ronny zegt op

  Hallo Toine, mijn zoon (Thaise nationaliteit) is naar Thailand vertrokken op 16 juli om de begrafenis te kunnen bijwonen van zijn moeder, en moest in quarantaine blijven tot en met 2 augustus (16 dagen) De Thaise overheid had hotels afgehuurd op verschillende plaatsen voor de Thai die terug naar ginder gingen. Alles is gratis, hotel, eten en het busvervoer naar het hotel en terug wordt ge gebracht naar de hometown – gratis. Buitenlanders moeten betalen , Thai gratis.
  Dit alles wordt gedaan via de Thaise ambassade te Brussel of in Nederland met repatrieringsvluchten.

  • l.lagemaat zegt op

   Mocht hij nog wel de begrafenis van zijn moeder bijwonen?

   • Ronny zegt op

    Hij is aangekomen op 17 juli. Zijn moeder is overleden op 21 juli . Hij mocht niet weg. Het was keihard voor hem. Er was trouwens nog een vrouw in dat hotel, en die haar moeder was ook overleden, en mocht ook niet weg. Dat is het keiharde aan de quarantaine .

 5. john zegt op

  Het hotel is in the middle of nowhere het eten was niet best en mijn vriendin moest wel 2 Covid tests zelf betalen; het hotel etc was gratis (dit was in mei).

  • jan zegt op

   Wat is het probleem als je hotel is in ” the middle of nowhere”. Je mag je kamer toch niet uit. Zolang je kamer maar net en proper en alle basisvoorzieningen heeft. Mijn dochters kamer kijkt uit op het zwembad.
   Maar buiten dat ze het zwembad ziet heeft ze er niet veel aan.

 6. Jacco zegt op

  Mijn vriendin zal waarschijnlijk rond oktober naar hier komen, maar zij zegt dat je ook in thuisquarantaine mag, gewoon in je huis in Thailand, dit klopt denk ik niet als ik zo hier de reacties lees?

  • Cornelis zegt op

   Nee, dat klopt inderdaad niet, Jacco. Misschien in een volgende fase, maar voorlopig is daar nog geen sprake van.

  • Ronny zegt op

   Thuisquarantaine mag niet. Men komt aan op de luchthaven en ge kunt niet weg. Eerst moeten alle testen gedaan worden , en dan wordt men in rijen naar bussen gebracht die iedereen naar een hotel brengt gekozen door de Thaise overheid. En dat kan ver van thuis van thuis zijn. Mijn zoon moest naar Hua Hin voor de begrafenis van zijn moeder, en het hotel was in Pattaya. Ongeveer 6 uren rijden van elkaar. Extras moet men normaal niet betalen, of ge moet extra eten bestellen of iets anders wat ge wil. Normaal is alles gratis. De quarantaine heeft 16 dagen geduurd. En men wordt 2 maal getest op covid. Het is allemaal goed georganiseerd. En als men eruit mag dan kent ge elke hoek van de kamer.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website