Beste lezers,

Ik lees op Thailandblog veel inzake de problemen en klachten over de belastingdienst in Heerlen. Waar ik het overigens geheel mee eens ben. Mijn vraag is, ligt hier een taak weggelegd voor de ambassadeur? Die behartigd toch de belangen van Nederlanders in het buitenland, lees Thailand.

Het kan toch niet zo zijn dat verdragen niet nagekomen worden.

Met vriendelijke groet,

Hans


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

13 reacties op “Lezersvraag: Belastingverdrag met Thailand, kan de ambassadeur wat betekenen?”

 1. Cees de Keijzer zegt op

  Overigens denk ik niet dat de Ambassadeur hier iets aan zal doen het zal ook wel niet tot zijn taak of competentie horen. Daarbij komt nog wiens brood men eet ………..

 2. Joost zegt op

  Beste Hans,
  Naar mijn mening is dat geen taak voor de ambassadeur, hoewel je hem natuurlijk kunt vragen of hij op dat punt iets voor de pensionado’s in Thailand kan betekenen.
  N.m.m. is het veel meer een taak voor de Nationale Ombudsman om daar iets aan te doen.
  Vriendelijke groet, Joost

 3. Henk zegt op

  Klachten etc over de overheid kun je indienen bij de nationale ombudsman.
  De ambassadeur zal hier vermoedelijk geen enkele bevoegdheid hebben om hier aan te gaan werken.
  De functie van de ambassade zijn duidelijk anders.

 4. Jacques zegt op

  De Nederlandse ambassadeur heeft o.a., een hulpverlenende en signalerende taak om op te komen voor Nederlanders in Thailand en meldingen te doen bij instanties in Nederland m.b.t., geconstateerde misstanden, welke zich afspelen in Thailand. In mijn optiek valt, kennelijk voor een aantal Nederlanders, het niet hanteren door de belastingdienst van het afgesloten Nederland-Thailand verdrag hier ook onder. Ik vind het daarnaast ook een morele verplichting van de ambassade om iets te doen aan deze misstanden, want je zult het zelf maar zijn die hierdoor benadeeld wordt. Dus bij deze adviseer ik de Nederlandse ambassade een actievere rol in te nemen in dit gebeuren. Te denken valt aan inventarisatie om welke Nederlanders dit allemaal gaat in Thailand of de naburige landen en in grote lijnen aan te geven waar exact de schoen wringt. Er moet een contactpersoon en aanmeldpunt komen bij de Ambassade, voor diegene die hier mee wordt benadeeld. Er moet een einde komen aan de willekeur die bij instanties plaatsvindt.

 5. Ton zegt op

  De ambassade is er niet alleen om export vanuit NL te promoten of toerisme naar NL te bevorderen (dat gaat al moeilijk genoeg ivm alle visa-regeltjes). Men is er ook om problemen op te lossen, die Nederlanders in den vreemde ondervinden (waarbij er natuurlijk wel grenzen zijn gesteld).
  Als meerdere Nederlanders in het buitenland regelmatig problemen ondervinden met Nederlandse wet-en regelgeving, dan lijkt de ambassade mij wel zeker een zeer goede instantie om dit via hun officiële ingangen aanhangig te maken bij de NL-autoriteiten; het liefst ook na te volgen en de getroffenen te informeren over de voortgang.
  Wiens brood met eet? Uiteindelijk eet ook ambassadepersoneel van ons belastinggeld.
  Heb trouwens in het verleden eens zéér goede assistentie van een NL-ambassade in Afrika gehad, alleen maar complimenten voor hun inzet.

 6. john zoet zegt op

  als een persoon iedereen die na Thailand gaat het leven zuur maakt moeten wij een gezamenlijke mail actie onder nemen bij de belastingdienst met bezwaar tegen deze persoon.
  geef de naam door van deze persoon en stel een klachten brief op .
  als iedereen bij Thailand blog een dinsdag of woensdag tien van deze mails naar de belasting in Heerlen stuurt worden ze mischien wakker dat deze persoon op de verkeerde plaats zit en koffie moet gaan rond brengen.

 7. theoS zegt op

  Ik geef de Belastingdienst groot gelijk. Je gaat geld, wat afkomstig is uit Nederland, meenemen en uitgeven in een 3e wereld land, logisch dat je daar belasting over betaald aan Nederland als Nederlander zijnde, doe ik ook. Wil je dat niet dan ook geen geld aan nemen van uit Nederland en je Nederlands Staatsburgerschap opgeven.

  • NicoB zegt op

   Moderator: Niet chaten svp.

  • Frans JJ Duurkoop zegt op

   Beste Theo S. U heeft ongelijk. De AOW is een minimum uitkering op basis van het minimumloon. En vormt daarmee het welstandsniveau wat is afgesproken in de Internationale Sociale Verdragen (IVESCR 1966 en IVBPR 1966 ook bekend als Mensen Rechten Verdragen) daarin staat op gebiedende wijs (bevel en gebod) omschreven de verplichtingen van een Staat (ook Nederland ) heeft t.o.v. zijn burgers / onderdanen, waar ook ter wereld. Het is een bevel en een opdracht waar Nederland telkens weer als het even kan onderuit probeert te komen. Door de verplichte kiezers opkomst te laten vervallen in 1970 hebben we sindsdien een kleine maar telkens voelbare te grote rechtse invloed op het regeringsbeleid bij elke regeringsformatie. Gevormd door liberalen en confessionelen. Dat heeft al jaren tot gevolg dat, de uitkeringen voor die tijd altijd op minimum niveau waren, nu stapje voor stapje onder druk word gezet. De liberalen hebben niet voor niets in in statement staan: ‘Als het de bedrijven goed gaat, gaat het met de burger ook goed’. Met andere woorden de uitkeringsgerechtigden zijn een economische kostenpost geworden die zo laag mogelijk gehouden moet worden. U kunt dagelijks zien wat daar van terecht is gekomen is. In grote extreme lijnen gezegd, bedrijfswinsten gaan naar de rijken en de armen moeten hun voedsel halen bij charitatieve instellingen als voedselbanken. En dat al 45 jaar lang. En dat alles in een land dat derde staat op de index van rijke landen. Schandalig!
   De gedupeerde zijn bijna allemaal uitkeringsgerechtigden, maar vooral die emigreren (denk aan het woonlandbeginsel, een beginsel dat men ook wil gaan toepassen op op termijn op de AOW. De mogelijkheid daartoe zijn al aan de gang op het ministerie). Onder andere de AOW’ers en speciaal die gekort worden op hun AOW als ze emigreren naar een niet verdragsland, waaronder de schrijver van dit commentaar. Ik woon in Ghana. Het voordeel dat de schatkist van Nederland heeft bij elke emigrant is over de ca. 20 jaar die hij nog te leven heeft beloopt een bedrag van euro 300.000 tot 500.000. Denk alleen maar eens aan het voordeel dat Nederland heeft aan de lege en vrij te betrekken woning die hij achterlaat. E.e.a. is afhankelijk van zijn-haar situatie. Ook de grondwet van Nederland blijft nog steeds van toepassing ook in het buitenland. Emigratie betekend niet dat je ineens geen Nederlander meer bent ook al wil men de AOW’er dat wel aanpraten. Je paspoort kunnen ze op grond daarvan ook niet innemen ook niet na 10 jaar. De belangrijkste artikelen waar deze omschrijving in de IVESCR 1966 naar verwijst luid:
   IVESCR< Artikel 11
   1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van eenieder op een behoorlijke levensstandaard voor zichzelf en zijn gezin, daarbij inbegrepen toereikende voeding, kleding en huisvesting, en op steeds betere levensomstandigheden. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag nemen passende maatregelen om de verwezenlijking van dit recht te verzekeren, daarbij het essentieel belang erkennende van vrijwillige internationale samenwerking.
   Artikel 12
   1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht van eenieder op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid.
   (a) …
   (d) Het scheppen van omstandigheden die eenieder in geval van ziekte geneeskundige bijstand en verzorging waarborgen.
   Deze en vele andere bepalingen worden niet nagekomen.
   Ik ben vanaf begin 2012 bezig met de Svb en de CRvB om deze en meer bepalingen uit die verdragen weer tot leven te brengen. Ben nu aan mijn 2e beroepszaak over deze kwestie bezig bij de Rechtbank in Amsterdam en heb ingeleverd mijn verweerschrift van 45, A4 vellen en zoek medestanders die denken ook gedupeerd te zijn.
   Wie help me daarbij?

   • Jacques zegt op

    Heel goed geschreven en het toont maar weer aan hoe de minder, minder, minder beleidsmakers in Nederland bezig zijn. Overigens worden niet alleen een aantal in Thailand verblijvende Nederlanders gepest maar kijk eens naar Nederlanders die met schuldsanering zitten, welke percentages en rekenmodules er op hun wordt toegepast en waar ze van moeten leven. Als je tegenwoordig met een Rest schuld zit bij verkoop woning , wat bij velen van ons van toepassing is, dan nemen de banken hun verantwoordelijkheid niet, want zij hebben geen schuld aan de bankencrisis en de klant mag alles tot de laatste cent terugbetalen. Als je dit niet doet of kan doen dan krijg je ook met deze materie te maken, met het conservatieve en executoriaal beslag. Wat men vindt over de hoogte van je netto inkomen en extra betalen kan is belachelijk. Kijk voor de aardigheid eens op schuld.nl en doe eens een berekening. De bedenkers hiervan zijn in mijn ogen ook criminelen. Ik heb ook te doen met mensen die hier mee te maken krijgen, het zal je maar gebeuren en heus niet iederen heeft dit aan zichzelf te wijten. Des te meer je weet en gaat nadenken des te triester de hele samenleving is geworden. Nederland en sociaal laat te niet lachen. Het grote ik regeert. Ik vind het goed te horen dat u een rechtzaak bent aangegaan. Mogelijk dat u die zaak nog gaat winnen. Consequentie is dan wel dat het verdag op de schop gaat, want deze regering en organisaties houden niet van verliezen. De macht is nu eenmaal uit handen gegeven aan regeringen die weinig op hebben met vele Nederlanders en andere belangen dienen. Geweldig die schijndemocratie van Nederland. We zullen nog veel van ze horen, maar geloof me niet met blijde boodschappen.

  • Lammert de Haan zegt op

   Theo S het is geen zaak om de Belastingdienst wel of geen gelijk te geven. De Belastingdienst bepaald niet de ‘spelregels’. Zij voert slechts uit wat door de wetgever is bepaald. Op de wijze van uitvoering is soms nog wel het een of het ander aan te merken maar dat doet in dit kader even niet ter zake.

   Zoals je stelt betaal jij in Nederland belasting. Hoogst waarschijnlijk woon jij ook in Nederland en omdat iemand in Thailand woont, maar toch nog steeds Nederlands staatsburger is, moet ook hij of zij maar belasting betalen in Nederland. Dat vind jij althans. Ook al maakt hij geen gebruik van wat voor voorziening in Nederland dan ook.
   Het afsluiten van een Nederlandse zorgverzekering is bij wonen in Thailand bijvoorbeeld uitgesloten. Daar moet je zelf maar voor zorgen (als je dat al lukt in Thailand voor een betaalbare prijs en zonder al te veel uitsluitingen).
   Maar ook de opbouw van de AOW stopt, als je nog niet de AOW-gerechtigde hebt bereikt.

   Stel: je moet in Thailand rondkomen van alleen een AOW-uitkering, eventueel nog aangevuld met een AOW-partnertoeslag. Op grond van het Belastingverdrag Nederland-Thailand is het heffen van belasting over deze AOW-uitkering(en) voorbehouden aan Nederland. Maar dan doet het toch wel een beetje vreemd aan dat je meer belasting betaald over je AOW-uitkering bij wonen in Thailand dan de gezamenlijke belasting én premies sociale verzekeringen bij wonen in Nederland. Je maakt geen gebruik van wat voor voorziening dan ook maar je bent wel het ‘melkkoetje’ van de Nederlandse Staat. Je krijgt geen ‘voer’ maar moet wel ‘melk’ geven, maar dan in keiharde euro’s.

   Bij wonen in Nederland ben je dan aanmerkelijk goedkoper uit dan het geval is bij wonen in Thailand. Jij vind dat iedereen (Belastingdienst en wetgever) groot gelijk hebben. Heb je dan ook een verklaring voor deze ongelijke behandeling? Ik heb er lang naar gezocht maar heb hem niet kunnen vinden of zelfs maar zelf er een kunnen bedenken. In tegendeel zelfs!
   Maar misschien lukt het jou wel. Ik lees het vast nog wel van jou in Thailandblog.

   Maar ik kan je alvast wel vertellen hoe dat in mijn vak als fiscalist heet: belastingdiscriminatie! En normaal wordt zoiets onmiddellijk afgestraft door de rechter. De rechter heeft in het verleden echter ongelijke behandeling in belastingaangelegenheden , als zij gebaseerd is op het territorialiteitsbeginsel, toegestaan. Dat betekent dat je op dit punt mag worden gediscrimineerd als je in Thailand woont en niet in Nederland. Het is ongelooflijk, maar daardoor niet minder waar!

 8. Khun zegt op

  @theoS,
  Weer iemand die het niet begrepen heeft of niet wil begrijjpen.
  Veel mensen die hier in Thailand verblijven hebben hun pensioen als inkomsten. Het pensioen dat opgebouwd wordt, wordt tijdens het opbouwen niet belast. Het is uitgesteld loon. Op het moment dat het tot uitkering komt betaalt men over het uitgekeerde inkomsten belasting.
  Nu is belasting niet iets om de burger te pesten maar een betaling voor geconsumeerde (gebruik maken van) diensten en het gebruik maken van infrastructuur. Dus men betaalt voor het consumeren daar waar men consumeert. Dus U betaalt in Nederland als U in nederland woont, niet omdat U de nederlandse nationaliteit heeft.
  Ik woon in Thailand, heb niet de Thaise nationaliteit maar betaal hier wel inkomstenbelasting over het pensioen afkomstig uit Nederland. Ik betaal hier omdat ik hier hun diensten consumeer.
  Nu hebben Nederland en Thailand een belastingverdrag om te voorkomen dat er dubbel betaalt moet worden. Dit verdrag is heel duidelijk in haar afspraken en eisen en in dit blog wordt gerefereerd aan het feit dat niet iedereen zich houdt aan deze duidelijke afspraken en regels. Ook de belastingdiens/buitenland niet.

 9. NicoB zegt op

  De belastingdienst dient zich te houden aan het Belastingverdrag Nederland-Thailand. Er is sprake van willekeur blijkt wel, de een krijgt een vrijstelling van 5 jaar, de ander van 10 jaar, de een krijgt als voorwaarde dat het pensioengeld direct van het pensioenfonds naar een Thaise bankrekening moet worden overgeboekt, de ander niet,etc.
  De Belastingdienst past zo eigenhandig het verdrag aan, dat mag en kan de Belastingdienst niet, dat is een taak van regering en parlementen zowel in NL als in Thailand.
  Het doet niet ter zake dat je emigreerde naar Thailand, je hebt recht op Aow en pensioen en toepassing van dit belastingverdrag en betaald belasting waar je die volgens dat verdrag verschuldigd bent.
  Die rechten op Aow en/of pensioen hebben niet alleen Nederlanders maar ook buitenladers die een aktief aantal jaren werkten en woonden in Nederland.
  Afstand doen van je Nederlanderschap is in dit verband niet aan de orde, je loopt niet willekeurig ergens een Ambassade binnen en vraagt daar even de nationaliteit van aan.
  M.i. heeft de Nederlandse Ambassade in Bangkok zeker een rol te vervullen, met name in kwesties waar de belangen van meerderen geschaadt worden.
  M.i. is voor het bundelen van de krachten zeker ook een taak voor de Nederlandse verenigingen in Thailand weggelegd, ik hoop dat ze meelezen op dit blog.
  NicoB


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website