Het leven van Charly zit gelukkig vol prettige verrassingen (helaas soms ook minder prettige). Sinds een aantal jaren woont hij, met zijn Thaise vrouw Teoy, in een resort niet ver van Udonthani. In zijn verhalen probeert Charly vooral meer bekendheid te geven aan Udon, maar gaat hij ook in op tal van andere zaken in Thailand. Tevens geeft hij een kijkje in zijn belevingswereld in Thailand.


Aangifte inkomstenbelasting 2019 in Thailand

 1. Begin van dit jaar heb ik de lezers beloofd mijn ervaring te vertellen met de Thaise overheid over de aangifte inkomstenbelasting 2019.
 2. Tevens mijn verhaal over mijn ervaring met de Nederlandse belastingdienst aangaande het verkrijgen van vrijstelling van in te houden loonbelasting en sociale premies op mijn bedrijfspensioen, per 1 januari 2020.
 3. Tenslotte mijn gevecht met de Nederlandse belastingdienst over het, via de IB 2019 aangifte, terugvorderen van betaalde loonbelasting en sociale premies op mijn bedrijfspensioen over het jaar 2019.

Het heeft even geduurd, maar in deze posting zal ik punt 1. behandelen. De punten 2. en 3. komen in latere postings aan bod.

Eind vorig jaar, in samenwerking met mijn Thaise advocaat, voorbereidingen getroffen om bij de Thaise belastingdienst aangifte te kunnen doen voor de inkomstenbelasting 2019. Waarom belastingaangifte in Thailand doen? Om twee redenen. In de eerste plaats omdat ik in Thailand woon en ik op basis daarvan verplicht ben in Thailand belastingaangifte te doen. In de tweede plaats omdat ik wel zeker meen te weten dat het inkomstenbelasting regime in Thailand voor mij duidelijk veel gunstiger is dan het Nederlandse regime.

Een snelle calculatie mijnerzijds leert mij dat ik in het eerste jaar mag rekenen op zo’n euro 9.000 tot 10.000 euro voordeel. De jaren daarna zal het voordeel minder groot zijn omdat dan, als gevolg van vrijstelling loonbelasting en sociale premies, mijn netto-inkomen groter is. Maar ook dan zal het belastingvoordeel nog altijd substantieel zijn.

Waarom met een advocaat? Omdat ik op dit blog de afgelopen jaren meerdere postings heb gelezen van buitenlanders die bij de Thaise belastingdienst belastingaangifte wilde doen, maar niet werden toegelaten. Er zijn mij ook postings bekend van schrijvers die hier geen enkel probleem bij ondervonden.

Blijkbaar is een en ander afhankelijk van het betreffende belastingkantoor maar zeer waarschijnlijk ook van je persoonlijke situatie. Ik heb daarom besloten het zekere voor het onzekere te nemen en me te laten bijstaan door een Thaise advocaat. In ieder geval bij de eerste belastingaangifte. Hij spreekt de Thaise taal en heeft kennis van het Thaise belastingstelsel. Teoy, mijn vrouw, spreekt uiteraard ook Thai maar zij is op zeker niet vertrouwd met het Thaise belastingstelsel.

De eerste stap is het verzamelen van documenten waarvan ik zomaar kan aannemen dat die nodig zullen zijn bij het doen van een belastingaangifte. Ik heb het dan over de maandelijkse pensioenspecificaties, de jaaropgave van mijn bedrijfspensioenfonds, een kopie van mijn persoonsgegevens in mijn paspoort alsmede een kopie van de verblijfsstatus en de laatste 90-days melding, een kopie van de huisregistratie van mijn vrouw en een update van mijn bankboekje.

De volgende stap is mijn advocaat naar het belastingkantoor sturen voor mijn aanmelding bij de Thaise belastingdienst, het verkrijgen van een Tax Identification Number (TIN) en met de vraag welke documenten vereist zijn. Zonder het TIN kun je geen belastingaangifte doen. Voor dat Tax Identification Number moest ik een papier tekenen en aantonen over welke inkomsten ik dan aangifte zou willen doen. Blijkbaar was mijn jaarinkomen zodanig dat de medewerkers het nut van een belastingaangifte wel konden onderschrijven. Daarop vrijwel onmiddellijk de 10-cijferige TIN-code gekregen.

Je krijgt ook hier weer het gevoel dat je blij mag zijn als de dienstdoende belastingmedewerker je als belastingplichtige toelaat. Ik zie daar een parallel bij het verlengen van je verblijfsvergunning op basis van huwelijk in plaats van retirement. Zoals Henk reageerde op mijn posting over dat onderwerp: “immigration in Bueng Kan wenst een verlenging verblijf op basis van huwelijk niet te doen. Te veel werk”. Terwijl het immigratiekantoor in Udon daar weer geen enkel probleem van maakt. Lokale ambtenaren hebben blijkbaar de macht om dit soort beslissingen zelf te nemen. Een voor meerdere uitleg vatbaar regeringsbesluit en de algemene regel dat ambtenaren naar eigen inzicht extra eisen mogen stellen, ligt hieraan waarschijnlijk ten grondslag.

Voor het doen van de IB 2019 aangifte bleken uiteindelijk de volgende documenten nodig:

 • Een Tax Identification Number (TIN);
 • Kopie van persoongegevens in het paspoort, verblijfsstempels en de laatste 90 days melding;
 • Kopie van het “zwarte boek”, oftewel het huisregistratie boek van mijn vrouw;
 • Maandspecificaties van mijn bedrijfspensioenfonds plus vertaling naar het Thais;
 • Jaaroverzicht 2019 van mijn bedrijfspensioen plus vertaling naar het Thais;
 • Jaaroverzicht van mijn Bangkok Bank mutaties;
 • Een ingevuld PND91 aangifteformulier, jaar 2562 (is 2019).

In het belastingkantoor worden we geholpen door een medewerkster die alle documenten controleert. Met deze medewerkster ook het reeds ingevulde PND91 aangifteformulier doorlopen. Zij berekent op basis van de gegevens de te betalen inkomstenbelasting. Dit bedrag ter plekke voldaan, waarvoor ik een betalingsbewijs ontvang. Vervolgens worden alle documenten ter controle verzonden naar het regionale revenue office.

Na ruim een maand van het regionale revenue office het Income Tax Payment Certificate: R.O. 21 ontvangen. Na een telefoontje van het belastingkantoor dat het certificaat afgehaald kon worden.

Op het Income Tax Payment Certificate: R.O.21 staan onder meer de volgende gegevens vermeld:

 • Tax Identification Number
 • Taxpayer name and address
 • Amount of gross income
 • Amount of tax paid and date of payment
 • Taxable year

Aangifte en betaling inkomstenbelasting: 07 februari 2020

Income Tax Payment Certificate: R.O.21: 13 maart 2020.

 

Samenvatting van het door mij ingevulde PND91 formulier:

Year income                                              957.789 baht

Deductions:

40% of total year income, maximum     -/-      100.000 baht

65 years or older                               -/-      190.000 baht

Allowances

Single tax payer                                -/-        60.000 baht

Net year income                                     607.789 baht

 

Tax rates Personal Income Tax (PIT)

Jaarinkomen                                  %     Belastingbedrag

0                         –   150.000            0                0

150.000                –   300.000            5                7.500

300.000                –   500.000            10              20.000

500.000                –   750.000            15              16.168

750.000                – 1.000.000           20

1.000.000             – 2.000.000           24

Totaal inkomstenbelasting                                43.668 baht.

43.668 baht tegen een koers van 35 baht per euro derhalve euro 1.248.

Over mijn bedrijfspensioen in 2019 ingehouden loonbelasting en sociale premies in totaal euro 11.141,-. Mijn voordeel door het betalen van inkomstenbelasting in Thailand: euro 9.893,-. Minus de fee die ik aan mijn advocaat betaal. Toch de moeite waard, lijkt mij.

Ik denk dat ik de komende inkomstenbelasting aangiftes eenvoudig samen met Teoy bij de Thaise belastingdienst kan afwikkelen. Ik vermoed zo dat de aangifte IB 2020 een stuk eenvoudiger zal verlopen. Tax Identification Number heb ik nu. Bovendien al een aangifte IB 2019 gedaan.

Een jaaropgave 2020 van mijn bedrijfspensioen, een overzicht van de ontvangen maandelijkse pensioenbetalingen op mijn Bangkok eurorekening plus de gebruikelijke kopieen van paspoort, verblijfsstempels en zwarte boek zal waarschijnlijk voldoende zijn. In verband met mijn huwelijk in 2020 ook een kopie huwelijksakte. Op basis van dit huwelijk een extra aftrekpost over 2020 van 60.000 baht.

Nog een algemene opmerking. Heb je een AOW-uitkering plus een klein pensioentje, dan heeft het waarschijnlijk geen zin om in Thailand belastingaangifte te doen. Tenzij je natuurlijk in Thailand woont, want dan heb je eigenlijk de verplichting om in Thailand belastingaangifte te doen. Let in dat geval wel op. In het belastingverdrag tussen Thailand en Nederland is niets geregeld met betrekking tot de van overheidswege verstrekte AOW en overheidspensioenen (bijvoorbeeld van het ABP).

Dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat je en in Nederland en in Thailand inkomensbelasting moet betalen.

Om dit te voorkomen zijn er minimaal twee mogelijkheden:

 1. Geen belastingaangifte doen in Thailand, maar soms heb je daar geen keus in;
 2. AOW en overheidspensioen(en) pas na het verstrekking jaar opnemen/ overboeken naar een Thaise bankrekening. Dan gelden deze inkomsten als vermogen en niet als inkomen. Op deze constructie zijn vele varianten denkbaar, maar die laat ik hier buiten beschouwing.

Charly www.thailandblog.nl/tag/charly/

22 reacties op “Aangifte inkomstenbelasting 2019 in Thailand”

 1. Erik zegt op

  Charly, die fase heb je dus afgewerkt. Goeie zaak.

  Maar dan deze zin: ‘In de tweede plaats omdat ik wel zeker meen te weten dat het inkomstenbelasting regime in Thailand voor mij duidelijk veel gunstiger is dan het Nederlandse regime.’ Wel, al zou het andersom zijn, je hebt geen vrijheid om het land te kiezen waar je belastingplichtig bent. Het verdrag schrijft dwingend voor wat waar belast is en dubbele heffing kan ook nog (AOW en dergelijke uitkeringen uit de zekerheid).

  De enige keuze die je in Thailand hebt is dat je het NL-inkomen zoals AOW en bedrijfspensioen niet in het lopende jaar naar Thailand overboekt. Dat zal voordelig uitwerken zoals je zelf ook schrijft. En het is volstrekt legaal om binnen wet en verdrag de goedkoopste manier te zoeken.

  Maar ik lees, ook hier, meer en meer dat de Immigration de eis gaat stellen dat het inkomen regelmatig, of zelfs van maand tot maand, Thailand binnenkomt. In dat geval zul je er niet aan ontkomen periodiek iets over te boeken en ga dan de belastingdienst maar eens proberen te overtuigen dat deze periodieke betalingen gespaard zijn in voorgaande jaren…. Maar dat is van later zorg. Overigens kun je dan binnen de grens blijven waarin geen belasting hoeft te worden betaald.

  Tenslotte overheidspensioenen als ABP; jij zegt dat daarover niets in het verdrag is geregeld. Dat is het wel degelijk en ik adviseer je de artikelen 18 en 19 van het verdrag er eens op na te slaan. Overheidspensioen is aan NL toegewezen; AOW en uitkeringen uit de sociale zekerheid mogen in beide landen worden belast.

  Ben benieuwd naar punt 3 van jouw inspanningen maar dat heb ik je eerder al eens laten weten in dit blog.

 2. ruud zegt op

  Uw berekening houdt er zo te zien geen rekening mee, dat u niet meer onder het Nederlandse zorgstelsel valt.
  U draait nu helemaal zelf op voor uw zorg.
  U neemt een kleiner pakket af van de Nederlandse overheid, daaruit bestaat een deel van uw winst.

  Voor zover mij bekend, wordt de belasting over uw AOW gewoon in Nederland ingehouden, dus u betaalt dan nog steeds belasting (zonder heffingskorting) over uw AOW.
  Ook dat moet u van uw winst aftrekken.

  Als die 11.141 belasting was over uw bedrijfspensioen + AOW, was de belasting over uw bedrijfspensioen dus minder dan 11.141 Euro.

  Als u een jaar voor het ingaan van uw pensioen was gestopt met werken, had u door uw inkomen te middelen een hoop geld gratis van de Nederlandse overheid gekregen.

  Verder is de Thaise belastingheffing vriendelijk voor lage inkomens en hoge inkomens, daar tussenin zit een stuk, waarin de tarieven snel oplopen.

 3. Charly zegt op

  @ruud
  Dat ik nu helemaal zelf voor mijn zorgkosten moet zorgen, is duidelijk. Maar heeft natuurlijk niets te maken met de inkomstenbelasting vergelijking. Want dan zullen er nog veel meer varianten kunnen worden ingebracht.
  Ik heb het over mijn bedrijfspensioen en dus niet over mijn AOW.
  Misschien eerst eens goed lezen????

  Met vriendelijke groet,
  Charly

  • ruud zegt op

   Bedrijfspensioen en AOW willen wel eens tegelijkertijd in gaan.
   Daar is uw inzending niet duidelijk over.

   Ik schrijf ook ALS die 11.141 Euro….

   Als er in 2019 ook (een deel) AOW is uitbetaald, zult u die AOW moeten meenemen in de berekening van het uitgespaarde geld.
   De belastingdienst zal die twee bedragen bij elkaar optellen.

   In Nederland raakt u uw heffingskorting over de AOW kwijt na emigratie.
   Dat bedrag zult u in ieder geval van uw winst af moeten trekken.

 4. tooske zegt op

  Charlie,
  Ik heb in het verleden al eens een reactie geplaatst op op je posting met de opmerking c.q. vraag waarom je premies volksverzekering betaald in Nederland als je bent uitgeschreven en woonachtig in Thailand.
  Op het moment van uitschrijven vervalt namelijk je recht op alle sociale verzekeringen en ben je derhalve ook niet meer afdrachtsplichtig. Je pensioenfonds houdt dus ten onrechte deze premies in. Ik weet uit ervaring dat dit bedrag vele malen groter is als de te betalen inkomstenbelasting (7,25 %).
  Ik denk dat je fiscaal voordeel door in Thailand belasting te betalen hierdoor verdwijnt als sneeuw voor de zon.

 5. peterdekker zegt op

  dank voor deze info
  uiteraard heeft iedereen een verschillende situatie, maar volgens mij zijn ook de ziektekostenverzekering
  en de kosten van levensonderhoud van je vrouw/vriendin en de kinderen aftrekbaar.
  Ook rente inkomsten die je als voorheffing heb betaald zijn in mindering te brengen, en misschien nog wel meer.

 6. HAGRO zegt op

  Bedankt voor de informatie Charly!
  Wij wonen ook in BuengKan.

  Graag eens contact en het adres van je advocaat.
  hansgroos4@gmail.com

 7. Charly zegt op

  @tooske
  ik kan je even niet volgen. Hoezo verdwijnt mijn belastingvoordeel als sneeuw voor de zon?
  Misschien mij posting nog eens goed lezen?

  Met vriendelijke groet,
  Charly

  • tooske zegt op

   Omdat je in Nederland over ongeveer 25.000 euro inkomen 1750 euro belasting mag betalen en in Thailand betaal je 1245 euro volgens je belasting berekening. Neem ik hierin de AOW gemakshalve niet mee want die blijft in NL belast en mogelijk ook nog eens in Thailand.
   Je voordeel nu zit hem alleen in de ten onrechte betaalde premies volksverzekering,

 8. Gerritsen zegt op

  L.S.,

  zoals eerder gemeld heb ik in juli een procedure voor de rechtbank West Brabant Zeeland gewonnen .
  Het betrof een Nederlander die geëmigreerd is naar Thailand en daar samen met zijn Thaise echtgenote woont. Hij bezit nog een Nederlandse woning en een volwassen dochter woont in Nederland. .De belastingdienst weigerde vrijstelling van heffing Loon belasting/Inkomstenbelasting op zijn bedrijfspensioen.
  Eerst diende er een verklaring te komen van de Thaise belastingdienst dat hij in Thailand woonde; vervolgens diende hij te bewijzen dat hij daar aangiften inkomstenbelasting deed en belasting te betalen; vervolgens nam men de stelling in dat hij noch in Thailand noch in Nederland zou wonen zodat hij geen recht zou hebben op verdragsbescherming en nog wat andere issues.De rechtbank ging mee met mijn betoog dat alleen relevant is dat hij aan de hand van zijn paspoort kon bewijzen dat hij in Thailand woont en dat gaat via zijn paspoort , vergunning en in- en uitreis stempels. Immers dan is alleen de Thaise wetgeving verder van belang en die is duidelijk op dit punt.Alle zaken van de fiscus zijn verworpen en de fiscus is niet in beroep.
  Voor nadere informatie kan men contacten gerritsenadvies@kpnmail.nl

  • Erik zegt op

   Gerritsen (er staat geen voornaam bij) er zijn meer uitspraken dit jaar die hetzelfde resultaat hebben gegeven. De dienst stelt eisen die geen steun vinden in de rechtspraak. De rechter heeft de dienst terecht teruggefloten.

   Maar ik heb toch een vraag bij jouw mededeling ‘De belastingdienst weigerde vrijstelling van heffing Loonbelasting/Inkomstenbelasting op zijn bedrijfspensioen’. Vrijstelling van loonbelasting is de zaak die al speelt vanaf najaar 2016 toen het roer omging in Heerlen en als je de zaak de zaak liet kreeg je -als je aangifte IB deed- vrijstelling van het volgens het verdrag aan Thailand toegewezen inkomen. Zonder nadere vragen zijdens de dienst. Hetgeen betekende dat je ruim een jaar moest voorfinancieren maar dat bedrijfspensioen c.s. uiteindelijk toch waren vrijgesteld…

   Is dat ook de ervaring van Gerritsen ? Of werd dat verzoek zelfs op aangifte IB geweigerd?

 9. Leo Bosch zegt op

  Hallo Charlie,
  Ook ik heb in jan. dit jaar belastingaangifte gedaan over mijn inkomsten in 2019 in Pattaya.
  Ik hoefde geen jaaropgaven, maandspecificaties, of wat voor opgaves dan ook uit NL te overleggen. Zij waren alleen maar geïnteresseerd in wat er in 2019 van uit Nederland op mijn bankrekening in Thailand was overgeboekt. Alleen daar wordt belasting over geheven. Volgens mijn vrienden in Khorat gaat het daar net zo. Ik moest dat aantonen met een “‘Bankstatement” van mijn bankrekening dat door het hoofdkantoor van de BKK-bank werd verstrekt. Dat is nogal een belangrijk verschil met hoe jij bent gevaren.
  Jij laat dit in punt 2 van je laatste alinea voor het gemak maar buiten beschouwing, maar is in mijn bescheiden mening is dit punt van essentieel belang in het hele belastingverhaal.

  Als je je het kunt permitteren, b.v. door een behoorlijk spaartegoed te hebben op een Thaise bankrekening,
  zodat je slechts EEN GEDEELTE van je pensioen en AOW, (wat je op een NL. bankrekening laat storten) jaarlijks over hoeft te maken naar je Thaise bankrekening om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, dan blijft de rest van je inkomsten in NL en kun je dat het volgend jaar als spaartegoed (geen inkomsten) probleemloos overboeken. En wat Eric ook al opmerkt: het is volkomen legaal.

  Je kunt trouwens ook om het R.O.22 te vragen. Daarin staat vermeld dat je als resident en belastingplichtige geregistreerd staat. Dat is voor Heerlen voldoende om belastingontheffing te verlenen. Het gaat Heerlen niet aan hoeveel belasting je hier betaalt, wat wel in het R.O.21 staat vermeld.
  Misschien een idee om eens naar een andere adviseur uit te kijken?

 10. Gerritsen zegt op

  De heffing over AOW en dat is in dit geval alleen loonbelasting, is exclusief aan Nederland toegewezen. Thailand mag niet heffen over de Nederlandse AOW. Wat Thailand wel mag is de AOW meetellen in het gezamenlijke wereldinkomen . En het gevolg daarvan kan zijn dat er wellicht een stuk Thais inkomen zwaarder wordt belast omdat dit dan in een hogere schijf terecht komt.
  Over bedrijfspensioenen mag Nederland niets heffen.Daarvan is de heffing exclusief aan Thailand toegewezen.
  Dit alles geldt al je fiscaal in Thailand woont.
  Overigens, de remittance base is allang afgeschaft wat deze pensioenen en AOW betreft.
  Ook dit kwam aan de orde in de door mij net vermelde op alle frontengewonnen procedure tegen de belastingdienst Nederland.

  • Erik zegt op

   Jouw mening over de AOW deel ik niet, Gerritsen. Het verdrag mist zowel een restartikel als een bepaling over uitkeringen uit de zekerheid zoals AOW. Voor het progressievoorbehoud waar jij naar verwijst bestaat inderdaad artikel 23.

 11. Willem zegt op

  Beste Charlie
  Hier hetzelfde verhaal als bij Leo Bosch en ik doe het zelf of mag het zelf doen geen controle erop van de belasting medewerkster maak een cheet van de maandelijkse overdrachten van ING naar Bangkok bank meer hoef ik niet te overleggen en doe dat al de jaren zo geen probleem en ontvang na 3 weken de RO 21 en 22 die stuur ik dan op naar Heerlen met verlengen van mijn vrijstelling.

 12. Willem zegt op

  Sorry , stuur alleen de RO 22 zoals Leo zegt gaat ze niets aan daar wat ik hier moet betalen.

 13. Gerritsen zegt op

  AOW, dwz de echte staats AOW, valt onder artikel 19.1 van het belasting Verdrag en is exclusief toegewezen aan de staat die dat uitkeert.
  Dus nogmaals, de Nederlandse AOW, is alleen belast in Nederland en alleen voor de loonheffing en daarnaast bestaat het progressie voorbehoud in Thailand.
  Voor wat de vrijstelling LB betreft over niet overheidspensioenen merk ik op dat een verklaring vrijstelling LB niet meer bestaat. De oplossing is dat de inspecteur , tot de conclusie komend aan de hand van de feiten, zie eerder ahv de door mij gewonnen procedure ter zake, dat men inderdaad in Thailand woont, een brief schrijft aan het uitkerende bedrijfspensioenfonds dat zij elke inhouding achterwege kunnen laten. En zulks is gebeurd. Variant is de woonplaatsverklaring en zo’n brief.
  Voorts is de wens van de inspecteur dat er over 4 jaar een woonplaats verklaring wordt overlegd door de Thaise belastingdienst, hetgeen op basis van de procedure onjuist is en tzt weer door mij zal worden weerlegd. Daarnaast, mijn klant woont te ver weg van Bangkok op het platteland en de Thaise inspectie, ter zake 3 personen spreken geen Engels en willen dat formulier niet afwikkelen. Dat overigens ondanks dat mijn klant daar keurig aangifte doet en belasting betaalt.
  Wat het overmaken betreft: dat is onzin omdat de remittance voor dit soort zaken niet geldt hetgeen al vroeg door de inspecteur werd erkend waarbij hij aangaf het verdrag onjuist te hebben geïnterpreteerd op dat punt.

  • Erik zegt op

   Gerritsen, het overmaken heeft niets met remittance (zie het verdrag) te maken maar alles met de wetgeving in Thailand. Ik verwijs naar de adviezen die in dit blog zijn gegeven over de Thaise bepalingen omtrent het inbrengen van ‘inkomen’ in het jaar van genieten. Deze visie wordt door de in Thailand aanwezige internationale belastingadviseurs gedeeld en werkt prima in de praktijk.

   Omtrent de AOW blijven onze meningen verschillen en dat zal wel blijven tot er een nieuw verdrag is waar dit hiaat hopelijk uit zal verdwijnen.

   Je hebt helaas niet gereageerd op de laatste volzin van mijn opmerking van 26 oktober 14.48 h.

  • Cornelis zegt op

   De AOW valt niet onder Art. 19.1 van het verdrag, valt zelfs helemaal niet onder het verdrag en kan daarom in beginsel ook door Thailand worden belast. O.a. Lammert de Haan heeft dat hier op Thailandblog al vele malen uitgelegd.

 14. Gerritsen zegt op

  sorry Cornelis dat is volstrekt onjuist!!
  Heffing IB/LB opbouw staat van de AOW en dat is Nederland.
  Thailand: heft wereld inkomen, dus incl. AOW maar geeft vermindering voor die AOW; dus per saldo wordt alleen het wel aan Thailand exclusief toegewezen overig inkomen wellicht wat zwaarder belast omdat het kan zijn dat het totaal aan de bovenkant in een andere schijf valt.De Nederlandse AOW zelf wordt dus niet belast en dat mag ook niet omdat die voor de heffing uitsluitend aan Nederland is toegewezen.

  En inderdaad eea werd ook voor de IB geweigerd omdat de fiscus een nieuwe rechterlijke uitspraak wenste; ook bij de zitting was een extra inspecteur uit den Haag aanwezig die puur internationaal deed. het heeft de belastingdienst niet geholpen. De LB uitspraak is doorgetrokken naar alle openstaande IB jaren.

  Met de Nederlandse fiscus is afgestemd dat de remittance base niet geldt voor pensioenen uit Nederland afkomstig en dat was weer het goed lezen van het Verdrag.

  Overigens maar dat terzijde ben ik gepensioneerd Tax partner van Deloitte en nog steeds actief bezig op internationaal vlak.

  • Erik zegt op

   Gerritsen, de remittance base die de belastingdienst vanaf najaar 2016 heeft opgelegd aan een aantal in Thailand wonende gepensioneerde mensen was foutief. Ik heb de dienst daarop in 2017 aangesproken en dat heeft geleid tot het intrekken van dit onzalig voornemen. Zie daarvoor deze link met een artikel van mijn hand: https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/opleggen-remittance-base-belastingdienst-baan/. De basis daarvoor ontbreekt nu eenmaal gezien een oude uitspraak van de Hoge Raad en het verbaast me dat het in jouw procedure weer naar voren gekomen is.

   Dat de vrijstelling voor de IB ook werd geweigerd verbaast me want bij andere belastingplichtigen is het wel aanvaard. Maar nu ligt er de uitspraak zoals jij zegt en niet alleen die van jou.

   Helaas lijkt de dienst gewoon door te gaan met het eisen van een aangifte in Thailand! Dat is brutaal en ik vraag me af hoe je deze lieden tot de orde kunt roepen.

   Wat de AOW betreft zouden we nog eens een boom kunnen opzetten. Ik acht AOW geen pensioen in de zin van artikel 19 lid 1 maar een uitkering uit de sociale zekerheid. Misschien komen we daar nog eens op terug. Aan onzekerheid over belastbaarheid van inkomen heeft niemand iets.

  • Cornelis zegt op

   Zie p, bij voorbeeld, bij het onderstaande artikel de reactie van belastingadviseur Lammert de Haan:
   https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/belastingverdrag-thailand-nederland/


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website