Schengenvisum voor je Thaise vriendin aanvragen? Lees onze tips!

Wanneer je regelmatig naar Thailand gaat, bestaat de kans dat je vroeg of laat valt voor de charmes van een Thaise schone. Gaan deze gevoelens zo ver dat je een toekomst met haar wil (hem kan natuurlijk ook), dan komt er ook een moment dat je haar wil laten kennismaken met Nederland.

Dat kan helaas niet zomaar. Thai die naar Nederland willen komen, moeten een Schengenvisum aanvragen, ook wel toeristenvisum genoemd. De officiële naam is Visum Kort Verblijf type C. Een dergelijk visum wordt voor maximaal 90 dagen afgegeven. Een aanvraag voor een Schengenvisum moet altijd bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land van herkomst worden ingediend. In dit geval bij de Nederlandse ambassade in Bangkok.

We hebben er wel eens vaker over geschreven op Thailandblog, maar voor degene die voor het eerst met deze procedure te maken krijgen, hebben we de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Het belangrijkste aspect bij een visumaanvraag is dat je dossier op orde is. Je moet ervoor zorgen dat alle benodigde documenten aanwezig zijn.

Tip 1 Begin tijdig met de voorbereiding en het verzamelen van de benodigde documenten.
Wanneer er sprake is van een garantstelling moet de garantsteller ook de nodige documenten inleveren. Begin daarom tijdig met het verzamelen van deze documenten zoals een ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’.

De logiesverstrekker en/of de persoon die (financieel) garant staat kan/kunnen het formulier downloaden van de site van de IND. Sommige gemeenten hebben het formulier ook op hun website geplaatst. De garantsteller moet de formulieren invullen en deze laten legaliseren bij het gemeenteloket in zijn woonplaats. Daarna kan hij deze naar Thailand sturen. De visumaanvrager (zijn vriendin) neemt deze documenten mee naar de ambassade.

Een gelegaliseerd formulier voor logiesverstrekking en garantstelling is niet nodig als je vriendin kan aantonen zelf over voldoende financiële middelen te beschikken. Dit komt neer op een bedrag van minimaal € 34 per dag (per persoon) voor de duur van het verblijf. Voorbeeld: iemand wil voor 90 dagen naar Nederland komen, dan moet hij of zij over 90 x 34 = € 3.060 beschikken.

Tip 2 Denk aan de duur van de visumprocedure
De afhandeling van een visumaanvraag bedraagt één of enkele dagen tot maximaal 15 kalenderdagen. Deze termijn kan verlengd worden tot 30 kalenderdagen indien nader onderzoek nodig is. In uitzonderlijke gevallen kan een onderzoek tot maximaal 60 kalenderdagen duren.

Zeker wanneer je voor de eerste keer een visum aanvraagt, moet je dat ruim voor de geplande reisdatum doen, bijvoorbeeld twee maanden voor vertrek. Het is ook goed om rekening te houden met eventuele drukte op de Nederlandse ambassade in Bangkok.

Tip 3 Zorg voor de juiste documenten
Dit is misschien wel de belangrijkste tip want bij een onvolledig dossier is de kans op een afwijzing een stuk groter.

 • Let erop dat het paspoort van de aanvrager tenminste 3 maanden langer geldig is dan het einde van de visumperiode. Het paspoort mag niet ouder dan 10 jaar zijn.
 • Er moeten twee pasfoto’s worden aangeleverd die voldoen aan de pasfotovereisten.

Verder moet het dossier bestaan uit:

 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.
 • Polis van een Schengenreisverzekering.
 • Reserveringsbevestiging voor een retourvliegticket.
 • Documenten die de terugkeer naar het land van herkomst aannemelijk maken.
 • Het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking (zie tip 1).

Wanneer de garantsteller in Nederland in loondienst werkt, moeten de volgende documenten naar de aanvrager in het buitenland gestuurd worden:

 • de ingevulde en ondertekende garantverklaring (‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’) van de gemeente;
 • én een kopie van een arbeidscontract dat nog minstens 12 maanden doorloopt vanaf het moment van de visumaanvraag;
 • én een kopie van de laatste drie loonstrookjes;
 • én een kopie van het paspoort van de garantsteller.

Wanneer de garantsteller in Nederland zelfstandig ondernemer is, moeten de volgende documenten naar de aanvrager in het buitenland gestuurd worden:

 • een recent uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • én de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst;
 • én een recente winst- en verliesrekening, waaruit blijkt wat zijn nettowinst is;
 • én een kopie van het paspoort van de garantsteller.

In beide situaties is het de ambassade in Bangkok die uiteindelijk bepaalt welke documenten zij wil zien. De ambassade is vrij om meer of minder documenten te vragen dan in bovenstaande opsommingen zijn vermeld. Zeker in het geval van een zelfstandig ondernemer is het dan ook aan te raden dat garantsteller en/of aanvrager zelf contact opneemt hierover met de ambassade.

Tip 4 Let op pasfoto vereisten
Er gelden richtlijnen voor de vereisten waaraan de pasfoto voor een visum aanvraag moet voldoen. Bij de aanvraag moeten twee pasfoto’s worden aangeleverd. De achtergrond van de pasfoto moet zo licht mogelijk zijn, bijvoorbeeld lichtgrijs of wit, waarbij de voorkeur uitgaat naar een witte achtergrond. Verder dient deze aan onderstaande eisen te voldoen:

 • de pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden;
 • breedte: 35-40 mm;
 • close up van hoofd en schouders, op een wijze dat het hoofd 70-80% van de foto uitmaakt;
 • scherp en duidelijk afgebeeld; van hoge kwaliteit, zonder inktstrepen of vlekken.

Tip 5 Maak aannemelijk dat er geen vestigingsgevaar dreigt
De Nederlandse ambassade in Bangkok is verplicht volgens de Europese Schengen afspraken om te onderzoeken of er gevaar dreigt voor vestiging in het Schengengebied. De aanvrager moet daarom aantonen dat het risico op vestigingsgevaar minimaal is. Hiervoor kan je denken aan de volgende documenten:

 • bewijsstukken waar uit blijkt dat de visumaanvrager een baan heeft in het land van herkomst zoals een werkgeversverklaring, arbeidscontract;
 • bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling in het land van herkomst;
 • bewijs van inschrijving van schoolgaande kinderen in het land van herkomst;
 • eigendomsbewijs van eigen woning en/of ander onroerend goed in het land van herkomst;
 • bewijsstukken waaruit blijkt dat hij zorg draagt voor andere personen in het land van herkomst.

Tip 6 Bezoek de website van de Nederlandse ambassade
Op de website van de Nederlandse ambassade in Thailand, lees je of er aanvullende eisen zijn. De ambassade bepaalt welke documenten zij wil zien.

Tip 7 Neem alleen een optie op een vliegticket
Koop geen vliegticket als je nog geen visum hebt. Bij je visumaanvraag is een ‘optie’ op een vliegticket voldoende. Deze reserveringsbevestiging kan je uitprinten en meenemen. Bel met een luchtvaartmaatschappij of reisbureau voor meer informatie.

Tip 8 Sluit een goede reisverzekering af
Sinds 1 juni 2004 is het een verplicht om een medische reisverzekering af te sluiten voor een Schengenvisum. Deze reisverzekering moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale visumperiode.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden (minimaal Europadekking).
 • De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Deze reisverzekering is ook belangrijk voor jou als garantsteller. Jij bent immers financieel verantwoordelijk voor eventuele medische kosten van jouw Thaise partner. Wanneer je een reisverzekering in Nederland afsluit, val je onder het Nederlandse recht. Dat biedt meer zekerheden bij een mogelijk geschil.

Nog een tip. Kijk altijd of je de premie terugkrijgt als een visum wordt afgewezen, anders ben je het haasje. Wil je een Schengenreisverzekering afsluiten? Dat kan bij Reisverzekeringblog.nl, je hebt de keuze uit drie verschillende verzekeraars. Bij alle drie krijg je de premie retour mocht het visum niet doorgaan. Klik hier voor meer informatie over een Schengenreisverzekering.

Tip 9 Neem alle documenten mee op reis
Ben je in het bezit van een Schengenvisum? Zorg er dan voor dat je partner altijd kopieën van de bewijsstukken en documenten bij zich heeft. Een Schengenvisum geeft geen automatisch recht op toegang tot het Schengengebied. Bij grenscontrole kan de marechaussee nogmaals vragen om alle informatie te verschaffen en/of documenten te overleggen omtrent financiële middelen, verblijfsduur en reisdoel van je Thaise gast.

Tip 10 Houd je aan de regels
Er zijn enkele regels die je moet nakomen. Doe dat ook, anders loop je het risico dat een volgende visumaanvraag wordt afgewezen. Zo moet je jouw Thaise vriendin aanmelden bij de vreemdelingenpolitie. Dat moet binnen 72 uur na aankomst in Nederland.

Overschrijd ook de visumtermijn niet. Een dag later vertrekken kan gevolgen hebben voor toekomstige aanvragen.

Tot slot

Om mensen die een Schengenvisum voor Nederland willen aanvragen beter van dienst te kunnen zijn, heeft de Nederlandse ambassade in Bangkok een aantal administratieve taken uitbesteed. Voor inlichtingen omtrent de vereisten dan wel het indienen van aanvragen van Schengenvisa voor Nederland kun je terecht bij VFS Global Services.

Dit bedrijf assisteert de ambassade in Bangkok bij het plannen van de afspraken, de retournering van paspoorten via aangetekende post alsook het ‘tracken’ ervan. De informatie voor visumaanvragers is verkrijgbaar in de Engelse en Thaise taal zodat de visumaanvrager snel en gemakkelijk zelf alle informatie kan vergaren.

Let op: Het inschakelen van een zogenaamd visum facilitatie bureau (visumbureau) heeft geen enkele invloed op het beslisproces van de ambassade. Een visumaanvraag voor Nederland kost € 60, te betalen in Thai baht tegen de koers op moment van het indienen van de aanvraag. Er zijn voorbeelden bekend waarbij honderden euro’s werd betaald aan dit soort bureaus. Onnodig en daarom weggegooid geld!

Meer informatie: Visuminformatie Nederlandse ambassade in Bangkok en IND (om een formulier voor ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ te downloaden en meer informatie: IND Klantendienstwijzer


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website