(JPstock / Shutterstock.com)

Geachte heer de Haan,

Ik heb n.a.v. mijn eerdere artikel op dit blog nog een aanvullende vraag. Het aanvechten van de afwijzing vrijstelling loonheffing zal weinig zin hebben. Bovendien, zo heb ik me ingelezen, tegen een afwijzing van het verzoek om vrijstelling staan geen rechtsmiddelen open. In plaats van het vragen van een vrijstelling kun je overwegen om bezwaar aan te tekenen tegen de inhouding van loonbelasting op maandelijkse uitkering. Daarmee heb je een andere ingang bij de belastingdienst. Bovendien heb je dan de mogelijkheid om bij afwijzing van het bezwaar in beroep te gaan bij een rechter.

Wat betreft het bezwaar aan tekenen kom ik op het internet geen concrete aanwijzingen vinden, alles is geschreven voor werkgevers, werknemers die in Nederland werkzaam zijn, wonen. Heeft u aanwijzingen die ik kan gebruiken om bezwaar aan te tekenen. Als deze informatie ook van nut is voor de lezers, prima, maar als het om meer persoonlijke informatie gaat heb ik voorkeur dit direct te communiceren. Ik heb uw email adres in een stuk op dit blog gevonden, werkt dat nog?

Groet,

Jan


Dag Jan,

Tegen een afwijzing van een verzoek om vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting staan inderdaad geen rechtsmiddelen open zoals bezwaar en beroep. In artikel 26 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is een zgn. ‘gesloten stelsel van rechtsbescherming’ opgenomen. Dat stelsel houdt in dat alleen bezwaar kan worden ingesteld als de betreffende beschikking ingevolge een wettelijke regeling als een voor bezwaar vatbare beschikking is aangemerkt.

Met het Belastingplan 2003 is het zevende lid van artikel 27 van de Wet op de loonbelasting 1964 en waar de vrijstellingsverklaring op was gebaseerd, ingaande 2003 komen te vervallen. Sedertdien heeft deze verklaring dus geen wettelijke grondslag meer.

De meest recente uitspraak dienaangaande is die van de Rechtbank Zeeland West-Brabant van 21 december 2021, gepubliceerd op 6 januari 2022 (dus wel heel erg recent!). Zie: ECLI:NL:RBZWB:2021:6606.

Je kunt echter wel een schriftelijk bezwaar indienen tegen de inhouding van loonbelasting t.z.v. bijvoorbeeld een particulier pensioen, waarvan het heffingsrecht is voorbehouden aan Thailand. Dit bezwaar moet binnen 6 weken na ontvangst van het pensioen/inhouding van de loonbelasting bij de Belastingdienst binnen zijn.

Vermeldt in het bezwaarschrift:

de datum waarop het bezwaarschrift is verstuurd;
je naam en adres;
om welke belasting en bedrag het gaat (in dit geval loonbelasting) en welke periode (voeg daar een kopie van de uitkeringsspecificatie aan toe);
de reden van het bezwaar;
sluit af met je naam en handtekening.

Stuur dit tijdig naar:

Belastingdienst/kantoor Buitenland

Postbus 2865

6401 DJ Heerlen

Lukt het je niet tijdig bij de eerste de beste uitbetaling, geen nood. Hopelijk volgen er nog veel meer kansen (elke maand).

Ik raad je aan, voordat je een bezwaarschrift instuurt, eerst grondig kennis te nemen van het op 19 oktober j.l. door mij geplaatste artikel: “Van welk land ben je fiscaal inwoner?”, zulks ter voorkoming van ongewenste ‘bijwerkingen’ als gevolg van het bezwaar. Zie daartoe:

Van welk land ben jij fiscaal inwoner?

Overigens kan ik je de uitkomst van het bezwaar al reeds voorspellen, zonder eerst m’n glazen bol te raadplegen: het bezwaar zal worden afgewezen nu jij kennelijk niet beschikt over een recente Verklaring belastingplicht woonland (R.O.22) of een recente aangifte met bijbehorende aanslag voor de Personal Income Tax.

Alsdan staat de weg open om in beroep te gaan bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant. Hoe dat in z’n werk gaat en welke argumenten je daartoe moet aanvoeren heb ik een soort van draaiboek uiteengezet. Mocht je daar belang bij hebben laat het dan even weten.

Mijn emailadres is: l.haan14@chello.nl

Succes.

Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen).


» Laat een reactie achter


Rating: 5.00/5. From 6 votes.
Please wait...

2 reacties op “Belastingvraag (1/22): Aanvechten van de afwijzing vrijstelling loonheffing”

 1. Jay zegt op

  Dag Jan,

  Mijn aanvraag vrijstelling loonheffeing was in 2017 ook afgewezen. Een kennis van mij heeft een vrouw die bij een gemeente werkt. Hij heeft het formulier altijd af laten stempelen door haar.en vrijstalling gekregen voor 10 jaar.

  Dus ik heb opnieuw ingestuurd met hetzefde stempel en daarna voor 5 jaar vrijstelling gekregen

 2. Erik zegt op

  Goed idee, redactie, om net als bij visa en medische zaken eerst de deskundige aan het woord te laten en daarna anderen.

  Ik hoop dat de antwoordoptie gewoon openblijft bij volgende vragen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website