Elke trouwe lezer van Thailandblog weet inmiddels dat zowel Nederland als Thailand inkomstenbelasting mogen heffen over vanuit Nederland verkregen sociale zekerheidsuitkeringen, zoals een AOW-, WAO- of WIA-uitkering.

In maart j.l. stuitte ik, min of meer bij toeval op een wel heel bijzondere bijzin in het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting, ver verscholen in artikel 23, lid 6.

Op grond van deze bepaling dient Thailand een vermindering te verlenen t.z.v. de over een sociale zekerheidsuitkering berekende Personal Income Tax (hierna: PIT). Het bedrag van deze vermindering is het laagste van de volgende bedragen:

 1. het bedrag dat gelijk is aan de in Nederland ter zake geheven belasting;
 2. het bedrag van dat deel van de Thaise belasting dat aan dit bestanddeel van het inkomen kan worden toegerekend.

M.a.w.: de door Thailand te verlenen vermindering bedraagt nooit meer dan de aan deze uitkeringen toe te rekenen PIT. En dat lijkt me nogal logisch. Maar daardoor betaal je in feite nooit dubbele belasting over bijv. je AOW-uitkering.

In maart j.l. heb ik in Thailandblog in een tweetal artikelen ruimschoots aandacht besteed aan deze verminderingsbepaling met in het tweede deel (‘het vervolg’) een uitgewerkte voorbeeldberekening. Zie:

Heffing van belasting over sociale zekerheidsuitkeringen

en

Heffing van belasting over sociale zekerheidsuitkeringen – het vervolg

Aan deze artikelen voeg ik thans het volgende advies toe.

Inbrengen in Thailand van de AOW-uitkering

Regelmatig lees ik in Thailandblog dat men wel het pensioen in Thailand inbrengt maar niet de AOW-uitkering. Deze uitkering wordt dan in Nederland opgespaard en direct in januari van het nieuwe jaar als spaargeld overgemaakt naar Thailand. De achterliggende gedachte hierbij is dat men dan denkt heffing van dubbele belasting over de AOW-uitkering te kunnen ontlopen.

Deze gedachte is nu achterhaald. Breng dan ook als eerste je volledige AOW-uitkering in Thailand in. Het argument van het betalen van dubbele belasting over je AOW-uitkering speelt nu geen rol meer i.v.m. de verminderingsbepaling terwijl je bedrijfspensioen direct en ten volle belast is in Thailand. Het opsparen in Nederland van je AOW-uitkering heeft tot gevolg dat je geen voordeel behaalt uit deze verminderingsbepaling.

Vul je AOW-uitkering vervolgens naar behoefte aan met je bedrijfspensioen. Het daardoor in Nederland opgespaarde restant van je bedrijfspensioen kun je vervolgens belastingvrij begin januari van het nieuwe jaar in Thailand inbrengen als spaargeld (wat je gewend was om te doen met je AOW-uitkering). Dit kan je een behoorlijke belastingbesparing opleveren!

Voorbeeldberekeningen van het te behalen belastingvoordeel

Uitgangspunten:

 1. een alleenstaande van 65 jaar of ouder;
 2. enkel de vrijstelling van THB 190.000 en de verminderingen van 50% van het jaarinkomen met een maximum van THB 100.000 en THB 60.000 als alleenstaande;
 3. een jaarinkomen van € 40.000, bestaande uit € 15.000 aan netto AOW-uitkering en € 25.000 aan bedrijfspensioen;
 4. in voorbeeld 1 wordt de AOW in Nederland opgespaard terwijl in voorbeeld 2 de volledige AOW in Thailand wordt ingebracht en aangevuld met pensioen;
 5. gemiddelde koers THB-euro voor 2020 van 35,135139.
THB
Voorbeeld 1:
AOW-uitkering (netto) 0,00 0
Pensioen 878.378,48 25.000
Jaarinkomen 878.378,48 25.000
Belastbaar inkomen 528.378,48 15.038
Hierover verschuldigde PIT 31.756,77 904
Aandeel t.z.v. de AOW-uitkering 0,00 0
Aandeel t.z.v. het bedrijfspensioen 31.756,77 904
Inkomstenbelasting over de AOW-uitkering 56.613,10 1.611
Vermindering ex artikel 23, lid 6 0,00 0
Verschuldigde PIT na vermindering 31.756,77 904

 

THB
Voorbeeld 2:
AOW-uitkering (netto) 527.027,09 15.000
Pensioen 351.351,39 10.000
Jaarinkomen 878.378,48 25.000
Belastbaar inkomen 528.378,48 15.038
Hierover verschuldigde PIT 31.756,77 904
Aandeel t.z.v. de AOW-uitkering 19.054,06 542
Aandeel t.z.v. het bedrijfspensioen 12.702,71 362
Inkomstenbelasting over de AOW-uitkering 56.613,10 1.611
Vermindering ex artikel 23, lid 6 19.054,06 542
Verschuldigde PIT na vermindering 12.702,71 362

 

THB
Te behalen belastingvoordeel:
Verschuldigde PIT voorbeeld 1 31.756,77 904
Verschuldigde PIT voorbeeld 2 12.702,71 362
Belastingvoordeel/vermindering ex art. 23, lid 6, van het Verdrag  

19.054.06

 

542

 

CONCLUSIE: het in eerste instantie in Thailand inbrengen van de AOW-uitkering en dat naar behoefte aanvullen met je bedrijfspensioen, levert een forse belastingbesparing op (in de gegeven voorbeeldberekeningen 60%).

Hoe krijg je dit voor elkaar bij je Revenue Office?

Voor een aantal van m’n Thaise klanten verzorg ik ook de aangifte voor de PIT (formulier P.N.D.91). Deze aangifte bevat een veld voor het aangeven van reeds geheven en te verrekenen belasting (vraag 15 – Withholding Tax) en dan op basis van een berekening van de door Thailand te verlenen vermindering ex artikel 23, lid 6, van het Verdrag. Dit heeft geen enkel probleem opgeleverd. Sterker nog: over het algemeen wordt zo’n doorrekening door de Thaise belastingambtenaar zeer gewaardeerd en zonder meer overgenomen!

Het aangifteformulier P.N.D.91 kun je met de volgende weblink downloaden:

https://www.rd.go.th/fileadmin/download/english_form/220364PIT91.pdf

Aangifte voor de PIT volgend jaar

Zoals reeds opgemerkt bevat de tweede gegeven weblink naar de eerder geplaatste artikelen in Thailandblog een volledig uitgewerkte voorbeeldberekening van de door Thailand te verlenen vermindering.

Als je dit bestand opslaat op je computer kun je later aan de hand van de systematiek van deze doorrekening voor jezelf een berekening maken. Hou er daarbij wel rekening mee dat het percentage voor de loonbelasting is verlaagd van 9,7% voor 2020 naar 9,45% voor 2021.

Aanbod

Ben je niet zo’n groot rekenwonder? Nou, dan kunnen we elkaar de hand geven. Ik heb dan ook de hulp ingeroepen van een spreadsheet (Excel) om het rekenwerk voor mij te doen.

Mochten er dan ook lezers zijn die graag willen dat ik de berekening voor hen maak dan is dat geen enkel probleem. Velen zijn je al voorgegaan. Neem daarvoor contact met me op via: [email protected].

Vervolgens krijg je van mij een lijstje met vermelding van de informatie die ik nodig heb voor het maken van deze berekening. Voor mij is het een kwestie van het invoeren van slechts enkele gegevens, waarna Excel het verdere werk doet (leve de automatisering!). Het resultaat van deze doorrekening stuur ik je vervolgens per email in de vorm van een pdf-document. Als je dit document uitprint kun je het tonen aan de Thaise belastingambtenaar. Hij is geheel in het Engels opgesteld en bevat ook nog eens de officiële Engelse tekst van artikel 23, lid 6, van het Verdrag.

En dan de aan deze doorrekening verbonden kosten? Die zijn nihil. Beschouw dit maar als service aan lezers van Thailandblog: met 275.000 bezoeken per maand ver weg de grootste Thailand-community in Nederland en België!

Welk Revenue Office is voor jou het meest geschikt?

Mocht er binnen jouw Revenue Office geen belastingambtenaar zijn die ook (redelijk) Engels spreekt, terwijl ook niemand in jouw omgeving zowel de Thaise als de Engelse taal (of misschien zelfs wel Nederlands) machtig is, geen nood. Ga dan op zoek naar een groter (regionaal) kantoor. Via de volgende weblink kun je daar al snel achter komen:

https://webinter.rd.go.th/publish/38156.0.html

Via deze weblink vind je al gauw het Revenue Office bij jou op de hoek van de straat dan wel het voor jou geldende regionale kantoor.

Export van sociale zekerheidsuitkeringen naar Thailand 2020

Naast de AOW-uitkering exporteert Nederland nog diverse andere sociale zekerheidsuitkeringen naar Thailand. Hierbij valt te denken aan de WAO-, IVA-, WGA-, WAZ- en de Wajong-uitkeringen. Ook voor deze uitkeringen is de verminderingsbepaling van het grootste belang.

Van het aantal personen en uitgekeerde bedragen over 2020 kan het volgende overzicht worden gegeven:

Export sociale zekerheidsuitkeringen naar Thailand 2020:
Soort sociale zekerheidsuitkering Aantal personen Uitgekeerd  bedrag Gemiddeld
AOW 1.662 18.880.000 11.360
WAO/IVA/WGA/WAZ/Wajong 196 3.714.366 18.951

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/17/vragen-en-antwoorden-begroting-szw-2022

ฉันไม่สามารถทำให้สวยงามขึ้น

Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in het internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen).

20 reacties op “Belangrijke besparing op de personal income tax”

 1. Erik zegt op

  Wederom een goed handvat om de ‘jaarlijkse klus’ te klaren in Thailand. Dank Lammert.

 2. Ronny zegt op

  Lammert,
  Voor mij als Belg is dit niet van toepassing, kan trouwens zelf nog niet genieten van mijn pensioen en/of uitkeringen.
  Maar bij deze wil ik toch nadrukkelijk bedanken voor deze bijdrage. Het mag best ook eens gezegd worden, personen zoals jij leveren super goede bijdrage/informatie, bedankt hiervoor om er tijd en moeite in te steken en dit forum tot een waardevol informatie kanaal te maken.
  Nogmaals, hartelijk bedankt.
  Ronny

 3. Rembrand zegt op

  Heer De Haan,
  Zonder meer een interessante rekenexercitie, maar naar mijn mening wel met gevolgen voor de Nederlandse belasting aangifte:
  Voorbeeld 1:
  AOW-uitkering bruto 16.611
  Zijn deze inkomsten volledig in Nederland belast? ===> Ja
  Pensioenuitkering bruto 25.000
  Zijn deze inkomsten volledig in Nederland belast? ===> Nee
  Deel van de inkomsten dat niet in Nederland belast is: 25.000
  Totaal inkomen uit werk of woning 16.611 + 25000 = 41.611
  Vrijstelling Box 1 25.000
  Totaal Box 1 / Verzamelinkomen 41.611 – 25.000 = 16.611
  Inkomsten belasting box-1 9.7% van 16.611 = 1.611
  Voorbeeld 2:
  AOW-uitkering bruto 16.611
  Zijn deze inkomsten volledig in Nederland belast? ===> Ja
  Pensioenuitkering bruto 25.000
  Zijn deze inkomsten volledig in Nederland belast? ===> Nee
  Deel van de inkomsten dat niet in Nederland belast is: 10.000
  Totaal inkomen uit werk of woning 16.611 + 25.000= 41.611
  Vrijstelling Box 1 10.000
  Totaal Box 1 / Verzamelinkomen 41.611 – 10.000 = 31.611
  Inkomsten belasting box-1 9.7% van 31.611 = 3.066

  Maar als u het voordeel van € 542 van de heer De Haan wilt incasseren en u bent bereid om bij de vraag “Deel van de inkomsten dat niet in Nederland belast?” op uw biljet € 25.000 in te vullen en het ondertekend terug te sturen, dan heeft u een voordeel. Ik raad u af dit te doen, want naar mijn overtuiging bedrijft u dan belastingontduiking.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Rembrand,

   Leuk dat je reageert en er over hebt nagedacht.

   In het tweede voorbeeld maak je echter een denkfout. Ook al breng je maar € 10.000 van de € 25.000 aan particulier pensioen in Thailand in dan keert het heffingsrecht over de resterende € 15.000 niet terug naar Nederland. Het in Nederland vrijgestelde inkomen blijft staan op € 25.000 (artikel 18 van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting).

   Zelfs als je je gehele particulier pensioen in Nederland zou laten staan omdat je in Thailand kunt leven van je spaargeld, als gevolg van bijv. de verkoop van je huis in Nederland, blijft het vrijgestelde inkomen in Nederland staan op € 25.000.

 4. ruud zegt op

  Hoe verhoudt bovenstaande berekening zich met AL je inkomen als spaargeld binnenbrengen?
  Als je je dat kunt veroorloven natuurlijk.

  Het lijkt me dat je dan in Nederland alleen belasting over je AOW verschuldigd bent, en in Thailand niets.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat klopt helemaal, Ruud.

   En als je één jaar kunt overbruggen met je spaargeld, dan herhaald zich dat voor ‘eeuwig’, want in het jaar daarop breng je je in Nederland opgespaarde AOW-uitkering en particulier pensioen als spaargeld in Thailand in.

   Omdat Thailand dan niet heft over je AOW-uitkering is de verminderingsbepaling ex art. 23, lid 6, van het Verdrag, ook niet van toepassing.

   • Jahris zegt op

    Beste Lammert,

    Bedankt wederom voor deze uiteenzetting, heel interessant!

    Wat betreft de hierboven geschetste constructie over het inbrengen van pensioen als spaargeld, ik vraag me af hoe dat dan is te bereiken. Om dat te regelen moet je uiteraard eerst je bedrijfspensioen in Nederland bruto uitgekeerd krijgen. Daarvoor is een aanvraag vrijstelling bij de Belastingdienst nodig. En zij geven die volgens mij pas af als je kunt aantonen dat je fiscaal inwoner van Thailand bent, via je laatste Thaise belastingaangifte of een verklaring van de Thaise belastingdienst.

    Als ik het goed begrijp kun je daarna dan de Thaise belastingdienst min of meer negeren en ‘gewoon’ je bruto bedrijfspensioen 1 x per jaar, in januari, overmaken als spaargeld? Geen verdere aangifte (meer) in Thailand ondanks dat je daar wel belastingplichtig bent?

    • RNo zegt op

     Beste Jahris,

     vrijstelling wordt normaliter voor 5 jaar gegeven. Bij wederom aanvragen dient bewijs van fiscaal inwoner van Thailand te worden geleverd. Daar zit dus een probleem als Thaise belastingdienst verder genegeerd wordt. Hoe dit op te lossen, geen idee maar wel punt van aandacht lijkt mij.

     • Lammert de Haan zegt op

      Het verkrijgen van een Verklaring belastingplicht woonland (R.O.22) is bij de kleine(re) belastingkantoren inderdaad dikwijls een probleem als je niet aangifteplichtig bent voor de Personal Income Tax.

      Maar bij de grote, regionale kantoren lukt dat meestal wel.

      • RNo zegt op

       Beste Lammert.

       ik woon niet in een echt kleine plaats nl. Nakhon Ratchasima maar hier kreeg ik R.O 21 en R.O 22 op basis van aangifte. Weet niet hoe zonder dergelijke papieren Thaise Belastingdienst dan kan vaststellen of je fiscaal inwoner van Thailand bent. Thaise overheidsdienaren volgen de regels volgens de vaststaande protocollen.

       • Lammert de Haan zegt op

        Dag RNo,

        Na het doen van aangifte vormt het verkrijgen van de formulieren R.O.21 en R.O.22 geen enkel probleem. Vaak worden ze na enkele dagen naar je woonadres gestuurd of je kunt ze ophalen bij een (groter) kantoor.

        Over de belastingplicht bevat de website van het Revenue Department de volgende informatie:

        “Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A resident of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand. A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand.”

        De term “taxpayers” is een ongelukkige uitdrukking. Niet iedere belastingplichtige is ook meteen een belastingbetaler. Denk aan de vele en vaak hoge vrijstellingen, verminderingen en de belastingvrije som van de eerste schijf, maar dat even terzijde.

        Op basis van het vorenstaande ben je onbeperkt belastingplichtig in Thailand als je daar in een belastingjaar (is kalenderjaar) gedurende meer dan 180 dagen woont of verblijft. Deze 180 dagen hoeven niet aaneengesloten te zijn. Vervolgens geeft het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting handen en voeten aan het heffingsrecht van zowel Nederland als Thailand.

        Uit deze belastingplicht volgt een aangifteplicht als jij een voldoend door Thailand te belasten inkomen geniet. Daar moet je zelf toe overgaan. De graad van automatisering van de Thaise fiscus is zodanig slecht dat zij dat niet zelf uit hun systemen kunnen halen. Er wordt al jaren gewerkt aan een koppeling van Immigration met de Belastingdienst maar ik bespeur geen vooruitgang. Daarvoor moet Immigration zelf z’n zaakjes eerst nog op orde zien te krijgen.

        Overigens verwacht ik wel dat hierin in de komende jaren vooruitgang zal worden geboekt daar de Thaise Belastingdienst opdracht heeft gekregen van de regering om ervoor te zorgen dat het aantal geregistreerde belastingplichtigen jaarlijks met 200.000 toeneemt. En als je eenmaal in het systeem zit (bijv. na aangifte) dan krijg je dikwijls in de daar op volgende jaren een aangiftebiljet thuisgestuurd (in de meeste gevallen P.N.D.91). Maar ook daarin ontbreekt het nogal eens aan uniformiteit.
        Ik verwacht wel dat de controles van de Thaise fiscus zullen toenemen, waarbij bij het opzettelijk niet doen van aangifte forse boetes kunnen worden uitgedeeld.

        Wat betreft de door jou gebezigde term “fiscaal inwoner” (van Thailand) wijs ik nog op het volgende.
        In de meeste gevallen zal daar wel sprake van zijn maar er zijn uitzonderingsgevallen. Ondanks de hiervoor omschreven onbeperkte belastingplicht bij wonen of verblijven gedurende meer dan 180 dagen in Thailand (d.w.z. een belastingplicht t.z.v. een binnenlandse dan wel een buitenlandse bron van inkomen) kan het zijn dat iemand op grond van artikel 4 van het Verdrag nog steeds fiscaal inwoner is van Nederland en waardoor Nederland nog steeds heffingsbevoegd is (en dus niet Thailand).

        Hoe dat zit heb ik op 19 oktober j.l. uit de doeken gedaan met het artikel: “Van welk land ben je fiscaal inwoner?”. Zie:

        https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/van-welk-land-ben-jij-fiscaal-inwoner/

        • RNo zegt op

         Beste Lammert,

         Ik had zelf nodige hulp van Thai nodig om TIN te krijgen zodat ik aangifte kon doen in 2015 om hernieuwde vrijstelling vanaf 2016 te verkrijgen. Dit aangezien de Nederlandse Belastingdienst moeilijk bleef doen en in 2016 zonder R.O. 22 vrijstelling werd geweigerd. Dit terwijl ik in 2007 (met VUT), 2009 (pre-pensioen) en 2011 (65 jaar) gewoon vrijstelling had verkregen op basis van Certificate of Residence afgegeven door Thaise Immigratie. Nederlandse logica werkt niet hier. Nederlandse Belastingdienst is simpelweg ook onwillig om logica qua wonen in Thailand zelfs maar te willen begrijpen. Ondanks nodige rechtspraken. Nederlandse Belastingdienst kan vreemd reageren, voorbeelden genoeg toch? Heb met R.O. 22 begin 2021 weer vrijstelling verkregen voor 5 jaar.

         Uiteraard wordt je informatie op prijs gesteld. Trouwens als je een levensverzekering bij een Thaise verzekeringsmaatschappij mag je maximaal Thb 100.000 in mindering brengen op je aanslag.

         Verder laat ik het hiermaar bij.

    • ruud zegt op

     Als ik mij niet veregis, kun je de Thaise belastingdienst net zomin negeren als de Nederlandse.
     Officieel moet je voor zover ik weet ieder jaar aangifte doen, ook als de aangifte nihil is.
     Ik krijg nu ook ieder jaar een aangifteformulier thuis gestuurd.

     Maar zoals bij veel dingen in Thailand wordt er niet enthousiast gehandhaafd.
     Mogelijk weet de Thaise belastingdienst niet eens, dat u hier woont, die informatie zouden ze van de immigratie moeten krijgen.
     Wat de toekomst brengt is echter afwachten.

    • Lammert de Haan zegt op

     Dag Jahris,

     Mijn advies is om in de eerste plaats je AOW-uitkering maandelijks in Thailand in te brengen en dit vervolgens naar behoefte aan te vullen met je bedrijfspensioen. Daarbij maakt het niet uit of je dit pensioen bruto (dus met vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting) dan wel netto geniet. Het verschil zit hem in het mogelijk in Thailand in te brengen bedrag aan pensioen qua hoogte, maar je was toch al niet van plan om je gehele pensioen in Thailand in te brengen.

     Zonder vrijstelling en dus met inhouding van loonbelasting over je bedrijfspensioen, krijg je na aangifte de ingehouden loonbelasting op aanslag weer terug.

     Het niet in Thailand ingebrachte deel van je bedrijfspensioen breng je vervolgens direct in januari van het nieuwe jaar in Thailand in. Dan is het wel duidelijk dat het hierbij niet gaat om inkomen wat je dan ook al wel hebt verdiend maar om spaargeld. Maar ook met de saldi van je bankafschriften kun je dat dan wel aantonen. Dit is de meest eenvoudige manier.

     Maar ook al breng je niet onmiddellijk in januari het opgespaarde bedrijfspensioen in Thailand in maar in de loop van het jaar, ook dan kun je met de saldi van je bankoverzichten aantonen dat het hier om spaargeld gaat. Dus de periodiciteit is geen enkel probleem.

     Even met een eenvoudig voorbeeld. Stel: je hebt een AOW-uitkering van netto € 14.000 en een (netto) bedrijfspensioen van € 10.000. Op 1 januari bedraagt het saldo van jouw Nederlandse bankrekening € 24.000. Op 31 december bedraagt het saldo nog steeds € 24.000. Je hebt maandelijks € 2.000 in Thailand ingebracht (in totaal dus € 24.000). Dit betreft dan geen inkomen, wat je in dat jaar hebt genoten, maar je spaargeld op 1 januari (is niet belast). Dit herhaalt zich van jaar tot jaar. Je komt dus nooit toe aan het betalen van PIT, terwijl je toch periodiek geld overmaakt naar Thailand.

     Dit voorbeeld is met allerlei variaties uit te breiden, waarbij steeds gelet moet worden op de saldi van je bankrekening bij aanvang en het einde van een jaar. Dit geeft de belangrijkheid van je Nederlandse dagafschriften aan.

     • Jahris zegt op

      Ah dat is duidelijk nu, bedankt voor de toelichting!

 5. Erik zegt op

  Naast de belastingzaken speelt er nog iets in Thailand en niet alleen voor longstayers met Nederlands inkomen.

  Meer en meer Immigration kantoren eisen dat er maandelijks, of anders wel periodiek, inkomen of geld Thailand binnenkomt. Voor mensen met een retirement extension is dat 65 k baht per maand, zeg 1.750 euro.

  Ik bedoel dit. Als ik in Thailand begin te wonen dan doe ik dat in de tweede helft van de maand juli. Ik breng een fors bedrag in, spaargeld, inkomen, etc, en kom in Thailand dan niet aan belastingaangifte toe want haal de 180 dagen niet. In dat geval is alleen inkomen uit Thaise bron belast en die heb ik niet.

  Vroeg in de maand januari daaropvolgend breng ik het inkomen van vorig jaar in. Op die manier betaal ik -en volkomen legaal!- nimmer inkomstenbelasting in Thailand. Maar door het ineens overmaken in de eerste week/helft van januari ontbeert mijn storting de periodiciteit. Hoe gaat de Immigration daarmee om?

  Dan is voor mensen met inkomen uit NL de methode van Lammert aangewezen want dan kun je iedere maand een overboeking laten zien. Het belastingvoordeel kan onder andere verdragen echter anders zijn….

 6. Rudolf P. zegt op

  Vraag over een ABP Pensioen.
  Dat wordt voor zover ik weet door Nederland belast en zou daarom niet door Thailand (ook) belast moeten worden. Vraag daarbij is of een ABP Pensioen een publiekrechtelijk pensioen is, of een privaat/overheidsbedrijf pensioen is.
  Ik begreep dat Nederland de stelling aanhangt dat hoewel het ABP in 1996 een privaatrechtelijke instelling is, het toch een publiekrechtelijk pensioen is.
  Interessant daarbij is dat in een geval van een Nederlander in Duitsland, DFuitsland de stelling aanhangt dat, nu het ABP geprivatiseerd is, het een privaatrechtelijk pensioen is omdat het wordt uitbetaald door een geprivatiseerd ABP.
  Inmiddels ben ik voornemens om in juli te emigreren naar Thailand (heb in dit artikel begrepen dat dat eerst de tweede helft van juli moet zijn) maar dat een banksaldo van 400.000 THB (ben in Thailand gehuwd met Thaise) de noodzaak van maandelijkse inkomstten komt te vervallen wat een verleninging van visa betreft. Het wordt al me al nog een hele uitzoekerij.
  Weet iemand misschien hoe de Thaise Belastingdienst een ABP pensioen ziet?

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Rudolf,

   Op 30 augustus j.l. heb ik een artikel geplaatst in Thailandblog met als titel: “Waar laat jij je ABP-pensioen belasten?”.

   Ik zou je aanraden om dit artikel eens te lezen via de volgende link:

   https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/waar-laat-jij-je-abp-pensioen-belasten/

   Ik weet dat er ook door fiscaal juristen en fiscaal adviesbureaus geregeld fouten worden gemaakt voor wat betreft het beoordelen van de belastbaarheid van een ABP-pensioen.
   Daarbij moet je steeds de vraag stellen of dit pensioen al dan niet is verkregen vanuit een overheidsdienstbetrekking. Zo ja, dan is het zowel onder het door Nederland met Duitsland als onder het met Thailand gesloten Verdrag belast in Nederland. In het met Duitsland gesloten Verdrag valt het onder artikel 18, lid 2 en in het met Thailand gesloten Verdrag onder artikel 19, lid 1.

   Het APB is inderdaad geprivatiseerd maar dat is niet de hamvraag. Het gaat louter om het hebben bekleed van een publiekrechtelijke dienstbetrekking (belast in Nederland) dan wel een privaatrechtelijke dienstbetrekking (belast in het woonland). Soms krijg je daarbij te maken met een hybride pensioen, nl. deels opgebouwd binnen een publiekrechtelijke organisatie en na privatisering overgegaan in een privaatrechtelijk pensioen. Ook het omgekeerde komt voor.

   Overigens is dit vraagstuk ook afdoende geregeld in de wet, welke heeft geleid tot de privatisering van het ABP en in naderhand gewezen rechterlijke uitspraken bekrachtigd.

   • Rudolf P. zegt op

    Hey Lammert,
    Hartelijk dank voor je uitgebreide info.
    Ik zal beide posts opslaan op mijn computer.

    • Lammert de Haan zegt op

     En dat is nu precies het doel waarvoor Thailandblog in het leven is geroepen: het verstrekken en uitwisselen van betrouwbare informatie!


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website