Regelmatig is in Thailandblog aandacht besteed aan het door zowel Nederland als Thailand mogen heffen van inkomstenbelasting over vanuit Nederland verkregen sociale zekerheidsuitkeringen, zoals de AOW-, WAO- en WIA-uitkeringen. Op een enkele uitzondering na is dit besef inmiddels bij de regelmatige lezers van Thailandblog ingedaald.

Op 17 maart j.l. heb ik hieraan, door middel van het plaatsen van een artikel op Thailandblog, nog eens uitgebreid aandacht besteed. Nieuw daarbij was de verplichting van de kant van de Thaise Belastingdienst tot het verlenen van vermindering op de door haar berekende Personal Income Tax ter zake van sociale zekerheidsuitkeringen. Deze vermindering is gebaseerd op artikel 23, lid 6, van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting en kan zelfs inhouden dat Thailand geheel dient af te zien van heffing over sociale zekerheidsuitkeringen.

Zie voor het artikel van 17 maart j.l.: www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/heffing-van-belasting-over-sociale-zekerheidsuitkeringen/

Enkele lezers van Thailandblog hebben mij naderhand gevraagd om een berekening van deze vermindering om daarmee de discussie aan te gaan met hun Revenue Office over het toepassen van zo’n vermindering. Het vervelende daarbij is dat het Thaise aangifte formulier P.N.D. 90 of (en wat vaker van toepassing zal zijn) het formulier P.N.D.91 geen ruimte bevat voor het toepassen van deze vermindering. Hun vragen heb ik inmiddels beantwoord.

Ook voor andere in Thailand wonende Nederlanders met een sociale zekerheidsuitkering zoals een AOW-uitkering, kan deze berekening van belang zijn, vandaar dat ik haar als rekenmodel met alle plezier plaats op Thailandblog.

Lees hier de PDF van Lammert: www.thailandblog.nl/wp-content/uploads/Heffing-soczekerheidsuitkeringenvervolg.pdf

Rating: 5.00/5. From 8 votes.
Please wait...

30 reacties op “Heffing van belasting over sociale zekerheidsuitkeringen – het vervolg”

 1. Erik zegt op

  Lammert, dank voor een prima stuk werk.

  Op pg 2 verschijnt ineens een bedrag ad thb 653.677; dat kan ik niet thuisbrengen. Maar het verstoort de rekenmethode niet.

 2. Joop zegt op

  Erik,
  Het bedrag is de bruto AOW etc omgerekend naar Baht. het is waarschijnlijk handig om bij de start van de berekening zowel bruto als netto AOW etc te vermelden dan komt dit bedrag niet zo uit de lucht vallen.
  Het lijkt me nog een forse klus om dit aan de Thaise belastingdienst uit te leggen.
  Wel een mooi stuk werk Lammert

  • Erik zegt op

   Joop, bedankt. Had net Lammert aan de lijn die hetzelfde vertelde.

 3. Freek Vermolen zegt op

  Hi Lammert de slogan “เราไม่สามารถทําให้ม ันสวยงามได้อีก”, wordt door google vertaald als “We kunnen het niet redden. Kan weer mooi zijn”. Begrijp het nu nog niet.

  • Rob V. zegt op

   เราไม่สามารถทําให้มันสวยงามได้อีก
   rao mai saa-maat tham-hai man soewaj-gaam dai iek
   wij niet instaat-zijn veroorzaken het prachtig-mooi kan/verledentijds-aanduiding opnieuw

   Wat ik zou vertalen als: Wij konden het opnieuw/weer niet mooier maken.
   Zeg maar ‘Veel mooier dan dit konden wij het niet maken’ ?

 4. Lammert de Haan zegt op

  Klopt helemaal Joop. Je kunt maximaal je netto AOW-uitkering etc. inbrengen in Thailand. Vandaar dat ik achter de betreffende uitkering op blad 1 vermeld “netto”. Dat vermeld ik niet achter het bedrijfspensioen en de lijfrente-uitkering. Dat kan immers zowel bruto als netto zijn, afhankelijk van de in Nederland verkregen vrijstelling.

  Dit netto bedrag aan AOW-uitkering etc. wordt meegenomen in de berekening van de verschuldigde Personal Income Tax (PIT).

  Voor de berekening van de vermindering ex artikel 23, lid 6, van het Verdrag, dient de Thaise fiscus echter uit te gaan van de in Nederland ingehouden/geheven loonbelasting/inkomstenbelasting en dan over het brutobedrag aan AOW-uitkering. Vandaar dat ik op blad 2 voor het bedrag aan AOW-uitkering etc. aangeef “van bruto”.

  Hierbij moet ik wel opmerken dat een slimmerik, met wie ik het Excel-bestand helemaal heb door gekauwd, nl. W.H. de Visser (een regelmatige schrijver in Thailand Blog), mij geattendeerd heeft op het moeten uitgaan van het brutobedrag aan AOW-uitkering etc. voor de berekening van de loonbelasting/inkomstenbelasting (ere wie ere toekomt).

  Het lijkt me inderdaad wel verstandig om onder de kerngegevens ook het brutobedrag aan AOW-uitkering etc. op te nemen. Op dit punt ga ik het bestand dan ook aanpassen.
  Jij had dit al wel in de gaten maar voor een argeloze lezer komt het bedrag, ondanks dat ik daar aangeef dat het om het brutobedrag gaat, zo maar uit de lucht vallen.
  Omdat te realiseren moet ik een paar niet of nauwelijks voor komende aftrekposten/verminderingen afvoeren om daarmee ruimte te maken voor deze toevoeging. Ik laat liever de opbouw van de PIT over de verschillende schijven in takt.

  Het zal zeker nog een hele klus zijn om de Thaise belastingambtenaar zover te krijgen dat hij/zij de verminderingsbepaling ook daadwerkelijk toepast, temeer daar het aangifteformulier P.N.D.90 en P.N.D.91 daar geen specifieke ruimte voor bevat. Vandaar dat ik ook de Engelse tekst van artikel 23, lid 6, van het Verdrag heb opgenomen.

 5. han zegt op

  Ik omzeil dit door alleen maandelijks mijn pensioen over te maken en mijn aow eenmalig in januari het jaar daarop. Dan is het spaargeld en hoeft er geen belasting over betaald te worden.

 6. Taruud zegt op

  Ik maak ook twee keer per jaar een bedrag ineens over van het opgespaarde pensioen en de AOW. Ik betaal in Nederland de belasting over beide inkomsten bronnen. Ik heb begrepen dat ik in Thailand geen aangifte hoef te doen en heb geen Thais fiscaal identificatie nummer.
  Is dat okay zo?

  • Lammert de Haan zegt op

   Het is zeer twijfelachtig of jij wel correct handelt met het niet doen van aangifte voor de Personal Income Tax, Taruud. Het gaat er niet om hoe vaak jij een bedrag overboekt naar Thailand maar of deze overboekingen betrekking hebben op inkomen wat je in dat jaar ook daadwerkelijk hebt genoten. Zo niet dan kun je niet meer spreken van inkomen maar van spaargeld.

   Als je bijvoorbeeld je over de maanden januari-juni opgespaarde (bedrijfs-)pensioen en AOW-uitkering in juli overmaakt naar Thailand dan is het te belasten inkomen. Boek je de opgespaarde bedragen over de maanden juli-december in januari over, dan betreft het geen te belasten inkomen maar spaargeld.

   Jij schrijft dat je in Nederland belasting betaalt over je AOW-uitkering en je pensioen. Wat dit laatste betreft hoop ik voor jou dat het dan gaat om een overheidspensioen want anders zou je jezelf ernstig te kort doen. Een bedrijfspensioen is niet belast in Nederland maar enkel in Thailand. Op aangifte kun je de over een bedrijfspensioen ingehouden loonbelasting weer terug krijgen.

   Zowel voor de AOW-uitkering als een bedrijfspensioen ben je aangifteplichtig in Thailand, voor zover deze uitkeringen in Thailand zijn ingebracht in het jaar van genieten daarvan.

   • Taruud zegt op

    Naast AOW heb ik een ABP overheidspensioen. Over beide betaal ik in Nederland belasting.
    Ik kan ook in januari een bedrag ineens overmaken van mijn spaargeld uit voorgaande jaren voor de uitgaven van het komende jaar. “Boek je de opgespaarde bedragen over de maanden JANUARI-december in januari HET JAAR DAARNA over, dan betreft het geen te belasten inkomen maar spaargeld.” Moet ik dan toch nog over het AOW-deel aangifte doen in Thailand met verder dan recht op vermindering ter vermijding van dubbele belasting?
    Ik ben 30 jaar getrouwd met een Thaise.
    We wonen sinds twee jaar in Thailand.
    We hebben een huisje op naam van mijn echtgenote. Zij heeft geen inkomen.
    Moet ik mij melden bij de Thaise belastingdienst? Zo ja, moet ik mij daar met mijn echtgenote in persoon melden? Waar is dat in de provincie Udon-Thani? Hoe heet het in het Thais (Ik heb al eens 3 uur gezocht naar de Social Security Office: niemand kende die naam en ik wist de naam in het Thais niet).
    Vooral de passages over de boetes die opgelegd kunnen worden maken mij erg ongerust. (https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/heffing-van-belasting-over-sociale-zekerheidsuitkeringen/ )”Een belastingplichtige aan wie een naheffing wordt opgelegd op grond van het feit dat er een onjuiste aangifte is gedaan of die verzuimd heeft om aangifte te doen, krijgt een boete opgelegd. Het boetetarief is 100% in het geval van een onjuiste aangifte en 200% voor het niet indienen van een aangifte…. Is je Revenue Office van mening dat je tot doel had om belasting te ontduiken dan wel fraude te plegen dan treedt nog een veel strenger regime in werking, zoals aangegeven in artikel 37 van de Revenue Code. Alsdan kan, naast een boete, gevangenisstraf worden opgelegd van ten hoogste 6 maanden in het geval van ontduiking of 3 maanden tot 7 jaar en een boete, welke kan oplopen tot 200.000 Baht, in geval van fraude”

    Zoals Jaques hieronder zegt: “Als Nederland al belasting inhoudt dan zou er voor Thailand geen eer meer aan te halen moeten zijn en is een aangifte daarvan doen onzinnig. Dus deze hele discussie zou zinloos moeten zijn.”
    Overigens Lammert: Ik waardeer jouw inzet en deskundigheid op dit gebied. Jij kunt het ook niet mooier en makkelijker maken.

    • Henk zegt op

     In een posting gisteren over hoe een Thai belastingnummer (TIN) te verkrijgen deed een zekere Gino de suggestie om enkel één deskundig iemand dit soort vragen te laten beantwoorden. Hij dacht aan Lammert de Haan. (Ook mijn voorkeur) Vragen over belastingzaken bergen ingewikkelde antwoorden want te maken met Nederlandse en Thaise verdragen. Discussies over inhoud van die verdragen soms tot in details toe met veel tegenwerpingen over en weer maken het niet gemakkelijk om te weten te komen wat in concrete gevallen te doen. Taruud wil gewoon duidelijkheid want het duizelt hem door alle antwoorden en informatie. Dus schetst hij zijn leef- woonsituatie en vraagt heel duidelijk: moet ik mij melden bij de Thais fiscus? Het zou mooi zijn van Thailandblog als één iemand een stappenplan neerzet, zoals RobV doet inzake Schengen en RonnyLatYa voor wat betreft de Thai Immigration.

    • Jacques zegt op

     Ik zit in een soortgelijke situatie als u zich nu bevindt. Ik weet niet beter als dat er al jaren verteld is dat er geen aangifte gedaan hoeft te worden omdat er bij mij niets te halen valt. We hebben een geweldig verdrag en niemand. kan ons wat maken. Net als u werd ik toch wat ongerust over de thans ontstane commotie en nieuwe inzichten op dit blog. Ik heb al jaren een Thaise advocaat door de wol geverfd en die heb ik alles voorgelegd. Uitleg artikel 18, 19, 23 etc. Pensioen, AOW en volgens haar is het niet nodig in mijn geval om aangifte te gaan doen. Er valt niets te plukken en ik kan alles aantonen wat er binnenkomt in Thailand en de ingehouden belasting in Nederland.
     Een fraude indicatie speelt niet in mijn geval. Als je van te voren weet of zou weten dat je belasting verschuldigd bent in Thailand en je laat dit dan na, dan is er reden tot vrees. Er zijn voorbeelden van Nederlanders dit dit aantonen. De verplichting, voor iedere buitenlander die minstens 180 dagen per jaar in Thailand verblijft, om belastingaangifte te doen is kennelijk een waar niet zwaar aan getild wordt. Aan de andere kant heb ik er wel begrip voor als u zekerheid verkiest en alsnog aangifte gaat doen. Deze afweging moet een ieder zelf maken.

    • Lammert de Haan zegt op

     Taruud, ik ben blij met jouw aanvulling t.z.v. het pensioen. Ik schreef in m’n eerste reactie al dat ik hoopte dat het bij jou ging om een overheidspensioen. Dat bevestig je nu.

     Voor jou is er geen vuilte aan de lucht. Jij mag wekelijks wel een bedrag naar Thailand overmaken (alhoewel ik je dit afraad i.v.m. de kosten).

     Jouw overheidspensioen is enkel belast in Nederland. Over jouw AOW-uitkering mogen zowel Nederland als Thailand heffen. Maar zeer vermoedelijk resteert er, na de aftrekposten en verminderingen, geen te belasten bedrag voor de Personal Income Tax. Misschien heb je zelfs wel de dubbele aftrek van 190.000 THB voor 65 jaar en ouder en vast ook nog wel de dubbele aftrek van 60.000, nl. voor 2 personen (voor je zelf en voor je vrouw). Mocht er toch nog een te belasten bedrag overblijven, wat kan bij een AOW-uitkering en een AOW-partnertoeslag, dan heb je in de eerste plaats ook nog te maken met de belastingvrije som van 0% over de eerste 150.000 THB en vervolgens met de verrekeningsbepaling ex artikel 23, lid 6, van het Verdrag.
     Omdat de Nederlandse loonbelasting over je AOW-uitkering een stuk hoger zal zijn dan de mogelijke Personal Income Tax blijft er voor Thailand geen ruimte over om ook belasting te heffen over jouw AOW-uitkering.

     Aanmelden bij je Revenue Office heeft dan ok geen enkele zin. Je hoeft je dan ook niet ongerust te maken over de boete- en strafbepalingen die ik eerder al eens heb geplaatst in Thailand Blog en welke jij in je reactie aanhaalt.

     • Johnny BG zegt op

      @Lammert,
      Is het niet beter om een advies te geven om een aangifte te doen met als resultaat een nul betaling want dan kan niemand je meer wat maken? Wettelijk mag het misschien wel kloppen maar het is een kleine moeite en het voorkomt een hoop gezeur om je gelijk te krijgen als ze je ermee confronteren. Daarnaast weet je ook nooit wat de visumregels gaan doen en dan zijn in ieder geval de belastingpapieren in orde.

      • Lammert de Haan zegt op

       Johnny BG,

       Wat jij omschrijft als een kleine moeite blijkt in veel gevallen een vrijwel onbegaanbare weg te zijn. Niet zelden wordt het doen van aangifte geweigerd door de Thaise belastingambtenaar

       Zo heeft een Thaise klant van mij, met een als oud-directeur van een van de grootste Nederlandse multinationals een “vrij aardig” pensioen, er twee jaar over gedaan (en dan ook nog eens d.m.v. inschakeling van een Thaise advocaat) om aangifte te “mogen” doen!

       Met behulp van het door mij geplaatste rekenvoorbeeld kun je al vrij snel tot het inzicht komen of en in hoeverre er sprake is van een mogelijke betalingsverplichting na het doen van aangifte. Hou daarbij ook rekening met de vereveningsbepaling ex artikel 23, lid 6, van het Verdrag t.z.v. een AOW-uitkering
       Het grote probleem wat zich voordoet bij het toch doen van aangifte is: hoe leg je de Thaise belastingambtenaar de werking van deze vereveningsbepaling uit. De aangifteformulieren P.N.D.90 en P.N.D.91 bevatte geen ruimte voor het aangeven van deze vermindering.

       Nu heb ik wel een paar handvaten gegeven, zoals de berekening van de vermindering en de Engelse tekst van artikel 23, lid 6, maar besef wel dat deze materie voor hen ook nieuw is.

       Jij schrijft over het voorkomen van een hoop gezeur achteraf om je gelijk te krijgen.
       Ik voorspel je een hoop gezeur vooraf, nl. al bij het doen van aangifte. Dit laatste is welhaast een zekerheid, terwijl je het eerste nog maar moet afwachten.

       Thaise belastingambtenaren zijn dikwijls niet zo happig op weer zo’n bleekgezicht die zo nodig aangifte wil doen. :

       • Jacques zegt op

        Ik ken diverse Nederlanders die net als ik in Thailand verblijven als ex ambtenaar en die wel naar het belastingkantoor zijn geweest. Zij werden daar niet geholpen, want het was niet nodig en er werd niets vastgelegd.

        Ik heb het advies gekregen van mijn Thaise advocaat om geen melding (aangifte) te doen en wel goed te luisteren naar de immigratiepolitie, wat zij wenselijk achtten ten aanzien van de inkomstenproblematiek. Zij zijn op de hoogte van het inkomen door middel van de inkomensverklaring of en via bankboekgegevens, verstrekt bij de jaarlijkse verlengingen. Er is wel degelijk overleg en contact tussen het Thaise Revenue Office en de immigratiepolitie dienaangaande. Zolang van de immigratiepolitie en het Revenue Office er geen klachten komen, kunnen wij die het betreffen rustig ademhalen op onze oude dag.

     • Taruud zegt op

      Beste Lammert. Bedankt voor deze info. Ik ben inderdaad met pensioen en inmiddels 73. Een hele geruststelling. En mijn echtgenote zei meteen : “Dat zei ik toch ookal!”
      Niettemin, steun ik het idee om een beknopte samenvatting te maken voor de meest voorkomende situaties met daarbij telkens een aanbeveling voor wel of niet melden voor aangifte in Thailand, beide landen, alleen Nederland etcetera. En het mogelijke risico in de gevangenis te belanden.

 7. Jacques zegt op

  Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat er een verdrag is opgemaakt en door beide landen is ondertekend dat regelt dat er geen twee keer belasting wordt geint op inkomens. Als Nederland al belasting inhoudt dan zou er voor Thailand geen eer meer aan te halen moeten zijn en is een aangifte daarvan doen onzinnig. Dus deze hele discussie zou zinloos moeten zijn. Maar kennelijk is het niet goed geregeld en zitten we nu met dit gedoe. Wat mij betreft mag het huiswerk over gedaan worden, door de verantwoordelijken en nu goed zodat het voor een ieder niet aan duidelijkheid overlaat.

  • Henk zegt op

   Ik denk dat het juist wel goed geregeld is, namelijk dat je als je ook in Thailand belasting moet betalen omdat je er woont, verblijft, leeft je in Nederland betaalde belasting kunt terugkrijgen, ja zelfs een verzoek kunt indienen om gedurende een aantal jaren van de NL-fiscus te worden gebrijwaard. Prachtig toch?

   • Jacques zegt op

    Dat gaat dus niet op voor ex ambtenaren, die blijven het volle pond betalen. Toch voor mij een verschil van zo’n 5000 euro op jaarbasis. Daarnaast betalen we wel degelijk belasting in Thailand zo wie zo op alle goederen die je aanschaft en er valt best nog wel wat meer te bedenken. .

    • chris zegt op

     IK begrijp iets niet.
     Ik heb AOW waarover ik in Nederland belasting betaal.
     Ik heb twee pensioenen waarover ik vrijstelling van loonheffing heb gekregen, ook die van het ABP.
     Reden: ik werk nu (nog steeds) 14 jaar in Thailand en betaal inkomstenbelasting over mijn salaris en heb al die jaren natuurlijk ook een Thais belastingnummer.

     • Jacques zegt op

      Mijn Nederlandse pensioen (als ex ambtenaar) wordt altijd belast in Nederland, daar hoef ik geen belasting over te betalen in Thailand. Ik vind een keer wel genoeg of eigenlijk te veel omdat ik er niet meer woon. Over andere desbetreffende argumenten maar niet te spreken.
      De AOW wordt ook belast in Nederland. Voorheen kon je nog kiezen tussen vermindering laten toepassen bij een van de twee. Ik dacht na 2015 is dit ook niet meer mogelijk. Dus in beide gevallen inning in Nederland en derhalve met het geweldige verdrag op onze schoot en conform artikel 23 lid 6 valt er ook in dit geval geen eer te behalen voor de Thaise autoriteit op mijn AOW- tje. De belasting die ik wel betaal nogmaals is onder anderen terug te vinden in het kopen van goederen en boodschappen en het uit eten gaan en de pretparken in Thailand etc., want daar vindt ook belastingafdracht plaats.

     • Lammert de Haan zegt op

      Chris, ook Thailand mag heffen over jouw AOW-uitkering. Vervolgens dient zij een verevening toe te passen op grond van artikel 23, lid 6, van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting. Deze verevening/vermindering bedraagt het laagste van de volgende bedragen:
      a. de in de Personal Income Tax begrepen belasting t.z.v. je AOW-uitkering;
      b. de over jouw AOW-uitkering ingehouden/verschuldigde loonbelasting/inkomstenbelasting.

      Anders dan wat ik in een aantal reacties lees betaal je per saldo in feite maar in één land inkomstenbelasting over je AOW-uitkering.

      Ik lees dat jij vrijstelling geniet voor de loonbelasting ook over je ABP-pensioen. Dat zou erop wijzen dat jij een privaat pensioen geniet van het ABP. Maar al te vaak lees ik in Thailand Blog (zelfs van fiscalisten) dat een ABP-pensioen belast is in Nederland. Maar er zijn talloze private instellingen met als pensioenuitvoerder het ABP. Dat zijn de oude zgn. B-3 instellingen. Daarbij moet je met name denken aan alle private onderwijsinstellingen, zoals bijvoorbeeld scholen voor bijzonder onderwijs, private zorginstellingen en overheidsbedrijven, zoals bijvoorbeeld gemeentelijke vervoersbedrijven. En misschien kun jij je dat nog herinneren: vroeger had ook elke gemeente z’n eigen stinkende gasfabriek (was ook een overheidsbedrijf en dus privaat)!

      Je schrijft dat je ook nog werkt in Thailand en dat je over je salaris Personal Income Tax betaalt. Maar in je aangifte formulier P.N.D.91 moet je onder vraag A-1 tevens betrekken je AOW-uitkering en je particuliere pensioenen. Vervolgens moet je de door Thailand toe te passen vermindering ex artikel 23, lid 6, van het Verdrag en t.z.v. jouw AOW-uitkering berekenen, e.e.a. zoals ik heb aangegeven in de voorbeeldberekening.

      • chris zegt op

       Met dank Lammert.
       Ik geef alles netjes op aan de Thaise belastingdienst dus ze heffen ook over mijn AOW. Volgend jaar zal ik daar van af trekken wat ik in Nederland al betaal.
       Nu worden de papieren digitaal ingevuld door Personeelszaken van de universiteit waar ik werk en die weten dat zeker ook niet.
       Ik werkte inderdaad voor een christelijke universiteit in Nederland, een stichting.

       • Lammert de Haan zegt op

        Chris, ik schat in dat jij een behoorlijk door Thailand te belasten inkomen geniet. In dat geval bestaat er een gerede kans dat de door Thailand te verlenen vermindering zich beperkt tot de Nederlandse loonbelasting/inkomstenbelasting en blijft er voor Thailand dus nog heffingsruimte over t.z.v. de AOW-component.

        Mocht de AOW-component in de berekende Personal Income Tax (PIT) echter lager uitvallen dan de in Nederland verschuldigde belasting dan beperkt de door Thailand te verlenen vermindering zich tot de berekende PIT t.z.v. de AOW-component, als zijnde het laagste van van deze twee bedragen.

        Sla, naast de voorbeeldberekening, tevens de Engelse tekst van artikel 23, lid 6, van het Verdrag op je computer op (zie het geplaatste artikel). Ook dat kan de afdeling Personeelszaken wel eens van dienst zijn.

        Met de volgende link kunnen ze ook de Engelse versie van het Verdrag raadplegen:
        http://download.rd.go.th/fileadmin/download/nation/netherland_e.pdf

  • Erik zegt op

   Jacques, we hebben het hier over een stokoud verdrag uit 1975. Andere tijden, andere verdragen!

   De onderhandelingen over een nieuw verdrag zijn, zover ik weet, reeds opgestart en ook even stilgelegd direct na de coup van Prayuth in 2014, maar zouden weer herstart zijn. Dus er komt een ander verdrag over afzienbare tijd met bepalingen die meer recht doen aan deze tijd. Dus nog even geduld!

  • Lammert de Haan zegt op

   Jaques, waar zie jij aan dat er sprak is van dubbele heffing over sociale zekerheidsuitkeringen, zoals een AOW-uitkering?
   Met mijn thans geplaatste bijdrage, maar ook al met mijn op 17 maart j.l. geplaatste bijdrage, toon ik juist aan dat daar in feite geen sprake van is.

   Zie voor het artikel van 17 maart:
   http://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/heffing-van-belasting-over-sociale-zekerheidsuitkeringen/

   Omdat het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting geen bepaling bevat m.b.t. deze uitkeringen is voor beide landen de nationale wetgeving van toepassing. Nederland mag heffen als bronland en Thailand als woonland.

   Vervolgens dient Thailand op grond van artikel 23, lid 6, van het Verdrag, een vermindering te verlenen ten bedrage van:
   a) de door Nederland ingehouden/geheven loonbelasting/inkomstenbelasting indien de AOW-component van de Personal Income Tax hoger is dan de Nederlandse belasting;
   b) de in de Personal Income Tax begrepen AOW-component indien dat bedrag lager is dan de Nederlandse belasting.

   Anders geformuleerd bedraagt de door Thailand te verlenen vermindering het laagste van de volgende bedragen:
   a) het bedrag dat gelijk is aan de in Nederland geheven belasting;
   b) het bedrag van dat deel van de Thaise belasting dat aan de AOW-component kan worden toegerekend.

   Alsdan kun je niet spreken van dubbele belasting.

 8. Jaap zegt op

  Heren voor alle duidelijkheid , dit belasting gedoe geld alleen voor Nederlanders die permanent in Thailand wonen en niet voor Nederlanders die Max 8 mnd per jaar in Thailand verblijven??

  • Henk zegt op

   Alweer een complicerende factor extra bij alle discussie, maar hoe dan ook: eenieder die meer dan 180 dagen in Thailand verblijft is ook in Thailand belastingplichtig!

  • Lammert de Haan zegt op

   Jaap, “dit belasting gedoe” kan ook zeker wel gelden voor iemand die gedurende 8 maanden in Thailand en 4 maanden in Nederland verblijft.

   Als je voornemens bent om gedurende 12 maanden meer dan 8 maanden buiten Nederland te wonen of te verblijven, dan ben je verplicht om je te laten uitschrijven uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP). Ik noem dit altijd de “vertrekregeling”. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn.

   Maar nu dan iemand die 8 maanden of korter in Thailand woont of verblijft. Ook hij of zij kan zich laten uitschrijven uit de BRP en gaan emigreren naar Thailand. Na 8 maanden of korter mag hij rustig terugkeren naar Nederland voor vakantie, familiebezoek of voor het ondergaan van een operatie. Na je vakantie etc. ben je weer voornemens om terug te keren naar Thailand. Dat noem ik de “tijdelijke terugkeerregeling”.

   Alles valt en staat met het feit of je als fiscaal inwoner van Thailand kan worden aangemerkt. Daartoe bevat artikel 4 van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting de volgende bepalingen (e.e.a. voor zover van belang):

   “Artikel 4. Fiscale woonplaats
   • 1 Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de uitdrukking „inwoner van een van de Staten” iedere persoon die, ingevolge de wetgeving van die Staat, aldaar aan belasting is onderworpen op grond van zijn woonplaats, verblijf, plaats van leiding of enige andere soortgelijke omstandigheid.
   • 3 Indien een natuurlijke persoon ingevolge de bepaling van het eerste lid inwoner van beide Staten is, gelden de volgende regels:
   o a) hij wordt geacht inwoner te zijn van de Staat waar hij een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft. Indien hij in beide Staten een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waarmede zijn persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst zijn (middelpunt van de levensbelangen);
   o b) indien niet kan worden bepaald in welke Staat hij het middelpunt van zijn levensbelangen heeft, of indien hij in geen van de Staten een duurzaam tehuis tot zijn beschikking heeft, wordt hij geacht inwoner te zijn van de Staat waar hij gewoonlijk verblijft;

   Artikel 4, lid 1 – Je woont langer dan 180 dagen in Thailand en wordt daarmee belastingplichtig in Thailand.

   Vervolgens komen de zgn. tie breaker bepalingen van artikel 4, lid 3, aan bod.

   Artikel 4, lid 3, onder a – Je hebt je Amsterdamse grachtenpand verkocht en je jacht ligt daar ook niet meer aan de kade. Ook je Ferrari heb je van de hand gedaan. In Thailand heb je een duurzaam tehuis tot je beschikking en rij je rond in een tweedehandsje (is wel even wennen).
   Gedurende je verblijf in Nederland trek je in bij familie of huurt een huisje in Egmond aan Zee of op de Veluwe. Maar als jouw familie je zat is (wat in mijn geval zomaar kan gebeuren) dan sta je zo op straat (weg duurzaamheid). Het huisje in Egmond aan Zee of op de Veluwe moet je voor 10 uur ’s-zaterdags schoon achterlaten (ook al geen duurzaamheid).

   Ben je getrouwd en heb je ook nog schoolgaande kinderen, dan moet je ook hen (of ze willen of niet) meenemen naar Thailand: jouw persoonlijke belangen zijn gelegen in Thailand.

   Bij wonen in Nederland had je een “Appie” op de hoek van de straat. Kom voor de wekelijkse boodschappen niet terug naar deze ”Appie” maar doe ze in Thailand: ook jouw economische belangen zijn gelegen in Thailand.

   Aan artikel 4, lid 3, onder b, kom je al niet meer toe.

   M.a.w.: je bent fiscaal inwoner van Thailand en niet van Nederland.

   Maar regel dit wel goed. Als je bijv. je huis in Amsterdam aanhoudt, waar jouw in Nederland achtergelaten vrouw en kinderen in wonen, dan is er sprake van te veel binding met Nederland en wordt je al heel gauw aangemerkt als fiscaal inwoner van Nederland. Volgens vaste jurisprudentie behoeft de band met Nederland niet sterker te zijn dan die met het buitenland. Dus wees voorzichtig en regel alles goed.

   Overigens laten de meeste Nederlanders die gebruik maken van de 8/4-regeling zich niet uitschrijven uit Nederland. Zij behouden immers daarmee hun Nederlandse ziektekostenverzekering. Maar de keus is aan jou.

   Hierbij moet je echter niet denken dat je Nederlandse ziektekostenverzekering aanmerkelijk goedkoper is dan een in Thailand af te sluiten (al dan niet buitenlandse) ziektekostenverzekering. Naast de maandelijks aan de verzekeraar te betalen premie en de eigen bijdrage, heb je in Nederland ook nog te maken met de premie Wet langdurige zorg en met de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, waarbij het mogelijk is dat je in Nederland zelfs duurder uit bent. Het grote voordeel is echter de in Nederland geldende acceptatieplicht voor verzekeraars voor wat betreft de basisverzekering.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website