‘Oost is Oost en West is West  en nooit komen ze tot elkaar….’ Wie kent dit citaat niet? Meestal wordt het gebruikt om aan te geven dat Oost en West zó verschillend zijn dat ze elkaar nooit zullen kunnen begrijpen. Tino Kuis legt uit dat het heel anders in elkaar zit.

Joseph Rudyard Kipling (1865-1936) was een Britse schrijver en dichter die gefascineerd was door het kolonialisme en het Britse imperialisme. Hij is onder andere de schrijver van The Jungle Book, vaak verfilmd. In 1907 ontving hij de Nobelprijs voor Literatuur. Hij schreef in 1889 een ballade, getiteld The Ballad of East and West.

Het citaat

De eerste zin van die ballade luidt:

Oh, East is East and West is West, and never the twain shall meet… ( Oh, Oost is Oost en West is West en nooit komen ze tot elkaar….)

Deze regel wordt zeer dikwijls geciteerd als men wil aangeven dat het ‘Oosten’ en het ‘Westen’ zó wezenlijk van elkaar verschillen in waarden, gewoonten en gebruiken dat ze elkaar nooit zullen kunnen begrijpen, nooit tot elkaar kunnen komen en altijd gescheiden zullen bljven. Of minstens dat zoiets uiterst moeilijk is en weinig voorkomt.

De ballade

Laat ik in het kort de inhoud weergeven van deze ballade (de honderd regels van deze ballade zijn te lezen op onderstaande link).

Het speelt zich af in het, nog steeds, wetteloze Noordwesten van Pakistan. Kamal, een Afghaanse warlord, steelt tijdens een rooftocht een paard van een Britse kolonel. De zoon van de kolonel (zijn naam komen we niet te weten) achtervolgt Kamal. Ze ontmoeten elkaar maar het komt niet tot een echt gevecht.

Ze bestoken elkaar alleen met woorden en na enige tijd gaan ze elkaar waarderen. Ze zweren eeuwige vriendschap, Kamal geeft het paard terug en geeft zijn zoon mee om tot een Britse soldaat te worden omgesmeed, en de zoon van de kolonel schenkt Kamal een paar pistolen.

Laat ik nu de vier zinnen van de eerste (en ook laatste) stanza noemen:

Oh, East is East and West is West, and never the twain shall meet
Till Earth and Sky stand presently at God’s great Judgment Seat;
But there is neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth,
When two strong men stand face to face, though they come from the ends of the earth!

Oh, Oost is Oost en West is West en nooit komen ze tot elkaar
Totdat  Hemel en Aarde ter oordeel voor God’s  Aangezicht staan;
Maar er is geen Oost noch West, geen Grens noch Ras of Afkomst,
Wanneer twee sterke mannen van aangezicht tot aangezicht staan, al komen ze van de uiteinden der aarde!

Conclusie

Uit het verhaal zelf en de eerste stanza wordt het nu duidelijk: de ballade wil het tegenovergestelde zeggen van wat vaak op grond van de eerste regel wordt verondersteld. Dit is misschien wel het meest verkeerd toegepaste citaat ooit.

Wat Kipling wil zeggen is juist het volgende. Ondanks het feit dat Oost en West geografisch ver van elkaar liggen, is het toch mogelijk bij een ontmoeting tussen twee mensen uit verre streken elkaar als gelijken te benaderen,  begrip en respect te hebben voor elkaar en vriendschap te sluiten. De landen kunnen niet tot elkaar komen maar de mensen wel.

Maar dat wisten we allemaal al, toch?

Hier staan de honderd of zo regels van de ballade:
poetry.about.com/od/poemsbytitleb/l/blkiplingballadeastandwest.htm


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

7 reacties op “Oost is Oost en West is West en nooit komen zij tot elkaar……”

 1. Gringo zegt op

  “Ondanks het feit dat Oost en West geografisch ver van elkaar liggen, is het toch mogelijk bij een ontmoeting tussen twee mensen uit verre streken elkaar als gelijken te benaderen, begrip en respect te hebben voor elkaar en vriendschap te sluiten”

  Met deze fraaie volzin zal iedereen, die iedereen, die in Thailand een vriend of vriendin , wellicht zelfs een relatie heeft of zaken doet, het eens kunnen zijn. Je hebt gelijk, dat wisten we al.
  De vraag komt dan bij mij op of je de tekst en de achterliggende gedachte van Kipling inderdaad zo mag verklaren. Ik zal dat uitleggen, want ik vond het een interessant onderwerp en ben eens in die persoon Kipling gedoken om te zien wat voor iemand dat was.

  Kipling wordt als een groot schrijver beschouwd, dat lijdt geen twijfel, maar hij was ook omstreden. Hij was een volbloed imperialist en vond, dat “de blanke” nu éénmaal de goddelijke plicht had een land van onbeschaafde wezens (half devil, half child) te koloniseren en de westerse beschaving bij te brengen. Zijn denkbeelden, die ook in andere verhalen en gedichten voorkomen werden door lang niet iedereen gewaardeerd, hij werd zelfs van fascisme beschuldigd.

  In dat licht kun je ook de tekst van de Ballade uitleggen. Ja, de zoon van de kolonel ontmoet Kamal en er lijkt een soort vriendschap te ontstaan, eerder een gewapende vrede eigenlijk. Het resultaat is wel, dat de zoon van Kamal mee terug gaat naar het Britse kamp om als goed soldaat te worden opgevoed. Hier ook weer de opoffering en arrogantie van de Brit, die vindt, dat iemand uit een gekoloniseerd land alleen goed door een blanke kan worden opgeleid en opgevoed.

  Met jouw uitleg – aan het begin – over het citaat, zoals dat vaak wordt gebruikt, ben ik het volledig eens: het ‘Oosten’ en het ‘Westen’ verschillen zó wezenlijk van elkaar in waarden, gewoonten en gebruiken dat ze elkaar nooit zullen kunnen begrijpen, nooit tot elkaar kunnen komen en altijd gescheiden zullen blljven.

 2. Soi zegt op

  Kijk, de ontmoeting tussen Oost en West is op persoonlijk vlak uiteraard geslaagd te noemen. In sommige gevallen. Door de eeuwen heen hebben wester- en oosterlingen elkaar wel gevonden. Zolang dat in kleine getale geschiedt, is er niet veel aan de hand. Maar, worden de aantallen groter, gaan er vervelende xenofobische toestanden ontstaan. TH bv is uiterst op haar hoede tov Farang. Farang daarentegen hebben hun grondgebied omgetoverd tot een Fort Europa. Met Wilders als koene ridder. Blijft dat tussen 2 verschillende individuele mensen prima relaties kunnen ontstaan. Ga je het hebben over Oost en West als onderscheiden cultuur, dan toont de geschiedenis al hoe onverzettelijk men kan zijn. (Let op: de culturendiscussie heeft al eerder plaatsgevonden).

  Nergens en nooit in de geschiedenis hebben mensen met open armen en jubelend de vreemdeling welkom geheten. Of het moest zijn omdat een natie die ander op dat moment wel kon gebruiken, dan wel als verliezende partij na oorlogshandelingen, of als onderworpenen door kolonisatie. Welnu, van dit laatste is het Oosten maar al te veel en vaak het slachtoffer geweest van het Westen. Nederland is 400 jaar in Indonesië bezig geweest. Met als resultaat dat beide volkeren zich van elkaar hebben afgewend. En kijk maar eens hoe het Westen Vietnam, Laos en Cambodja achterlieten, om maar niet te spreken over de chaos in Birma en Bangladesh. Is een onbevangen bejegening tussen Oost en West mogelijk? Dan zal West een stapje extra moeten zetten.

  China, India en de Asean, zijn de afgelopen 50 jaar in rap tempo het Westen gevolgd in hun pogingen een samenleving neer te zetten op grond van moderne grondslagen. Men is zelfs gaan verwesteren. Het Oosten is dankbaar de verworvenheden van het Westen eigen aan het maken. De miljarden mensen in deze contreien zijn bezig met het verwezenlijken van een comfortabel middenklassenbestaan. (Het lijken wel pensionado’s in Thailand.) En let op de impact van democratisering als verworvenheid. In dat licht zijn de gebeurtenissen in BKK te plaatsen. Nu het Oosten blijk geeft een economische macht te kunnen vormen, haar bevolking te kunnen voeden, en langzaamaan de mensen emanciperen, trekt het Westen zich terug vanwege door henzelf veroorzaakte crises.(mv) Met de gevolgen waarvan wereldwijd menigeen steeds maar weer geconfronteerd wordt. Zowel de VS als de EU hameren vrijhandelsakkoorden volledig potdicht, blijven topposities in internationale instituties bezetten, en met name de VS weet als wereldmacht geen richting meer. Let wel: Poetin zowel als Xi Jinping hebben Obama echt niet nodig. Die zou er goed aan doen wat vaker bij hen op de koffie te gaan.

  Kortom: het Oosten heeft het op dit moment te druk met zich op het niveau te werken welke het Westen zich al lang veroorloofd dankzij haar rooftochten. Het was in een dergelijke episode dat Kipling Pakistan aandeed. Het Westen zal onderhand haar zelfgenoegzaamheid eens af moeten leggen, en erkennen dat 200 jaar geleden het Oosten de toon aangaf, en weer op weg is de melodie te maken. De afgelopen 2 eeuwen van Westerse overheersing zijn een uitzondering in 2000 jaar wereldgeschiedenis.
  East is East, and West is West? Het is East niet kwalijk te nemen, en voordat gezegd kan worden ‘West is East’, zal heel wat angst overwonnen moeten worden. Gaat lang duren. Trouwens: geef mij maar East!

 3. Peter zegt op

  Een mooi verhaal, maar of dit werkelijk zo is valt te betwijfelen. Het is meer dat we elkaar nodig hebben voor de handel, maar ook hier zijn de verschillen.
  Laten we wel wezen, als Europa nog niet eens in staat is zich te verenigen, waarom zou dat bij Asean wel lukken.
  Laat staan het oosten en het westen, het is geven en nemen voor beide kanten.
  Niettemin blijft het Oosten voor mij aantrekkelijk genoeg om ooit eens de overstap te wagen.

 4. Frans Nico zegt op

  Zowel het verhaal van Tino en de reacties daarop geven aan dat het verschil in omgang tussen individuele burgers in Oost en West niet gelijk is aan die van de politiek. Daar waar burgers op basis van persoonlijk contact elkaar kunnen (gaan) vertrouwen, viert het wantrouwen op politiek niveau hoogtij. Met kan zich afvragen hoe dat komt.

  Het zou belangrijk zijn als politieke leiders op persoonlijk niveau elkaar vertrouwen. Dat komt politieke besluiten ten goede. Maar is dat ook zo? Neem Andrea Merkel, voormalig Oostduits burger en meerdere talen sprekend zoals Russisch. Daardoor kon ze makkelijk toegang hebben tot Poetin. Poetin op zijn beurt is een kameleon. Wat hij denkt is niet hetzelfde als wat hij zegt. Kan Merkel de woorden van Poetin wel geloven?

  Daar waar na de vreselijke laatste oorlog van 40-45 verzoening tot stand is gebracht (Frankrijk en Duitsland) is dat tussen China en Japan nog steeds niet gelukt. Het wantrouwen tussen Duitsland en Griekenland is nu wel op z’n hoogste punt in hun gezamenlijke geschiedenis. Datzelfde geldt tussen Polen/Oekraïne/Georgië/Baltische staten en Rusland. Zijn grootmachten wel te vertrouwen? Ik geloof van niet. Zelfs als de leiders goed met elkaar overweg kunnen spelen persoonlijk belangen een te grote rol.

  Terug naar Thailand. Het wantrouwen tussen de twee grootste politieke stromingen (geel- en roodhemden) is ook nog nooit zo groot geweest. Prayut wil volgens eigen zeggen de orde terugbrengen en politieke hervormingen doorvoeren, maar aan verzoening is hem niets gelegen. Integendeel. Met artikel 44 NEEMT hij de absolute macht en iedereen met een beetje historisch besef weet dat hij die macht zal misbruiken om elke oppositie de mond te snoeren.

  Daar waar mensen op persoonlijk vlak in goed vertrouwen met elkaar kunnen samenleven is dat op politiek vlak veelal een utopie. Oost is Oost en West is West. En dat zal altijd wel zo blijven.

 5. malee zegt op

  Allemaal onzin.dit geld ook voor relaties in het westen. En cultuurverschillen zijn gecreerd door regeringen. En kvraag me af hoe de buitenlanders in thailand hun laatste adem uit blazen. Vredig of zelfmoord. Of net op tijd teruggaan. Want de meesten zijn niet verzekerd.

  • Dirk zegt op

   Moderator: Niet chatten svp.

 6. NicoB zegt op

  Het draait allemaal om macht, machtswellustigheid, politici acht ik vooral schuldig aan het mensen, rassen, geloven tegen elkaar opzetten, dat geeft hen macht, dat geeft hen volgelingen, stemmen dus.
  Mensen van alle landen kunnen op individuele basis het vaak heel goed met elkaar vinden, oké … soms ook niet, maar dat overkomt mensen die in hetzelfde land wonen ook.
  Oost en West ontmoeten elkaar, kijk maar om u heen, dat gaat heel goed samen.
  NicoB


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website