De bouw van dammen in de Mekong heeft voor Cambodja grote gevolgen voor de voedselveiligheid, voeding en gezondheid.

Uit een onderzoek van de Cambodian Fisheries Administration (FiA), gefinancierd door de Deense ontwikkelingsorganisatie Danida, Oxfam en WWF, blijkt dat de gecombineerde gevolgen van de dammenbouw en de bevolkingsgroei de consumptie van vis vermindert van 49 kilo per persoon per jaar naar een armzalige 22 kilo in 2030, wat rampzalig is omdat de Cambodjaanse bevolking voor driekwart van haar proteïne-inname afhankelijk is van vis.

Het slechte nieuws over het effect van dammen is niet nieuw. In diverse rapporten wordt al gewezen op de gevolgen voor de visstand . Maar de studie van de FiA is afwijkend en wel om drie redenen, schrijft Ame Trandem, directeur Zuidoost Azië van International Rivers, in Bangkok Post.

  • Twaalfhonderd Cambodjaanse gezinnen zijn geënquêteerd over hun voeding en visconsumptie.
  • Gebruik is gemaakt van hoge resolutie hydrologische modellen om de toekomstige visvangsten te schatten en de reactie van vissen op de fragmentatie van hun habitat en wijzigingen in de hydrologie.
  • Trends zijn gemeten in de visaanvoer uit aquacultuur, het gebruik van kleine visjes als visvoer en de import en export van vis.

‘Gezien hetgeen op het spel staat’, schrijft Trandem, ‘moeten de regionale leiders en de mensen die van de rivier afhankelijk zijn, de handen ineen slaan om dit gevaarlijke verband tussen dammen, vis en voedsel aan te pakken voordat het te laat is.’

En misschien is het dat al. Laos is begonnen met voorbereidend werk aan de Don Sahong dam, die in het droge seizoen een niet te passeren barière gaat vormen voor de migratie van vis en Cambodja is al bezig land in gereedheid te brengen voor de bouw van de Lower Sesan 2 dam op de samenvloeiing van de rivieren Sesan en Srepok. Een studie uit 2012 heeft aangetoond dat alleen al door deze dam de visvangst over het hele stroomgebied met 9 procent zal afnemen.

Om te zien hoe fout het kan gaan, hoeft de regio alleen maar naar Vietnam te kijken. De Song Thanh dam heeft een aantal aardschokken veroorzaakt, die dorpen heeft vernield en tot grote schrik bij de bevolking heeft geleid. De Dak Mi 4 dam heeft de watertoevoer naar Da Nang afgesneden, Vietnam’s derde grootste stad. Enkele dammen zijn ingestort.

De Vietnamese regering heeft inmiddels besloten tal van projecten te schrappen en de National Assembly heeft verklaard dat hydrokracht en haar gevolgen in 2014 kwesties zijn, die prioriteit krijgen.

(Bron: Bangkok Post, 7 oktober 2013)


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website