Het Constitutionele Hof krijgt zijn uitspraak in de grondwetzaak op een dienblad aangeboden. Veera Prateepchaikul heeft in Bangkok Post de vier vragen waarover het Hof zich buigt, al beantwoord.

Een fraai compromis is mogelijk waar zowel voor- (roodhemden) als tegenstanders (geelhemden) van de grondwetwijziging mee kunnen leven. Althans voorlopig, want de gehele procedure moet weer overnieuw beginnen.

Waar gaat het om? Regeringspartij Pheu Thai wil een burgerassemblee vormen die tot taak krijgt de grondwet van 2007 (tot stand gekomen onder de door het militair bewind in 2006 gevormde regering) te herzien. Daartoe moet eerst artikel 291 worden gewijzigd, dat alleen het parlement toestaat wijzigingen in de grondwet aan te brengen.

Het Constitutionele Hof heeft de parlementaire behandeling op 1 juni stilgelegd op verzoek van de Democraten die betogen dat de wijziging in strijd is met een ander artikel in de grondwet. Volgens de klagers is het doel van wijziging van de grondwet de constitutionele monarchie af te schaffen en ongrondwettelijk macht te verwerven.

Wat schrijft Veera?

1. Op de vraag of de klagers het recht hebben de zaak aanhangig te maken bij het Hof op grond van dat andere artikel, luidt het antwoord: ja. Anders had het Hof de zaak niet in behandeling moeten nemen.

2. Is het wettelijk mogelijk om de gehele grondwet te herschrijven op basis van artikel 291? Nee, schrijft Veera, want dat artikel gaat alleen over wijzigingen, niet over een nieuwe grondwet.

3. Is het herschrijven van de grondwet een poging om de constitutionele monarchie omver te werpen? Nee, schrijft Veera, want die burgerassemblee bestaat nog niet eens.

4. Indien het bewezen is dat er geprobeerd wordt de constitutionele monarchie af te schaffen, moeten de desbetreffende partijen (lees: Pheu Thai en coalitieparners) dan verboden worden? Gezien het antwoord op vraag 3 luidt ook hierop het antwoord ontkennend.

Toch handig, zo’n columnist. Vrijdag doet het Hof uitspraak.

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website