Beste redactie,

Ik refereer aan Thailandblog rubriek ‘Vraag en Antwoord’ met titel ’emigreren en omzetten 90 dagen visum naar jaarvisum’, d.d. 14 augustus 2014, beantwoord door Ronny en ik heb een aanvullende vraag.

Ik ben ongehuwd, heb sinds enkele jaren een retirement-visum; deze loopt af op 4 juli 2015. Vlieg eind maart voor enkele maanden naar NL. Houd graag mijn retirement visum, omdat ik dan geen visa-runs hoef te maken.

Nu is 4 juli als expiry date retirement visum voor mij een kromme datum, omdat ik dan liever ieder jaar in NL ben. Betere keus zou zijn later in het jaar (koeler), wanneer ik weer terug naar Thailand, de visa te kunnen verlengen. Heb vandaag nagevraagd: deze datum (4 juli) is niet te veranderen. In juli dus in NL en wil eigenlijk pas in later in het jaar terug naar Thailand.

Immigration Jomtien geeft vandaag aan, dat ik

a: huidige retirement visum kan laten verlopen en nieuwe kan regelen in NL of
b: net zoals Ronny aangeeft, terugkomen op Non-Immigrant O visum, in de 3e maand retirement visum bij Immigration Jomtien aanvragen.

Immigration-Jomtien wist mij echter niet exact te vertellen welke documenten ik nodig heb. En dat vind ik tricky.

Nu zag ik bovengenoemd stukje van Ronny op Thailandblog en ik kan zonder meer aan de door Ronny aangegeven eisen voldoen (wel eerst Non-Immigrant O visum in NL regelen). Ronny’s lijst;

Benodigdheden op basis van leeftijd dus “Retirement”visa:

 • Ingevuld aanvraagformulier ‘ Extension of temporary stay in the Kingdom (TM7).
 • Recente foto’s.
 • Paspoort.
 • Fotokopie van paspoort (Pagina met persoonlijke gegevens en foto, pagina van het origineel visum.
 • Non-Immigrant ‘O’visum pagina, pagina met de laatste aankomststempel).
 • Immigratiekaart (Departure card).
 • Fotokopie van de Immigratiekaart (Departure card).
 • Bewijs van financieel voldoende middelen dwz 800.000 baht op een Thaise bank (Origineel brief van de Bank (niet ouder dan een week; no problem, ben dan in TH) en het bedrag moet er langer dan 2 maanden opstaan bij de eerste verlenging en 3 maanden bij de volgende verlengingen) of inkomen van 65.000 baht (moet bevestigd worden door een inkomen certificaat van de ambassade en mag niet ouder dan 6 maanden zijn) of combinatie van bank en inkomen. Samen moet dit op jaarbasis 800.000 baht zijn.
 • Bewijs van verblijfplaats, onder andere huurcontract, geel huisboekje of enig ander bewijs van verblijf.
 • 1900 baht

Deze week nagevraagd bij Royal Thai Embassy – Den Haag: men kan wel nieuw retirement visum afgeven, maar hebben geen autorisatie om een bestaand retirement visum te verlengen. Bovendien had Royal Thai Embassy Den Haag een document ingesloten van website www.immigration.go.th, alwaar de reeks vereiste documenten uitgebreider is, dan Ronny in zijn lijst aangeeft. Zie hier de lijst van www.immigration.go.th:

Nederlanders vanaf 50 jaar oud die langer in Thailand willen verblijven moeten een Non-immigrant visum O-A aanvragen

 1. Non-immigrant visum O kost 60 euro. (single entry). Non-immigrant visum O, O-A (multiple) kost 150 euro.
 2. Verklaring Omtrent het Gedrag, in het Engels van de gemeente. (หนังสือรับรองความประพฤติ) www.justitie.nl
 3. Pensioen papieren, met inkomensverklaring per maand of per jaar in het Engels, een inkomen van 800.000,- baht per jaar of 65.000,- baht per maand (ใบเกษียณอายุและบัญชีรายได้).
 4. Gezonheidsverklaring (Health certificate) in het Engels (ใบรับรองแพทย์).
 5. Uittreksel uit het geboorteregister (Birth registration) van de gemeente in het Engels. (สูติบัตร).
 6. Uittreksel uit het bevolkingsregister (Population registration) van de gemeente in het Engels. (ทะเบียนบ้าน).
 7. Eventueel verklaring van huwelijk (Marriage registration) van de gemeente in het Engels. ทะเบียนสมรส.

Ik heb deze procedure eerder doorlopen. Het kost een hoop tijd en geld. Overal heen, alles moeten laten vertalen en legaliseren op diverse plekken.
Maar het belangrijkste: ik zie in deze lijst verschillen ten opzichte van Ronny’s lijst: zoals verklaring omtrent gedrag, health certificate, birth- en population registration.

Nu ben ik bevreesd, dat wanneer ik Ronny’s pad volg, hetgeen ik op zich graag zou willen, dat Immigration-Jomtien mij alsnog vertelt, dat ik de procedure in NL moet opstarten waarbij meer papieren nodig zijn en de totaal benodigde tijd en kosten aanzienlijk zijn (heb daar geen zin in).

Kan Ronny mij gerust stellen, dat ik in Jomtien een retirement kan aanvragen op basis van de door hem voorgestelde wijze?

Zou niet gek zijn, want als ik bijvoorbeeld in augustus op Non Immigrant O terugkom en in 3e maand retirement visum aanvraag, dan heb ik die ongeveer in november, een mooie tijd (hoef ik niet in het hete seizoen in TH te zijn).

Hartelijk dank voor uw aandacht en antwoord.

Ton


Beste Ton,

Bedankt voor de info, want ik zie dat men de bedragen van de visums heeft opgetrokken naar respectievelijke 60 en 150 Euro (voordien 55 en 140 Euro). Was me nog niet opgevallen en ik had er ook nog niks over vernomen.

Een datum van een visum veranderen doet men bij immigratie niet, en ook een Ambassade zal een visum niet verlengen. U zal in dat geval een nieuw visum moeten aanvragen. Ik zie echter de reden niet waarom je een Non-Immigrant “O-A” moet aanvragen, als je een alleen een Non-Immigrant “O” wil want een Non-Immigrant “O-A” vraagt inderdaad meer formulieren en bewijzen. Maar goed, de ambassade in Den Haag beslist zulke dingen natuurlijk. U kan ook naar het consulaat in Amsterdam gaan indien de ambassade er op staat dat u enkel een “O-A” kan krijgen. Op het consulaat kan u ook een Non-Immigrant “O” bekomen. Zie link voor de eisen – http://www.royalthaiconsulateamsterdam.nl/index.php/visa-service/visum-aanvragen. U kan starten met een Single entry, en dan vraagt u de verlenging aan de laatste 30 dagen van die verblijfsperiode.

Ik vind het een beetje raar dat immigratie Jomtien je niet kan vertellen welke documenten er nodig zijn voor een verlenging. Ze doen daar dagelijks verlengingen en bovendien ligt er een lijst die je kan meenemen. Een misverstand misschien? We hebben die lijst trouwens en hij is opgenomen in het huidige Dossier Visum. Ik geef hem hier alvast mee. Het formulier werd vorig jaar opgehaald door Martin Brands (MACB) in Pattaya (Jomtien).

REQUIRED TO EXTEND VISA FOR SENIOR CITIZENS IN CASE OF OVER 50 YEARS OLD

 1. Application form TM7 duly completed (fee 1,900 Baht).
 2. One 4 x 6 cm photograph.
 3. Passport and copy of ID page and current Non-Immigrant Visa. If you don’t have a current Non-Immigrant Visa, you can convert your Tourist Visa at the Immigration Bureau on a special form.
 4. Income (‘Fund book’ not allowed): a. EITHER: Letter from a Thai bank, not more than one week old, certifying a balance of at least 800,000 Baht, together with a copy of your bank book showing the name page and transactions for the past three months. In the first year of the Retirement Visa, the 800,000 Baht must have been in the bank for at least 2 months prior to application, but in subsequent years the requirement is at least three months prior. b. OR: Letter from your embassy showing pension or other income in your home country of at least 65,000 Baht equivalent on a monthly basis. c. OR a combination of (a) and (b) above: Income of less than 65,000 Baht equivalent plus a complimentary cash sum in the Thai bank. The total from both sources combined must be at least 800,000 Baht. You will need a letter from both your bank and your embassy (plus the bank book pages that are specified under a).
 5. A document showing your local Thai address – an official rent book or a letter-headed receipt of rent paid, company papers or proof of ownership of a condominium or residence. The Immigration officer will keep a photocopy of the document.
 6. In the case of a married couple applying for Retirement Visas, a certified copy of the marriage certificate in English or Thai must be presented as part of the paperwork.
 7. If a joint bank account is shown as part of the application process, a certified copy of the marriage certificate in English or Thai is required. 8. The application fee for a Retirement Visa is 1,900 Baht, if needed a conversion from Tourist Visa to NonImmigrant status is extra 2,000 Baht.

Nu wat betreft de eisen bij aanvraag van een visum in Nederland. Wat ik opnoem in het eerder door u aangehaalde blogartikel “emigreren en omzetten 90 dagen visum naar jaarvisum, d.d. 14 augustus 2014”, zijn de eisen voor het aanvragen van een Non-Immigrant “O” zoals ze vermeld staan op de website van het Consulaat te Amsterdam. Blijkbaar is men daar van oordeel dat een verklaring omtrent gedrag, health certificate, birth- en population registration voor een “O” niet nodig is. Dat de ambassade in Den Haag dit wel eist, ook voor een “O”, is hun recht natuurlijk en kan je weinig tegen inbrengen. Zoals u wel zal weten mag men ook altijd extra formulieren/bewijzen vragen indien men dit noodzakelijk acht.

Wat ik opnoem als formulieren en bewijzen voor een “O-A” in het Dossier Visum, is wat op de website van het MFO (Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand) staat www.mfa.go.th/main/en/services/4908/15385-Non-Immigrant-Visa-%22O-A%22-(Long-Stay).html en waarnaar de Ambassade in Den Haag ook verwijst op hun website. Die eisen zijn nagenoeg hetzelfde als deze op de lijst die de ambassade u toestuurde. Alleen wordt het soms anders omschreven. Vb, er staat op de website van MFO : “Having the nationality of or permanent residence in the country where application is submitted”. Om dit te bewijzen vraagt de Ambassade te Den Haag dan een uittreksel uit het geboorteregister (Birth registration) van de gemeente (in het Engels) en/of een uittreksel uit het bevolkingsregister (Population registration) van de gemeente (in het Engels). Zoals u ziet vragen ze uiteindelijk hetzelfde bewijs, maar wordt het anders geformuleerd. Maar om misverstanden en onduidelijkheden bij aanvragen te vermijden adviseer ik, en zeker bij aanvraag van een “O-A”, om voorafgaandelijk de betrokken Ambassade/Consulaat te contacteren want ze durven nogal eens hun eisen bijstellen….. Het dossier Visum op TB is hierin meer een leidraad, maar kan onmogelijk alle veranderingen bijhouden, alhoewel we dat wel proberen in de antwoorden op vragen.

Ik ben ook wel bekend met de website www.immigration.go.th die u mij opgeeft, maar kan via uw link die lijst daar niet direct terugvinden. Het is niet zo een praktische site om iets terug te vinden vind ik persoonlijk. Bovendien wordt die website volgens mij ook alleen maar ondersteund door IE. Indien je een andere browser gebruikt kan je niet alle informatie opvragen.

Er is nog een oplossing voor uw vraag, maar of het nog de moeite loont is maar de vraag want wel laat om dit allemaal nog uit te voeren. Ik geef het toch even mee. Misschien kunnen er andere lezers er wat mee in de toekomst. Je moet hiervoor wel in het bezit zijn van een Non-immigrant “O-A”, en ik kan niet opmaken uit de tekst of dit het geval is. U spreekt wel over een “retirement visum”, maar er worden wel meer visums of verlengingen, zo genoemd.

Laat ons er nu vanuit gaan dat u momenteel een Non-Immigrant “O-A” hebt, dan zou je nog het volgende kunnen doen. Vermits het “O-A” visum een multiple entry heeft, en dit pas afloopt op 4 juli 2015, bestaat er nog de mogelijkheid om nu een borderrun (visarun) uit te voeren. Je zal dan een nieuw verblijf bekomen van 1 jaar dwz tot ergens volgend jaar maart 2016. Wat je vervolgens moet doen, en dit is zeer belangrijk, is een re-entry aanvragen/bekomen die dan geldig zal zijn tot ergens maart 2016. Om die re-entry te bekomen zal u immigratie moeten proberen duidelijk te maken dat je pas ergens in augustus terugkomt, na de geldigheidsdatum van je visum, maar dat je de eerder gekregen verblijfsperiode wil behouden. Misschien het moeilijkste van al, want ze zullen aanvankelijk zeggen dat je multiple-entry nog steeds geldig is en je geen re-entry nodig hebt . Als je daar dan iemand zitten hebt die het niet begrijpt (of wil begrijpen), heb je alles voor niks gedaan natuurlijk en heeft het je alleen geld gekost. Een risico dus. Indien je die re-entry dan toch zou vast hebben krijg je bij binnenkomst in augustus een verblijfsduur dat overeenstemt met je laatste einddatum dwz ergens maart 2016. Vanaf eind februari/begin maart 2016 volgen jaar kan je dan een verlenging aanvragen van een jaar, dat je dan jaarlijks kan herhalen.

Als laatste het antwoord op de vraag of ik je kan geruststellen dat je de verlenging van je Non-Immigrant “O” wel zal bekomen. Indien je de formulieren en bewijzen kan voorleggen zoals ze gevraagd worden door Jomtien (zie hierboven in de tekst – REQUIRED TO EXTEND VISA FOR SENIOR CITIZENS IN CASE OF OVER 50 YEARS OLD), zie ik geen reden waarom ze die verlenging niet zouden toestand. Volgens mij is deze lijst nog steeds geldig, maar natuurlijk kan het altijd veranderen in de toekomst en kunnen er bijkomende eisen komen. Zo kan er vb ooit een ziekteverzekering bijkomen, wie weet… Ik uw geval zou ik dan ook niet ongerust zijn als u aan dit alles voldoet. Men kijkt bij immigratie niet naar wat je eerder hebt moeten inleveren voor het bekomen van dat visum. Men kijkt alleen of u op het ogenblik van de aanvraag voldoet aan de eisen voor het bekomen van een verlenging.

Kan ik dan garanderen dat je een verlenging krijgt ? Nee, dat kan ik niet. Alleen een immigratieofficier beslist hierover. Ik kan je alleen maar zoveel mogelijk info geven of doorverwijzen naar bronnen.

Succes gewenst.

Vriendelijke groeten,

RonnyLatPhrao

Disclaimer: Het advies is gebaseerd op bestaande regelgeving. De redactie aanvaardt geen verantwoordelijkheid wanneer hiervan in de praktijk wordt afgeweken.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

1 reactie op “Thailand visum vraag & antwoord: de expiry date van een retirement visum aanpassen”

 1. Erik bkk zegt op

  Ik ben een keer in een vergelijkbare situatie beland doordatdat een paspoort vernieuwd moest worden in Spanje tijdens onze vakantie en waarbij toen ook nog het oude paspoort verloren raakte in de diplomatieke post. We zijn toen via Amsterdam teruggegaan naar Bkk en in Asd het Thaise consulaat bezocht. Aangezien we toen al zo’n dikke 20 jaar daarvoor uit nederland waren vertrokken was ik bang voor grote problemen bij het aanvragen van een nieuw Non-Immigrant O visum. Immers we waren al meer dan 20 jaar uitgeschreven en daar kon ik een bewijs van aanvragen in Den Haag maar verder zou ik niet weten hoe we aan andere normaal noodzakelijke papieren konden komen. En we hadden uiteraard ook geen bewijsstukken uit Bangkok meegenomen van de bank of kopieen van relevante paspoort paginas die in Bangkok in mijn buro lagen, etc. Tot mijn grote vreugde toen werd de situatie na uitleg direkt opgelost met de verstrekking van een nieuw Non-Imm O visum dat we de volgende dag konden ophalen. Dit maken we wel vaker mee, geen probleem was de reaktie op het consulaat. Natuurlijk was dit al weer een aantal jaren geleden en ik vraag me af of dit nu ook nog zo soepel kan worden opgelost.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website