Een Schengenvisum aanvragen waarmee vrienden, een partner of familie een bezoek kunnen brengen aan Nederland is een behoorlijke klus. Je moet tijdig diverse formulieren verzamelen, die vervolgens ingeleverd dienen te worden door de visumaanvrager bij de ambassade of een extern dienstverlenend bedrijf zoals VFS Global. In dit artikel kan je lezen welke documenten en bewijsstukken er nodig zijn voor een visumaanvraag.

Het is dan ook belangrijk om daar op tijd mee te beginnen. Je kan een aanvraag op z’n vroegst drie 3 maanden voor de reis van de buitenlandse gast indienen en minimaal 15 werkdagen van tevoren. Meestal krijg je binnen 15 kalenderdagen bericht of je het visum krijgt. Soms is meer tijd nodig: de aanvraag kan dan 30 dagen duren. En in uitzonderlijke gevallen 60 dagen. Bijvoorbeeld als er extra documenten nodig zijn.

Wat is de procedure voor een aanvraag  van een Schengenvisum?

Allereerst verzamel je alle formuleren voor je gast (zie checklist) als dit compleet is kan je een afspraak maken met de ambassade, consulaat of het extern servicebureau. Tijdens het bezoek aan de ambassade/consulaat/servicebureau:

 • Dient de buitenlandse gast een paspoort of ander reisdocument te overleggen met ten minste twee blanco pagina’s. Dit reisdocument moet in de afgelopen 10 jaar zijn afgegeven. Het moet nog minimaal drie maanden geldig zijn na de datum waarop hij/zij het Schengengebied wil verlaten.
 • Hij/zij levert een volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier in. Elk persoon die op het reisdocument meereist moet een eigen formulier inleveren. Formulieren voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten door een ouder of voogd zijn ondertekend.
 • Andere noodzakelijk formulieren worden ingenomen (zie checklist).
 • De visumaanvrager levert een pasfoto volgens de Nederlandse eisen in.
 • Hij of zij laat vingerafdrukken afnemen. Dit gebeurt wanneer men de aanvraag indient. Deze blijven 5 jaar geldig. Voor sommige aanvragers, zoals kinderen jonger dan 12 jaar, is dit niet nodig.
 • Je betaalt leges. Als je naar een externe dienstverlener gaat, betaalt je ook een vergoeding. Het normale tarief is 60 euro, te voldoen in de locale valuta.

Bij het indienen van de visumaanvraag ontvang men meestal een zogenoemde track & trace-code. Hiermee kan de aanvrager online de status van de aanvraag volgen. Zodra het document gereed is, ontvang je hierover per e-mail bericht. Soms krijgt de aanvrager de keuze of hij/zij het paspoort wil komen ophalen of wilt laten opsturen. De kosten voor het per post opsturen dien je te betalen aan de balie op moment van indienen van de aanvraag. Verzending van documenten naar het huisadres is eigen verantwoordelijkheid.

Een Schengenvisum heet officieel ‘Visum Kort Verblijf’ en is een type C visum. Deze wordt als een sticker in het paspoort geplakt. Wanneer jouw gast Nederland inreist, kan hij/zij nog een keer gecontroleerd worden. Het is daarom aan te raden om alle informatie en documenten die jouw gast voor de visumaanvraag nodig had mee te nemen op reis.

Schengenvisum: Visum Kort Verblijf

Een visum kort verblijf is maximaal 90 dagen geldig. Je krijgt het visum voor het aantal dagen dat is aangegeven bij de aanvraag. Op het visum kort verblijf (type C) staat:

 • Vanaf welke datum het visum geldig is (vanaf die dag mag jouw gast het Schengengebied in reizen).
 • Hoeveel dagen de buitenlander in het Schengengebied mag zijn.
 • Vanaf welke datum het visum niet meer geldig is (de gast moet dan het Schengengebied uit zijn).
 • Of men één (single entry) of meerdere keren (multiple entry) met het geldige visum het Schengengebied mag inreizen.

Er zijn twee soorten visa kort verblijf:

 1. Een single-entry visum met een geldigheidsduur van maximaal 90 dagen. Hiermee mag men 1 keer maximaal 90 dagen in Nederland/Schengengebied verblijven.
 2. Een multiple-entry visum met een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar. Hiermee mag men telkens maximaal 90 dagen per 180 dagen in Nederland/Schengengebied verblijven. Dit hoeft niet achter elkaar te zijn. Men mag dit ook verspreiden. Maar de buitenlander mag nooit meer dan 90 dagen per 180 dagen in Nederland/Schengengebied verblijven.

Voor beide visa geldt: heeft men 90 dagen achter elkaar verblijf gehad in Nederland of  in een van de Schengenlanden, dan moet de gast minimaal 90 dagen wachten voordat hij/zij weer naar het Schengengebied kan komen.

Checklist aanvraag Schengenvisum Nederland

Het is van groot belang dat je zorgt dat de aanvraag volledig is (dus met alle noodzakelijke documenten waaronder een medische reisverzekering). Onvolledige aanvragen voor een Schengenvisum zorgen voor een vertraging of afwijzing van het visum.

Aanvraag

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.

Documenten

 • Een paspoort of ander reisdocument.
 • En een kopie van de houderpagina, eerder verleende visa en een kopie van alle inkomende en uitgaande stempels.
 • De houderpagina van alle voorgaande paspoorten met bijbehorende visa.

Van ieder document moet je het origineel en een kopie overhandigen. De documenten moeten aangeleverd worden in het Nederlands, Engels, Frans of Spaans (of vertaald worden naar één van deze talen).

Aanvragen dienen persoonlijk ingediend te worden en de volgende documenten moet de visumaanvrager meenemen:

 • Het paspoort of ander reisdocument en dat moet bij het verlaten van het Schengengebied nog minstens 3 maanden geldig zijn.
 • Het paspoort of ander reisdocument moet nog minimaal twee lege visapagina’s hebben.
 • Het paspoort of ander reisdocument mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

Foto

Een pasfoto die voldoet aan de Nederlandse voorwaarden. Deze pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden en moet een duidelijke gelijkenis vertonen (zie ook: www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/02/18/fotomatrix-2007)

Bewijs van reizen

 • Reisschema (reisreservering naar en uit Schengengebied op naam, niet een ticket). Let op: maak een (vlucht)reservering die door jou geannuleerd kan worden.
 • Een ingevuld Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Dit document moet worden ondertekend door degene die men bezoekt en daarna ingeleverd bij de Nederlandse gemeente waar hij/zij staat ingeschreven.
 • Een kopie van een arbeidscontract van degene die jou bezoekt, dat nog minstens 12 maanden geldig is vanaf het moment van de aanvraag voor het visum en de laatste drie loonstroken of andere bewijzen van inkomsten van de logiesverstrekker. Of drie meest recente bankafschriften of salarisstroken als je zelf voor het verblijf betaalt.
 • Documenten waaruit blijkt dat de buitenlander na de reis weer teruggaat naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld:
  • Een verklaring van de werkgever, arbeidscontract of andere gegevens waaruit blijkt dat jouw gast werk heeft in het land van herkomst.
  • Een document waaruit blijkt dat hij/zij een opleiding volgt in het land van herkomst.
  • Een document waaruit blijkt dat hij/zij kinderen heeft die in het land van herkomst naar school gaan.
  • Een document waaruit blijkt dat hij/zij een woning of ander onroerend goed heeft in het land van herkomst.
  • Een document waaruit blijkt dat de visumaanvrager zorg draagt voor personen in het land van herkomst.

De documenten moeten aangeleverd worden in het Nederlands, Engels, Frans of Spaans (of vertaald worden naar één van deze talen).

Bewijs van ziektekostenverzekering (medische reisverzekering)

Een officieel document van jouw verzekeraar waaruit blijkt dat:

 • De verzekering op de naam van de visumaanvrager is afgesloten (de verzekeringsnemer mag iemand anders zijn).
 • De verzekering geldig is in het gehele Schengengebied en tijdens het gehele verblijf.
 • Er bij medische kosten voor minstens 30.000 euro wordt vergoed. De verzekering medische kosten dekt, waaronder ziekenhuisbehandeling, spoedbehandeling en repatriëring, ook in het geval van overlijden.

Geeft jouw verzekeraar geen officieel op naam gesteld document met deze informatie? Sluit dan voor deze reis een reisverzekering af bij een andere aanbieder.

Let op: De persoon in Nederland die de buitenlander uitnodigt, mag zelf de verzekering voor zijn gast afsluiten, dat kan hier: Medische reisverzekering voor Schengenvisum.

Extra bij aanvraag Schengenvisum voor een minderjarige

Voor een minderjarige die alleen reist of met één ouder zijn extra documenten nodig:

 • Uittreksel van de geboorteakte van de minderjarige.
 • Een ondertekend identiteitsbewijs van beide ouders.
 • Toestemmingsverklaring van beide ouders dat de minderjarige reist.
 • Indien van toepassing: een uitspraak van de rechter waaruit blijkt welke ouder het gezag over de minderjarige toegewezen heeft gekregen.
 • Indien van toepassing: een verklaring van de school over de afwezigheid van de minderjarige.

Betaling

De persoon die een Schengenvisum aanvraagt moet tijdens de aanvraag ook de kosten betalen in locale valuta (Thai Baht).

 
Aandachtspunten

Er zijn nog een aantal aandachtspunten die van belang zijn:

 • Zo moet de visumaanvrager zijn paspoort tijdens het visumaanvraagproces missen (kan dus niet op reis naar het buitenland).
 • Dat een aanvraag zonder de complete set documenten conform bovenvermelde checklist, kan leiden tot een afwijzing van de visumaanvraag.
 • Dat aanvullende ondersteunende documenten door de bevoegde autoriteiten gevraagd kunnen worden.
 • In geval van een afwijzing, het betaalde visumbedrag niet wordt vergoed.

Voor meer informatie over over de visumprocedure kan je contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zie: ind.nl.

Handig om te weten

 • Een visum kort verblijf vraagt je aan bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Je kan deze niet bij de IND aanvragen.
 • Sta je garant voor iemand die voor kort verblijf naar Nederland wil komen en ben je getrouwd? Dan ondertekenen jij en jouw partner samen de garantverklaring.
 • Je kan voor meerdere personen garant staan. Je vult dan voor iedere persoon een apart formulier ‘Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ in.​

Bron: Reisverzekeringkorting.nl


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

11 reacties op “Checklist aanvraag Schengenvisum Nederland”

 1. Eric zegt op

  Voor Belgie is er 1 belangrijke zaak nl,

  De garantie stelling kan je enkel nog krijgen indien je in Belgie gedomicilieerd bent, niet meer te verkrijgen op de ambassade, maar wanneer de vraag gesteld werd waarom was er geen duidelijk antwoord.

  Gevolg indien je bij de ambassade gedomicilieerd bent worden de bank uittreksels van de garant ook gevraagd maw je bent schengenburger en je wordt net als een Thai volledig uitgekleed.

  Zelf al heb je alles voorafbetaald met bewijzen voor de trip en zelfs wanneer je partner(visumaanvrager) meer dan voldoende garanties van geld,gronden huizen enz..en bank uittreksels heeft voorgelegd.

  Pure schending van de privacy van een schengenburger.

  Schengen via de officiele weg binnen willen voor toerisme is moeilijker en doen ze moeilijker dan wanneer je met een bootje komt of over een prikkeldraad springt. Dat is de conclusie voor schengen….

 2. Felix zegt op

  Volledig akkoord met de duidelijke uitleg.
  Gewoon ter info mijn ervaring (2 weken terug) i.v.m. visumaanvraag België voor Thaise vriendin (we wonen beiden in Thailand).
  – via VFS de aanvraag Schengenvisum ingediend (eerst profiel aanmaken op hun site!)
  – wanneer de aanvrager/ster niet over voldoende middelen beschikt dient er een garantstelling te gebeuren
  – je mag ook jezelf bijkomend (!) garant stellen in tegenstelling tot wat de Ambassade beweert
  – voeg de bewijsstukken toe van je inkomen
  – voeg voldoende foto’s toe die aantonen dat je elkaar sinds geruime tijd kent / samenwoont
  – een handgeschreven document van jezelf (we kennen elkaar sinds…, we wonen samen sedert…, de bedoeling van de reis is familie en vrienden te bezoeken…, we verblijven bij… etc.
  – we hadden (zoals gevraagd) een reisverzekering èn de vliegtuigtickets

  Ons inziens een compleet dossier 🙂

  Daarmee naar VFS in Bangkok (heel behulpzaam en vriendelijkl) die zelf een interview reserveren bij de Ambassade (in ons geval: de dag nadien).

  Interview (enkel voor de “genodigde”) want je mag daarbij niet aanwezig zijn.

  Resultaat: na 5 (!) dagen visum zonder problemen ontvangen.

  Totale kost: 3295 THB

  Samengevat: zorg voor een sluitend dossier en er is geen enkel probleem…

 3. jasmijn zegt op

  Ik vraag mij af, als je een vakantiereis na verschillende landen in Europa wilt maken met je Thaise echtgenote en alleen in hotels wilt overnachten die je van te voren boekt, moet je dan ook die hele heisa invullen en ja hoe staat het met het garant staan van een persoon in Europa? Ja wat te doen als niemand garant zal staan?
  Kan ik als Farang die officieel met haar getrouwd is, ook garant staan? (Ik woon in Thailand en ben al lang uitgeschreven uit Nederland)

  • Rob V. zegt op

   Dat ligt er aan bij welke lidstaat je de aanvraag doet (welk land is de hoofdbestemming of indien onduidelijk welk land je het eerste binnen komt). Als dat een andere lidstaat is dan het land waar de EU burger onderdaan van is dan is het visum voor de niet-EU echtgenoot of echtgenote gratis en met een minimum aan papieren:

   http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_nl.htm

   E.e.a. staat ook in het Schengen dossier hier op het blog, zie het menu links. Zowel voor de reguliere procedure al bovenstaande niet op gaat maar ook indien die vlieger wel op gaat. D

   NB: de update van het dossier hoop ik binnenkort aan te beginnen maar op wat details na klopt het dossier nog.

 4. Wilhelmus Lehmler zegt op

  Mijn Thaise kennis wil op vakantie naar Nederland voor 14 dagen. Uiteraard heeft ze geen Nederlandse kennissen.Ze heeft n eigen bedrijf en genoeg geld op de bank. Ze boekt voor de eerste nacht een hotel en zoekt dan verder afhankelijk haar reisplannen. Hoe zit het dan met haar visum??

  • Rob V. zegt op

   Min of meer zoals hier boven beschreven of in het Schengen dossier (menu links) behalve dan dat het reisdoel toerisme is ipv bezoek aan vrienden/familie. De laat een reisplan zien, een overnachtigsadres voor de eerste nacht en een toelichting dat ze daarna zal gaan rondtrekken zonder precies te weten waar ze zal overnachten.

   Naast de info uit het dossier of het artikel van de redactie hier boven is het uiteraard verstandig de actuele instructies en checklist te volgen:
   https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/applying-for-a-short-stay-schengen-visa/thailand

 5. Felix zegt op

  @ Eric: volledig correct dat je aan de garantiestelling niet meer kan voldoen wanneer je in België uitgeschreven bent. Toch was het volgens VFS een pluspunt wanneer je kon aantonen dat je zelf over een vast inkomen beschikt naast dat van de garantsteller. Enigszins kan ik je repliek begrijpen: waarschijnlijk heb je minder goede ervaringen gehad, wat uiteraard te betreuren valt. Ik wou enkel aantonen wanneer je over een gefundeerd en eerlijk dossier beschikt (vergeef me dat ik in herhaling val), er geen enkel probleem is…

  • Eric zegt op

   Felix
   Het gaat hier om een meer dan volledig en bewezen dossier(steeds hetzelfde wordt voor ieder land waar zij een visum heeft aangevraagd voorgeled, zij heeft hier een hoog vastinkomen, is in de vennootschap,heeft vastgoed, hier, alles netjes aangetoond,maar de Thai op de finse ambassade(we waren 1 dag langer in Finland dan in Belgie) was zoals velen in die diensten gefrustreerde en vooral jaloerse mensen, vroeger liep er op de Belgische ambassade ook zo eentje rond, tot dat ik de consul hierover aangesproken heb dan is het verbetered, de belgen verstaan meestal niet wat die man zegt in het Thais en probeert hier voordeel uit te halen.Wie hier lang woont verstaat wel wat ik bedoel.

   Maar ik had commentaar gegeven op vfs hun werking en terecht zie hierboven en dat hebben ze
   gebruikt om volledig volgens het boekje te werken. Intussen heb ik omwille van privacy schending van een schenburger een offciele klacht ingediend bij de europese commissie welke aanvaard werd en de Finse regering wordt hierover officieel aangesproken, het is een pure principe kwestie. Ik heb geen probleem met plichten maar ik heb ook rechten, velen die naar ons land komen kennen enkel hun rechten. Het is puur misbruik vanwege die man, die farang ook eens in zijn blootje zetten.

   Trouwens bij vfs weten ze wel waarom je er niet bij kan zijn bij de aanvraag, want ze zouden meer dan eens hun zak volkrijgen over hun manier van werken. Ze gaan ervan uit dat je slechte bedoelingen hebt en dat moet je kunnen tegenspreken, dat is hun manier van werken, geen vooruitgang voor de aanvraag van visums, al de landen die we bezocht hebben en zelf de aanvragen doen zijn veel eenvoudiger en eerlijk

   Maar ik concludeer als ze zo kleinzielig doen dan zijn er nog zoveel mooie plekken op aarde waar je je geld kan uitgeven.

   In 99% van de gevallen kijken ze enkel de oude paspoorten na en niet die berg papier, paspoorten zijn veel meer zegender dan die berg papier.Bvb op de amerikaanse ambassade en dat is veelzeggend want die zijn nu toch de meest paranoja mensen op de wereld die niemand vertrouwen.

 6. Eric R zegt op

  Ik heb hier eerder ook de vraag gesteld in verband een Schengenvisum voor de zonen van mijn vriendin die een verblijfsvergunning heeft voor Duitsland , even duidelijker stellen :
  Zij is een Thaise weduwe van een Duitser , en woont nog steeds in Duitsland , ik ben Belg en wij hebben een relatie sedert 1,5 jaar . Wij zijn dus ook heel veel samen en reizen door en naar verschillende landen in Europa, zij verblijft ook veel in België bij mij , zij gaat en komt naar Thailand wanneer zij wil , als haar verblijfsvergunning geldig is uiteraard! Daar is dus geen enkel probleem mee.
  Echter nu is zij naar Thailand waar haar minderjarige 2 zonen leven bij de grootouders, met de bedoeling een visum aan te vragen, om samen met haar zonen naar België te komen! Dus enkel voor de zonen, daar het voor haar geen probleem is in en uit te reizen !
  Wij hebben een dossier samengesteld, waarbij ik als gepensioneerde garantstelling gedaan heb ! Echter ik heb dit via garantstelling formulieren gedaan afgestempeld en goedgekeurd door het stadhuis !

  Zoals ik eerder in mijn vraag zei : Door wachttijden bij bekomen garantstelling en afspraak op de ambassade waren wij vrij laat om de geplande datum tussen 4 en 10 april te halen , het interview van de kinderen is afgenomen op 27 maart.
  op 10 maart konden wij nog geen opvolging doen op de site van het dossier ,, achteraf stond vermeld Datum aanvraag 24/maart Datum registratie Dienst Vreemdelingenzaken 10-3 Beslissing : in behandeling !
  Wegens Song Kran en paasweekend verwacht ik dan ook geen verandering !Mijn vriendin is dan ook vandaag alleen toegekomen !
  De ( haar) uitleg was: uw garantstelling was niet in orde, daar moest ook papier van uw werk bij ( ben wel gepensioneerd !) Misschien zijn er andere fouten , die ik niet ken en is dit een uitleg om niet het gekende gezichtsverlies te moeten lijden, of mogen wij nog positief nieuws verwachten en dit stadium ?
  Waarom zijn simpele dingen toch soms zo moeilijk ??

  • Eric R zegt op

   Sorry datum registratie 10-4

 7. Thaie-Theo zegt op

  Nog een correctie, kwam maandag 2 April met afspraak daar bij VFS met compleet alle formulieren als voorheen.
  Gaven aan ze de opmerking aan de balie dat we nog een ” Checklist for a visa application ” in moesten vullen en dat die eerst bij de Ambassade gecontroleerd en ingevuld moest worden..
  Ik was helemaal verbaast en zei dat ik dat formulier niet op de NL ambassade terug kon vinden.
  Nee zeiden ze die staat op onze VFS site..
  Ik zei maar ze hebben alles aan u uitbesteed om de NL ambassade te ontlasten, ik ga ze bellen of dat weer nieuw is.
  Maar je mag daar boven niet bellen dus, dus later gedaan en de NL informatielijn gebeld.
  Die persoon wist van niets zelfs ook niet toen ik het formuliernummer gaf..ook niet bekend bij hun..

  Weer terug naar boven uitgelegd met veel vijven en zessen, toen wilden ze het wel aannemen en hebben we dat formulier wel onderteken, met zoals hun zeiden wel met het risico dat het misschien wel afgekeurd zou worden.
  Wie heeft hier ook mee te maken gehad??
  Zie link hieronder..
  http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/tourist.html#transit_documents

  Warme groetjes


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website