Beste redactie,

In tegenstelling tot de berichtgeving in het artikel van Thailandblog van 15 juli j.l. waarin wordt gemeld dat het mogelijk is om rechtstreeks bij de NL ambassade een Schengenvisum aan te vragen, blijkt dit in praktijk na telefonisch contact, volgens de ambassademedewerker niet juist te zijn. Ik wordt doorverwezen naar: Netherlands Visa Application Centre Bangkok op Sukhumvit Soi 13 in Bangkok.

Was de info in boven vermeld artikel (15 juli) niet juist…, of krijg ik van de ambassade medewerker niet de correcte info?

Graag uw reactie,

Leo


Beste Leo,

Je refereert aan het volgende stuk: www.thailandblog.nl/visum-kort-verblijf/aanvraag-schengenvisum-rechtstreeks-ambassade-bangkok/

De inhoud van dat stuk op Thailandblog is ten eerste simpelweg de regelgeving aldus de Schengen VisumCode (Verordening EG 810/2009) en dus harde Europese regelgeving. Maar dat stuk benadrukt ook nog eens dat de heer Berkhout van de Nederlandse ambassade dit, na overleg met het departement in Den Haag, bevestigd. Dit nadat ik er op had gewezen dat men enige tijd in strijd met de regels geen melding maakte van ‘directe toegang’ (op afspraak) tot de ambassade. De medewerker die jij aan de lijn kreeg heeft dus verkeerde informatie gegeven. De redenen daarom kan ik slechts over speculeren maar het zou wenselijk zijn als je dit aankaart bij het Nederlandse personeel. Bijvoorbeeld door een mailtje te sturen naar [email protected] . Dan kan de ambassade haar personeel herinneren aan de regels!

De website van de ambassade meld dan ook op haar webpagina over het Schengenvisum, helemaal beneden aan, het volgende:

“In toepassing van artikel 17.5 van de Communautaire Visumcode kan de aanvrager zijn visumaanvraag rechtstreeks indienen bij de Ambassade. In dit geval dient een afspraak aangevraagd per mail gericht aan [email protected]. In overeenstemming met artikel 9.2 bedraagt de wachttijd tot de afspraak in de regel ten hoogste twee weken, te rekenen van de datum waarop om de afspraak is verzocht. Met de verwerkingstijd van het visum van 15 kalenderdagen wordt men alsdan geadviseerd om tenminste 4 weken voorafgaand aan de geplande vertrekdatum een afspraak te maken.”

Als die tekst niet duidelijk genoeg is dan spreekt artikel 17, lid 5 van de Visum Code (Verordening EG 810/2009) voor zich:

Artikel 17
Dienstverleningskosten
1. Aanvullende dienstverleningskosten kunnen door een externe dienstverlener als bedoeld in artikel 43 worden geheven. De dienstverleningskosten staan in verhouding tot de kosten van de externe dienstverlener voor het uitvoeren van een of meer van de in artikel 43, lid 6, genoemde taken.
2. Die dienstverleningskosten worden gespecificeerd in het in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsinstrument.
3. In het kader van de plaatselijke Schengensamenwerking zorgen de lidstaten ervoor dat de aan een aanvrager in rekening gebrachte dienstverleningskosten naar behoren de door de externe dienstverlener verleende diensten weerspiegelen en aan de plaatselijke omstandigheden zijn aangepast. Voorts streven zij ernaar de dienstverleningskosten te harmoniseren.
4. De dienstverleningskosten mogen niet meer bedragen dan de helft van de visumleges als genoemd in artikel 16, lid 1, ongeacht de mogelijke ontheffingen of vrijstellingen van de visumleges als bedoeld in artikel 16, leden 4, 5 en 6.
5. De betrokken lidstaten behouden voor alle aanvragers de mogelijkheid rechtstreeks een aanvraag in te dienen bij hun consulaat.”

Dat wordt nog eens extra benadrukt EU Home Affairs (Binnenlandse Zaken van de EU) in het “Handbook for the organisation of visa sections and local Schengen cooperation” dat nog eens:

“4.3. The service fee
Legal basis: Visa Code, Article 17

As a fundamental principle, a service fee may be charged to an applicant using the facilities of
an external service provider only if the alternative is maintained of direct access to the
consulate incurring the payment of just the visa fee (see point 4.4).
This principle applies to all applicants, whatever the tasks being performed by the external
service provider, including those applicants benefiting from a visa fee waiver, such as family
members of EU and Swiss citizens or categories of persons benefitting from a reduced fee.
(…)
4.4. Direct access
Maintaining the possibility for visa applicants to lodge their applications directly at the
consulate instead of via an external service provider implies that there should be a genuine
choice between these two possibilities.”

Kortom er kan geen enkele twijfel over bestaan dat je de keuze hebt om naar het Visa Application Centre (VAC) van externe dienstverlener VFS Global te gaan. En als je geen gebruik van deze optionele dienst wilt maken, de aanvraag rechtstreeks bij de ambassade in kunt dienen. De ambassade ziet mensen natuurlijk liever naar het VAC gaan want door de bezuinigingen is de personeelsbezetting op de ambassade de afgelopen jaren verminderd. Door mensen de verleiden zich tot VFS te wenden spaart de ambassade zich tijd en kosten uit. VFS rekent die kosten uiteraard door aan hun klanten.

In de concept Visum Code die al ruim 2 jaar in behandeling is zal het recht op directe toegang wel gaan verdwijnen. Op termijn zal je niet om VFS heen kunnen maar voorlopig is die keuze er nog wel. Als de nieuwe Visum Code aangenomen wordt zal ik daar natuurlijk op dit blog melding van maken.

Als jij -net als ik- liever bij de ambassade langs gaat (en zo ook de service fee van zo’n 1000 baht uitspaart) dan kan je dus simpelweg per e-mail een afspraak daarvoor maken.

Groet,

Rob
Bronnen:
– http://thailand.nlambassade.org/nieuws/2015/09/ambassade-besteed-het-visumproces-uit.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0810
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm
https://www.thailandblog.nl/achtergrond/nieuwe-schengen-regels-mogelijk-niet-zo-flexibel-als-eerder-aangekondigd/

8 reacties op “Schengenvisum: NL Ambassade in Bangkok geeft onjuiste info over visumaanvraag”

 1. Khun Peter zegt op

  Zoals Rob al zegt, je kan het beste dit soort zaken per e-mail afhandelen. Dan heb je een naam van de medewerker en kan er nooit discussie zijn over begripsverwarring.

  Lees de tekst helemaal onderaan. Daar staat het zwart op wit:
  http://thailand.nlambassade.org/nieuws/2015/09/ambassade-besteed-het-visumproces-uit.html

 2. Rob V. zegt op

  Inderdaad Phun Peter. Mailen maakt de kans op verwarring, elkaar verkeerd begrijpen of iets verkeerd herinneren (je kunt immers nog eens terug lezen), kleiner en je weet met wie je contact hebt gehad. Als je toch telefoontjes pleegt met de ambassade, IND of een winkel om de hoek is het wel zo verstandig om de naam van de medewerker te noteren. Of neem gesprekken op zodat je e.e.a. nog eens kan terug luisteren en in je eigen tijd notities kunt maken van belangrijke dingen die ter spraken kwamen.

  Ik ontving van Leo nog een opvolgend mailtje, hierin schreef hij het volgende:

  “Beste Rob,

  Bedankt voor je snelle reactie…!!!

  Omdat een en ander me niet lekker zat , heb ik voor een tweede maal contact gezocht met de NL. ambassade in Bangkok.

  “Ditmaal kreeg ik een andere medewerker te spreken ( Dhr. Kamerling )

  Ik refereerde aan wederom aan het stuk in Thailandblog, na enige aarzeling , blijkt het nu toch mogelijk om een visum aanvraag rechtstreeks bij de ambassade in BKK. in te dienen.
  Hij zou een en ander nog per mail bevestigen , ik zal je nog laten weten als de bevestiging binnen is.

  Op mijn vraag waarom een afspraak maken bij zijn collega ? niet mogelijk was antwoordde hij , dat het gesprek mogelijk via een call center was gelopen….!!

  Nogmaals hartelijk dank,

  Leo”

  Met Leo zijn afspraak zal het dus wel goed komen denk ik zo en gezien de doorgaans professionele en correcte manier van handelen bij de ambassade zal dit misverstand/foutje vast de wereld uit geholpen worden.

 3. w.lehmler zegt op

  Een email verzonden naar de ambasade in bkk voor een afspraak in het ambasadegebouw. Een week later werd ik teruggebeld dat ik n afspraak kon maken met het serviceburo. Toen ik erop stond om daar geen gebruik van te maken, werd ik doorverbonden met n medewerker van de ambasade die erg moeilijk deed , en zei mij dat het buro de aangewezen weg was, zei ik hem dat hij mij verplicht was op deze manier aan n visum te helpen, was zijn antwoord , ik ben niet verplicht u een visum te verstrekken etc etc Ik zei oke dat bent u niet verplicht, maar u bent wel verplicht mijn aanvraag in behandeling te nemen. u begrijpt wel in welke sfeer dit gesprek verder ging. voor een afspraak zei mij , was er n lange wachtlijst bij de ambasade en kon me beter vervoegen bij het serviceburo. teleurgestelt heb ik opgehangen, en mijn reis n jaar uitgesteld

  • Stefan zegt op

   De ambassade is verplicht om je binnen 14 dagen aan een afspraak te helpen. Dus de lange wachtlijst is een slap excuus. Ik zou de mail versturen naar [email protected]. Zo staat het ook omschreven op de website van de ambassade.

   Nu zijn het mijn zaken niet. Maar, waarom ga je niet alsnog naar het servicebureau dan? De doorlooptijd voor een visum blijft hetzelfde. Je betaalt alleen 1000 THB service kosten. Op 1000 THB zou ik zo’n reis niet laten zitten.

 4. Stefan zegt op

  Ik ben benieuwd. Gisteren heb ik voor mijn vriendin een aanvraag, via de mail, gedaan voor een afspraak om de visumpapieren in te leveren bij de ambassade. Daarbij ook aangegeven dat ik geen gebruik wenste te maken van de diensten van VFS Global.

  Nu 24 uur later nog geen antwoord dus we wachten nog even af. Ik snap overigens wel dat ze een extern bureau inschakelen voor het inleveren van de papieren, maar zorg er dan voor dat er schappelijke bedragen worden gerekend. 1000 THB voor een inleverpunt slaat toch eigenlijk nergens op. Al zal de ambassade daar verder ook geen invloed op hebben natuurlijk.

  • Rob V. zegt op

   Zoals je zelf ook aangeeft zal de ambassade binnen 2 weken een afspraak moeten faciliteren. Elke dag dat de ambassade er langer over doet om te reageren met een aanbod (datum en tijd) wanneer je welkom bent brengt hen dichter bij die deadline. En dus maken ze het zichzelf dan moeilijker. Meestal reageert ban-ca binnen 24 uur wel op mailtjes, ik heb nog nooit later dan 48 uur iets gehoord.

   De Visum Code stelt nu eenmaal dat in de regel binnen 2 weken in een afspraak moet worden voorzien (of dat nu bij de ambassade of een VAC is) . ‘In de regel’ betekent natuurlijk dat als het te voorzien, dus in het hoogseizoen zal men moeten opschalen om voldoende personeel in te zetten die alle aanvragen in behandeling kunnen nemen. Onvoorzien zijn natuurlijk extreme situaties, zoals een noodsituatie (brand oorlog, overstroming), maar dat is natuurlijk niet meer dan logisch.

   De ambassade blijft verantwoordelijk voor de resultaten van de externe dienstverlener. De externe dienstverlener services kosten mogen nooit en te nimmer hoger zijn dan de helft van het standaard visum lege bedrag. Die leges zijn 60 euro dus maximaal kan men 30 euro vragen. De ambassade moet regelmatig en in overleg met de andere lidstaten de koers bepalen die men hanteert zodat de omgerekende bedragen in lokale munt niet teveel afwijken van de actuele koers. Aangezien de ambassade overlegt welke diensten de dienstverlener mag verlenen zullen ze ook overleggen over de extra service kosten zo neem ik aan.

   Het bedrag van 1000 baht valt wel te overzien, al kun je er in Thailand lekker voor naar de Korean BBQ met 2-3 mensen. Wel is het vreemd dat VFS voor andere ambassades andere lege bedragen hanteert. Dat was al zo toen VFS alleen een afspraak kalender beheerde voor zowel Nederland als België (en enkele andere ambassades), ook daar liepen de bedragen uiteen van 275 (B) tot 480 (NL) baht. Mogelijk tot die verschillen liggen aan dingen (lees: taken/kosten) achter de schermen of simpelweg de drukte (al zou je dan lagere kosten verwachten bij populairdere ambassades omdat je kosten dan over meer klanten kunt uitsmeren).

   Persoonlijk zit ik gewoon niet te wachten op een externe partij, die bahtjes zijn niet zo heel spannend, en tevens vind ik het uit principe onjuist om extra kosten aan de klant door te rekenen terwijl een consulaat er voor heeft ‘gekozen’ om dingen uit te besteden. Gekozen tussen aanhalingstekens want als een kabinet gewoon minder geld beschikbaar stelt dan zal een ambassade ook moeten roeien met de riemen die ze heeft en gedwongen zijn minder fijne keuzes te maken.

 5. Stefan zegt op

  Zojuist bericht gehad van de ambassade. We hebben een afspraak gekregen op de gewenste datum, op het gewenste tijdstip. Geen problemen en een vriendelijke mail terug gekregen.

 6. Peter Hagen zegt op

  Moderator: Thailandblog is gen klaagmuur.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website