Nederlandse ambassade in Bangkok

Omdat de gewijzigde procedure bij het verkrijgen van een ‘verklaring van inkomen’ bij ons (en vele lezers) nogal wat vraagtekens heeft opgeroepen, vroegen wij de consulaire afdeling om opheldering. Volgens Jitze Bosma, hoofd bedrijfsvoering en consulaire zaken, maakt de nieuwe aanpak het Nederlanders gemakkelijker om een retirement visum aan te vragen.

Veel Nederlanders hebben de indruk dat de ambassade in directe verbinding staat met Nederlandse overheidsinstanties. Dat is niet het geval. De ambassade controleert de feitelijke juistheid van financiële opgaven niet bij pensioen- of andere instanties in Nederland. Op basis van het origineel, door de betrokkene overlegde document van bijvoorbeeld de SVB, werd een handtekening op de verklaring gezet door de bevoegde consulaire ambtenaar. De ambassade ging er daarbij altijd vanuit dat de Nederlandse brondocumenten en verklaringen die werden overlegd correct en echt waren. Dat bleek in een 5-tal gevallen helaas niet het geval. Daarom is de procedure gewijzigd. Het formulier voor de ‘income statement’ wordt ook nu nog door de ambassade afgegeven en van een stempel voorzien maar de Nederlandse burger ondertekent zelf de verklaring en is daarmee zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie. Wat de ambassade doet is dus de juistheid van de handtekening legaliseren op basis van een in standaard bewoordingen opgestelde tekst. 

De legalisatie van de handtekening moet ter plekke en in persoon gebeuren en dit kan daarom niet via de post. Nederland volgt daarmee het voor de Thaise Immigratie bekende voorbeeld van enkele andere landen. Bovenstaande procedure met een standaardverklaring wordt bijvoorbeeld ook gehanteerd door de Amerikaanse, Australische en Canadese ambassades.

De door de ambassade afgegeven verklaring van inkomen voor de Thaise Immigratie behoort daarmee niet tot de categorie ‘consulaire verklaringen’. Het is een ondersteunend document waarbij de eis van een ambassade stempel, ter legalisering van de handtekening op het formulier, door de Thaise overheid wordt gesteld. Het formulier wordt dus opgesteld om het Nederlanders in Thailand makkelijker te maken om een jaarvisum te krijgen voor verblijf in Thailand. De Thaise Immigratie is en blijft de vragende instantie en kan de betrokkene verzoeken om nadere onderliggende informatie over de juistheid van de door hem/haar verstrekte inkomensgegevens.

De statement op uw blog  quote “…. is het niet meer mogelijk om bij de ambassade in Bangkok een ‘verklaring van inkomen’ te verkrijgen.” unquote  is in dat licht niet juist.

Dan uw vraag over het aantal overlijdensgevallen en gerepatrieerde Nederlanders in Thailand. Het vorig jaar zijn helaas 85 Nederlanders in Thailand overleden. Het aantal repatriaties van Nederlanders is niet exact bekend bij de ambassade aangezien repatriaties ook direct door de alarmcentrales van reisverzekeraars in Nederland worden geregeld zonder tussenkomst van de ambassade. 


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

11 reacties op “Nederlandse ambassade: aanvragen retirement visum nu gemakkelijker”

 1. HansNL zegt op

  Kijk, dat is nu eens doordacht.
  Feit is wel dat de Immigratiedienst in Thailand nu juist de zgn eigen verklaring, zoals bijvoorbeeld de Amerikanen afgeven, niet meer zal gaan accepteren.
  Compliment, Nederlandse ambassade, goed gedaan.
  Makkelijker om een extension of stay te krijgen?
  Denk het niet!
  Of je moet de 800,000 baht op de rekening hebben, of je moet kunnen bewijzen door overschrijvingen naar een Thaise bank dat je inderdaad 65000 baht per maand in Thailand binnenkrijgt.
  Voorheen was de jaaropgave, het origineel, voldoende om de verklaring van de ambassade te bekomen.
  Dat kon per post.
  Nu MOET je naar Bangkok om een zgn eigen verklaring te kopen, die waarschijnlijk niet meer door de Thaise Immigration police wordt geaccepteerd.
  Is in Khon Kaen al gebeurd met Amerikaanse verklaringen.

 2. namphoe zegt op

  Uw opmerking dat het “”eenvoudiger” gaat niet op. Ik heb voortdat u deze posting hebt geplaatst al een email verzonden naar oinze ambassade.

  Daarin schreef men dat er een aantal frauduleuze vekrlaringen waren overlegd, zoals u vermeld gaat het het hier om een 5 tal verklaringen. Volgens mijn informatie wonen er in Th ca 9000 NL’s en ontvangen 800 mensen een AOW uitkering.

  Stel dat het totaal correct is dan moet iedereen een bijzonder grote afstand afleggen om de bedoelde stempel te halen.

  Zoals u al eerder hebt aangehaald, stel men woont in Nog Kai, een afstand van ca 850 km naar Chiangmai.
  2 dagen reizen voor een stempel, het is gewoon te gek voor woorden. Ik persoonlijk denk dat onze ambassade zich in de luren laat leggen.

  Voorheen was de zaak duidelijk, ik verzond per brief mijn bescheiden naar BKK en kreeg de zaken netjes terug van onze ambassade.

  Ik heb het geluk dat ik in Chiangmai woonachtg ben maar de andere mensen?

  Ik denk dat wij allen krachtig moeten protesteren tegen deze maatregel. desnoods naar de Ombudsman.

 3. Pujai zegt op

  Wat te doen indien men er zo beroerd aan toe is (ziekte, hoogbejaard, ongeval) dat men zelf niet meer kan afreizen naar Bangkok? Een niet ondenkbeeldig scenario. Ik heb deze vraag ooit gesteld aan de Nederlandse Ambassade te BKK m.b.t. het aanvragen van een nieuw paspoort en/of verlenging daarvan. Men deelde mij toen mede dat in zo’n geval een medewerker van de ambassade naar het huis van de betrokkene reist om de benodigde formulieren te laten ondertekenen en de handtekening te verifiëren. Men moet dan wel eerst over een medische verklaring beschikken en waar haal je die vandaan als je b.v. in ergens in een klein dorpje woont?
  In dezelfde context, zal het verkrijgen van de z.g.n. jaarlijkse (!) eigen verklaring van inkomen soortgelijke problemen gaan opleveren voor de minder valide Nederlandse expats.
  Kortom, een ondoordachte procedure die de nodige opheldering behoeft. Ik ben het dan ook met Namphoe eens en vind dat we met z’n allen, met alle daartoe beschikbare middelen, – eventueel via TB?- proactief tegen deze nieuwe procedure moeten protesteren.

 4. Gringo zegt op

  De Rabobank schreef mij ooit een brief: “Wij gaan de klantenservice op een hoger peil brengen….. en daarom sluiten wij het bijkantoor bij u in de buurt”
  Jitze heeft dezelfde redenering: wij maken het gemakkelijker voor u…. en daarom komt u even persoonlijk naar Bangkok.

  Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen, dat voor Nederlanders de gebruikelijke Inkomensverklaring zou worden geweigerd door Immigration. Vijf “fraudegevallen”? In hoeveel jaar tijd dan wel en dat op een aantal dat ruim boven de duizend per jaar (AOW-ers en 50+ers) moet liggen.

 5. Rob Piers zegt op

  Is het niet eenvoudiger om aan de tot voor kort gebruikelijke “Declaration of income for the purpose of extending a visa” een regel toe te voegen waarin de ten naam gestelde verklaart dat de aan de ambassade overlegde bescheiden zijn afgegeven door de daartoe bevoegde Nederlandse instanties en echt zijn.
  En vervolgens: datum en handtekening.

  De immigration office kan de handtekening (zoals de zovele anderen handtekeningen die we moeten plaatsen) vergelijken met die in het paspoort.

  Op deze wijze komt de verantwoordelijkheid te liggen bij de de aanvrager en niet bij de ambassade.
  Dan kan e.e.a. weer gewoon per post afgehandeld worden.

  • Pujai zegt op

   @Rob Piers

   Absoluut mee eens! Maar hoe maken we met z’n allen een vuist richting Nederlandse Ambassade BKK? Naar 1 stem wordt toch niet geluisterd.

   • Peer Steen zegt op

    Handtekeningen verzamelen. Men kan een petitie openen op petitie.nl.

 6. Rob N. zegt op

  Zoals hierboven reeds verschillende malen is aangegeven: vijf frauduleuze handelingen op een totaal van ??? M.a.w. dan iedereen maar straffen en niet de daders?
  Het nieuwe zelf in te vullen formulier wordt door Ambassade geen Consulaire Verklaring genoemd maar Ambassadae hanteert wel hetzelfde tarief. Legalisatie van handtekening kost in Den Haag 13,05 Euro, in de Haarlemmermeer 6,05 Euro. Weet iemand die formulier heeft laten tekenen toen hij in Nederland was en dit formulier werd geaccepteerd door Immigratie in Thailand!
  Bij het tekenen van Bewijs van Leven (ook zelf in te vullen en te ondertekenen) zet Ambassade ook handtekening en stempel tegen 0,00 kosten. Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is?

 7. Rob Piers zegt op

  Even een stukje wetgeving: “De Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) bepalen dat gemeente, provincie en openbaar lichaam rechten mogen heffen voor diensten, maar daarop geen winst mogen maken. In de praktijk echter zal het ook voorkomen dat de totale kosten niet eens worden gedekt.”
  M.a.w.: je zou bij de ambassade kunnen informeren hoe de kosten van bepaalde diensten zijn opgebouwd. Mocht de ambassade dat niet willen: er is ook nog zoiets als de Wet op de Openbaarheid, waarop een beroep kan worden gedaan
  De ambassade is Nederlands Grondgebied en dient zich (uiteraard) te houden aan de Nederlandse wetgeving.

 8. Rob N zegt op

  Hi Hans en Rob,

  ook dan een kleine aanvulling mijnerzijds. Na een tijdje geleden dit gelezen te hebben vroeg ik mij af hoe het nu precies zat. Ik heb echter niet de Ambassade in Bangkok gebeld maar de bron van dit geheel: Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  De persoon die ik aan de lijn kreeg kon mij geen overtuigend argument geven waarom de kosten 26,25 Euro bedragen. In feite kreeg ik helemaal geen antwoord op mijn vraag.
  Ja, ja , eh, eh hoorde ik aan de andere kant van de lijn.
  Ambassade heeft afsprakensysteem overboord gegooid omdat toch zoveel mensen zich er niet aan hielden. Die groep moet je dan laten wachten en wijzen op mogelijkheid op maken van afspraken maken via internet. Ambassade hanteert de weg van de minste weerstand in mijn ogen.
  Toevallig weet ik iets van dit systeem af en het zou als volgt kunnen:
  handel eerst afspraak af, komt iemand zijn afspraak niet na en is er ruimte dan eerstvolgende die geen afspraak heeft gemaakt. Dit is het systeem als volgt te programmeren:
  001 – bv. 499 volgens gemaakte afspraken nummer trekken
  500 – bv. 750 geen afspraak gemaakt dus wachten tot er plek is.
  Zul je zien dat ze de volgende keer wel een afspraak maken via internet.
  Resultaat van afgeschafte systeem is dat je nu niet weet hoe lang het gaat duren alvorens er een handtekening op formulier wordt gezet. Normaliter schat ik dat in op minuut of 10, meer niet. door afschaffing van afsprakensysteem kan het nu uren duren.
  Lijkt een beetje op spreuk van de Belastingdienst: leuker kunnen we het niet maken. Wellicht tv ophangen en BVN programma’s vertonen?

  Groeten.
  (nog een) Rob

 9. leo casino zegt op

  Op dit moment speelt bij mij het volgende, ik heb 2 jaar terug kennis gekregen aan een thaise waarmee ik steeds leuke gezellige vakanties had,, 4 maal 6 weken,,, Ik wil haar naar nederland halen en moet dus garant voor haar staan, over de bedragen hiervan hoor ik verschillende verhalen ,, Ik ben 66 en heb inclusief vakantiegeld 1150 euro netto per maand, wie kan mij wijzer maken,, bij voorbaat hartelijk dank
  groeten leo


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website