Beste redactie,

Ik wil in september MVV aanvragen voor mijn Thaise vriendin. Ik wil ook een c-visum voor 3 maanden aanvragen voor het geval dat MVV afgekeurd wordt.

Mogen deze aanvragen tegelijk lopen of wat is het IND beleid in deze?

Alvast bedankt voor jullie reacties.

Groet,

Ben


Beste Ben,

In het kort: ja dat kan maar ik zou het niet doen en alleen de immigratie procedure doorlopen. Laat mij dat toelichten:Het goed doorlopen van de TEV procedure (MVV + VVR) is makkelijker dan het halen van een Visum Kort Verblijf. Immers zijn er veel vergelijkbare toetsingsgronden zoals ‘heeft de referent een voldoende en duurzaam inkomen?’ die voor zowel de TEV als de VKV gelden. Echter zul je voor kort verblijf moeten aantonen dat alle feiten en omstandigheden wegende, de kans dat de vreemdeling tijdig terug keert naar het land van herkomst groter is dan de kans op overstay (illegaal verblijf) in Europa. Bij immigratie toetst men daar uiteraard niet op.

Als de vreemdeling en de referent aan de overige eisen voldoen die specifiek voor de TEV gelden (inburgeringsexamen op de ambassade met succes hebben behaald, de diverse verklaringen ondertekend etc.) dan krijg je gewoon het TEV toegewezen. Zaken zoals het examen en aanleveren van (on)gehuwdheidsakte kun je zelf vooraf al checken en daarmee kun je eigenlijk van te voren al weten of je de TEV zal krijgen. Daar waar een VKV halen meer onzekerheid geef vanwege toetsing op o.a. vestigingsgevaar, reisdoel e.d. Een VKV aanvragen als backup voor de TEV heeft dus weinig zin.

Maar als je wilt weten of het kan, dan is het antwoord ja. Iemand die reeds een (nog geldig) VKV heeft kan naar Nederland komen terwijl de TEV aanvraag loopt. Ook kun je een VKV aanvragen terwijl er een TEV aanvraag loopt. Maar dat is wel oppassen, de ambtenaren van de IND of BuZa kunnen wel moeilijk gaan doen. Veelal zeggen ze ‘je mag niet in Nederland zijn tijdens de TEV aanvraag’. Zo staat dat ook in de FAQ* van de IND en in interne instructies van BuZa**. Maar dat klopt niet (!!). Officieel stelt de wet (Vreemdelingencirculaire 2000 (B)) dat rechtmatig verblijf tijdens de TEV procedure op bijvoorbeeld een visum kort verblijf is toegestaan mits dit niet als doel heeft de MVV plicht te omzeilen. Komt iemand dus eventjes naar Nederland en gaat deze weer netjes terug naar Thailand (met of zonder op een lopende TEV aanvraag) dan doe je dus niets verkeerd. De praktijk leert echter dan menig ambtenaar je het echter moeilijk gaat maken en foutief beweert ‘je mag niet in Nederland zijn, we gaan pas wat doen als de vreemdeling aantoonbaar buiten Nederland is’.

Ik zou dus adviseren: hou het simpel, doe gewoon de TEV aanvraag en laat de VKV zitten. Of doe nu een VKV aanvraag. Als je vriendin al eens eerder in Nederland is geweest dan kan krijgt ze in principe een VKV met multiple entry die langere tijd geldig is. Ze zou dan terwijl de TEV aanvraag loopt op vakantie kunnen komen. Maar het beste is dat de IND daar geen lucht van krijgt indien je met een zure of incompetente ambtenaar te doen krijgt.

Krijg je toch met zo’n ambtenaar te maken, citeer dan de Vreemdelingencirculaire 2000: Artikel 3.3.1. Begin van de TEV-procedure

“De IND wijst de aanvraag voor een mvv niet af omdat de vreemdeling op grond van artikel 8, aanhef en onder i, Vw rechtmatig in Nederland verblijft, als uit de duur en het doel van dit verblijf blijkt dat de vreemdeling niet in Nederland verblijft met het oogmerk de TEV-procedure te omzeilen”

Succes!

Rob V.

* “Tijdens de aanvraag van de mvv mag u niet in Nederland verblijven.” – foute info in de IND FAQ via https://ind.nl/contact/Paginas/Veelgestelde-vragen.aspx
** “De vreemdeling moet de beslissing op de mvv-aanvraag buiten Nederland afwachten. Er kunnen omstandigheden zijn dat hem bij wijze van uitzondering toch een Schengenvisum kan worden verstrekt. De aanvrager zal met overtuigende argumenten moeten komen om de noodzaak naar Nederland te reizen tijdens de mvv-procedure aan te tonen en zijn tijdige terugkeer moet gewaarborgd zijn.” – foutieve info uit het Handboek Bedrijfsvoering Buitenlandse Zaken.

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website