Een woordvoerder van de Democraten, de heer Chawanond Intarakomalsut deelde mee, dat zijn partij een 8-puntenplan bij de regering heeft ingediend, dat moet bijdragen aan de huidige hulpverlening om de situatie voor de slachtoffers niet nog uitzichtlozer te maken.

In het komende begrotingsdebat zullen de Democraten er bij de regering op aandringen het concept van dit plan over te nemen.

De 8 punten van het plan kunnen als volgt worden samengevat:

  1. De overheid moet zorgen voor meer duidelijkheid en consistente informatie, met name over de actuele overstromingssituatie. Mensen moeten beter geïnformeerd worden als hun huizen door de overstroming worden bedreigd en hoe lang het kan duren voordat zij – na evacuatie – terug kunnen keren.
  2. De lokale autoriteiten van de getroffen districten en onderdistricten moeten een grotere rol spelen bij de evacuaties.
  3. De aanwezigheid van politie moet worden verhoogd om de publieke voorzieningen en privé-eigendommen beter te beschermen.
  4. De slachtoffers van de overstromingen dienen te worden geïnformeerd over wat zij als compensatie mogen verwachten als de overstromingen voorbij zijn.
  5. Het woon-werkverkeer voor forensen in Bangkok moet worden vergemakkelijkt door middel van gratis vervoer met de skytrain en metro.
  6. In de getroffen gemeenschappen moeten mobiele distributiecentra komen waar de meest noodzakelijke levensmiddelen tegen verlaagde prijzen worden aangeboden.
  7. Er moeten meer medische centra komen, die snel en adequaat hulpverlening kunnen bieden tegen mogelijke epidemieën als gevolg van het nu sterk vervuilde water.
  8. De overheid moet opleidingsplaatsen voorbereiden, want na de overstroming zullen duizenden extra werknemers nodig zijn in de bouwsector om de schade aan de gebouwen, wegen, enz. te herstellen.

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website