Mijn stelling dat intelligente mensen niet de politiek in gaan, maar een carrière nastreven in de wetenschap, het onderwijs, zakenleven, dienstverlening, enzovoort wordt vandaag weer eens bevestigd door het openingsartikel van Bangkok Post.

In het vierkoloms artikel verdedigt Vicha Mahakhun, lid van de National Anti-Corruption Commission (NACC) en leider van het onderzoek naar de rol van premier Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee (NRPC), zich tegen het verwijt dat hij een ‘vijand’ (letterlijke quote van haarzelf) van Yingluck zou zijn. En met deze zin zou ik kunnen volstaan, want over meer gaat het artikel niet, maar laat ik de belangrijkste punten eruit lichten.

Yingluck verzocht de NACC eerder Vicha te verwijderen uit het onderzoeksteam, omdat hij partijdig zou zijn. Hij zou ook via manipulaties de leiding van het onderzoek hebben gekregen. Regeringspartij Pheu Thai heeft er nog een schepje bovenop gedaan. Vicha zou Yingluck in media-interviews openlijk hebben aangevallen.

Vicha vindt dat Yingluck niet moet zeuren, want de NACC heeft voor haar een uitzondering gemaakt door haar toe te staan zich te laten bijstaan door een advocaat. De commissie heeft dit besluit genomen omdat de zaak ‘uitzonderlijk’ is. De advocaat gaat volgens Vicha al zijn boekje te buiten door commentaar te leveren op de zaak. ‘Zijn rol is uitsluitend om Yingluck te assisteren.’

Yingluck is bij de commissie in beeld gekomen omdat ze onderzoek heeft gedaan c.q. nog doet naar een twijfelachtige rijstdeal tussen Thailand en China, zogenaamd tussen beide regeringen, maar in werkelijkheid betrof het een particuliere transactie.

De NACC zegt Yingluck een brief te hebben gestuurd over de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst. De commissie meent redenen te hebben om te veronderstellen dat ze als NRPC-voorzittter nagelaten heeft er iets aan te doen. Ze heeft daarom besloten Yingluck te vervolgen voor plichtsverzuim.

Indien de NACC Yingluck schuldig acht, zal ze de Senaat voorstellen een impeachment procedure tegen haar te beginnen. Ze moet dan met onmiddelijke ingang haar werkzaamheden staken. Verder hangt als zwaard van Damocles nog de mogelijkheid van een strafrechtelijke vervolging boven het hoofd van Yingluck.

(Bron: Bangkok Post, 16 april 2014)

1 reactie op “Vicha: Ik ben geen vijand van premier Yingluck”

 1. Tino Kuis zegt op

  Helemaal gelijk: intelligente mensen gaan niet in de politiek, ze schrjven er alleen over. Wat Vicha betreft:

  De heer Vicha Mahakun werd door de militaire coupleiders in 2007 benoemd tot lid van de NACC. Hij was ook lid van het commité om het ontwerp voor een nieuwe grondwet te schrijven. In die functie zei hij in 2006:
  Vicha Mahakun, one CDC (Constitution Drafting Commitee) drafter, noted that politicians were like “hungry tigers, so are we really going to allow them to stay on [after House dissolution]? The country is already in a bad way” (http://en.wikipedia.org/wiki/2007_Constitution_of_Thailand)

  In begin februari jl zei hij dit:
  “Although she knew that many people had warned about corruption in the scheme, she still continued with it. That shows her intention to cause losses to the government so we have unanimously agreed to charge her,” Vicha Mahakhun, a member of the commission, said in a statement. (Bron: Reuters 18 februari 2014)

  Al vóór een uitspraak wist Vicha wat Yingluck’s bedoelingen waren. Ik zou ook niet graag voor zo’n rechter staan.

  Bij de NACC liggen nog 23.331 klachten op de plank wat corruptie betreft waarvan 400 betreffende bekende politici. (Bron: The Nation, 6 november 2013)


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website