Roodhemden hebben lange tenen. Waag het niet iets lelijks over hen te zeggen, want dan klimmen ze in de hoogste boom. Tijdens de ongeregeldheden in 2010 hebben ze niets verkeerd gedaan; de regering was de boosdoener.

Daarom gaat de People’s Power Alliance, een splintergroep van de roodhemden, vandaag demonstreren bij het kantoor van de National Human Rights Commission (NHRC). De commissarissen moeten het veld ruimen vanwege een vrijdag gepubliceerd rapport van de NHRC over de roodhemd protesten in 2010.

‘De NHRC moet zich achter de getroffen mensen stellen in plaats van de kant van de regering te kiezen, die geweld gebruikte om de demonstranten te verspreiden’, zegt Pongpisit Kongsena [in een staaltje van selectief lezen]. Pongpisit verwijst naar de zes doden in Wat Pathum Wanaram, van wie de rechtbank vorige week heeft vastgesteld dat ze door soldaten zijn doodgeschoten. Bewijs dat er ‘mannen in het zwart’ waren, heeft de rechtbank niet kunnen vinden.

Pongpisit beschuldigt de NHRC ervan de regering Abhisit vrij te pleiten en alle schuld bij de roodhemden te leggen. Hij vindt de timing van publicatie ook verdacht, omdat het parlement de twee voorgaande dagen had vergaderd over een amnestievoorstel. ‘Het heeft er alle schijn van dat de NHRC de parlementaire beraadslagingen wil blokkeren.’

NHRC-voorzitter Amara Pongsapich zei eerder dat het rapport al vorig jaar klaar was, maar de commissie was niet klaar om het openbaar te maken, dus Pongpisit’s kritiek op de publicatiedatum is geen onzin.

De Student Federation of Thailand trekt morgen naar het kantoor van de NHRC. Secretaris-generaal Supat Arsasri zegt dat de NHRC gefaald heeft om de mensenrechten veilig te stellen.

– Voormalig VN secretaris-generaal Kofi Annan neemt niet deel aan het verzoeningsforum. Hij heeft al ‘enige tijd geleden’ laten weten dat hij verhinderd is. Premier Yingluck zei vrijdag dat Annan informeel had toegezegd te komen.

Tony Blair komt wel, evenals de voormalige Finse president Martti Ahtisaari en Priscilla Hayner, mede-oprichter van het International Center for Transitional Justice. Ahtisaari ontving in 2008 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij speelde een belangrijke rol bij het oplossen van de conflicten in Kosovo, Indonesië, Irak en Namibië. Hayner heeft onderzoek gedaan naar een veertigtal waarheidscommissies.

Het verzoeningsforum is een initiatief van premier Yingluck. Het heeft tot doel een eind te maken aan alle politieke conflicten. Yingluck hoopt dat oppositiepartij Democraten deelneemt, maar daar ziet het voorlopig niet naar uit.

Oppositieleider Abhisit zei gisteren te geloven dat het forum deel is van Thaksin’s onophoudelijke pogingen om artikel 309 van de grondwet te laten wijzigen. Dit artikel vrijwaart de coupplegers van 2006 van vervolging en legitimeert hun besluiten. Wanneer het artikel vervalt, gaat Thaksin vrijuit en kan hij het geld dat van hem in beslag is genomen, terugeisen.

Abhisit heeft ook weinig lovende woorden over voor het uitnodigen van internationale figuren, zoals Blair en Annan. Dat is alleen maar een poging om het image van de regering te verbeteren, vindt hij. Maar Yingluck weerspreekt dat. Ze ontkent ook dat het forum bedoeld is om de weg te effenen voor wijzigingen van de grondwet.

– Het Electronic Transaction Development Agency (ETDA) waarschuwt dat het controleren van berichten op de smartphone app Line in strijd met de wet is. De Technology Crime Suppression Division (TCSD) is dat van plan naar aanleiding van geruchten over een militaire coup.

Line Corporation zegt geen verzoek te hebben gehad van de Thaise politie om de berichten te mogen volgen. Het Japanse bedrijf benadrukt dat het uit het oogpunt van privacy geen informatie over gebruikers en berichten verzamelt en opslaat.

Line is een smartphone app, die de gebruikers in staat stelt gratis te bellen en gratis emails en instant messages te versturen. De app wordt in Thailand door 15 miljoen personen gebruikt. Wereldwijd heeft Line 200 miljoen gebruikers, de meesten in Japan en Taiwan.

Het ETDA is een eenheid van het ministerie van ICT. ETDA-directeur Surangkana Wayuparb zegt dat het traceren van chats op de social media in strijd is met artikel 157 van het Wetboek van Strafrecht. De politie kan wel de rechtbank vragen om de netwerkproviders te bevelen haar toegang tot berichten te geven.

Volgens Paiboon Amonpinyokeat, oprichter van het advocatenkantoor P&P Co, is het volgen van berichten in strijd met artikel 8 van de wet, die het illegaal onderscheppen van data verbiedt. ‘Deze zet van de politie is simpelweg een politiek dreigement.’ Ook het aanklikken van Like op de social media is niet illegaal, zolang de berichten niet beschouwd worden als majesteitsschennis of een verband met terrorisme hebben.

Human Rights Commissioner Nirand Pitakwatchara waarschuwt de TCSD uiterst voorzichtig te zijn wanneer ze probeert berichten te traceren, want dat zou in strijd met de grondwet kunnen zijn. ‘Er moet een grens worden getrokken tussen nationale veiligheid en de stabiliteit van de regering want de maatregel kan gebruikt worden als politiek middel.’

Pisat Pao-in, hoofd van de TCSD, benadrukt dat de politie geen burgers gaat volgen die zich aan de wet houden. De politie richt zich op mensen die de nationale veiligheid, de openbare orde en de publieke moraliteit in gevaar brengen. ‘Het gaat ons om degenen die de social media gebruiken om de wet te overtreden.’ Facebook en WhatsApp zijn al door de TCSD benaderd, maar weigeren samen te werken omdat dit in strijd is met de Amerikaanse wetgeving.

– De recalcitrante roodhemdleider Jatuporn Prompan is door het hooggerechtshof in twee smaadzaken vrijgesproken. Tegen hem was aangifte gedaan door toen nog premier Abhisit en vice-premier Suthep Thaugsuban. Jatuporn had Abhisit van minachting beschuldigd omdat hij tijdens een audiëntie op gelijke hoogte met de vorst zat. De rechtbank had Jatuporn veroordeeld, maar het hooggerechtshof meende dat Jatuporn’s opmerkingen in goed vertrouwen waren gemaakt.

In de Suthep-zaak bevestigde het hooggerechtshof de vrijspraak van de lagere rechtbank. Jatuporn had het recht Suthep te kritiseren omdat Suthep vice-premier was, belast met de bestrijding van de roodhemdprotesten. Jatuporn beweerde destijds dat Suthep vijfduizend migranten had ingehuurd om zich onder de roodhemd demonstranten te mengen en onrust te stoken.

– Minister Niwatthamrong Bunsongpaisan (Handel) geeft toe dat het budget voor het rijsthypotheeksysteem is overschreden. Daarvoor was 500 miljard baht uitgetrokken. Maar volgens de minister bedraagt de overschrijding niet 759 miljard baht over de afgelopen 2 jaar, zoals het ministerie van Financiën heeft gemeld. Het ministerie van Handel houdt het op 650 miljard baht.

De minister belooft de verkoop van rijst uit de regeringsvoorraad te gaan versnellen, zodat haar schuld bij de Bank for Africulture and Agricultural Cooperatives (die het systeem voorfinanciert), kan worden afgelost en het totaal aan uitgaven op 500 miljard baht komt.

Momenteel vindt overleg plaats tussen het ministerie en de boerenbonden over het hypotheeksysteem in het volgende rijstseizoen. Vermoedelijk wordt de garantieprijs van 15.000 baht per ton paddy gehandhaafd, maar geldt het systeem alleen voor de hoofdoogst (en niet voor de tweede oogst).

– Premier Yingluck brengt vandaag een bezoek aan de Royal Thai Armed Forces basis; ze is tenslotte ook minister van Defensie. Naar verluidt moeten er een paar vuiltjes worden weggewerkt over de komende overplaatsingsronde van hoge officieren. Daarover zouden de strijdkrachten en de regering (lees: Thaksin) van mening verschillen.

Legeropperbevelhebber Tanasak Patimaprasorn zegt dat alles koek en ei is tussen het leger en de premier. Tanasak weigert commentaar te geven op het amnestievoorstel en het verzoeningsforum.

Yingluck wordt vandaag verwelkomd door een erewacht en ze woont een oefening van cadetten bij en een demonstratie martial arts. Verder gebruikt ze de lunch met de militaire top.

– In tegenstelling tot wat een woordvoerder eerder (volgens de media) zei heeft de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten geen probleem met het amnestievoorstel van Worachai Hema. Dit zegt Matilda Bogner, regionaal vertegenwoordigster. Gisteren ontmoette ze minister Surapong Tovichakchaikul op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bogner herhaalde de eerdere verklaring van de woordvoerder die luidde dat overtreders en degenen die bevelen gaven tijdens de ongeregeldheden van 2010 geen amnestie dienen te krijgen. De media maakten er destijds van dat de woordvoerder het oneens was met het voorstel.

Surapong kapittelde Bogner. Haar woordvoerder dient zorgvuldiger te zijn en eerst alle informatie te bestuderen alvorens een mening te geven, omdat de VN een internationale organisatie is. ‘Bij het geven van interviews moet je overwegen of ze gebruikt worden om bepaalde politieke belangen te dienen.’

De Law Reform Commission of Thailand uitte gisteren kritiek op het voorstel-Worachai. Het voorstel is in strijd met het principe van ‘transitional justice’ omdat het een blanco amnestie verleent zonder echte verzoening na te streven. Vorige week werd het voorstel in eerste lezing door het parlement aangenomen. De commissie vindt dat het voorstel de kloof in de samenleving vergroot.

– Vredesgesprekken of niet, een staakt-het-vuren tot 18 augustus of niet; het geweld gaat door in het Zuiden van Thailand. Elke dag weer, ook gisteren.

In Narathiwat kwam een agent om het leven bij een bomaanslag en negen personen werden gewond. Een team van agenten, rangers en defensievrijwilligers was naar de plaats gegaan waar maandag een bomaanslag had plaatsgevonden. Tijdens het onderzoek van de plaats delict ontplofte een bom, die was verstopt in een metalen kist. Het onderzoek was al tot de volgende dag uitgesteld uit angst voor een tweede aanslag. Eveneens in Narathiwat werd een bewakingspost beschoten, maar niemand werd geraakt.

In Mae Lan (Pattani) raakten maandagavond vijf dorpsvrijwilligers en drie defensievrijwilligers gewond bij een bomaanslag. Ze waren naar een brug gegaan waar autobanden in brand waren gestoken. De bom was onder de brug geplaatst.

In het district Mayo ten slotte werd een leraar die op weg was naar huis, beschoten. Hij verkeert in kritieke toestand.

– De concentratie kwik in het zeewater voor het strand Ao Phrao op Koh Samet is 29 maal zo hoog als de veiligheidsnorm, heeft het Pollution Control Department vastgesteld. De monsters dateren van 27 juli en 3 en 4 augustus. Op één lokatie die niet vervuild is geweest met olie, werd ook een te hoge concetratie gemeten, vermoedelijk als gevolg van afvalwater. PCD-hoofd Wichien Jungrungruang zegt dat het kwikniveau geleidelijk zal zakken.

In het water bevonden zich ook andere gevaarlijke jongens, zoals cadmium, arsenicum en vluchtige organische delen, maar die overschreden niet de veiligheidslimiet. De afdeling blijft zoeken naar verontreiniging van het zand met hydrocarbon.

De Chulalongkorn universiteit heeft in vismonsters van vismarkten bij Kohn Samet verontreiniging met metalen vastgesteld. Het Department of Marine and Coastal Resources zegt dat meer dan 70 procent van het koraal bij Ao Phrao wit is uitgeslagen (bleaching). Elders is dat niet het geval dus de olie moet de boosdoener zijn.

– Het onderwijs komt 51.362 leraren in alle vakken tekort. Het personeelstekort dreigt alleen maar groter te worden omdat 100.000 leraren de komende vijf jaar met pensioen gaan. Een van de opties om het tekort te bestrijden is het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65. Merkwaardigerwijs overtreft het aantal nieuwe leraren dat van de lerarenopleiding komt de vraag, maar velen veranderen van mening en gaan iets anders doen.

– Bewoners van laag gelegen gebieden in het Noorden en Noordoosten moeten rekening houden met overstromingen als gevolg van de tyfoon Utor, die een van de komende dagen in China aan land komt. De overstromingen zullen echter niet van lange duur zijn, zegt het Royal Irrigation Department.

– Vijftienhonderd leerlingen van de Phachi Sunthon Witthayanukul school in Ayutthaya weigerden gisteren lessen te volgen uit protest tegen de directeur. Ze eisten zijn ontslag omdat hij het budget van de school en donaties slecht beheert.

Een van de pijnpunten betreft de sluiting van de schoolkantine 2 jaar geleden. Die is sindsdien niet meer in bedrijf geweest. Ouders zouden ook onder druk worden gezet om dure kaartjes voor liefdadigheidsevenementen te kopen. Na een gesprek met ambtenaren van Onderwijs gingen de klassen 1 tot 3 aan het werk, maar 4 tot 6 demonstreerden door.

– Een filmploeg van de BBC zou tien dagen op Phuket de beest hebben uitgehangen nadat een reportage de mist was ingegaan. De opdracht was: film Britse teenagers die op vakantie naar Thailand gaan, zodat hun ouders weten wat ze daar uitvreten. Maar toen de tieners in de gaten kregen dat ze gefilmd werden, werd de reportage afgeblazen. De crew zou daarna het budget van £ 150.000 hebben opgemaakt met feestvieren, aldus de Londense Telegraph. De BBC zegt dat ze andere opnamen hebben gemaakt.

– In een champignonkwekerij in Ubon Ratchatani zijn vier dorpelingen vermoedelijk door verstikking om het leven gekomen. De politie vond hun lichamen opgestapeld in een kas van 4 bij 4,5 meter. Ze kwamen allen uit dezelfde familie. Een van hen had als taak de kwekerij uit te gassen (ter bestrijding van insecten); wat de andere drie er deden is onduidelijk.

Politiek nieuws

– Oppositiepartij Democraten eist dat 137 van de 163 parlementsleden tellende fractie vandaag en morgen het woord mogen voeren tijdens de behandeling van de begroting 2014. Die komt in tweede lezing aan de orde. De 137 stellen wijzigingen voor en ze moeten de gelegenheid krijgen die toe te lichten.

De Democratische kritiek richt zich op een gebrek aan begrotingsdiscipline, overschrijdingen van budgetten, lagere belastingopbrengsten, oneerlijke verdeling van gelden en onregelmatigheden bij sommige projecten. Als voorbeeld noemt oppositie chief whip Jurin Laksanavisit de aanschaf van minibusjes door het ministerie van Onderwijs. Bedoeld voor leerlingenvervoer dreigen ze door de lokale autoriteiten te worden gebruikt. De Democraten pleiten er ook voor dat Channel 11 de beraadslagingen live uitzendt. De vier regeringswhips gaan met de oppositiewhips overleggen over de spreektijd.

Economisch nieuws

– De Tanachart bank, de grootste kredietverlener voor auto’s, heeft met het oog op het stijgend aantal NPL’s (non-performing loans) haar goedkeuringscriteria van leningen voor tweedehands auto’s verscherpt. Kopers van een tweedehands auto’s moeten nu een aanbetaling doen van 20 tot 25 procent van de verkoopprijs tegen minder dan 20 procent eerder. De bank verhoogde ook de minimumkredietgrond voor degenen die in aanmerking komen voor een lening van D naar C. Als gevolg van de strengere voorwaarden is het aantal weigeringen toegenomen.

TB’s autoleningenportefeuille bedraagt 431,4 miljard baht met iets meer dan 1 procent aan NPL’s. Tweedehands auto’s vormen 25 procent van het totaal aan autoleningen. Het netto percentage NPL’s steeg eind juni naar 4,45 procent van alle uitstaande leningen naar 789,23 miljard baht. Het grotere aantal slechte leningen komt voornamelijk voor rekening van corporate banking business en tweedehands auto’s.

De bank heeft in het tweede kwartaal 5 miljard baht aan voorzieningen getroffen om zich in te dekken tegen toekomstige onzekerheden. Daarvan zijn 2 miljard baht voor tweedehands-autoleningen.

– De tweedehands automarkt wordt dit jaar overvoerd als gevolg van de 1,2 miljoen nieuwe autobezitters die gebruik hebben gemaakt van het eerste-autoprogramma van de overheid. Het aanbod aan tweedehands auto’s bedraagt naar verwachting meer dan 2 miljoen. Meestal bedraagt het aanbod van tweedehands auto’s 1,5 keer het aantal verkochte nieuwe auto’s.

Per juni was de veilingprijs van gebruikte auto’s gedaald met 21,74 procent naar 203.377 baht per eenheid en van pickup trucks met 10 procent naar 286.390 baht.

Union Auction Plc,’s lands grootste veilingbedrijf van tweedehands auto’s, gaat dit jaar de parkeerterreinen van het bedrijf in Bangkok uitbreiden, zodat zes keer per week geveild kan worden tegen twee keer nu.

– Staatsoliebedrijf Bangchak Petroleum Plc (BCP) heeft Esso van de tweede plaats op de detailbenzinemarkt verdreven. In juni verkocht BCP 236 liter tegen Esso 227 liter. BCP heeft daarmee een marktaandeel van 15,2 procent (juni 2012 14 pct) tegen Esso 14,6 procent (juni 2012 15,8 pct). Het is voor het eerst sinds BCP in 1990 werd opgericht dat het bedrijf zoveel benzine heeft verkocht. In mei lag BCP nog 2 miljoen liter achter op Esso. De stijging is vooral te danken aan de verkoop van gasohol, een mix van methanol en benzine. Er kwamen tien nieuwe benzinestations bij en ruim tweehonderd kregen een facelift, wat ook moet hebben bijgedragen aan de stijging van het verkoopvolume.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website