De regels die staatssecretaris Fred Teeven van Justitie ooit heeft bedacht om schijnhuwelijken tegen te gaan zijn te streng en te rigide. Daar zijn Nederlanders met een buitenlandse partner de dupe van, daarvoor waarschuwt D66-Kamerlid Gerard Schouw.

Hij denkt dat daardoor ook het werken in het buitenland onaantrekkelijk wordt, omdat expats die naar Nederland willen terugkeren met een buitenlandse partner tegen een muur van regels aanlopen. Eén daarvan is de inkomensgarantie. Zo mocht een buitenlandse partner Nederland niet in omdat ze te weinig inkomen had. Het ging om een bedrag van  € 6,08 per maand. Schouw wil dat de regels flexibeler worden toegepast en dat een aantal van die bureaucratische regels verdwijnen.

Door de huidige strenge regels kunnen er een paar honderd Nederlanders niet met hun buitenlandse partner naar Nederland terugkeren. Het D66-Kamerlid vraagt om meer maatwerk om te voorkomen dat individuele gevallen de dupe worden van de huidige regels die te streng zijn. Het gevolg hiervan kan zijn dat er minder expats naar het buitenland willen vertrekken.

De Tweede Kamer besprak gisteren voorstellen hoe de gezinshereniging voor expats beter kan verlopen.

Bron: BNR.nl


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

10 reacties op “‘Nederland te streng voor expats met een buitenlandse partner’”

 1. Rob V. zegt op

  D66 schreef mijn in 2011 en 2012 namens de heer Schouw dat ze geen verdere verscherping van de regels wilden, al werd in het partijprogramma wel over de 120% inkomenseis gerept die toen door de rechter al was teruggedraaid naar 100% minimumloon. Verder schreven ze dat ze over de duurzaamheidseis (inkomen gegarandeerd voor de komende 365 dagen) nog moesten nadenken omdat ze natuurlijk wel enige zekerheid wilden. Tot slot schreven ze dat ze de uitvoering van de regels voor gezinshereniging tussen lidstaten van de Europese Unie vergaand moeten worden geharmoniseerd.

  Gek genoeg dus niet door de richtlijn 2004/38/EG van de EU over vrij verkeer van EU burgers met hun niet-EU partners ook voor Nederlanders in Nederland te doen gelden: inkomenseis is simpelweg de eis om in eigen middelen (bestaan) te kunnen voorzien.

  Dit is een korte samenvatting in mijn woorden toen ik in 2011-2012 met D66 en enkele andere partijen mailden. Ik was toch wel verbaasd dat D66 niet gewoon de EU richtlijn wou gaan hanteren en de huidige eisen en inburgeringsplicht (buitenland en binnenland) eigen wel prima vond/vind.

  Mails van andere partijen heb ik wel in een keer paraat, die van D66 waren een stuk of wat mailtjes over en weer wat gelukkig wel aantoonde dat ze open stonden voor gedachtewisselingen/brainstormen.

  Groen Links schreef:
  ” Voor huwelijksmigranten, vinden wij dat er dezelfde
  inkomenstoets moet gaan gelden als voor EU-burgers. Er komt een inburgeringseis in Nederland in plaats van in het buitenland, alsmede een opleidingstraject: toegelaten partners gaan, als zij nog geen startstartkwalificatie voor de arbeidsmarkt hebben, een opleiding op maat
  volgen. Voor de opleidingskosten kan een vorm van studiefinanciering worden aangevraagd. ”

  De PvdA schreef:
  “De inkomenseis gaat eveneens omhoog, net als de leeftijdseis. Dat vind ik echt niet kunnen. Ik vind het wel terecht dat Nederland de garantie wil dat de Nederlandse partner zijn buitenlandse partner kan onderhouden. Nederland wil immers, terecht, niet dat mensen hier naartoe komen en dan aanspraak maken op onze sociale zekerheid. Dat wordt ook geblokkeerd, wat ook jij niet onterecht lijkt te vinden als ik het goed lees. Dat kan echter niet zonder een strenge inkomeneis die uitgaat van een duurzaam inkomen, op niveau minimumloon.”

  Het CDA schreef:
  “Het CDA staat achter die regels en de in het regeerakkoord voorgestelde maatregelen. Wij vinden die nodig om te bereiken dat mensen goed voorbereid naar Nederland komen en uiteindelijk een onafhankelijke en volwaardige plaats in de Nederlandse samenleving kunnen vinden.”

  • LOUISE zegt op

   Rob V.,

   Man, je moet nog blij zijn uberhaupt een antwoord te hebben gekregen.
   Niet dat er er iets mee kunt, maar ze hebben de moeite genomen.

   D66 – inkomenseis, nadenken over 365 dagen – gezinshereniging moet worden geharmoniseerd.

   Groen Links: huwelijksmigranten – zelfde inkomens eis, maar men kan wel gelijk een studiefinanciering aanvragen.

   P.v.d.A. – wel mee eens dat de garantie wordt gegeven dat de nederlandse partner de buitenlandse partner kan onderhouden.
   Sorry hoor, mag ik even uit mijn dak gaan?
   Zo, ben uitgelachen.
   Zodra een turkse-of marokaanse nationaliteit binnenkomt, staan ze binnen no time voor het loket om een uitkering aan te vragen, een gezellige flat, ook nog wel een aantal leuke meubelen, tv etc., is niet meer dan normal om dit te hebben.
   De nederlander mag geen aangewezen woning afwijzen, maar bovengenoemde nationaliteiten 3 maal of meer.
   Naast iemand die wij hielpen, dus geen broodje aap verhaal.

   C.D.A. – die zeggen echt niets he?

   Ik denk dat de echte nederlander, die zijn/haar man/vrouw meeneemt naar Nederland er beter voor zorgt dan wat bovengenoemde partijen doen.
   Die hebben meestal onroerend goed in Eigen land, wat wordt onderhouden door de nederlandse regering.
   En wanneer vrouw 3- of 4 ook naar Nederland komt, ja, die heft ook e.e.a nodig.
   Eenmaal dacht Nederland echt na en vond dat er wel erg veel tweelingen in een bepaalde regio werden geboren.

   Als ik dit zo lees van mijzelf, klinkt het behoorlijk racistisch.
   Maar dit is een van de meest zwaarst wegende financiele struikelblokken, wat Nederland op zijn knietjes brengt en waar de hakbijl in moet.
   Daarna moet men maar eens Brussel en Strasbourg aanpakken.

   Als dit gebeurd dan hebben de oudere mensen in Nederland, die nu aan alle kanten geknepen worden, tenminste ook een lekkere oude dag.
   uh, zit net aan mijn Eigen leeftijd te denken.
   Ik behoor daar dus ook bij.

   LOUISE

   • Rob V. zegt op

    Natuurlijk ben ik blij dat ik reacties kreeg, ook van andere: SP, SGP, CU en met wat moeite ook van de VVD. Alleen de PVV reageerde nooit.

    De huidige partner migratie eis is dat je als referent (Nederlandse partner) 100% minimumloon op fulltime basis (zo’n 1450 euro bruto) moet verdienen. Dat acht men genoeg voor een normaal gezinnetje. Vandaar ook dat de rechter de 120% verbood, als 100% genoeg wordt geacht om van rond te komen dan ook voor gezinnen met een vreemdeling (buitenlandse partner). Dit inkomen moet ook “duurzaam” zijn, dat wil zeggen op het moment van aanvraag 365 dagen nog een contract en geen dagje minder. Ook geen eurocent minder trouwens. In de praktijk kun je daar mee in de knel komen: contract die te kort doorlopen, een paar euro te weinig, een ruim maar wisselend inkomen (ZZPers bijvoorbeeld) etc. Dáár heeft men geen acht op. Men zou de EU eisen kunnen stellen dat de eis is dat je een voldoende inkomen hebt, en dat dit volstaat zolang je geen onevenredig beroep doet op de staat.

    Op dit moment kan je als huwelijksmigrant geen Bijstand etc. krijgen. Preciezer gezegt: dat kan wel als je inkomen onvoldoende is maar dat is dan ook meteen grond voor de IND om de verblijfsvergunning in te trekken waardoor je (al dan niet gedwongen) moet vertrekken naar land van herkomst. Ook krijgen gezinsmigranten géén (voorrang) op een huurwoning of meubilair. Asielzoekers krijgen wél voorrang nadat ze als vluchteling erkent zijn. Al hebben veel mensen mooite asielzoekers en gezinsmigratie (buitenlandse partner met een Nederlandse of buitenlandse partner hier in Nederland) uit elkaar te houden.

    De laatste jaren heeft zo’n 15% van de Turken, Marokanen etc. heeft een partner laten overkomen uit het land van herkomst. Een ruime helft van de importliefdes voegt zich bij een autochtoon. Het beeld van 2, 3, 4 import bruidjes is grotendeels een fabeltje van PVV-ers Sietse Fritsma. Dat kwam al die jaren sporadisch voor, een stuk of 10-20 keer sinds 1996 zeg ik zo uit het hoofd, het rapport waar ik dat instond kan ik na een half uur speuren nog niet vinden.

    De doorsnee partner met een buitenlandse liefde kan zich prima redden en is dus geen bedreiging voor Nederland. De onzinnige inburgeringseis en inkomeneis kunnen wel wat effectiever: woon je hier dan mag je partner/gezin komen, mits je in eigen onderhoud kan voorzien. Sociale bijstand is al niet toegestaan maar zou je al bij voorbaat kunnen weigeren. En om uitkeringen van luie bankzitters te voorkomen kun je taal (voor de meeste sectoren is dat Nederlands) als eis stellen om aan te tonen dat je zelf actief zoekt naar een baan (eigen inkomen), zodat iemand die zelf verwijtbaar niet aan een baan kan komen ook geen sociale steun vangt.

    Maar weinig partijen valt het aan het verstand te brengen dat je van al die regeltjes op migratie af kunt, het sociaal vangnet fraude/lui-lak bestendiger kan maken voor iedereen (of je nu migrant bent of autochtoon). etc. D66, PvdA, VVD, CDA etc. denken nog teveel uit het perspectief als migrant als potentieel probleem/gebaar die dus maar beter veel regeltjes opgelegd kan krijgen ook al struikelen daardoor normale gezinnen van Nederlanders met een buitenlandse partner.

    GL ziet die onzin dan wel weer in maar wil weer een betuttelend scholingsprogramma opzetten waar ook niet iedereen behoeft aan heeft. Als een 30-40-50 jarige Thaise hier heen komt, moet die dan persé leren over de Nederlandse arbeidsmarkt? Ik vind van niet als zij en haar Nederlandse partner verder niemand sociaal of financieel tot last zijn. Maarja, migranten die nu komen moeten wel degelijk een betuttelende “arbeidsmodule” portfolio afleggen. Niks mee te maken als je hier gewoon wilt leven als Nederlander met je buitenlandse partner en een van hen er voor kiest huisvrouw/man te worden terwijl de ander werkt. Of misschien werkt de partner al niet meer en geniet die lekker van een pensioen, als je daar met zijn tweeën van rond komt, ook prima toch? Ik krijg de kribels van al die “goed bedoelde” regeltjes die Nederlandse burgers en hun buitenlandse partners stokken tussen de spaken steken. Allemaal vanwege grotendeels waanbeelden of politiek oppertunisme.

    Bron: http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Huwelijksmigratie_in_Nederland

 2. Rob V. zegt op

  D66 in mailtjes met Schouw in 2011, geschreven door zijn assistent):

  “120% is wat ons betreft een behoorlijke, maar rechtvaardige, eis. De achterliggende gedachte is te voorkomen dat nieuwkomers vanaf het begin afhankelijk zijn van een uitkering, omdat zij (of hun partners) niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Dat is een andere afweging dan voorwaarden stellen aan het aanspraak maken op uitkeringen. Dat neemt niet weg dat in sommige gevallen deze eis complicerend kan werken, denk bijvoorbeeld ook aan ZZP’ers met een onregelmatig inkomen. Dit is een punt van aandacht.”

  Daar reageerde ik op, dat er nog diverse andere groepen waren die problemen hebben om in theorie aan “voldoende en duurzaam” inkomen te verkrijgen terwijl ze feitelijk in eigen inkomen voldoen en gewn bedreiging zijn voor de staatskas. Daarop kreeg ik het antwoord:

  “Uw zorgen over de inkomenseis zijn mij duidelijk. Ik heb hier echter niet een pasklaar antwoord voor. In aanleiding naar een volgend debat is het wellicht een idee om hierover nogmaals contact te hebben en wat verder te ‘broeden’, als u dat wat lijkt.”

  Het examen buitenland en binnenland was/is D66 trouwens dus ook niet tegen. Met Eelco Keij, D66 kandidaat voor de Tweede Kamer, een expat in de VS heb ik ook contact gehad. Die was zich meer bewust van het vastlopen in theoretische regeltjes , eisen en plichten. Of je nu een expat bent of Nederlander in Nederland, dat beide vastlopen in “goed bedoelde regeltjes om kansloze te weren” vond ik D66 toch iets teveel in lijn met CDA, VVD etc. lopen dat al die regeltjes toch echt nodig zijn. Of zien ze nu het licht dat het ook wel iets minder kan met die regelgeving zonder dat we hierdoor dan ghetto’s van uitkeringstrekkende, niet Nederlands sprekende wijken vol met kansarme immigranten krijgen?

 3. jasper zegt op

  Breek mij de bek niet open.

  Er loopt in Nederland -durf ik te zeggen- niet een aziaat met een uitkering rond.

  Mijn vrouw spreekt Thai, Cambodiaans, Lao, Chinees EN vloeiend Engels. Helaas is ze functioneel analfabete door de oorlog in Cambodia. Het Nederlands wil er echter niet echt in.

  We wonen 300 km. van Bangkok, het is onmogelijk om ” in het buitenland in te burgeren” .
  Kortom: ze mag niet naar Nederland komen.

  Onze zoon (nederlands paspoort!) en ik zijn daar erg verdrietig over.

  • Fpc vd Einden zegt op

   Ik voel met je mee jasper maar ik laat het er niet bij zitten ik gooi het voor de rechtbank al moet ik tot het hoogste geef het nooit op hou van mijn vrouw en daar mee af.

 4. Fpc vd Einden zegt op

  Ik word in 2012 28 februarie terug geroepen om mijn moeder bij te staan want ze kreeg de ziekte alzheimer, mijn vrouw uit thailand gaat inburgeren bij richard vd kieft, twee maal 6 weken inburgering 1 maal abc cursus en twee maal gezakt omdat de uitspraken niet goed genoeg zijn, kosten totaal 4000 euro
  Spaargeld op kan niet terug naar thailand omdat ik niet aan de 40,000 bath eis kom en moeder kan niet opgenomen worden omdat ze de juiste CIZ indicatie niet heeft.

  Tja daar sta je dan met je goeie bedoelingen ook nog voor de nederlandse wet getrouwd alles is op en het leven kapotgemaakt door de nederlandse overheid, dus 400 euro voor vrouw in thailand want die is inmidels 45 jaar geen werk omdat ze te oud is, de rest van het bedrag WAO 1055 euro om moeder bij te staan en straks geen moeder meer want je neemt elke dag beetje bij beetje afschijd van je moeder en ook geen vrouw meer want je word gedwongen om te schijden fijn he de mensenrechten in nederland,is dit wat er mij gebeurt ik kan er niet over uit.

  M.V.G. Fpc vd Einden.

 5. Mr.Bojangles zegt op

  Ik wil er op wijzen dat de “Belgie-route” nog steeds bestaat.
  Dit houdt in: ga een half jaar in een ander Europees land wonen met je buitenlandse partner. (uiteraard gesteld dat je financien dat toelaten) Dat land mag jou en je partner niet weigeren. Na dat halfjaar mag je terug naar Nederland met je partner en mag Nederland jullie niet meer weigeren. Voor de volledige info, zie de website ‘buitenlandsepartner.nl’.

  • Rob V. zegt op

   Dat is dus Richtlijn/Directive 2004/38. Als je met je inkomen zelfredzaam bent volstaat dat. VN een taaltoets mag géén spraken zijn. Als ze die regel EU breed, dus ook voor Nederlanders in Nederland zouden toepassen heb je de Europese harmonisatie. Echter mag een EU land strengere eisen opleggen aan burgers in eigen land tenzij die hun recht van vrij verkeer hebben uitgeoefend. Volgens het EU hof (O & B v. Netherlands, begin 2014) volstaat 3 maanden reeël verblijf in een andere lidstaat. Nederland heeft daar maling aan en stelt dat werkelijk uitoefenen van je recht pas opgaat bij terugkomst na tenminste 6 maanden in een ander EU land.

   Overigens is minder dan 2-3% van de gezinsmigranten een België route ganger, er was een paar jaar terug totale paniek met spoeddebat in de kamer, kamervragen in Nederland en België etc.
   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20082009-4007-4026.html
   https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-47827

   De België/EU route is een goede optie voor expats en emigranten die naar Nederland terugkeren met hun buitenlandse partner. Door minstens 3 (IND zegt nu strijdig met het EU hof 6) maanden in een ander EU land te gaan wonen met de gehuwd of langdurig partner. Details over dit en andere migratie vragen inderdaad op de site van Stichting Buitenlandse Partner.

 6. Walter zegt op

  Mijn echtgenote (Thais en woont 25 jaar in Nederland) moest als 62 jarige op een verplichte bijeenkomst van de gemeente komen. Er waren nog een stuk of 30 andere genodigden. Een blabla verhaal over een verplichte inburgerings- en taalcursus. Later in een gesprek met een ambtenaar hetzelfde verhaal en een opmerking dat als ze de taal beter sprak dat ze snel werk kon vinden. Toen nam ik het gesprek over en zei dat zij al 12 jaar bij een warenhuis werkte. Toch moest ze Nederlands leren, toen ik vroeg wat er zou gebeuren als ze het niet deed, kreeg ik als antwoord dat ze dan terug moet. Ik zei dat ik daarop een rechtszaak tegen de gemeente zou gaan (laten) voeren. Nooit meer iets gehoord!
  Ook naast het argument van werk werd ook nog gezegd dat het ook makkelijk was voor de boodschappen , nou op de markt en de supermarkt kan ze perfect vinden wat ze wil en in de vaak bezochte toko’s spreken ze Thais of Chinees, dat mijn vrouw ook spreekt. (2 dialecten)


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website