Beste lezers,

Ik heb van de Nederlandse belastingdienst in Heerlen vrijstelling ontvangen van inkomstenbelasting en sociale premies op mijn pensioen. Echter, daaraan heeft men nu de voorwaarde verbonden dat het geld rechtstreeks van het pensioenfonds naar mijn Thaise bankrekening moet worden overgeboekt. Dat betekent dat mijn Nederlandse bankrekening leeg komt te staan.

Ik heb echter nog en huis in Nederland waarvoor ik elke maand hypotheek, gemeentebelasting, waterschaplasten, woningverzekeringen etc. moet betalen. En natuurlijk de jaarlijkse belastingaanslag.

Nu moet ik dus maandelijks weer geld van mijn Thaise rekening terugboeken naar mijn Nederlandse rekening met alle bijkomende bankkosten en valutakosten van dit rondpompen van geld.

1. Herkent iemand deze voorwaarde van de Belastingdienst Heerlen?

2. Heeft de Belastingdienst het recht om deze voorwaarde te stellen. Ik lees er niets over in het Belastingverdrag NL-TH?

3. Wat doe ik er tegen?

Met vriendelijke groet,

Joop


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

25 reacties op “Lezersvraag: Voorwaarde belastingvrijstelling, pensioen moet naar Thailand worden overgemaakt”

 1. jan zegt op

  Maar ook dat je incometax gaat betalen in Thailand als je effectief meer dan 6 maand per jaar daar verblijft

  • jan zegt op

   http://www.rd.go.th/publish/6045.0.html

 2. Roel zegt op

  Joop,

  De voorwaarde die jij kreeg mogen ze niet stellen. Maar zoals ik begrijp uit de vrijstelling ben jij geëmigreerd, kijk daarmee uit voor je hypotheek want die is terstond opeisbaar door de bank. Ook jouw hypotheekaftrek komt te vervallen 2 jaar na emigratie, die 2 jaar kan ivm. leegstandswet.

  Je kan een beroep instellen tegen die voorwaarde maar wel eerst een bezwaarschrift. Google maar dan zie je alles over dat beroep en bezwaar.

 3. Joost zegt op

  1. Ja, dat is iets nieuws van de Belastingdienst afd. Buitenland te Heerlen.
  2. Neen, dat recht heeft de fiscus beslist niet, maar daar heeft “Heerlen” volledig lak aan.
  3. Een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. (N.B.: het is wel noodzakelijk daarover eerst een klacht te hebben ingediend bij Heerlen zelf.)

 4. Harry zegt op

  Niet zo moeilijk te volgen toch?

  U wenst NIET het fiscaal tarief te hebben zoals geldt voor NL ingezetenen, doch als die van Thaise. Dan moet u ook accepteren, dat het geld niet eerst op een NL bankrekening komt, maar rechtstreeks naar een Thaise gaat.

  Of.. de ene of de andere.

  • Thailand John zegt op

   Ik vind het heel moeilijk te volgen. Volgens mij mag de fiscus Heerlen niet eens eisen volgens de wet.

   Emigreren naar Thailand gaat bijna niet ,want dat is heel heel moeilijk. Je kunt alleen een jaar visum bekomen en dat moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd. Wordt het niet verstrekt is het inpakken en weg wezen.Zo je hebt niet de zekerheid dan je er je hele leven kunt wonen.Ik vind het niet gerechtvaardig om belastingen te heffen . Daar je ook niet meer gebruik kunt maken van de andere regels en voordelen. Ik vind dit niet normaal.En de belasting dienst moet zich aan de wet houden net zo als iedereen. Maar ja als het om de staat der Nederlanden gaat ? Dan is veel toegestaan.

  • Jacques zegt op

   Ik kan uw opmerken niet goed plaatsen. Wat heeft die bank hiermee te maken? Sinds 2015 moet je, als je langer dan 8 maanden niet in Nederland verblijft, je uitschrijven uit het GBA en dan vervallen veel van je burger rechten, zoals belastingvoordelen en ziektekostenverzekering. Hier wordt niet om gevraagd, door de persoon in kwestie , die wel wordt bestempeld als emigrant. Dat wordt opgelegd door de Nederlandse staat aan de 2e rangsstaatsburger, de weglopers. Die moet je vooral gaan pesten, daar hebben ze wel recht op toch. Ik zou een ieder willen aanraden het boekwerkje van Esther Jacobs te gaan lezen . Is ook een vrouw met de Nederlandse nationaliteit. Het is te downloaden via de site http://www.handboekwereldburgers.nl . Ik vond dit een eye opener.

 5. Marcus zegt op

  Heb je dan geen andere Nederlandse inkomsten die je daar voor kan gebruiken, een pensioen bvb?

 6. Martin zegt op

  Ik heb een rekening bij de rabobank.
  Ik heb onlangs mijn passen vernieuwd en men vertelde mij dat ik eigenlijk geen nederlandse rekening mag hebben omdat ik buiten europa woon.
  Dat ze daar geen gehoor aangeven is uit coulance.
  Dat U het maar weet.
  Van andere instellingen had ik bericht gekregen dat ze mn rekening on die reden gingen opheffen.
  Heerlen doet heel veel aan intimidatie en werkt volgens eigen regels.

  • Taitai zegt op

   Zijn er mensen die dit willen/kunnen bevestigen? Ik heb namelijk nog nooit een probleem ondervonden en ook nimmer een bericht ontvangen dat een Nederlandse rekening (op mijn naam en adres in Azië) niet langer welkom zou zijn.

   • Charly zegt op

    Inderdaad Taitai, wij hebben ook nog nooit problemen ondervonden bij onze Nederlandse bank. Rekening staat op onze naam en ons Thais adres. Wonen al bijna 10 jaar in Thailand en nog nooit te horen gekregen dat we niet welkom waren bij onze Bank. Bij nieuwe pasjes etc… krijgen wij ook alles netjes opgestuurd. Vaak wel met extra controle. Maar dat is niet erg. Alles doe ik wel via internet. wel zo makkelijk. En wij krijgen AOW en pensioenen gewoon op onze Nederlandse rekening gestort en niet op een Thaise rekening. Nogmaals nog nooit problemen gehad.

   • jan zegt op

    Ik heb de vraag gesteld deze morgen aan mijn bank in Belgie of het kon als je volledig uitgeschreven bent in Belgie en gaat wonen BUITEN de EU, je nog over een bankrekening kan beschikken in belgie. het antwoord :

    Bedankt voor uw bericht.

    Dit is zeker mogelijk, uw adres kan aangepast worden naar uw nieuwe adres (ook al is dit buiten de EU). U kunt dit in uw kantoor laten aanpassen (indien u al een adresbewijs heeft). U mag eventueel ook een kopie van uw identiteitsbewijs en een adresbewijs (waarop u uw handtekening dient te plaatsen, voor akkoord adreswijziging) doormailen naar ons.

    Als adresbewijs kunt u één van de volgende documenten gebruiken;

    – Factuur van een nutsvoorziening

    – Attest van de Belgische ambassade in het betreffende land

    – Een document van een officiële overheidsinstantie (sociale zekerheid, FGOV, Fiscale administratie)

    Al deze documenten mogen niet ouder zijn dan drie maanden.

    Hebt u verdere vragen of opmerkingen, aarzel dan zeker niet ons opnieuw te contacteren.

    Met vriendelijke groet

    Lia Tuinstra
    Adviseur Klantendienst

    Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv
    Belgiëlei 49-53 – 2018 Antwerpen
    Telefoon 03 285 51 11

   • Soi zegt op

    Bij de voorbereidingen van emigreren hoort ook het contact met de bank(en). Ten tijde van mijn vertrek was zowel ING als Rabobank zeer behulpzaam, en tot op heden geen enkele wanklank, noch van mij noch van hen. Van beide banken kregen zowel mijn Thai vrouw als ik de verzekering dat we onze bankrekeningen konden aanhouden. Geen enkel probleem, geen enkel wettelijke restrictie. Ik krijg op mijn adres alle bankpost, pinpassen, codes, creditcards onder separate toezending, en de rest gaat via het internet. Via beide banken heb ik zelfs een beleggingsrekeningen en koop ik in TH aan de Amsterdamse beurs. Er wordt vaak zomaar wat beweerd en voor waar aangenomen en verkondigd.

   • theoS zegt op

    @Taitai, klopt, toen ik mijn AOW ving en mijn adres opgaf bij de SVB R’dam werd mij ook vertelt dat ik mijn ING bankrekening op moest zeggen omdat ik met een NL bankrekening niet helemaal uit Nederland vertrokken zou zijn. Na hevige telefonische protesten heb ik gewoon niets gedaan en mijn AOW wordt gewoon naar de ING rekening gestuurd. Ik betaal ook gewoon al mijn belasting aan Nederland, van AOW en Pensioen.

  • edard zegt op

   wat een onzin toch
   In het belastingverdrag thailand -nederland staat niks van in dat het bedrag van pensioen rechtstreeks naar een thaise bank moet worden overgeheveld
   Gewoon bezwaarschrift indienen en verder basta

   • GH zegt op

    In verdragen tussen landen worden alleen zaken geregeld die deze beide landen aangaan. Nederland kan vervolgens eigen regels opstellen over hoe er in Nederland mee omgegaan wordt en Nederland is daarover geen verantwoording schuldig aan Thailand zolang dit niet strijdig is met het verdrag.

  • H. Nusser zegt op

   Moderator: alleen reacties op de lezersvraag svp.

 7. Soi zegt op

  Het is en blijft van belang om zaken de Belastingdienst betreffende op een juiste wijze te definiëren. Anders gaan misverstanden een eigen leven leiden en zorgen die voor onbegrip bij anderen.

  In de vraagstelling van Joop zijn derhalve 4-tal opmerkingen zijn van belang:

  1- Iedere NL’er die naar TH is vertrokken en de Fiscus oa via het M-formulier heeft geïnformeerd, wordt in TH niet meer aangeslagen voor premies volksverzekeringen. Dat gaat zo goed als automatisch, en in principe behoeft daarvoor geen vrijstelling te worden aangevraagd. Men krijgt ook gewoonweg geen vrijstelling: je ziet het vanzelf via je belastingaangifte en –aanslag. Heb je in het eerste jaar van emigratie toch nog (teveel aan) premies betaald, krijg je het in het daaropvolgend jaar teruggestort. Loopt allemaal via je M-formulier.

  2- Elke NL’er die uit NL gaat vertrekken meldt dat aan het loket van zijn woongemeente. Hij wordt dan uitgeschrijven ui de Basisregistratie Personen, voorheen Gemeentelijke Baisadministratie genoemd, daarvoor Afdeling Bevolking. De gemeentelijke ambtelijke dienst informeert daarna én de Fiscus én de SVB én de pensioenfonds automatisch van jouw definitieve vertrek uit NL, en wel op de datum die je hebt opgegeven aan het gemeenteloket. Uiteraard staat het je vrij zelf idem al die genoemde instanties van jouw vertrek op de hoogte te stellen. DE Fiscus stuurt je vervolgens op jouw aan de gemeente opgegeven TH adres het voornoemde M-formulier. Een stevig pakket paperassen die na doorworsteling en invulling de Fiscus voorziet van de hun gewenste gegevens.

  3- Als je dan in TH woont en als je met de TH Fiscus bent overeengekomen over jouw pensioen inderdaad een TH belastingtarief te betalen, en nadat die betaling aan de TH Belastingdienst is verricht: dan pas krijg je van de TH Fiscus een schriftelijke bevestiging van de feiten dat je
  a) TH ingezetene bent,
  b) ingeschreven bent als TH belastingplichtige,
  c) en als zodanig daadwerkelijk belasting hebt afgedragen.

  Met die brief vraag je aan de NL Fiscus vrijstelling van belasting over je pensioen aan. Over AOW krijgt men geen vrijstelling. De TH Fiscus weet dat en zal de AOW dan ook buiten beschouwing laten.

  4- Je bent niet verplicht aan de NL Belastingdienst een opgave te doen hoeveel belasting je in TH betaalt. Je hoeft slechts te melden dát je inderdaad betaalt. Daarvoor dient de bevestigingsbrief van de TH Fiscus. De NL Fiscus vraagt wel van alles en nog wat, maar je geeft aan dat je niet verplicht bent conform het Belastingverdrag NL-TH hun inzage te geven. Je hoeft hen niet wijzer te maken dan ze al zijn. Overigens weet de NL-Fiscus prima zelf welke tarieven er in TH gelden. Ook allerlei andere voorwaarden zijn niet van toepassing, dus ook niet een voorwaarde dat een pensioen rechtstreeks moet worden overgemaakt op een TH bankrekening. Hoe iemand dat regelt is aan hem en zijn pensioenfonds en gaat de Fiscus niets aan.

  Als aan @Joop inderdaad vrijstelling is verleend over zijn pensioen omdat hij in TH al belasting betaalt, en hij dit inderdaad kan aantonen, doet hij er verstandig aan de Belastinginspecteur Buitenland te Heerlen een brief te schrijven dat hij niet van plan is zijn pensioen onderhevig te maken aan een voorwaarde die er niet toe doet vlgs het TH-NL belastingverdrag, en dat hij ervan uitgaat dat hem verder een 0 (nul) euro belastingaanslag wordt opgelegd vwb zijn pensioeninkomsten.

 8. Joop zegt op

  Hartelijk dank voor uw reacties,

  Het is inderdaad mijn enige inkomen.
  Overboeken naar mijn Thaise rekening vind ik prima, maar ik moet hierdoor elke maand bankkosten betalen voor het terugboeken, wat jaarlijks neerkomt op de kosten van een vliegticket naar Nederland. En dat vind ik onredelijk.

  Verder is alles gewoon volgens het belastingverdrag NL-TH.

  Heb inmiddels de belastingdienst gebeld en wordt over twee dagen terug gebeld. Ik laat het u weten.

  • GJKlaus zegt op

   Beste Joop,

   vraag je jezelf ook af wat de consequenties zijn als je hier niet aan gehoor geef, vervalt dan werkelijk je vrijstelling ik denk het niet want dan zou het als voorwaarde in de procedure opgenomen moeten zijn in hun site.
   Daarentegen heeft het ook als voordeel, dat je geen rekening hebt in nederland (zeg Europa), als de financiele bom barst in Europa en de banken niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen je bankrekening ook niet geplunderd kan worden. Maar goed dan kunnen ze alsnog altijd de pensioenfondsen plunderen.
   Open anders een rekening bij een buitenlandse bank die in Nederland is gevestigd, bijv. Saxo Bank (deens) of informeer bij ING of zij die regel van nederlander in buitenland ook heeft. Ik heb bij de laatste een rekening en (nog) geen bericht ontvangen dat mn rekening is/wordt opgeheven. Leef sinds maart 2009 in Thailand. Het is een rekening met mijn thais adres.

   Succes

 9. Jacques zegt op

  Moderator: graag alleen de vraag beantwoorden.

 10. Theetje uit Huissen zegt op

  Ik had ooit een valuta rekening bij de ABN AMRO, met de valuta van D Marken. Is zoiets misschien mogelijk in Thailand met Euro”s. zit je niet met verlies en kun je misschien met internetbankieren terug storten op je NL rekening. Ik weet alleen niet of zoiets mogelijk is in Thailand. Misschien het uitzoeken waard.

  • Soi zegt op

   Je kunt bv bij BKB een eurorekening openen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het storten van euroos kost geld, het bewaren ervan, en euroos opnemen om er thaibaht van te maken idem. Uiteraard dus ook euroos terugstorten naar NL. Kortom: het heeft geen enkele meerwaarde tov je euroos gewoon op een NL bank houden, en periodiek geld overmaken naar TH op je lopende bankaccount.
   Verder kun je van je TH rekening gewoon ThB overmaken naar NL die vervolgens als euroos op je NL rekening komen te staan. De omgekeerde weg dus: eerst van euroos naar thaibaht, dan nu van enz. Uiteraard zijn er kosten aan verbonden, en hoe groter het over te maken bedrag hoe minder dat je het voelt. Ga altijd van tevoren even praten met een jou bekende bankmedewerker van jouw TH bank. Nog beter: leg die vertrouwde bankmedewerker uit wat je van plan bent en ga samen de overboeking doen!

 11. Albert zegt op

  Ja een valuta rekening in euro, dollars etc is in Thailand mogelijk.
  Siam Commercial Bank heeft daar zelfs reclame folders over uitgegeven.

 12. harry zegt op

  Ik heb bij bangkok bank ook buitenlandse valuta rekeningen. het geld kan erop binnenkomen en je kunt het ook weer terugstorten naar de originele valuta rekenig in het buitenland. je moet dan wel even kijken of er bij je bank automatisch zogenaamde withdrawal tax wordt ingehouden maar dat kan je uiteindelijk hier ook weer van de tax aftrekken. daarna kan je het weer terugsturen in euros zonder valuta kosten.

  maar zonder twijfel aan heerlen melden dat ze dit schijn baar niet mogen eisen en dat je het niet wil doen.

  suc6
  harry


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website