Trouwen met mijn Thaise partner en de consequenties?

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
22 september 2022

Beste lezers,

Ik ben voornemens te gaan trouwen met mijn Thaise partner. Echter er zijn toch een paar vragen waar ik het antwoord niet van kan vinden. Graag ontvang ik wat antwoorden op onderstaande vragen van ervaringen van lezers:

 1. Kan je in Thailand onder huwelijkse voorwaarden trouwen?
 2. Wat gebeurt er als je enkel in Thailand getrouwd bent en je bent woonachtig in Nederland en komt te overlijden? Is dan de Thaise wet van toepassing of de Nederlandse wet (niet getrouwd in NL en Nederlands testament)?
 3. Wat gebeurt er als je zowel in Nederland (onder huwelijkse voorwaarden) als in Thailand (gemeenschap?) getrouwd bent, in Nederland woont en een Nederlands testament hebt en je komt te overlijden?
 4. Wat als je wil scheiden in Thailand? Kan dat zomaar? Kosten?
 5. Als je in Thailand in gemeenschap getrouwd bent kan het huwelijk dan worden omgezet naar een Nederlands huwelijk met huwelijkse voorwaarden?
 6. Als je voor de Thaise wet getrouwd bent welke rechten krijgt zij dan in Nederland? Recht op pensioen? Mogelijkheid voor NL paspoort?

Mijn visie, zoals ik het nu zie:

Ik trouw in Nederland met haar voor de NL wet en NIET in gemeenschap van goederen. Dat houden wij simpel en goedkoop met maar een paar vrienden/familie. In 2023 gaan wij naar Thailand en daar geven we dan een groot feest voor haar familie en eventueel wat vrienden en familie die uit NL overkomen.

Ik laat in NL een testament opmaken en ikzelf heb geen bezit in Thailand. Wij hebben daar een eigen huis en dat staat op haar naam. Bij overlijden mag zij het huis houden en de rest regel ik bij NL testament. Een farang mag toch geen bezit hebben in Thailand en het huis heeft zij al VOOR het huwelijk, dus ingewikkeld lijkt mij het niet.

Alternatief:

In Thailand trouwen, alleen weet ik niet wat de consequenties zijn bij eventueel overlijden en verdelen van bezit in NL en eigen bedrijven.

Graag verneem ik wat ervaringen van uw lezers m.b.t. bovenstaande.

Groet,

Frank

Redactie: Heb je zelf een vraag aan de lezers van Thailandblog? Gebruik het contactformulier.

Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...

7 reacties op “Trouwen met mijn Thaise partner en de consequenties?”

 1. Erik zegt op

  Frank, over de vragen 1 tot en met 5 heb ik geen antwoord want daar heb ik geen ervaring mee.

  Vraag 6: zij heeft geen recht op AOW want heeft nimmer in NL gewoond, en anders 2% per jaar in NL. Ze kan recht krijgen op jouw weduwepensioen als jij dat tijdig regelt voor jouw ouderdomspensioen ingaat (maar dan krijg jij minder). Ze krijgt geen NL paspoort want is geen NL-er.

  Dan jouw opmerking dat je geen bezit mag hebben in Thailand; hoe kom je daarbij? Jij mag geen grond in volle eigendom hebben, op een enkele uitzondering (erfenis) na, maar wel geregistreerde gebruiksrechten op grond, en de volle eigendom van een huis, vervoermiddel, bankrekening, inventaris, vorderingen (behalve uit hoofde van hypotheek) en verzekeringen.

 2. Kees 2 zegt op

  Scheiden kan heel snel als beiden dat willen. Kost weinig: 2 getuigen en vertaler.

  Als ik je was zou ik niet gaan trouwen: 60-70% vd huwelijken stranden (schatting).
  https://www.stickmanbangkok.com/weekly-column/2014/11/the-challenges-of-thai-foreign-relationships/
  While figures aren’t available, I’d estimate that the divorce rate in Thai / Foreigner marriages is high – probably 50% or more – and that’s just in the first 10 years. Beyond that, the divorce rate probably plateaus out somewhat, but the overall divorce rate in Thai / Foreign marriages is, in my estimation, probably around 60% and 70%.

  Als je wilt dat zij tzt deel van pensioen krijgt na jouw overlijden, dan hoef je haar slechts aan te melden bij jouw pensioenfonds als partner (zonder gehuwd te zijn).

  Veel van de antwoorden op je vragen kun je via google vinden.

 3. John Chiang Rai zegt op

  Sorry je stelt een hoop vragen,waarvan meer dan de helft,omdat volgens jou visie een huwelijk in Nederland reeds vaststaat,die totaal overbodig zijn.
  Verder schrijf je omdat het huis in Thailand op haar naam staat,dat zij bij jou overlijden,zij het huis houden mag.
  Ja wie dacht je anders als het huis nu reeds op haar naam staat,en jou hier in principe niets van toestaat.
  Je schrijft (wij) hebben daar een huis,alleen als het niet anders beschreven staat,is het misschien een huis waar jij voor betaald hebt,maar in feitte alleen wonen mag als je vrouw dit toelaat.
  Alle andere vragen over Thailand,wat daar een scheiding kost,of wat daar de verdere consuquenties zijn etc.,zijn bij jou vaststaande visie,zoals het de indruk geeft,helemaal niet van toepassing.
  Ze heeft als zij niet in Nederland woont of wonen gaat,geen recht op een AOW,maar rechten op een eventueel pensioen van jou,is als jij daar voor zorgt niet uitgesloten.
  Ik vraag mij alleen af of jou huwelijks visie,en alles wat daarmee samenhangt ,wat haar eventueel door een testament wordt toegesproken,ook haar visie /verwachting is?

 4. johnkohchang zegt op

  Frank, je gooit met je vragen wat zaken door elkaar. Als eerste is het van belang dat je weet dat je niet EN in thailand EN in nederland kunt trouwen.
  Je vraag 3 waarin je vraagt wat er gebeurt als je in nederland onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd en in Thailand onder gemeenschap van goederen is daarom onjuist. Als je gaat rrouwen dien je bewijs te overleggen dat je ongetrouwd bent. Na je eerste trouwen is er dus geen tweede trouwen mogelijk.
  Huwelijkse voorwaarden zijn ook in Thailand mogelijk. Dat doe je voordat je trouwt. Dat heet een prenuptial agreement, een overeenkomst die je maakt voordat je gaat trouwen..

  Wat het testament betreft is het handigst als je een testament maakt dat je daarin regelt wat moet gelden voor je nederlandse bezittingen en wat moet gebeuren met je thaise bezittingen. Als je dat in nederland laat registreren en in thailand dezelfde tekst vertaald zet is dat geregeld. . Je neemt dan in je Nederlands testament op dat dit alleeen voor de nederlandse bezittingen betreft en in Thailand maak je een testament waarin je opneemt dat dit alleen voor de thaise bezittingen geldt. Het nederlandse testament wordt in het nederlandse testamentenregister opgenomen en het thaise testament kun je bij de ampoe laten nregistreren.
  Vraag 5 dien je langs dezelfde weg te beantwoorden. Een huwelijk en de voorwaarden gelden in beide landen. Je kunt tijdens het huwelijk de voorwaarden veranderen. Daar dient in nederland een notaris aan te pas komen en in sommige gevallen de rechtbank. Afhankelijk van de voorwaarden dienen beide echtgenoten accoord te gaan.

 5. Martin zegt op

  1) Ja
  2) Als je geen TH testament hebt prevaleert de NL wetgeving/ NL testament
  3) Zonder Thais testament gaan de goederen naar de NL erven
  4) Ja, 100 thb op de amphur, tenzij je een advocaat nodig hebt ca. 30,000 thb
  5) 2 verschillende zaken, appels en peren dus dat gaat niet
  6) noppes, zoals Erik al aangaf

 6. Tambon zegt op

  Vraag 1: Ja. Huwelijkse voorwaarden beschrijf je in een verklaring opgemaakt bij een lawyer door beiden ondertekend en aangeleverd bij de amphur,
  Vraag 2: Als je in Thailand wettelijk gehuwd bent, ben je verplicht dit huwelijk aan te geven bij de “burgerlijke stand” (BRP) van je gemeente. Je kunt niet in Thailand wettelijk getrouwd zijn, en In Nederland niet. Voor het overige geldt dat In Nederland de Nederlandse wet geldt en in Thailand de Thaise wet.
  Vraag 3: Als je bij overlijden in Nederland gehuwd bent met een Nederlandse testament dan geldt uiteraard afwikkeling volgens Nederlands recht.
  Vraag 4: Als beide partners het samen eens zijn kun je in Thailand gemakkelijk scheiden. Hoe de boedel te scheiden bestaat in Thailand duidelijke wettelijke regelgeving.
  Vraag 5: Zie 2. Je kunt niet in Thailand gehuwd zijn in gemeenschap van goederen en in Nederland onder huwelijkse voorwaarden.
  Vraag 6: Een huwelijk geeft geen rechten. Huwen is een persoonlijke verbintenis. Jouw Thaise partner krijgt AOW voor elk jaar dat zij in Nederland woont. Daar staat los van huwelijk. Ook ongehuwden bouwe AOW op. Dus na 10 jaar in Nederland ingeschreven staan is 20% AOW, enz. Een (bedrijfs)pensioen krijgt ze via haar werkgever. Niet werken betekent dus geen pensioenopbouw. Wel kun jij voor haar een partnerpensioen afsluiten via jouw pensioenfonds, Je levert dan een deel van jouw pensioen in welke wordt gebruik voor haar pensioenopbouw. Doe dat vóórdat je zelf met pensioen bent. Daarna is te laat. Voor alle duidelijkheid: je kunt geen (deel van jouw) AOW overdragen/overzetten. Wat betreft de Nederlandse indentitei/paspoort: zie https://ind.nl/nl/nederlanderschap/nederlander-worden-door-naturalisatie

 7. TheoB zegt op

  Veel vragen Frank.
  1. Ja. In Thailand kun je vóór het huwelijk bij een advocaat met notariële bevoegdheid een ‘prenuptial agreement’ laten opmaken. Dat contract moet in opgesteld worden in de moedertaal van beide partijen (in jouw geval Thai en Nederlands). Thailand kent geen notarissen als zodanig. Onderdelen van het contract met huwelijkse voorwaarden die in strijd zijn met de wet zijn nietig.
  2. Mensen die woonachtig zijn in Nederland zijn verplicht hun in het buitenland gesloten huwelijk te registreren bij hun NLse gemeente. Voor de rechten en plichten verbonden aan het huwelijk gelden de wetten van het land waar men na de huwelijksvoltrekking voor het eerst gaat samenwonen. Sinds 1-1-2018 zijn de NLse en THse huwelijkswet nagenoeg gelijk. D.w.z. dat alle persoonlijke bezittingen vergaard vóór en na het huwelijk persoonlijk bezit zijn en blijven, alle bezittingen (behoudens schriftelijk vastgelegde persoonlijke giften/erfenissen) vergaard tijdens het huwelijk zijn gezamenlijk bezit.
  3. In NL is een NLs testament enkel geldig voor bezittingen in NL, in TH is een TH testament enkel geldig voor bezittingen in TH. Indien er geen testament is geldt het erfrecht van het land waar de bezittingen zich bevinden. Er zijn wat verschillen tussen het NLse en THse erfrecht.
  4. Scheiden kan zomaar in TH. Het kan veel gaan kosten als één van beiden dwars ligt.
  5. Nee. Om te trouwen moet je voordien o.a. een bewijs van ongehuwd zijn overleggen. Een contract met huwelijkse voorwaarden afgesloten na het sluiten van een huwelijk in gemeenschap van goederen is nietig.
  6. Zie het antwoord van Erik hierboven. Wanneer je 100% AOW-rechten hebt opgebouwd (2% per jaar × 50 jaar wonen in NL voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd) heb je als samenwonende/gehuwde in NL recht op 50% van het minimumloon. Woon je (o.a.) in TH, verlies je de heffingskorting, maar betaal je geen bijdrage ZVW meer.

  Als je in NL met huwelijkse voorwaarden wilt gaan trouwen moet je voordien bij een NLse notaris een contract dienaangaande laten opmaken. Ik meen dat als jullie na de huwelijksvoltrekking in NL pas in TH gaat samenwonen gelden voor het huwelijk de THse huwelijkswetten. Het contract met huwelijkse voorwaarden moet dan ook conform de THse huwelijkswetten zijn.
  Voordat je naar TH gaat en het in NL gesloten huwelijk daar laat registreren moet je bij de burgerlijke stand van jouw gemeente een Engelstalig afschrift van je geboorteakte en verklaring omtrent de burgerlijke staat vragen en het contract met huwelijks voorwaarden naar het Engels laten vertalen. Deze documenten achtereenvolgens bij het Consulair Dienstencentrum (CDC) van BuZa en de THse ambassade in den Haag laten legaliseren. In TH moeten die documenten bij het Ministry of Foreign Affairs (MFA) worden gelegaliseerd voordat ze gebruikt kunnen worden bij ‘n THse gemeente. (Hopelijk wil die THse gemeente geen vertaling naar Thai hebben.)

  Om in TH te kunnen trouwen moet je liefst een Engelstalig afschrift van je geboorteakte en verklaring omtrent de burgerlijke staat vragen en die achtereenvolgens bij het CDC en de THse ambassade in den Haag laten legaliseren. In Thailand moet je die documenten ook nog eens bij het MFA laten legaliseren.

  Als je het exact wil weten is hier als aanzet ‘n zeer beperkte selectie aan links om te bestuderen:
  https://library.siam-legal.com/thai-civil-and-commercial-code/
  Zoek op die pagina met de zoektermen ‘marriage’, ‘divorce’, ‘inheritance’, ‘prenuptial agreement’, enz.
  https://www.siam-legal.com/thailand-law/thailand-prenuptial-agreement/
  https://www.siam-legal.com/Thailand_Service/thailand-marriage.php
  https://www.siam-legal.com/legal_services/thailand-divorce.php
  https://www.siam-legal.com/legal_services/succession-and-inheritance-thailand-faqs.php
  https://www.notaris.nl/samen-verder/nieuwe-wet-beperkte-gemeenschap-van-goederen
  https://www.nederlandwereldwijd.nl/trouwen-buitenland/thailand


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website