Beste lezers,

Ik heb een erfenis van mijn overleden vader gekregen in Nederland. Ben de enige erfgenaam. Zelf ben ik in 2017 voor de Thaise wet getrouwd, huwelijk heb ik toen niet laten registreren in Nederland. Nu wilt zij de​ helft van de erfenis, tot mijn grote verbazing.

Mijn vraag is, heeft zij daar recht op?

Groet,

Roland

Redactie: Heb je zelf een vraag aan de lezers van Thailandblog? Gebruik het contactformulier.

16 reacties op “Thailand vraag: Mijn Thaise vrouw wil de helft van mijn erfenis, heeft ze daar recht op?”

 1. Johan zegt op

  Als jouw huwelijk niet in Nederland geregistreerd is, kan jouw vrouw hoog-en-laag springen, maar heeft ze geen enkel recht op een deel van die erfenis.

  Een huwelijk wat alleen in Thailand geregistreerd staat heeft “geen juridische waarde” in Nederland zolang dit niet ook hier geregistreerd staat (burgelijke stand).

  • Sien zegt op

   Volgens Nederlands recht blijft de erfenis bij de erfgenaam en valt die niet in het huwelijksvermogen.

   • Ger-Korat zegt op

    Geldt pas na 1 januari 2018, daarvoor valt het in de gemeenschap van goederen en hebben beide echtelieden dan recht op een deel. Maar zoals ik begrijp is de erfenis recent en wel of niet ingeschreven staan van het in Thailand voltrokken huwelijk maakt dus niet meer uit. De Rijksoverheid schrijft : Sinds 2018 gelden er regels die bepalen dat erfenissen en schenkingen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen.

  • Peter zegt op

   Johan jou reactie is te kort door de bocht. Het niet registreren in NLD van een buitenlands huwelijk is strafbaar. Als zijn vrouw dit aanhangig maakt bij de NLDse rechtbank zijn er grote problemen. Verder is ook van belang op welke voorwaarden zij getrouwd zijn in Thailand. En dan is ook nog van belang het Internationaal Privaatrecht.

  • Roland zegt op

   Hoi Johan, wat bedoel je met geen juridische waarde

  • Grumpy zegt op

   Heeft allemaal niets met hoog of laag springen te maken, noch met het niet in Nederland gehuwd zijn. Zoals ook al gezegd door andere reageerders dient Roland zijn Thais burgerlijk huwelijk in Nederland te doen registreren. Eerder heb ik de Thaise situatie beschreven, zie mijn reactie om 05u14. Voor de Nederlandse situatie geldt dat als de erflater -degene die is overleden- niet expliciet de Thaise echtgenote van Roland benoemt in zijn testament, zij ook niets erft. Maar aangezien Roland zijn Thais huwelijk niet heeft geregistreerd en er ook geen sprake kan zijn van een geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract is enkel samenwonen aan de orde. In het erfrecht is enkel huwelijk en geregistreerd partnerschap erkend. De echtgenote kan evenwel Roland administratieve nalatigheid verwijten, maar nog vangt zij bot omdat zij niet is vermeld als begunstigde. Overigens is het vreemd dat Roland niet is gaan informeren bij de notaris die het testament uitvoert. Maar goed: antwoord op de vraag van Roland of zijn Thaise echtgenote recht heeft op de helft van zijn erfenis luidt zowel in Thailand als in Nederland: neen zij heeft geen recht op welk deel van zijn erfenis dan ook!

 2. KopKèh zegt op

  Hoi Roland,
  wij zijn getrouwd in Europa, zij is Thai.
  Dus (nog) niet getrouwd in Thailand.
  Vlgs haar heeft jouw vrouw daar geen recht op jouw geld uit de erfenis van jouw vader.
  Ik ben zeer benieuwd naar de afloop.
  Succes, Wil

 3. Lung addie zegt op

  Natuurlijk heeft ze daar geen recht op daar jullie voor Nederland niet gehuwd zijn.
  Zowel in Nederland als in Belgie zijn, op dit gebied, de wetten gelijklopend.
  Hou er wel rekening mee dat jij in overtreding met de wet bent.
  Deze vraag roept wel een paar nevenvragen op:
  – waarom heb jij uw huwelijk niet laten registreren in Nederland? Het antwoord heb ik eigenlijk niet nodig want dat ken ik.
  – waarom vraagt uw echtgenote nu plots naar de helft van UW erfenis? Ook daar heb ik een ‘vermoeden’ van.

 4. Roger zegt op

  Het antwoord is simpel: nee, daar kan ze geen aanspraak op maken.

  Trouwens, moest mijn Thaise echtgenote dergelijke eisen stellen zou ik onmiddellijk scheiden.

 5. Grumpy zegt op

  Beste Roland, als je in Nederland woont ben je verplicht je burgerlijk huwelijk te doen registreren bij jouw gemeente. Maar uit je vraagstelling begrijp ik dat je in Thailand woont. In Thailand bepaalt het Burgerlijk Wetboek het juridisch reilen en zeilen van en in een huwelijk. Het BW van Thailand lijkt op die van wat in Europa gangbaar is, immers ooit heeft die van Frankrijk (Code Napoléon) als leidraad gediend. Welnu:
  1- in Thailand is alle geld en/of goed voordat je trouwde van iedere huwelijkspartner persoonlijk.
  2- Vervolgens is alle geld en/of goed ten tijde van het huwelijk verkregen of aangekocht gezamenlijk bezit.
  3- Punten 1 en 2 kunnen verschillen als deze in huwelijksvoorwaarden anders zijn overeengekomen, zie: Civil Code Chapter 4 Section 1465.
  4- Geld en/of goed ten tijde van het huwelijk via testament verkregen behoort toe aan degene die in dat testament is begunstigd, zie: Civil Code Ch 4 S1471 betreffende Sin Suan Tua- Separate Property
  6- Tenzij in dat testament geld of goed aan beide partners is begunstigd, zie Ch 4 S1474 Sin Somros- Marital Assets.
  Kortom beste Roland, lees het testament van jouw vader nog eens goed door en als jouw echtgenote niet bij naam en toenaam wordt genoemd is zij aldus buiten begunstiging van het testament gehouden. Maar let wel: kom je te overlijden vervalt jouw geld en/of goed toch nog aan haar. Maak daarom zelf ook een testament als je anders zou willen, bij voorbeeld om kinderen of stichtingen te schenken. Sukses!
  Bron: https://library.siam-legal.com/thai-law/civil-and-commercial-code-marriage-section-1465-1493/

 6. TheoB zegt op

  Ook volgens Thai huwelijksrecht heeft zij daar geen recht op bij een huwelijk gesloten in gemeenschap van goederen (สินสมรส :: Sin Somros).
  Zie:
  Section 1470 (Sin Suan Tua: personal non-marital property, i.e. generally all debts and assets owned and acquired before the marriage (including ‘Khongman’)) en
  Section 1471 punt (3) op
  https://www.thailandlawonline.com/thai-family-and-marriage-law/civil-law-property-ฝof-husband-and-wife

  https://lawman.in.th/8680/ปพพ-มาตรา-1471/
  มาตรา 1470 (สินส่วนตัว)
  มาตรา 1471 (3)

 7. Wiebren Kuipers zegt op

  Men praat over een Thais huwelijk waarbij de Thai en de buitenlander dezelfde rechten zouden hebben. Dat is beslist niet waar. Zo moet een Thai formeel haar bezit afstaan als zij met een buitenlander in het huwelijk treedt. want anders zou die buitenlander ook recht op haar/zijn bezit hebben in Thailand en dat krijgt hij met een huwelijk echt niet. Maar de buitenlander kan ook formeel afstand doen van zijn rechten en dan kan de Thai haar/ zijn bezit wel behouden. Maar formeel moet de Thai bij een huwelijk met een buitenlander dus van dit soort zaken afstand doen. Maar velen doen dat niet en laten dat op hun beloop. Dat kan tot vervelende situaties leiden en zelfs tot onteigening. Ik weet niet meer de termijn, maar in de wet staat dat de Thai een jaar krijgt om het afstand doen te regelen door verkoop o.i.d.. Een Thais huwelijk met een buitenlander blijft qua rechten nog altijd een ongelijk huwelijk en nu met een erfenis doen alsof ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd? Een huwelijk tussen een Thai en een buitenlander is gewoon altijd op voorwaarden. Die buitenlander wordt ook geen Thai alleen vanwege het huwelijk.

  • Lung addie zegt op

   Beste Wiebren,
   ben je hier wel zeker van?
   Voor zover mij bekend is van dat afstand doen door de Thaise echtgenote niets bekend. Ook niet van het erfrecht dat de buitenlandse echtgenoot geen recht zou hebben op de erfenis van zijn overleden echtgenote. Of hij het kan behouden is iets anders.
   Ook niet van het feit dat ZIJ een jaar de tijd krijgt, na het overlijden van haar buitenlandse echtgenoot, haar goed te verkopen of de zaken te regulariseren. Wat ik wel weet is dat de Buitenlandse echtgenoot een jaar de tijd krijgt, indien hij vastgoed erf van zijn echtgenote, de grond te verkopen daar hij geen eigenaar van grond in Thailand kan zijn. Over dit zal ik eens grondig navraag doen want dat is het eerste wat ik hierover op die manier verneem.

 8. Martin zegt op

  Kan iemand een link geven waar wordt aangegeven dat je verplicht bent je huwelijk te registreren of aan te geven in Nederland als je in het buitenland woont??
  Naar mijn mening is dat alleen verplicht als je in NL woont…

  • TheoB zegt op

   Klopt Martin.
   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap/vraag-en-antwoord/trouwen-of-geregistreerd-partnerschap-sluiten-in-het-buitenland

 9. hurm zegt op

  Het antwoord is heel simpel. Volgens de Nederlandse wet kunnen uitsluitend bloedverwanten erven. Een echtgenoot is geen bloedverwant. Een niet bloedverwant moet met name in een testament als erfgenaam zijn genoemd wil hij of zij aanspraak kunnen maken op (een deel van) de erfenis.
  Hermie


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website