Beste lezers,

Zojuist het hele belastingdossier doorgeworsteld. Een pluim voor de opstellers ervan en de mensen die het gevoed hebben met hun commentaar. Als ABP pensionado blijft er één vraag hangen, die ik niet ben tegengekomen in het dossier (alvast excuses als ik niet goed gelezen heb).

Ik betaal dus belasting over mijn AOW en over mijn ABP pensioen. In NL krijg ik ieder jaar ook nog een naheffing. Mijn vraag is of dat blijft als ik naar Thailand verhuis?

Overigens snap ik niet waarom er over je ABP-pensioen in NL belasting moet worden betaald, waar dat voor alle andere pensioenen niet geldt. Het is toch een onafhankelijk instituut dat de gelden van de pensioenbetalers beheert. Lijkt me een oneigenlijk voordeel voor de NL overheid, die alle pensionado’s gelijk zou moeten behandelen.

Groet,

Martin


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

13 reacties op “Lezersvraag: Krijg ik belastingnaheffing over AOW en ABP pensioen als ik naar Thailand verhuis?”

 1. TAK zegt op

  Volgens mij betaal je wel belasting over je AOW en ABP als je uitgeschreven bent in NL en woonachtig
  in Thailand. Je bent wel vrijgesteld van de premie volksverzekeringen.

  Bij een bedrijfspensioen betaal je volgens mij geen belasting in Nederland in het bovenstaande geval.
  Dat is zo bepaald door het ABP en de Nederlandse overheid.

 2. Joost zegt op

  Men maakt onderscheid tussen particuliere en overheidspensioenen.
  Uw overheidspensioen blijft (net als uw AOW) in Nederland belast wanneer u naar Thailand verhuist.
  Er zal dus weinig aan uw situatie veranderen. (U moet dan waarschijnlijk ieder jaar in Nederland aangifte doen als zogeheten buitenlands belastingplichtige.)

 3. Harry zegt op

  Juist, weer iemand, die niet alles gelezen heeft.

  In Thailand ben je als ingezetene daar ( 183 of meer overnachtingen) belastingplichtig voor je wereldinkomen. Uitkeringen uit NL vallen onder het NL-TH belastingverdrag en zijn in TH vrijgesteld, want .. in NL al aan belastingheffing onderhevig geweest.
  Bij twee of meer inkomens kan het zijn, dat één of meer inkomens/uitkeringsbetalers te veel /weinig geeft ingehouden. Dan volgt verrekening door een eindheffing. In uw geval heeft dus een van uw uitkeerder te weinig belasting ingehouden, dus krijgt u een naheffing. Was het omgekeerd, had u een uit/terugbetaling door de NL belastingdienst gekregen.
  Krijgt u bijv. uit België een inkomen, en wordt dat als enige gezien uit dat land, EN wordt weinig ingehouden, naast idem uit NL, kon u als in Thailand belastingplichtige daarom een belastingvoordeel hebben.

  Overigens: over ALLE NL-pensioenen wordt belasting ingehouden.

  • Fransamsterdam zegt op

   Moderator: Niet chatten svp.

 4. Paul zegt op

  ABP pensioen heeft dezelfde status als AOW, namelijk van overheidswege verstrekt. Beide zijn ook uitgesloten van belastingvrijstelling als geregeld in het belastingverdrag NL-Th ( dat overigens op de schop gaat).
  Middels voorheffing wordt u voor beide uitkeringen afzonderlijk belast tegen het voor die bedragen ( op jaarbasis) geldende tarief. Aan het eind van het jaar telt de belastinginspecteur beide bedragen bij elkaar en als de som van beide in een hogere schijf valt krijgt u een naheffing.

  • Cornelis zegt op

   Het ABP pensioen heeft in dit opzicht niet altijd dezelfde status als de AOW” Paul. E.e.a. is afhankelijk van de organisatie waar je hebt gewerkt en pensioen hebt opgebouwd.

  • Gringo zegt op

   Zo Paul, het belastingverdrag NL-Th gaat op de schop?
   Dan weet jij meer dan de meesten van ons.
   Vertel!

 5. ruud zegt op

  Voor u enthousiast verhuist, vergeet dan geen berekening te maken van uw inkomen.
  U raakt uw heffingskortingen kwijt en de ziektekostenverzekeringen zijn ook erg duur.

  • F Baarssen zegt op

   Sind 2015 zijn die heffingskortingen gedeeltelijk weer terug gekomen,kijk maar als je de voorlopige aanslag wil wijzigen met het programma dan zie je dat de heffingskortingen meer zijn geworden als je in buitenland woont of werkt.

 6. Hemelsoet Roger zegt op

  Moderator: graag een reactie op de lezersvraag.

 7. Guus zegt op

  Het is een onjuist te menen dat APB pensioenen bij emigratie naar Thailand altijd vanuit Nederland belast worden. Dit is afhankelijk van het feit of het pensioen in de publieke- of in de private sector is opgebouwd. Een combinatie is (zoals bij mij) ook mogelijk. Het pensioen dat ik bij Defensie heb opgebouwd blijft belast. Het pensioen dat ik heb opgebouwd bij een Nutsbedrijf wordt niet belast. Wellicht ten overvloede: beide pensioenen zijn opgebouwd bij het APB. Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen overheid en semioverheid. Op mijn verzoek heb ik van de Belastingdienst keurig een uitsplitsing ontvangen.

 8. Soi zegt op

  Op een of andere manier blijft het voor sommigen moeilijk het belastingdossier op een juiste manier te lezen, en nog sterker: op een precieze wijze te interpreteren. Terwijl de materie toch grondig is doorgespit en correct beschreven in betreffend dossier. Terug naar de vraag: ontvangt een NL-gepensioneerde een belastingnaheffing in Thailand? @Paul gaf al het correcte antwoord. Als maandelijks al teveel loonheffing is ingehouden, krijg je dat na het gelopen belastingjaar terug bij de eindafrekening via de belastingaangifte. Het omgekeerde dus ook: is te weinig maandelijks ingehouden dan betaal je na het gelopen belastingjaar bij dmv een naheffing. @Guus geeft het goede antwoord wat betreft het gegeven over welk deel ABP uitkering NL heffingsgerechtigd is.

  Voor alle duidelijkheid 4 opmerkingen:

  1- conform het NL-TH belastingverdrag heft NL belasting over AOW en over ABP uitkeringen. De tarieven die gehanteerd worden zijn op de site van de belastingdienst te vinden.

  2- Is men uitgeschreven uit NL en is er in TH contact geweest met de Belastingdienst, bv via het M-aangifteformulier, zijn SVB en ABP op de hoogte, enz., dan worden geen premies volksverzekeringen meer ingehouden. Soms gebeurt dat al direct in de eerste maand van vestiging in TH, maar dat is allemaal afhankelijk van hoe iemand zijn voorbereidingen deed en communiceerde met de betrokken instanties. Maw: neem op tijd vantevoren contact op met die instanties waarmee je van doen hebt, en geef door per wanneer jouw situatie wijzijgt van NL naar TH ingezetene. Hoe het ook zij: na het lopend belastingjaar krijg je alles wat teveel of onterecht is ingehouden gewoon weer terug gestort. Wat dat betreft is de NL-Belastingdienst niet leuk maar wel betrouwbaar.

  3- Over andersoortige pensioenen, anders dan die van de ABP, mag TH belasting heffen als niet NL al niet doet. Oftewel: je krijgt pas belastingvrijstelling over je pensioen als TH daadwerkelijk al heft. Dat dient met bewijsstukken aantoonbaar gemaakt te worden. Een inschrijving in TH, een geel huisboekje, een certificate of residence: allemaal nvt als niet ook schriftelijk bewijs van de TH belastingdienst voorhanden is, dat inderdaad belasting in TH over je NL pensioen is betaald. Voor zover ik weet is dat slechts een klein deel van de gepensioneerden gelukt, en ik ben er één van. Kortom: je moet echt in TH belasting betalen en dat kunnen laten zien aan de NL Fiscus. Men hoeft niet te weten hoeveel, enkel het betalingsfeit zelve is van belang. Overigens verstrekt de TH Fiscus pas een dergelijk bewijs van belastingheffing (!) als inderdaad wordt overgegaan op belastinginning (!). En dat laatste is niet altijd zeker in TH.

  4- Vanaf 2015 geldt voor ieder in TH wonende gepensioneerde het principe dat hij niet aangemerkt wordt als “kwalificerende buitenlands belastingplichtige”. Zie hiervoor de website van de NL Belastingdienst, hoofdstuk Internationaal ev. Dat betekent dat geen heffingskortingen meer kunnen worden opgevoerd waardoor meer belasting dan voorheen wordt afgedragen. Voor hen die niet of gedeeltelijk te maken hebben met (pensioen)uitkeringen die enkel in NL fiscaal belast mogen worden, kan het dus interessant worden eens een gesprekje te hebben met een TH belastingjuffrouw aan de balie van de Revenu Office in de eigen woonplaats. De juffrouw weet precies uit te leggen welke tarieven TH hanteert, welke schijven van toepassing zijn, welke vrije voet per schijf wordt gehanteerd, en welk soort aftrekposten kunnen worden opgevoerd. Een hele klus, en let op: als ze gaat hoofdrekenen vallen de bedragen beduidend hoger uit! Kortom: niet laten merken dat je thuis zelf met een zakjapanner de boel nog eens naloopt. Sukses!

 9. Martin zegt op

  Beste reacterenden,
  Bedankt voor de nadere uitleg. Ik ben weer wijzer geworden en weet nu welk werk er nog aan de winkel is.
  Ook bedank ik degene die me er fijntjes op hebben gewezen dat ik niet goed gelezen heb; neem het me niet kwalijk, ik heb echt mijn best gedaan.
  Met vriendelijke groet, Martin.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website