Beste lezers,

Op de site heb ik veel interessante informatie gevonden over emigreren naar Thailand. Heel leerzaam en bruikbaar. De informatie over inhoudingen op de pensioenuitkering als je in Thailand woont is voor mijn nog wat onduidelijk/verwarrend.

Ik ben voornemens zodra het mogelijk wordt naar Thailand af te reizen en mij daar te vestigen. Momenteel ben ik sinds kort met ‘vervroegd pensioen’. Dat betekent dus uitschrijven uit Nederland (handiger om dit in 2021 te doen). Dat betekent ook dat ik mijn ziektekostenverzekering niet kan aanhouden.

Alhoewel het nog niet duidelijk is welke visa t.z.t afgegeven kunnen gaan worden vermoed ik dat het een ‘non-immigrant O’ gaat worden. Ik voldoe aan alle eisen qua leeftijd en inkomen. Ik ga daar een huis huren etc. Ik laat mijn volledige pensioen overmaken naar Thailand zodra ik een thaise bankrekening heb.

• Wat betekent dit voor de inhoudingen op mijn pensioen uitkering?
• Maakt het type visum wat uit? Ik vermoed van niet, maar ik hoor graag de ervaringen van anderen.
• Kan ik de pensioen uitvoerder vragen om niet langer de inkomensafhankelijk ZVW premie in te houden?
• Kan ik deze pensioenuitvoerder vragen om geen loonheffing in te houden? Ik ben toch immers niet meer belastingplichtig voor deze pensioenen?
• Welke documenten moet ik aan de pensioenuitvoerder overleggen om deze inhoudingen te stoppen?

Ik heb nu en/of binnen kort een drietal pensioentjes:

 • Bedrijfspensioen
 • ABP pensioen – Maakt het nog wat uit dat ik (geen ‘echte’) ambtenaar was in dienst bij gemeente over rijksoverheid? Ik ben een aantal jaren in dienst geweest bij de Universiteit van Amsterdam en een paar jaar bij de SVB (in de IT, en van AOW heb ik 0 verstand……)
 • AOW (in de toekomst)

Ik hoor graag jullie ervaringen!

Groet,

John

20 reacties op “Lezersvraag: Hoe zit dat nou precies met de inhouding van loonheffing en ZVW op mijn pensioen?”

 1. Erik zegt op

  John, als je uit Nederland emigreert en gaat wonen of verblijf houden in Thailand dan stopt de verzekeringsplicht voor de volksverzekering. Dat betekent geen premie meer betalen maar ook, voor de AOW geen opbouw gedurende de jaren in Thailand, voor de ANW geen rechten voor nabestaanden, voor de WLZ geen rechten meer en bij terugkeer naar NL mogelijk een wachttijd. Geen recht op WLZ betekent gelijk geen recht op de zorgverzekeringswet en dus ben je niet verzekerd of je moet tijdig iets anders zoeken.

  Nu pensioenen. Ik kan je adviseren het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting eens te lezen en dat vind je bij wetten.nl. Artikelen 18 en 19.

  Bedrijfspensioen, niet zijnde staatspensioen, is onder het verdrag aan TH toegewezen.
  Staatspensioen is onder het verdrag aan NL toegewezen. Let op: het ABP betaalt zowel staats- als bedrijfspensioen uit maar je weet denk ik zelf wel hoe jouw pensioen kwalificeert.
  AOW is belastbaar in beide landen.

  Wil je vrijstelling van loonbelasting en premie volksverzekering dan moet je dat vragen aan de belastingdienst buitenland te Heerlen. Werkgevers gaan liefst op zeker voordat ze stoppen met inhouden. Als jij je uitschrijft uit NL krijgt de fiscus automatisch bericht dus je bent daar bekend. Vraag online het formulier op en vul dat in.

  Die vrijstelling is in dit blog al jaren een heet hangijzer want de belastingdienst vraagt al 4 jaar meer dan waar ze recht op heeft. Ik kan je adviseren dit blog eens na te lezen op dit onderwerp (de zoekfunctie zit linksboven) en lees met name de artikelen van Lammert de Haan, belastingadviseur.

  AOW is iets voor de toekomst, zeg je. Of je dat straks van maand tot maand moet overmaken of na afloop van het jaar valt te bezien tegen die tijd want dan is er mogelijk een nieuw belastingverdrag.

 2. Han zegt op

  John, vrijstelling aanvragen is een fluitje van een cent als je de juiste procedures volgt. Een bewijs van de thaise belastingdienst dat je hier belastingplichtig bent, een ro 22 formulier en een verklaring dat je hier woont is voldoende.
  Mijn aanvraag was binnen 2 maanden na aanvraag goedgekeurd dus zo lastig is het niet. Lammert de Haan inschakelen scheelt je wat kopzorgen.

  • weyde zegt op

   geld de vrijstelling ook voor de AOW?

  • theo zegt op

   hoi han,waar kan ik die meneer lammert de haan vinden,ik ben op 3 belastingkantoren geweest maar nergens kunnen ze mij helpen,of eerst 50.000 baht betalen dan ben ik belastingplicht in thailand dit was mijn verhaal.gr theo.

   • Lammert de Haan zegt op

    Dag Theo,

    Zie mijn reactie op de door John gestelde vragen.

    Ik begrijp dat jij problemen hebt met het doen van aangifte voor de PIT. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de (Thaise) zon. Indien gewenst bereid ik jouw aangifte (formulier P.N.D.91) voor.

    Groet,

    Lammert de Haan.

 3. Harry Romijn zegt op

  Zorg Verzekerings Wet: shorturl.at/bhGP8

  De 5,45-6,7% van uw bruto inkomen komt naast de direct betaalde zorgverzekeringspremie a ca € 110 x 12 mnd + € 385 max aan eigen risico. De rest, tot ca € 5800 pp/jr wordt bijgelegd uit de Grote Gemeenschappelijke Pot, ook wel ’s Rijks schatkist genaamd. Als u dus besluit NL te verlaten, zult u zelf een ziektekostenverzekering moeten regelen, iets wat bij toenemende leeftijd niet gemakkelijker wordt en bij echt ouder + zorgbehoevend in Thailand helemaal dramatisch wordt. Dit is voor mij een reden hoe-dan-ook in de NLe zorgverzekering te blijven.

 4. goort zegt op

  Los van alle wettelijke bepalingen zoals die zijn uit te vogelen op deze site, is je persoonlijke situatie m.i. erg belangrijk.
  Zo is t mij niet gelukt ondanks de wet, de belasting op mijn AOW naar Thailand over te hevelen. De Belastingdienst stelt gewoon dat ze t recht hebben om die keuze te maken, en t sop is voor mij de kool niet waard.

  Verder lijkt t mij van belang om je persoonlijke situatie te bekijken: heb je spaargeld, of heb je elke maand je pensioen nodig. De Thai Belastingwet zegt dat als je je inkomen niet naar Thailand brengt in t jaar dat je t krijgt, maar bijv. een jaar later, je geen belasting verschuldigd bent. Dus als je je pensioen (waarvoor je Belastingvrijstelling kunt krijgen) in NL kunt laten uitbetalen dan is dat winst.

  Anderzijds als je geen formulier RO-22 kunt overleggen bij de Belastingdienst krijg je geen vrijstelling…t heeft me talloze bezwaren en een half jaar brieven over en weer gekost. En om een RO-22 te krijgen bij je provinciale Belastingkantoor moet je 2 belangrijke feiten aantonen:
  – dat je belasting in Thailand betaalt
  – dat je meer dan 180 dagen in Thailand verblijft.

  Heb je spaargeld, en kun je dit in bijv. Obligaties hier beleggen, met een rendement van bijv. 5% dan betaal je belasting over je dividend, en krijg je die RO-22 zonder dat je je inkomsten over moet maken.

 5. Marty Duijts zegt op

  Na emigratie blijft belastingplicht bestaan voor overheidspensioenen (bijv. de AOW-ABP), voor particuliere pensioenen kan vrijstelling worden verkregen via aanvraag vrijstelling loonheffing.
  Er moet een recent bewijs van fiscaal inwonerschap worden toegevoegd aan het verzoek, waarna de vrijstelling kan worden verleend. Omdat men niet langer in Nederland verzekerd is zijn er geen premies volksverzekeringen meer verschuldigd en dus ook geen premies ZVW. Mocht er na emigratie toch door uitkeringsinstanties premies zijn ingehouden kunnen deze bij de Belastingdienst worden teruggevraagd.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Marty Duyts,

   Ik zou je willen aanraden om niet simpelweg een AOW-uitkering of een ABP-pensioen aan te duiden als voorbeelden van een overheidspensioen. Dit roept voortdurend misverstanden op bij lezers van Thailand Blog.

   Formeel is een AOW-uitkering geen pensioen in de zin van de Pensioenwet en valt ook niet onder de pensioenartikelen 18 en 19 van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting. Sterker nog: het Verdrag rept met geen woord over sociale zekerheidsuitkeringen, w.o. een AOW-uitkering en is daardoor zowel in Nederland als in principe in Thailand belast (mits daar ingebracht in het jaar van genieten daarvan).

   Een AOW-uitkering is niet fiscaal gefaciliteerd d.m.v. premie-aftrek en verschilt daardoor wezenlijk van een pensioenuitkering. Enkel door te wonen in Nederland en zelfs zonder enig inkomen en dus premiebetaling bouw je al AOW-rechten op

   Ook een ABP-pensioen is in veel gevallen niet opgebouwd binnen een overheidsbetrekking maar binnen een privaatrechtelijk dienstverband. Daar komt bij dat je ook te maken kunt hebben met een zgn. hybride pensioen, d.w.z. deels binnen een overheidsbetrekking en deels binnen een privaatrechtelijke dienstbetrekking opgebouwd.

   In mijn adviespraktijk kom ik maar al te vaak tegen dat zelfs fiscaal juristen bij het zien van de letters “ABP” ervan uitgaan dat het gaat om een publiekrechtelijk pensioen en dus enkel belast in Nederland (art. 19 van het Verdrag). Maar dikwijls slaat men de plank volledig mis.

   Vandaar dat ik vraag om enige zorgvuldigheid.

 6. Lammert de Haan zegt op

  Dag John,

  Jij bent dus voornemens om naar Thailand te emigreren. Velen zijn jou al voorgegaan. Een groot deel van hen hebben de zaken niet goed voorbereid maar dat lijkt bij jou anders te verlopen. Jij wilt graag van te voren een goed inzicht hebben in de fiscale/financiële gevolgen van zo’n emigratie en dat lijkt mij zeer verstandig.

  Ik begin dan ook direct maar met de beantwoording van je vragen.

  Ik lees dat jij een bedrijfspensioen en een pensioen van het ABP geniet. Wat dit laatste betreft geef je aan en kan ik ook opmaken uit de door jou opgegeven werkgevers, dat jij niet de status hebt genoten van ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet.
  Jouw werkgevers waren als zgn. B-3 instellingen aangesloten bij het ABP. Dit komt veelvuldig voor bij privaatrechtelijke onderwijs- en zorginstellingen en bij semi-overheidsinstellingen zoals de SVB. Vanaf 1 januari 2020 hebben de medewerkers van de SVB overigens wél de status van ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet verkregen wegens het vervallen van de B-3 instellingen.

  Jouw bedrijfspensioen en jouw ABP-pensioen zijn dan ook aan te merken als privaatrechtelijke pensioenen en op grond van artikel 18, lid 1, van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting enkel belast in Thailand.

  Na emigratie zal het ABP enkel loonbelasting inhouden. De premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet komen te vervallen omdat jij dan niet langer valt binnen de kring van verplicht verzekerden voor deze wetten.
  Om een AOW-verlies te voorkomen van 2% per jaar dat je buiten Nederland woont kun je een vrijwillige verzekering afsluiten bij de SVB.

  De meeste pensioenuitvoerders handelen gelijk aan het ABP. Is jouw bedrijfspensioen echter ondergebracht bij een verzekeraar zoals AEGON of Nationale-Nederlanden, dan moet je er rekening mee houden dat, naast de loonbelasting, ook nog de genoemde premies en bijdrage zullen worden ingehouden. Deze instellingen kampen met een ontstellend gebrek aan wetskennis. Het toch afzien van deze onterechte inhoudingen kun je vervolgens afdwingen d.m.v. een bezwaarschrift, in te dienen bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland.

  De inhouding van loonbelasting is een ander verhaal. Alhoewel dat wetstechnisch wel is toegestaan, gelet op een arrest van de Hoge Raad eind negentiger jaren van de vorige eeuw en de memorie van toelichting, behorende bij het wetsvoorstel hetwelk geleid heeft tot het vervallen van de wettelijk voorgeschreven loonbelastingverklaring, verlangen de meeste pensioenuitvoerders een zgn. vrijstellingsverklaring, af te geven door de Belastingdienst. Deze dienst geeft zo’n verklaring echter pas af nadat je een zgn. verklaring belastingplicht woonland, af te geven door jouw Thaise Revenue Office (het formulier R.O.22), kunt over leggen. Daarvoor zul je eerst in Thailand aangifte moeten hebben gedaan voor de Personal Income Taks.

  Ondanks het feit dat ik dit jaar twee zaken tot een goed einde heb gebracht bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, locatie Breda en waarbij ik met andere bewijsstukken dan de verklaring belastingplicht woonland heb aangetoond dat de betreffende klanten fiscaal inwoner waren van Thailand, blijft de Belastingdienst/kantoor Buitenland stug vasthouden aan de eis van het kunnen over leggen van genoemde verklaring.

  De onterechte ingehouden loonbelasting en eventuele premie volksverzekeringen krijg je overigens op aangifte weer terug (en dan zonder aan te tonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand!). Een mogelijk ten onrechte ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet krijg je op verzoek en in te dienen bij de Belastingdienst/kantoor Utrecht, ook weer terug.

  Anders ligt dit voor wat betreft jouw t.z.t. te ontvangen AOW-uitkering.
  Daar het met Thailand gesloten Verdrag geen bepaling bevat t.a.v. sociale zekerheidsuitkeringen terwijl ook een zgn. restartikel ontbreekt, is op deze uitkering de nationale wet van toepassing. Dat geldt zowel voor Nederland als voor Thailand.
  Nederland belast jouw AOW-uitkering als bronstaat en Thailand mag deze uitkering eveneens belasten als woonstaat.

  Je schrijft dat je t.z.t. je gehele pensioenuitkeringen (maandelijks) naar Thailand laat overboeken. Mocht jij echter in Nederland beschikken over een eigenwoning welke je met overwaarde kunt verkopen of mocht je anderszins over voldoende middelen beschikken, dan zou ik daar toch maar eens rustig over nadenken. Dat geldt temeer, zodra je AOW-uitkering ingaat.
  Thailand belast nl. het van over de grens verkregen inkomen van buitenlandse inwoners enkel voor zover dit inkomen in Thailand wordt ingebracht in het jaar van genieten daarvan. Het soort visum speelt daarbij geen enkele rol. Je moet daarvoor enkel 180 dagen volgens de Thaise fiscale wetgeving of 183 dagen volgens het Verdrag wonen of verblijven in Thailand. Dit is de zgn. remittance base bepaling.

  Regelmatig maak ik voor mensen die voornemens zijn om te emigreren naar wat voor land dan ook een berekening van de fiscale gevolgen van zo’n emigratie. Mocht jij hiervan gebruik willen maken, neem dan contact met me op via m’n e-mailadres: [email protected].
  Vervolgens krijg je een berekening van de Nederlandse inkomstenbelasting en premieheffingen van voor en na emigratie en van de Thaise Personal Income Taks.

  Succes met je plannen.

 7. John D. Kruse zegt op

  Hi John,

  ik woon sinds 2009 in Thailand, maar had al in oktober 2008 een retirement visum voor een jaar, waarbij elke drie maanden de gang naar het Immigration kantoor in de betreffende provincie of het district moet worden gemaakt om het woonadres te bevestigen. In het begin was het wat onduidelijk wat betreft de nederlandse belastingen zowel wat betreft de bedrijfspensioenen en vanaf in mijn geval 2012, de AOW.
  Recentelijk heb ik in directe contacten via email en telefoon met een van de inspekteurs van de Belastingdienst Buitenland, de juiste richtlijnen voorgelicht gekregen. De AOW wordt in Nederland belast, uiteraard zonder sociale lasten dus ook zonder ZVW. In Thailand moet je zelf een ziektekostenverzekering regelen. Een verhuisbericht naar het CAK in Nederland is aan te raden.
  Alle Bedrijfs Pensioenen zijn toebedeeld aan Thailand volgens het verdrag dat met Nederland bestaat.
  De belastingdienst verwacht dan na verloop van tijd wel, dat er een bewijs van belastingplichtigheid in Thailand kan worden overlegd. Dus je zult zelf het contact met de Thaise fiscus moeten maken.

  Toevallig is mijn voornaam dezelfde.

  Groet,

  John.

 8. Eddy zegt op

  Beste John,

  Wat een leuk vooruitzicht!

  Heb je ook de nadelen van emigratie overwogen, w.o:

  * zolang je nog niet de aow leeftijd bereikt hebt, verlies je 2% per jaar aan korting, dit kan je uiteraard compenseren met een vrijwillige aow premie [ bij een minimumloon pensioen is dit 2400 euro op jaarbasis]
  * door al die strengere regelgeving rondom banken wordt het voor niet NL ingezetenen elk jaar lastiger gemaakt om een NL bankrekening aan te houden. Je wilt tenslotte niet al je spaargeld in Thailand aanhouden, want tenslotte blijf je altijd een gast in Thailand.
  * eerder aangehaald, een ziektekostenverzekering in Thailand wordt met de jaren dat je ouder wordt lastiger en duurder

  • rno zegt op

   Over vrijwillig bijverzekeren AOW nog het volgende. Ik werd 8% gekort op mijn AOW en had dan 4 jaar Euro 2.400 moeten betalen (totaal Euro 9.600). Simpele berekening toonde destijds voor mij aan dat het break-even punt rond 76 jarige leeftijd was gelegen. Derhalve besloten vrijwillige premie niet te betalen en lagere AOW voor lief te nemen. Uiteraard zal break-even punt voor iedereen verschillend kunnen zijn zeker door gestegen AOW leeftijd. Dus maak een berekening of te betalen vrijwillige AOW premie rendabel is of niet.

   • Paul zegt op

    Nog wat aanvullende informatie:

    de premie is inkomensafhankelijk:
    Minimaal 529,= bij geen inkomen (wel kunnen aantonen waar je dan wel van leeft) en maximaal 5294,= (inkomen vanaf 34.712,=).
    Er wordt alleen naar inkomen gekeken, niet naar de grootte van een eventueel vermogen.

 9. Harrith54 zegt op

  Het is in geval van bankrekening dan handig om met Transferwise in zee te gaan, die zie in de EU en kan als bank gebruikt worden, werkt snel en mi der duur dan Nederlandse banken en je krijgt gelijk ook een creditpas.
  Groet Harry

 10. Henk O zegt op

  Moderator: Wij hebben jouw vraag als lezersvraag geplaatst.

 11. Paul zegt op

  Het gaat je al snel duizelen, al die pensioenen en heffing zus en aftrek zo, maar ik zou toch graag een simpele vraag willen stellen waar ik het antwoord niet zelf kan vinden:

  Ik leef uitsluitend van de uitkering van de AOW.
  Ik ben uitgeschreven uit Nederland en woon al jaren in Thailand.

  Mijn bedragen zijn op dit moment:

  AOW: 1245,04
  Inkomensondersteuning AOW: 25,63
  Totaal bruto: 1270, 67

  Loonheffing – 123,08
  Ik ontvang netto: 1147,59

  Mijn vraag: kan ik nog iets doen om van de loonheffing af te komen of zal ik het hiermee moeten doen?

  • Erik zegt op

   Paul, AOW is, als jij in TH woont, in NL belast. Maar TH mag ook heffen al komt jouw netto-AOW mogelijk net niet boven alle vrijstellingen en de nul-% schijf uit.

 12. Gerritsen zegt op

  Beste John,

  als je echt in Thailand woont , ook al is dat op een jaarlijks te vernieuwen tijdelijke verblijfsvergunning, dan is jouw bedrijfspensioen voor de heffing geheel aan Thailand toegewezen. Ik heb recent een belasting procedure gewonnen waarbij allerlei stellingen van de fiscus om te bereiken dat ook niet – overheidspensioen toch in Nederland zou mogen worden belast naar de prullenbak zijn verwezen. De fiscus is niet in beroep. De fiscus heeft inmiddels al de aangiften en aanslagen geregeld conform de uitspraak van de rechtbank. tevens is de inhoudingsplichtige door de fiscus geïnformeerd geen enkele inhouding meet te doen.Het oude hete hangijzer dat al jaren werd ingezet door de fiscus , is nu naar het land der fabelen verwezen. Ook allerlei eisen inzake het verplicht zijn een Thaise aangifte te doen, daarvan een kopie op te sturen, een bewijs van een Thaise aanslag en betaling ervan zijn slechts een paar zaken die zijn afgewezen. Omdat je in Thailand woont ben je verder niet verzekerd in Nederland. AOW is toegewezen aan Nederland. Van jouw ABP pensioen wordt hiervoor al een toelichting gegeven.
  Bij de Nederlandse fiscus kun je vragen om een loonbelastingvrijstelling op dat bedrijfspensioen.
  je krijgt dan een formulier dat de Thaise inspecteur moet invullen inzake jouw woonplaats.
  Succes Theo

 13. John zegt op

  Allen hartelijk dank voor de reacties.
  Veel vragen zijn nu beantwoord en dragen bij aan de onderbouwing van mijn keuze.
  De keuze was eigenlijk al gemaakt. Het gaat nu meer om de ‘rationele onderbouwing’.
  De meer privacy gevoelige vragen zal ik via email stellen.
  Bij bijzonderheden op het fiscale vlak meld ik mij weer!


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website