Is belasting heffen door Heerlen in Thailand diefstal?

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: , ,
8 juni 2019

Beste lezers,

Het is een hersenspinsel wat vandaag in mij opkwam. Wil dit even los geweekt zien wel of geen belasting betalen, want dat is de vraag niet. Je woont in Thailand en hier belastingplichtig, maar nu om welke reden dan ook Belastingdienst Heerlen heft toch belasting, wat is voorbehouden aan Thailand volgens het Belastingverdrag.

Je woont niet in Nederland dus geen woonland, de Nederlandse belastingdienst, lees ik regelmatig, mag dit niet terug nemen wat zij wel doen, nl. is niet je woonland , is dus ”onrechtmatig”.

Nu mijn hersenspinsel. Wetboek van stafrecht zegt, hij /zij die enig goed een ander toebehoord en het ”onrechtmatig” toegeëigend maakt zich schuldig aan een strafbaar feit.

Mag ik dit diefstal noemen gewoon het feit dat het hen niet behoort maar aan een ander?

Groet,

Hennie

No votes yet.
Please wait...

16 reacties op “Is belasting heffen door Heerlen in Thailand diefstal?”

 1. ruud zegt op

  Als Heerlen belasting bij u heft, zal daar normaal gesproken een wettelijke basis voor zijn.
  De stelling dat Nederland geen belasting mag heffen, omdat Thailand uw woonland is, is wat te kort door de bocht.
  Er kan wel onenigheid bestaan, over het recht om over een bepaald bezit, of inkomen, belasting te heffen, maar daarvoor heeft Nederland rechters in dienst.

 2. erik zegt op

  Als je het niet eens bent met de belastingdienst dan is er de gang naar de rechter; hoe dat moet staat in de wet omschreven. De rechter bepaalt dan of het heffen rechtmatig is of niet. Een verschil van mening of je wel of niet mag heffen in de situatie die jij omschrijft is geen diefstal maar een geschil over toepassing van de wet. Maar probeer het eens: dien een klacht in bij justitie en wacht af wat er van komt…..

 3. RuudB zegt op

  Het is allemaal inderdaad een hersenspinsel. Thailand is voor NL en andersom een fiscaal verdragsland. Ondertussen zijn er legio artikelen verschenen op dit blog die het heffen van belasting door NL zowel als TH uitentreuren uit de doeken hebben gedaan. Waar vraag je in godsnaam nog naar? Maar goed: volgens jou pleegt de NL overheid diefstal en is aldus onrechtmatig bezig.
  Welnu: dat de NL overheid diefstal pleegt lijkt me niet aan de orde. Meer is sprake van een denkfout jouwerzijds.
  Dat de NL Overheid onrechtvaardig handelt is ook niet aan de orde. Immers de Overheid (lees: Fiscus) is bevoegd om belastingen te heffen en niets wijst erop dat zij hiermee een inbreuk pleegt op iemands recht. Tevens handelt de Overheid conform een wettelijke plicht- belasting innen, wijst jou op jouw plicht- belasting betalen-, en tot slot: het heffen van belasting behoort tot gewoon behoorlijk landsbestuur.

  Het is aan jou om “Heerlen” te tonen dat jij ook in TH belasting betaalt, per slot van rekening jouw woonland, en daarmee/om daarna een procedure in gang zetten om de zgn “dubbel” betaalde belastinggelden terug te vorderen.
  En wat blijkt: dit kan. Nederland is namelijk een land die in alle redelijkheid billikt dat als je wonende bent in Thailand betalen van een “dubbele” aanslag niet hoeft.
  Het is zelfs zo dat als je in TH wegens weinig inkomen en vele aftrekposten ThB nul komma nul (0,0) belasting betaalt, je vanuit NL geen heffing ontvangt. Wat wil een mens nog meer? Zeker in Thailand!

 4. raijmond zegt op

  Als je geld uit Nederland ontvangt
  Ben je verplicht belasting aftedragen
  Dat staat in het burgerwet boek
  Als je het niet wil betalen ga dan in beroep
  Tegen de vordering

  • Lammert de Haan zegt op

   Dit is volstrekt onjuist, Raijmond.

   Het civiel recht (burgerlijk recht) bevat geen enkele bepaling t.a.v. belastingen. Dit moet je zoeken in het belastingrecht.

   Daarbij komt dat niet alle uit Nederland afkomstig inkomen bij wonen in het buitenland, toch in Nederland belast is,. zoals jij beweert. Nederland heeft met een kleine 80 landen een Verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belasting. In zo’n Verdrag is afgesproken over welk inkomensbestanddeel welk land mag heffen. Zo mag, als voorbeeld, enkel Thailand Personal Income Tax heffen over uit Nederland afkomstige private pensioenen en lijfrente-uitkeringen, voor zover deze lijfrente-uitkeringen niet ten laste komen van de winst van een Nederlandse onderneming.

   • raijmond zegt op

    Er is geen verdrag met Thailand
    En als er pensioen en AOW uit Nederland
    Kom moet daar belasting over betaald worden

    • Lammert de Haan zegt op

     Beste Raijmond,

     Het jij het op 11 september 1975 te Bangkok ondertekende door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting eenzijdig opgezegd? Ik vermoed dat dat weinig rechtsgevolgen met zich mee zal brengen.

     Jouw opmerking: “En als er pensioen en AOW uit Nederland komt moet daar belasting over betaald worden” kan ik in belangrijke mate bevestigen.

     Over een privaat pensioen mag Thailand heffen (art. 18 van het Verdrag). Over een publiek pensioen mag Nederland heffen (artikel 19 van het Verdrag). Over een AOW-uitkering mogen beide landen heffen daar hieromtrent niets bepaald is in het Verdrag.

     Wees daarbij voorzichtig met je opmerking “moet daar belasting over betaald worden”. Niet elk recht om te mogen heffen leidt ook daadwerkelijk tot het betalen van belasting.

     Bekend is de uitdrukking: “Niet elke belastingplicht leidt tot een belastingschuld”.

 5. Kees zegt op

  Als de belastingdienst iets doet wat niet goed is kun je in bezwaar gaan. Dan zijn er 2 uitkomsten. Het klopt en het wordt rechtgetrokken. Het klopt niet. Vaak komt het ook omdat beide partijen onvoldoende gegevens van elkaar hebben. Dat komt bij een bezwaar wel naar boven. Beter dan hersenspinsels is het dus om gewoon bij feiten te blijven.

 6. Sjaak S zegt op

  Al zeker zo’n dertien jaar geleden kwam er een verandering en moest je belasting betalen in het land waar die vandaan kwamen. Dat was daarvóór niet. Toen betaalde je waar je woonde. Ik heb dat aan den lijve ervaren, omdat ik in Duitsland werkte en daar belasting over mijn inkomsten moest gaan betalen. Vele collega’s die in het buitenland woonden, bijvoorbeeld Spanje, moesten plotseling inkomstenbelasting gaan betalen.
  Het woonland is niet meer bepalend.
  Wel als dat woonland jou wel verplicht belasting te betalen. Dan kun je deze verrekenen met de belasting die je in Nederland betaalt.
  Zo ken ik dit al jaren.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dit is niet juist, Sjaak S.

   Op 1 januari 2016 is een nieuw Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met Duitsland in werking getreden. Hier zal jouw reactie geen betrekking op hebben.

   Het door Nederland met Spanje (het andere land waarnaar je verwijst) gesloten Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting is op 1 januari 2017 in werking getreden en geldt nog steeds. Er wordt momenteel wel onderhandeld met Spanje om te komen tot een nieuw Verdrag.

   Onder het huidige Verdrag zijn ver weg de meeste bronnen van inkomen belast in Spanje. Dat geldt zelfs voor de sociale zekerheidsuitkeringen zoals AOW, Anw, WAO, WW, enz.

   Dat betekent dat Nederland niet heft over deze inkomsten waardoor er nooit sprake zal zijn van verrekening met de Nederlandse inkomstenbelasting t.z.v. dezelfde bron van inkomen. Verdragen dienen er immers voor om dubbele heffing te voorkomen.

   Spanje heft echter niet over een overheidspensioen. Dat is voorbehouden aan Nederland. Dus ook in zo’n geval kan er geen sprake zijn van dubbele heffing.

   Het met Spanje gesloten Verdrag kent zelfs een rest-artikel, inhoudend dat alle bestanddelen van het inkomen van een inwoner die niet uitdrukkelijk in het Verdrag zijn vermeld, slechts in de woonstaat belast zijn..

   Hier komt nog bij dat het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (niet te verwarren met een Belastingverdrag) niet van toepassing is bij wonen in het buitenland. Mocht je in Timboektoe (in Mali) wonen en Mali heft belasting over je inkomen, dan kun je deze belasting niet verrekenen met de Nederlandse inkomstenbelasting, welke geheven wordt omdat Nederland geen Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten met Mali. Het eerder genoemde Besluit is immers niet van toepassing daar je buiten Nederland woont.

 7. Peter zegt op

  Dat Heerlen wel vaker probeert om belasting te heffen over inkomen dat eigenlijk aan
  Thailand toekomt zijn vele voorbeelden van. Mijn buurman had een oud regime lijfrente .
  Hieover ben je in Nederland geen belasting meer verschuldigd als je uitgeschreven bent.
  Informatie hierover was eenvoudig op het internet te vinden. Toch werd zijn verzoek om vrijstelling
  2x afgewezen. Tot hij zijn advokaat de zaak in handen gaf, deze deed gewoon over ieder jaar aangifte en kreeg alles terug.
  Hetzelfde is een goede vriend van mij overkomen , die ging zo ver om naar de rechter te stappen.
  De rechter tikte de belastingdienst behoorlijk op de vingers . Ik heb de uitspraak gelezen.
  Ook aan hem moest de belasting alles met rente terug betalen.
  Vaak wordt er gemakshalve een heffing opgelegd en als je niet reageert is de buit binnen.
  Dus denk niet te gauw dat het wel zal kloppen met een belastingaanslag .

 8. Paul zegt op

  De loonheffing wordt ingehouden. Maar je dient een aangifte in Nederland in te vullen. Dan wordt de teveel betaalde heffing terug betaald. Wel maakt de belastingdienst veel fouten met dergelijke aan giften dus blijft het zaak de uitkomst te controleren. Deze aangifte laten verzorgen door een ervaren kantoor is dan ook aan te raden.

 9. Lammert de Haan zegt op

  Beste Hennie,

  Je zoekt het in een totaal verkeerd rechtsgebied, nl. het strafrecht.

  Het belastingrecht kent z’n eigen regels t.a.v. het beslechten van een geschil. Dat zijn achtereenvolgend: bezwaar bij de inspecteur van de Belastingdienst, beroep bij de Rechtbank, hoger beroep bij het Gerechtshof en cassatie bij de Hoge Raad. Daar komt geen strafrechter aan te pas.

  Het geschil zal gaan over de toepassing van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Om echter verdragsbescherming te genieten op grond van dit Verdrag kan de Belastingdienst/kantoor Buitenland jou verplichten om aan te tonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand. Zou je immers inmiddels zijn verhuisd naar Timboektoe in Mali, dan geniet je geen enkele verdragsbescherming omdat Nederland met Mali geen Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten. Het gevolg is dat je dubbele belasting betaald: zowel in Nederland als in Mali.

  Jouw bewering, mocht Nederland niet je woonland zijn, dat Nederland dan geen belasting mag heffen (jij noemt dat “terugnemen”) en dat dat “onrechtmatig”is, is volstrekt onjuist. Jij moet kunnen aantonen dat je verdragsbescherming geniet op grond van wat Verdrag dan ook.

  Ik neem nu even aan dat jij kunt aantonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand.

  Als er dan over inkomensbestanddelen waarover Thailand mag heffen loonbelasting is ingehouden en je doet op de juiste wijze aangifte voor de inkomstenbelasting, dan vindt er geen navraag plaats van waar jij woont. De Belastingdienst/kantoor Buitenland volgt daarbij de informatie uit het RNI, ook al mocht je intussen zijn verhuisd naar Timboektoe en wat jij niet hebt doorgegeven aan je vroegere Nederlandse gemeente. In feite is dat te beschouwen als een slordigheid van de Belastingdienst, maar dat even terzijde. Vervolgens krijg je de niet in Nederland verschuldigde loonbelasting op aanslag terug.

  Ik zit toch al zo’n 50 jaar in het belastingvak, maar ik heb nog niet meegemaakt dat uiteindelijk het Verdrag niet is gevolgd. Ik begrijp dus werkelijk niet jouw bewering dat de Belastingdienst/kantoor Buitenland belasting heft over inkomensbestanddelen welke volgens het Verdrag zijn voorbehouden aan Thailand.

  Zou je misschien met een of meerdere voorbeelden kunnen komen? Dan kan ik zien waar het mis gaat en waar jouw “hersenspinsel”, waar je over schrijft, ontspoort. Want dat er iets is “ontspoort” in jouw wijze van denken staat voor mij wel vast.

 10. Toon zegt op

  Veel mensen betalen geen belasting in Thailand dus zodoende al deze problemen.succes

  • Lammert de Haan zegt op

   “Zodoende al deze problemen”

   Dit is niet juist gesteld, Toon.

   Ook al betaal je in Thailand geen inkomstenbelasting (om wat voor reden dan ook): het recht om te heffen keert niet terug naar Nederland.

   Daarnaast ken ik weinig of geen problemen. Uiteindelijk vindt heffing plaats op grond van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting.

   T.z.v. het verkrijgen van vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting heb ik momenteel drie zaken lopen bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, vestiging Breda. Daarnaast moet ik herhaaldelijk verzoeken om herziening van een voorlopige aanslag na het doen van aangifte Model-M. Maar de afwerking van aangiften Model-C verloopt vrijwel altijd vlekkeloos.

   Maar, zoals gezegd: uiteindelijk vindt heffing plaats conform het Verdrag en heft Nederland niet over bronnen van inkomen waarvan de heffing is voorbehouden aan Thailand en omgekeerd.

   Dat geldt zelfs voor wat betreft de sociale zekerheidsuitkeringen, zoals de AOW- en WAO-uitkering. Daarover mogen conform het Verdrag beide landen heffen omdat deze uitkeringen niet zijn geregeld in het Verdrag.

 11. John Chiang rai zegt op

  Ik weet niet precies waarom bij jou de loonheffingskosten/belasting nog steeds wordt ingehouden,maar als je volgens mij kunt aantonen dat je geen verdere verbindingen in Nederland meer hebt,je huidige fiscale woonland Thailand is,dan heb je volgens mij recht op vrijstelling van loonheffingskoste.

  Misschien dat het verschil maakt in welk land je dit aanvraagt,maar ik heb in Duitsland,omdat ik hier ook belasting plichtig ben,van Heerlen vrijstelling gekregen van loonheffing voor mijn 2 pensioenen en ook de AOW.
  Ik heb een schriftelijk bewijs aangevraagd bij de Duitse belastingdienst,dat ik Duitsland als woonland heb,en hier ook mijn belastingplicht reeds vervul.
  Samen dit gestempelde bewijs, met het o.s formulier aangetekend naar Heerlen gestuurd,en hoef nu in Nederland niets meer te betalen.
  Zonder deze procedure is iedere instantie in Nederland automatisch verplicht loonheffingskosten aan de belastingdienst in Heerlen af te dragen.
  https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/ver_vrijstel_inh_lb_pr_volksverz_lh0201z3fol.pdf


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website