Emigreren naar Thailand en mijn WAO?

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
10 juli 2019

Beste lezers,

Ik zit al 18 jaar in de WAO, afgekeurd 80/100. Ben gehuwd met een Thaise, ze woont al 11 jaar in Nederland. We zijn van plan om naar Thailand te emigreren.

Wat moet ik voorbereiden en blijf ik mijn WAO houden? Zijn er nog andere dingen waar ik moet op letten?

Groetjes,

Klaas

32 reacties op “Emigreren naar Thailand en mijn WAO?”

 1. jan zegt op

  op internet staat bij het UWV waar je ,je aan moet houden en wat je moet doen , alles staat daar je kunt ook bellen met vragen aan het UWV omtrent emigreren , of je uitkering verlaagd gaat worden , enz .
  ik zou zeggen zoek het eerst goed uit , wat je ook kunt doen is , je bij iemand inschrijven in Nederland , dan heb je al je rechten nog , en kom een keer per jaar terug , om al je postzaken te regelen .

  ik zou er heel goed over nadenken ,Thailand is heel erg aan het veranderen , de bath nu op 34.5 erg laag ,dus het is nu veel duurder , je denkt goedkoop uit te zijn ,maar daar vergis je,je in .

  • Peter zegt op

   Laat je niet inschrijven bij iemand, neem postadres bij iemand. Niet makkelijk maar kan, ik heb het al 20jaar

   • Frans Nico zegt op

    SVB controleert actief, ook d.m.v. huisbezoek. Persoonlijk ervaren. Geldt zowel met een postadres als met inschrijving bij een ander. Bovendien wordt inschrijving bij een ander aangemerkt als samenwonen, zowel door de SVB als door de Belastingdienst.

    • Peter zegt op

     Ja klopt wordt idd op gecontroleerd. Ook meegemaakt.

    • Lammert de Haan zegt op

     De toevoeging “als door de Belastingdienst” is ongelukkig gekozen.

     Voor de Belastingdienst blijft dit nl. zonder gevolgen. Het enkel “samenwonen” kwalificeert niet tot het zijn van fiscale partners. Daar komt bij, mocht er al sprake zijn van fiscale partners, dat ook zij zelfstandige subjecten zijn voor de inkomstenbelasting: een ieder heeft met z’n eigen situatie te maken. Het voordeel van het zijn van fiscale partners beperkt zich tot het op een gunstige manier kunnen verdelen van aftrekposten, zoals het geheel of gedeeltelijk toewijzen van de aftrekposten aan het hoogste inkomen. Maar daar krijg je niet mee te maken bij wonen in Thailand.

     • Frans Nico zegt op

      In bepaalde gevallen kunnen de partners niet kiezen, maar vloeit de “keuze” voort uit wettelijke bepalingen. Daarnaast betaalt de Belastingdienst de toeslagen uit. Dus zo “ongelukkig” is mijn toevoeging niet.

      • Lammert de Haan zegt op

       Beste Frans Nico, ik heb de indruk dat jij mijn eerdere reactie niet goed begrepen hebt c.q. niet voldoende kunt doorgronden. Daarom plaats ik thans wat uitgebreidere informatie.

       je kunt bij wonen in Nederland nooit kiezen voor het zijn van elkaars fiscaal partners als je niet aan een van de voorwaarden voldoet. Dat is nl. volledig afgebakend in de Wet inkomstenbelasting 2001.

       Zo ben je elkaars fiscaal partner als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

       Daarnaast ben je fiscale partners met een huisgenoot als je aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:
       • je bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
       • je hebt samen een kind.
       • 1 van jullie heeft een kind van de ander erkend.
       • je bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
       • je bent samen eigenaar van een eigen woning waarin jullie allebei woont.
       • je bent allebei meerderjarig en op jullie adres staat ook een minderjarig kind van 1 van jullie beiden ingeschreven (samengesteld gezin).
       Geldt deze situatie voor jou? Maar verhuurt je een deel van je woning aan degene met wie je op hetzelfde adres staat ingeschreven? Als er sprake is van verhuur op zakelijke gronden, dan ben je geen fiscale partners. Je moet dan wel een schriftelijke huurovereenkomst hebben.
       • Je bent meerderjarig en woont met een minderjarig kind in een opvangwoning of een huis voor beschermd wonen die je kreeg door de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Je bewoont die woning samen met een meerderjarige die volgens de gemeente ook op dat adres staat ingeschreven.
       Wil je met die persoon geen fiscale partners zijn? Dan moet je hiervoor samen een verzoek doen. Ook moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.
       • Je was het jaar ervoor al fiscale partners.

       Maar woon je in Thailand dan speelt het samenwonen en het zijn van (fiscaal) partners voor de Belastingdienst al helemaal geen rol. Vul maar eens een C-biljet in. Dan krijg je al gauw de mededeling op je scherm dat er geen vragen worden gesteld over een partner.

       Vandaar mijn opmerking t.a.v. de door jou geplaatste zin: “Bovendien wordt inschrijving bij een ander aangemerkt als samenwonen, zowel door de SVB ALS DOOR DE BELASTINGDIENST.” Anders dan voor wat betreft de SVB in het kader van de AOW-uitkering, heeft samenwonen in Thailand en waar de vraagstelling over gaat, dus geen enkel gevolg voor wat betreft de Belastingdienst (en is dus een ongelukkige opmerking/toevoeging, want hiermee wordt wel het e.e.a. gesuggereerd, zeker nu dit in een adem met het noemen van de SVB plaatsvindt!).

       Jouw opmerking: “Daarnaast betaalt de Belastingdienst de toeslagen uit” is ook weer uiterst ongelukkig gekozen. De vraagstelling gaat immers over “emigreren naar Thailand”. Hoe zie je in dat verband de rol van de Belastingdienst m.b.t. de uitbetaling van toeslagen?

       Die rol ontbreekt totaal. Je kunt bijv. niet je huur- en zorgtoeslag meenemen naar Thailand. In het kader van toeslagen kom je bij wonen in Thailand dus in het geheel niet in aanraking met de Belastingdienst!

       • Frans Nico zegt op

        De suggestie dat ik “maar wat brul” is ongegrond. Het punt gaat over een postadres in Nederland of het inschrijven op een adres bij iemand anders in Nederland. Ik benoemde de consequentie daarvan. Indien Klaas zich op een adres van iemand in Nederland laat inschrijven, laat Klaas het voorkomen alsof hij met zijn vrouw in Nederland woont. Klaas is dan dus nog steeds fiscaal inwoner van Nederland en niet van Thailand. Als hij daarin slaagt, dan heeft Klaas “recht” op toeslagen, zoals de zorgtoeslag. De toeslagen worden door de Belastingdienst uitbetaald. Nogmaals, dat is geen ‘ongelukkige’ opmerking.

        Een woning delen met iemand anders kan fiscale gevolgen hebben. Dat kan voor Klaas zijn, maar ook voor de bewoners die al op dat adres wonen. Daar zijn voorbeelden genoeg van. Ik hoef daar verder niet over uit te wijden. Het topic is niet bedoeld om een workshop belastingwetgeving te houden. En Lammert, met sarcastische opmerkingen wordt onzin nog geen zin…..

        • Lammert de Haan zegt op

         Beste Frans Nico, ik heb nog even mijn reacties erop nagelezen maar daarin kom ik nergens tegen dat ik gezegd zou hebben dat je maar wat brult. Je schrijft dit tussen aanhalingstekens en daarmee citeer je mij. Maar, in tegenstelling tot wat jij suggereert/citeert, haal je dus niet mijn woorden aan en is het dus een al dan niet terechte constatering van jezelf.

         Jouw opmerking over het door Klaas “laten voorkomen alsof hij met zijn vrouw nog in Nederland woont” vind ik hoogst ongepast. Dat geldt tevens voor jouw vervolg daarop. De vraagstelling van Klaas geeft geen enkele aanleiding daartoe en laten wij het dan ook louter houden bij de door hem uitgesproken wens van emigratie naar Thailand. Een open kanaal als Thailand Blog is niet een kanaal om iemand al dan niet bewust aan te zetten tot het plegen van fraude dan wel daarop te zinspelen c.q. daarover te speculeren nu daartoe van de kant van Klaas geen aanleiding toe is. Elke opmerking in die richting is uit den boze. En dat jij de consequenties benoemde, zoals je stelt, is verre van waar. We hebben het hier wel over fraude! Naast het terugvorderen van hetgeen ten onrechte is verkregen, hangt hem bij ontdekking een forse vergrijpboete boven het hoofd (mocht het bij een bestuurlijke boete blijven en niet worden opgekrikt naar het strafrecht!).

         Jouw reactie waar ik vervolgens op reageerde luid:
         “SVB controleert actief, ook d.m.v. huisbezoek. Persoonlijk ervaren. Geldt zowel met een postadres als met inschrijving bij een ander. Bovendien wordt inschrijving bij een ander aangemerkt als samenwonen, zowel door de SVB als door de Belastingdienst.”

         Deze reactie heb ik aanvankelijk gekwalificeerd als “ongelukkig gekozen” maar in werkelijkheid slaat zij nergens op!

         Kun je me uitleggen wat de SVB hier mee te maken heeft nu vraagsteller Klaas nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft? Komt de SVB dan op z’n postadres om z’n post in te zien (en daarmee handelend in strijd met artikel 13 van de Grondwet)? Ik kan het me nauwelijks voorstellen!

         Van de SVB mag Klaas gerust “samenwonen” (hij is overigens getrouwd met een Thaise). Of zie jij dat ook anders?

         Overigens spreek ik liever over een “woonadres” en een “briefadres”. Daarmee sluit ik aan op de wettelijke begrippen en wordt alles even wat duidelijker. Laten we voorkomen om allemaal onze eigen wettelijke bepalingen te maken. Dat leidt al heel gauw tot misverstanden c.q. een spraakverwarring.

         De definitie van een woonadres luidt:

         “Artikel 1.1 BRP
         o. het woonadres:
         1° het adres waar betrokkene woont, waaronder begrepen het adres van een woning die zich in een voertuig of vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste stand- of ligplaats heeft, of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten;
         2° het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder 1, betrokkene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal overnachten;”

         De definitie van een briefadres luidt:

         “Artikel 1.1 BRP:
         p. het briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen;
         …………..
         r. de briefadresgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, bedoeld in artikel 2.42, die een briefadres ter beschikking stelt;”

         Klaas heeft duidelijk aangegeven te willen emigreren naar Thailand. Het aanhouden van een woonadres is dan niet aan de orde. Er zou wel sprake kunnen zijn van een (min of meer tijdelijk) briefadres in Nederland voor het geval hij nog geen woonadres kan opgeven in Thailand en hij ook niet de beschikking heeft over een postbus aldaar. Verder geldt een woonadres of briefadres slechts voor ‘overwinteraars’. Maar dat is Klaas dus niet en laten we hem dat recht ook gunnen!

         Wat emigreren en uitschrijven bij de gemeente betreft vermeldt de BRP:

         “Artikel 2.43
         • 1. De ingezetene die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven, doet bij het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente voor zijn vertrek uit Nederland schriftelijk aangifte van vertrek. De aangiftetermijn vangt aan op de vijfde dag voor de dag van vertrek.”

         Vervolgens kan ik, naast jouw verwijzing naar de SVB, ook de verwijzing naar de Belastingdienst in de volgende zin niet plaatsen:
         “Bovendien wordt inschrijving bij een ander aangemerkt als samenwonen, zowel door de SVB als door de Belastingdienst”, daarbij naderhand nog wijzend op de toeslagen.

         Naast mijn bovenstaande uitleg t.z.v. de SVB heb ik je eerder al uitgelegd dat je bij wonen in Thailand niets van doen hebt met het zijn van (fiscale) partners voor wat betreft de Belastingdienst. Klaas is getrouwd en woont naar ik aanneem samen maar dat speelt fiscaal gezien geen enkele rol. Daarnaast heb ik ook al aangegeven dat je je toeslagen niet kunt meenemen naar Thailand. Maar misschien zie je dit ook weer allemaal anders.

         Conclusie:
         a. samenwonen is bij de SVB bekent maar heeft geen gevolgen (wordt ook niet gecontroleerd daar hij getrouwd is en ook nog niet eens een AOW-uitkering ontvangt);
         b. samenwonen speelt ook geen enkele rol voor wat betreft de Belastingdienst;
         c. de toeslagen worden na emigratie (want daar heeft Klaas het enkel over en dus zonder te frauderen) onmiddellijk stopgezet;
         d. in het jaar na emigratie krijgt Klaas te maken met het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting d.m.v. het beruchte Model-M (een papieren aangifte van 50 blz. met ruim 100 blz. toelichting);
         e. ik verwacht dat hij nadien geen uitnodiging meer krijgt van de Belastingdienst voor het doen van aangifte;
         f. hij kan mogelijk nog wel afrekeningsbeschikkingen van de Belastingdienst t.a.v. de toeslagen tegemoet zien maar daarmee stopt hoogstwaarschijnlijk zijn contact met de Belastingdienst

        • Frans Nico zegt op

         Beste Lammert,

         Mijn reacties waren naar aanleiding van andere reacties, NIET op de vraagstelling van Klaas.

         Tussen aanhalingstekens betekent dat eigenlijk iets anders bedoeld wordt. Enkel als dat voorafgegaan wordt door een dubbele punt is het een citaat. Het betekent dus geenszins dat ik iets citeer.

         Voor de rest ga ik maar niet in op jouw “epistel”. Dat blijkt een zinloze opgaaf te zijn. Veel succes.

 2. Rene Martin zegt op

  Administratief uiteraard goed regelen zoals Jan ook zegt.. Als je toestemming van de UWV krijgt wordt je uitkering bruto uitbetaald en je wordt belastingplichtig in Thailand . Daarnaast bouw je geen AOW rechten meer op en je kunt bijvoorbeeld je ziektekosten verzekering niet meenemen. Niet vergeten naar bijvoorbeeld de visumeisen te kijken en andere zaken in Thailand. Succes ermee.

  • Frans Nico zegt op

   Naast dat Klaas geen AOW meer opbouwt geldt dat ook voor zijn vrouw. Met haar 11 jaar woonachtig zijn in Nederland heeft ze inmiddels 22% AOW opgebouwd.

   Daarnaast bestaat de partnertoeslag voor de AOW niet meer. Dus als zijn vrouw jonger is dan Klaas, dan krijgt hij na pensionering maar 50% van het minimumloon en zijn vrouw, als zij nu naar Thailand vertrekt en de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken, slechts 22% van 50% van het minimumloon.

   Als ze beiden reeds nu pensioengerechtigd zouden zijn, zou hun gezamenlijke AOW slechts 72% van het minimumloon zijn. Op dit moment zou dat € 637,94 voor Klaas zijn en € 140,35 voor zijn vrouw, tezamen € 778,29 netto per maand. Daarnaast ontvangt Klaas al direct na vertrek naar Thailand geen toeslagen meer. Maar omdat Klaas nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zal hij geen 50 jaar pensioenopbouw halen en de gezamenlijke AOW nog lager worden. Wat is wijsheid? Bezint eer ge begint.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dat is niet correct, Rene Martin.

   Nederland heeft weliswaar met Thailand een Verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belasting, maar in dit Verdrag wordt met geen woord gerept over sociale zekerheidsuitkeringen, w.o. de AOW- en de WAO-uitkering. Ook ontbreekt een zgn. “restartikel”, waarin dan de bepaling is opgenomen, dat niet in het Verdrag met name genoemde inkomsten, belast mogen worden in het bronland (in dit geval Nederland), dan wel (veelal) in het woonland (in dit geval Thailand).

   Bij het ontbreken van een verdragsbepaling is voor Nederland de nationale wet van toepassing. Dat betekent dat Nederland als bronland de AOW- en WAO-uitkering belast.

   Maar wat geldt voor Nederland geldt al evenzeer voor Thailand. Ook de Thaise fiscale wetgeving gaat uit van het belasten van het wereldinkomen van haar ingezetenen. Door het ontbreken van een verdragsbepaling m.b.t. sociale zekerheidsuitkeringen mag ook Thailand als woonland belasting heffen over deze uitkeringen, ook al zijn ze verkregen van over de grens. Je geniet immers geen verdragsbescherming, aangevend welk land bevoegd is om te heffen en welk land daarvoor vrijstelling of vermindering verleend.

   Lees maar eens wat de Thaise Revenu Department daarover te zeggen heeft:

   “Taxable Person

   Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A resident of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand. A nonresident
   is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand.”

   Daarnaast dient Klaas er rekening mee te houden dat hij in Nederland de hoofdprijs moet betalen aan loonbelasting/inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2015 heb je geen recht meer op heffingskortingen bij wonen in o.a. Thailand. Dat kost hem ruim 1 maand aan uitkering per jaar.

   • Rene Martin zegt op

    In Thailand moet je belasting betalen als WAO er wanneer je meer dan 181 dagen verblijft. Dubbel belasting betalen daar heb ik nooit van gehoord.

    • Lammert de Haan zegt op

     Dat is dan voor jou nu de eerste keer, Rene Martin.

     Overigens, als je zelf zou genieten van een WAO-uitkering bij wonen in Thailand, dan had je al lang moeten ontdekken dat ook Nederland hierover heft. Dit kan tot 1 januari 2019 slechts anders zijn, mocht het UWV ten onrechte de heffingskortingen hebben toegepast terwijl dat niet is ontdekt door de Belastingdienst. In dat geval heb je tamelijk veel geluk gehad, alhoewel ik talloze in het buitenland wonende Nederlanders ken die ook de dans zijn ontsprongen. Bij wonen in o.a. Thailand zijn de heffingskortingen per 1 januari 2015 nl. reeds komen te vervallen.

     Vanaf 1 januari 2019 mag geen enkele instantie meer de heffingskortingen toepassen bij wonen buiten Nederland. Meen je daar wel recht op te hebben, dan dien je een voorlopige aanslag aan te vragen. De Belastingdienst verleent dan aan jou de heffingskortingen. Maar het aanvragen van een voorlopige aanslag op deze grond is bij wonen in Thailand een volstrekt heilloze zaak..

 3. Ger-Korat zegt op

  Vergeet ook niet dat je zodra je uitgeschreven bent geen AOW meer opbouwt, idem geldt dit voor je vrouw. Dan vrijwillig tot 10 jaar premie betalen of genoegen nemen met een lagere AOW in de toekomst. WAO stopt als je je AOW leeftijd hebt bereikt.

 4. RuudB zegt op

  Beste Klaas, ik neem aan dat je ouder bent dan 50 jaar, anders hoef je er niet aan te beginnen. Je vraagt: wat moet ik doen en kan ik mijn WAO meenemen? Welnu, je krijgt bij de eerste visumaanvraag al te maken met de vraag of je als vroeg-gepensioneerde binnen komt. Niet dus, waarmee je direct al één argument minder hebt. Je dient dus goed te onderzoeken met welk soort visum je in TH wilt geraken, om vervolgens aldaar jouw verlengingen aan te vragen. Neem ruim de tijd om het dossier Visum Thailand van Ronny LatYa te bestuderen. Zie aan de linkerkant van deze pagina onder: Dossiers.
  Lees met name welke inkomenseisen Thailand stelt, en of je aan die inkomenseisen kunt voldoen.

  Als je als WAO- er naar TH wilt emigreren dan neem je je uitkering mee. Neem daarover contact op met het UWV. Dit is verplicht als je naar het buitenland wil met behoud van uitkering. Lees: https://perspectief.uwv.nl/artikelen/arbeidsongeschiktheidsuitkering-meenemen-naar-het-buitenland
  Op: https://www.uwv.nl/particulieren/internationaal/met-uitkering-naar-buitenland kom je dezelfde teksten tegen. Had je zelf ook allemaal al op kunnen zoeken.

  Let wel: jouw vertrek heeft meer gevolgen voor jouw/jullie AOW later dan voor jouw WAO nu. Je meldt niet hoe oud je bent, maar je zult graag langer AOW willen dan nu nog WAO. Elk jaar dat je uit NL weg bent bouw je een AOW-korting op van 2 % p.jr. Bv: als je nu 62 jaar oud bent krijg je over 5 jaar 90 % van jouw AOW-bedrag. Ben je jonger dan 62 jaar, wordt de korting dus groter.
  Sowieso ontvang je geen AOW voor alleenstaande omdat je gehuwd bent, (is tevens het geval in NL vanaf je 67ste). Jouw vrouw geacht wordt verdienvermogen te hebben. Ook in TH! Je komt dus ruimschoots uit onder huidig WAO-bedrag. Jouw vrouw krijgt tzt 22% AOW van haar partnerdeel want 11 jaar in NL gewoond. Een partnerdeel is nu ongeveer Eur 850 p.mnd. Dus zelf uitrekenen.
  Zie verder: https://www.svb.nl/int/nl/aow/zoek.jsp?q=aow+wonen+in+buitenland

  Waar moet je nog meer op letten? In TH zorg je voor je eigen ziektekostenverzekering. Je hebt te maken met hoge premies. Omdat jij in de WAO zit krijg/heb je te maken met vele uitsluitingen.

  Voor het overige is het verder niet anders dan voor welke niet-gepensioneerde dan ook. De Euro brengt minder op dan gewend/gewenst. Zorg voor een (goedgevulde) spaarpot. Maar pas op: geld is in TH graag gewild. Ga niet de sinterklaas uithangen, wees geen suikeroom, kijk eerst de kat uit de boom. Klik op deze link: https://www.thailandblog.nl/?s=WAO&x=29&y=14

  • janbeute zegt op

   Wat dan weer vergeten wordt te vermelden is dat je vrijwillig voor maximaal 10 jaar je AOW premie zelf mag doorbetalen.
   Heb ik ook gedaan toen ik gestopt ben met werken, ik mis in mijn geval maar 2 jaar dus 4%.

   Jan Beute.

   • RuudB zegt op

    Dat is enkel weggelegd voor de welgestelden. Huidige vrijwillige premie ligt rond de 18% van het jaar inkomen p.jr. Stel je hebt een WAO van Eur 15000 p. jr. Dan wordt de premie rond de Eur 2700.
    Stel je wilt dat 5 jaar doen: Eur 13500. Wat krijg je ervoor terug bij die lage AOW-partnerdeel-uitkering? https://www.svb.nl/nl/vv/ Uiteraard zelf doorklikken.

 5. l.lagemaat zegt op

  Twee belangrijke zaken!

  -U schrijft niet uw leeftijd, belangrijk voor de invulling van het toekomstige financiële plaatje.(inkomen)

  -De toelatingseis tot Thailand is een aantoonbaar inkomen van 65.000 Baht ( ongeveer 1850 euro) p.m.
  Daar gaat vanaf huur en ziektekosten verzekering 2 personen!

  Los van overige kosten wordt dit wel een krap budget om van te leven.

  • Bert zegt op

   Denk toch da velen in de hand zouden klappen als ze 65.000 Thb per maand te besteden hebben.

   Hij schrijft trouwens “gehuwd met een Thaise”, dan is de eis nu nog Thb 40.000
   Daar kun je m.i. goed van leven als je een normaal leven leidt zonder drugs en rock ’n roll

   Zal je vertellen dat wij dat niet iedere maand verteren hier, hebben wel geen woonlasten buiten de electra en waterrekening.

 6. Hannes zegt op

  Ik denk dat Klaas na dit allemaal te hebben gelezen een beetje verdrietig is geworden. ( Ik trouwens ook, ik speelde ook al een beetje met de gedachte om naar Thailand te vertrekken voor mijn pensioendatum )

  • Frans Nico zegt op

   Kan nog steeds, als je maar je eigen honk houdt in Nederland en geregeld terug komt. Je gaat dan gewoon elk jaar een maand of zes met vakantie naar Thailand. Maar dan moet jouw inkomen dat wel toelaten.

   Ik heb 15 jaar in Spanje gewoond, maar mijn honk in Nederland gehouden. Geen probleem gehad met mijn AOW-opbouw of andere fiscale problemen en ook niet mijn Thaise vrouw. Ook ik was de jaren voor mijn pensioen 100% WAO-gerechtigde. Als je maar niet “alle banden” met Nederland verbreekt.

 7. Frank zegt op

  Ik heb WIA, en ben 50, en gehuwd met een Thaise.
  Mijn (marriage)visum voor Thailand was geen probleem, ik had alleen een verklaring van mijn bank nodig.
  Het UWV verstrekt documenten alleen in het Nederlands (??)

  Natuurlijk heb ik contact gehad met de belastingdienst.

  De uitkering wordt belast in Nederland, gezien het verdrag mag Thailand niet ook belasten.
  Loonbelasting, ongeacht originele bron blijft loonbelasting.

  De sociale premies komen te vervallen. (Ruim 28%)
  Ik ga er wel vanuit dat ik over die 28% “meer inkomen” loonbelasting ga betalen 🙂
  Het wegvallen van de heffingskorting en alle aftrekposten is wel een pijnlijke.

  Mijn uitkering wordt niet gecorrigeerd met de zgn landen factor. (Thailand 0.4)
  Een AOW wel!!
  Emigreren betekent dat je er wil blijven.
  Natuurlijk bouw ik geen WAO meer op.
  De 30 a 40% die ik minder krijg is haast verwaarloosbaar. AOW van 1000 wordt 400 euro
  IPV 400 ontvang ik +/- 250..
  Klopt, 150 minder per maand.
  De premie door blijven betalen is een optie, maar niet aftrekbaar??

  Gelukkig blijft mijn echte pensioen gelijk, geen landen factor.

  Medicatie die ik (helaas) nodig heb (ik zit niet in de WIA voor mijn zweetvoeten) zijn hier een fractie van de prijs in NL.
  Vaak dien ik de nota’s nu niet eens in.
  Hier 3 euro, in NL €120,-
  Ik blijf mij verbazen hoe dit met exact dezelfde medicijnen mogelijk is.
  Die 375 eigen bijdrage is dan goed te doen 🙂

  Ik was er “klaar voor” (planning per 1 – 1 -2020), maar met de informatie dat er geen heffingskorting en aftrekposten meer mogelijk is, is emigreren een flinke aderlating.

  Morgen maar weer met de belastingdienst bellen.
  Het zou mij netto 300 per maand minder zijn.
  Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

 8. Frank zegt op

  LOL

  Makkelijker kunnen we het niet maken… (wel verwarrender)

  Een zoekopdracht op de site van de belastingdienst geeft 36.65% en 38.10% als inkomstenbelasting.
  3 telefoontjes verder is er eindelijk iemand die mij kan vertellen dat deze inclusief de 27.65% volksverzekering is. (2019)

  Er vanuit gaan dat het inkomen € 34.300,- is betaal je tot € 20.384,- 9% en daarboven 10.45% belasting.
  boven de € 34.300,- betaal je geen premies, maar alles als belasing, = 38.10% (tot 68.508)

  om de € 34.300 aan te houden is dat in NL € 3.260,- aan belasting en € 9.354,- aan premie = € 21.686,-
  in Thailand blijft dat € 3.260,- aan belasting, € 0,- aan premie = € 31.040,-

  deze berekening is geen rekening gehouden met heffingskortingen etc.
  de € 21.686,- zal in werkelijkheid dichter bij de netto €24.000,- liggen

  in Thailand geen aftrek, geen kortingen of vrijstellingen, vandaar deze quick and dirty.

  bij inkomen/uitkering boven de € 34.300, is het hogere gedeelte belast met 38.10%
  een € 40.000,- zou dan in NL een € 25.200,- zijn
  en in Thailand € 33.451,-

  voor de fiscalisten…. (dat ben ik zeker niet) graag gericht schieten!

  expat ziekenkosten (alleen ziekenhuis opname) is vergelijkbaar met de NL basisverzekering (115 per maand, + 375 = 1750) (expat hospital only = € 2.000,-)
  normaal dokterbezoek is hier zeer goedkoop.

  valt voor mij dus mee.
  het ziet er naar uit dat de emigratie nog steeds door zal gaan 🙂

 9. RuudB zegt op

  Beste Frank, enkele opmerkingen:
  1- dat UWV enkel Nederlandstalige documenten verstrekt is irrelevant. Niet het UWV maar jij hebt een idee, een plan, dus voorbereidingen. O.a. het legalen vertalen van paperassen.
  2- Dat TH geen belasting mag heffen klopt niet. Of TH dat doet, is een tweede. Lees de vele uitleggen hieromtrent van @Lammert de Haan.
  3- Je bent gehuwd, dus je krijgt geen 1000 euro AOW, maar ± Eur 850.
  4- AOW valt n i e t onder een landenfactor, want SVB+TH! Hier ben je absoluut abuis.
  5- WIA valt wel onder een landenfactor, want UWV+TH, maar wordt niet toegepast vanwege bilateraal.
  6- Je ontvangt tzt niet ± Eur 250 maar ± Eur 550
  7- Vrijwillig doorbetalen van AOW-premie kost ± 18% van je jaarinkomen per gewenst AOW-jaar.
  8- Permanent wonende in TH is een NL-ziektekostenverzekering niet mogelijk.
  9- Jezelf in TH tegen ziektekosten verzekeren gaat een moeilijke opdracht worden immers geen zweetvoeten.
  10- Volgens mij ben je nog niet “klaar voor” 1 januari as. Niettemin: sukses!

 10. Frank zegt op

  Hallo Ruud,

  Dat het UWV geen Engelstalige documenten verstrekt is lastig en extra kostbaar. Vrijwel alle publieke sectoren zijn meertalig. (Gemeenten, provincie, belastingdienst,etc.)
  Zoals ik schreef, voor mijn visum was die Engelse bank verklaring gelukkig voldoende.
  Een document van “de regering” moet je laten legaliseren in Den Haag. Als dt vertaald moet worden is het eerst legaliseren, dan vertalen en dan die vertaling laten legaliseren. Pfff.

  Je hebt, mbt AOW, gelijk. Ik was verkeerd geïnformeerd.
  Dan nog, 18% inkomen afdragen voor 2% van 850, is best veel. Mijn gewone pensioen is voldoende.

  De WIA blijft voor mij gelukkig gelijk. Leven in Thailand is goedkoper, maar zeker geen 40%

  Het verdrag tussen NL en Thailand is er juist voor dat er geen dubbele belasting wordt betaald.
  Ik weet dat er veel verwarring over is. Zo is AOW belast in NL, maar je pensioen niet. Die zou Thailand kunnen belasten.
  WIA mogen ze niet belasten.

  Ik verblijf al een paar jaar in Thailand, met regelmaat even 3 of 4 weekjes in NL. (Dure hobby, die tickets)

  Zelf denk ik dat ik per 1 oktober al klaar zal zijn 🙂
  Alle andere zaken zijn al een tijd geregeld.

  Belangrijkste reden om “echt” te vertrekken is het extra netto inkomen.
  Of beter gezegd het niet uitgeven van de sociale premies @ €9.350,- per jaar.

  Zaken als auto en woning e.d. is al een tijd geregeld.

  Expat verzekering is voor mij geen probleem, de uitzondering is zeer beperkt.
  (Een chirurg maakte een snij foutje / complicatie.
  80-100% afgekeurd, maar het is stabiel.
  Zeer beperkend, geen reden voor eeen exceptionele uitzondering. De offertes zijn binnen.
  NL verzekering loopt tot 1-1-2020.

  Vele check lijsten die er zijn hebben we nagelopen, steeds minder redenen om NL aan te houden.
  (We = samen met mijn echtgenote en verschillende Nederlandse vrienden)

  Na 15 jaar WIA verwacht ik niet dat ze mij opeens goedkeuren :–) Bonsai boom kweker? Lol

  • RuudB zegt op

   Beste Frank, je hebt het goed voor elkaar en financieel idem. Daar pleit ik altijd voor want voorkomt veel gezeur en gedram richtingen TH en NL overheden. Als jij het hebt over meer dan Eur 9K aan sociale premies heb je geld zat om ruimschoots aan de inkomenseisen te voldoen en prettig te leven.

   Toch nog even een kleine correctie: AOW kan ook in TH onderwerp van fiscale heffing zijn. Zie de opmerkingen van @L. de Haan her en der op vragen en reacties van lezers over TH fiscus en NL AOW. Het komt in het kort neer op het volgende:
   Vlgs @L. de Haan: ……”in het Verdrag wordt met geen enkel woord gerept over sociale zekerheidsuitkeringen (w.o. een AOW- of WAO-uitkering). Daarnaast ontbreekt een zgn. restartikel.
   Dit betekent dat zowel voor Nederland als voor Thailand de nationale wetgeving van toepassing is, waardoor beide landen over dit deel van je (wereld)inkomen mogen heffen. Nederland doet dat als bronland en Thailand als woonland.” Hij vervolgt:
   “Tot voor enige tijd terug werd er door de Thaise belastingambtenaren niet of nauwelijks aandacht besteed aan de uit Nederland afkomstige AOW-uitkering. Ik hoor echter de laatste tijd van mijn Thaise klanten steeds vaker dat de Thaise belastingambtenaren daar steeds meer expliciet naar vragen!
   Dat houdt dus in dat dubbele inkomstenbelasting geheven kan worden over je AOW-uitkering. Daarbij “mag” je in Nederland meer inkomstenbelasting betalen over je AOW-uitkering dan het geval zou zijn geweest bij wonen in Nederland. Dat is een gevolg van het vervallen van de heffingskortingen per 1 januari 2015 bij wonen in o.a. Thailand.” (einde citaten) Het is dan aan jou om Heerlen om vrijstelling te verzoeken. Ik wens je goede jaren in TH!

   • RuudB zegt op

    Vergeten een link naar @L. de Haan te plaatsen: bij deze. https://www.thailandblog.nl/lezersvraag/aanvraag-cq-vervolgaanvraag-voor-vrijstelling-loonbelasting-en-premie/

   • Erik zegt op

    RuudB, jouw opmerking ‘..Het is dan aan jou om Heerlen om vrijstelling te verzoeken…’ lijkt me iets om aan Lammert de Haan voor te leggen. De techniek rond wat jij ‘vrijstelling’ noemt is toch anders.

    • Lammert de Haan zegt op

     “Heerlen” zal geen vrijstelling verlenen t.z.v. AOW- en WAO-uitkeringen. Dat ligt reeds besloten in de door mij geplaatste en door RuudB geciteerde tekst dienaangaande. Zie daartoe ook het door mij op 10 juli om 18:45 in het onderhavige topic gestelde als reactie op het bericht van Rene Martin.

     Ik denk dan ook dat de opmerking van RuudB: “Het is dan aan jou om Heerlen om vrijstelling te verzoeken” meer bedoeld is als “Kijk maar wat je er mee doet” en dus hecht ik daar niet al te veel waarde aan.

   • Frank zegt op

    “Eur 9K aan sociale premies heb je geld zat om ruimschoots aan de inkomenseisen te voldoen en prettig te leven.”

    de toppic starter, Klaas, vermeld niets over zijn inkomen, natuurlijk zijn prive zaken, maar wel belangrijk als je wilt rondkomen!

    in “https://www.thailandblog.nl/lezersvraag/emigreren-thailand-iva-wao/” over een bruto uitkering van € 4000,- per maand… die zou ik ook wel willen 🙂

    maar idd, ik klaag niet.
    WIA is zeker niet altijd 70% van het laatst verdiende loon.
    Bij mij iets van 40% van mijn laatst ontvangen salaris.
    Ik klaagde toen ook niet 🙂

    Verschil?
    Er is een uur-loon, en salaris waarbij uren ondergeschikt zijn.

    Mijn werk vond ik geweldig, reisde veel door Europa en andere continenten, en zo is het met een “missnede bij operatie” opeens allemaal anders.
    Reizen was soms leuk, soms balen om alleen (weer) de Eifeltoren uit de taxi te kunnen zien.
    05.00 vertek van huis, 23.00 weer thuis, de volgende dag gewoon 09.00 weer op kantoor.
    Verschil tussen loon en salaris 🙂

    Maar goed. met een 34.000 bruto heb je “al” die € 9.354,- aan premies, het wordt ook niet meer. (belasting wel)

    Of rond die 34.000 bruto ( = ongeveer netto €1.750,-) per maand een goed inkomen is?
    Ligt aan je standaard, je vaste lasten.

    Na 14 jaar is mijn standaard allang aangepast aan mijn inkomen. (iets meer dan €1.750,-)
    Koophuis verkocht (al na 3 jaar) , goedkopere oudere auto, etc.
    Een huurhuis is makkelijk vertrekken, auto gaat naar mijn volwassen zoon.

    We doen het nu met nog geen € 1000,- (+/- 30.000 THB) per maand in Thailand.
    de rest gaat naar de vaste lasten in NL. ( huur, GWE, zorg is al € 800)
    de tickets kwamen van mijn spaar rekening, inmiddels bijna leeg..

    maar met die 30.000 THB hebben we het, vind ik, ruim.
    Ruim genoeg voor isaan, Laos grens streek.

    Auto kosten zijn laag, we leven “off grid” dus geen GWE kosten.
    Land is van mijn echtgenote, ons nieuwe stekje bouwen we langzaam op.
    + 200 kippen, vlees zat 🙂

    Voor mij is dit goed, een eenvoudig “boerenleven”, zonder drukte en stress.

    Als er straks een € 1.250,- per maand extra is (voorzichtige schatting, geen of minder vaste lasten in NL en iets meer uitkering ivm het wegvallen van de sociale premies), is die zeer welkom om de spaar rekening weer op peil te krijgen!
    Van 5 getallen naar net 4… die kan wel wat gebruiken.

    Belasting in Thailand ben ik nog niet bang voor.
    Het geld komt op mijn nederlandse rekening binnen, en gaat grotendeels cash mee.
    (wisselen op BKK vliegveld in de kelder / trein sporen, NOOIT in de aankomst hal !!)
    verder als het nodig is ATM.

    Komt goed! 🙂


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website