Beste lezers,

Ik wil per 1 december 2017 in Thailand gaan wonen. Ik weet dat het hier al meerdere malen besproken is, ABP blijft belastbaar in Nederland. Volgens Heerlen geldt dat alleen voor Staatspensioen van het ABP en niet voor bedrijfspensioen. Ik kan wel vinden dat rijksambtenaren onder staatspensioen vallen.

Weet iemand uit ervaring of gemeente ambtenaren ook onder staatspensioen vallen? Van Heerlen krijg ik geen afdoende antwoord hierop en de ABP zegt dat maakt Heerlen uit. Heerlen zegt wel als je daar definitief woont kan je vrijstelling vragen maar als gemeente ambtenaren onder staatspensioen vallen is dat naar mijn idee kansloos.

Iemand ervaring met gemeente ambtenaar die van zijn pensioen geniet in Thailand en vrijstelling heeft aangevraagd?

Groet,

Henk

10 reacties op “Lezersvraag: Vallen gemeente-ambtenaren onder het staatspensioen van ABP?”

 1. janee zegt op

  Zoals zo vaak is het antw. bij velerlei twijfel en elkaar tegenspreken: hangt ervanaf. Meestal wel, overigens, maar pas na een soms lange instaptijd en heel, heel vroeger ook niet voor je 25e.
  Zelf ben ik ruim 25 jaar ambtenaar bij de gemeente van de hoofdstad geweest en heb daardoor een heel aardig ABP-pensioen (toevallig net paar dagen terug jaaroverzicht+ bedragen 2018 ontvangen).
  En wordt eens wat bedreven in googlen: eenieder in NL die wat voor pensioen dan ook opbouwt heeft een pensioenoverzicht, enkel toegankelijk met DiGiD en daar kan je het in principe allemaal precies nakijken. En ALS je zolang-of kort, gem.ambt. bent geweest moet je overdadig in die tijd zijn voorzien van allerlei loonstrookjes en andere info-allicht dat het daar ook op staat.

  • Henk zegt op

   Natuurlijk heb ik loonstroken en pensioenoverzichten en heb ik Mijn ABP maar daar staat dus niet vermeld of het een staats- of bedrijfspensioen is.
   Graag reactie van mensen die gemeente ambtenaar zijn geweest en nu regulier in Thailand wonen.

  • Cornelis zegt op

   Je antwoord gaat niet in op de kern van de vraag: of het ABP-pensioen van een voormalig gemeente-ambtenaar in NL of in TH wordt belast. Op basis van artikel 19 van het Belastingverdrag Nederland – Thailand wordt ABP-pensioen voortvloeiend uit een baan bij een ‘publiekrechtelijk lichaam’ als een gemeente, in NL belast.

 2. erik zegt op

  Dat ‘ABP’ altijd staatspensioen is klopt niet; ABP betaalt ook andere soorten pensioen uit.

  Voor jouw vraag ga je te rade bij artikel 19 van het verdrag.

  Artikel 19. Overheidsfuncties

  1 Beloningen, daaronder begrepen pensioenen, betaald door of uit fondsen in het leven geroepen door een van de Staten of een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan aan een natuurlijke persoon ter zake van diensten bewezen aan die Staat of aan dat onderdeel of dat plaatselijke publiekrechtelijke lichaam daarvan in de uitoefening van overheidsfuncties, mogen in die Staat worden belast.

  2 De bepalingen van de artikelen 15, 16 of 18 zijn evenwel van toepassing op beloningen of pensioenen ter zake van diensten, bewezen in het kader van een op winst gericht bedrijf uitgeoefend door een van de Staten of een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan.

  Dus staatspensioen en dus belast in Nederland behalve als sprake is van lid 2.

 3. Adri zegt op

  Jawel hoor, gewoon staatspensioen. Daar krijg je geen vrijstelling voor!

  Adri

 4. Kees 2 zegt op

  Geen vrijstelling: ik heb lesgegeven op scholen die onder een stichting vallen: wel vrijstelling.
  Echter ook een tijdelijke baan bij een school die onder een gemeente viel: geen vrijstelling.

  Dit is mij aldus door ‘Heerlen’ medegedeeld (als ik me dit van 8 jaren geleden goed herinner, maar het kan ook het ABP geweest zijn) en daar ga ik dan maar vanuit – ik ben namelijk nog niet officieel gepensioneerd, maar heb mezelf ‘gepensioneerd’… 😉

  • Kees 2 zegt op

   Een discussie over privaatrechtelijk en publiekrechtelijk pensioen bij ABP tussen NLers die in Frankrijk wonen: https://www.nederlanders.fr/profiles/blogs/abp-pensioen-en-de-nederlandse-belasting

 5. Lammert de Haan zegt op

  Beste Henk,

  De reacties van de Belastingdienst/kantoor Heerlen en het ABP zijn voor mij onbegrijpelijk. Het betreft een uiterst simpel geval.

  In het Belastingverdrag Nederland-Thailand is e.e.a. als volgt geregeld:

  “Artikel 18. Pensioenen en lijfrenten
  1. Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid van dit artikel en het eerste lid van artikel 19, zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen ter zake van een vroegere dienstbetrekking betaald aan een inwoner van een van de Staten, alsmede aan een zodanige inwoner betaalde lijfrenten slechts in die Staat belastbaar.”

  “Artikel 19. Overheidsfuncties
  1. Beloningen, daaronder begrepen pensioenen, betaald door of uit fondsen in het leven geroepen door een van de Staten of een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan aan een natuurlijke persoon ter zake van diensten bewezen aan die Staat of aan dat onderdeel of dat plaatselijke publiekrechtelijke lichaam daarvan in de uitoefening van overheidsfuncties, mogen in die Staat worden belast.”

  Onder artikel 18, lid 1, vallen in principe particuliere pensioenen en pensioenen verkregen vanuit een bij een overheidsbedrijf uitgeoefende functie. Hierover mag het woonland heffen (en in jouw geval dus Thailand).

  Heb jij niet gewerkt voor een overheidsbedrijf maar voor bijv. een secretarieonderdeel, dan is Nederland bevoegd om te heffen. En, alhoewel dit pensioen volledig in Nederland belast is, heb je geen recht op heffingskortingen, aftrek t.z.v. persoonlijke verplichtingen en heffingsvrij vermogen voor box 3 (sparen en beleggen). Zou je bijvoorbeeld nog partneralimentatie moeten betalen dan heft Nederland dubbel, nl. over jouw bruto pensioen zonder aftrek wegens persoonlijke verplichtingen en over de aan je ex uitbetaalde partneralimentatie (mocht zij in Nederland wonen). En dat kan alleen maar in Nederland, ondanks de ca. 100 door Nederland gesloten Verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing!

  De Belastingdienst heeft daar zelfs een slogan voor bedacht, nl.:

  “Gemakkelijker kunnen we het u niet maken”.

  En, alhoewel ik het dikwijls oneens ben met de Belastingdienst, moet ik ze in dit geval ook nog gelijk geven. Dit is nl. wettelijk (dus buiten de Belastingdienst om), geregeld.

  Jouw ABP-pensioen is geen Staatspensioen maar is verkregen uit een functie bij een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam ter zake van diensten bewezen aan dat plaatselijke publiekrechtelijke lichaam in de uitoefening van een overheidsfunctie/publieke taak (tenzij het in jouw geval gaat om een overheidsbedrijf, want dan kun je immers niet spreken van een publieke taak). Zie artikel 19, lid 1, van het Verdrag.

  Bij het ABP zijn ook talloze particuliere organisaties aangesloten, veelal werkzaam in de onderwijssector of de gezondheids-/ouderenzorg. Deze organisaties zijn geen plaatselijke publiekrechtelijke lichamen, waardoor deze ABP-pensioenen slechts in het woonland belast zijn.

  Ik heb nog wel een paar troostende woorden voor jou. Jij hoeft nl. geen vrijstelling voor de inhouding van loonheffing aan te vragen voor jouw gemeentepensioen (wat heel moeilijk te verkrijgen is bij wonen in Thailand)!

  Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen).

 6. Henk Hollander zegt op

  Het antwoord kan kort zijn. Je gemeentepensioen bij het ABP blijft in Nederland belast. Bij mij nu helaas al 8 jaar. Je mag betalen maar krijgt er helemaal niets voor terug. Eventuele aftrekken of belastinvrije voeten zijn per 1 januari 2015 ook geschrapt.

 7. Henk zegt op

  Vriendelijk bedankt voor alle uiteenzettingen.

  Gelukkig was ik er al vanuit gegaan dat ik geen vrijstelling zou krijgen in mijn begroting maar ik werd in de war gebracht na een telefoontje Heerlen. Zvw gaat er bij uitschrijving wel vanaf.

  M vr gr Henk


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website