Beste lezers,

De belastingdienst in België gaf mij automatisch code 1081. Die laat geen aftrekken of verminderingen toe al ben je reeds 10 jaar gehuwd plus een dochter ten laste!

Belastingkantoor in Chiangmai kan 75% inkomsten in België niet bevestigen. Wel vroeg men mij of ik akkoord kon gaan om vanaf volgend jaar belastingen in Thailand en niet meer in België te betalen.

Omdat volgens bediende meerdere farangs dat doen ben ik op zoek naar deze mensen.

Neem gerust met mij contact op zodat ik uit uw ervaring iets kan leren.

Dank bij voorbaat.

Groet,

Willy


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

12 reacties op “Lezersvraag: Akkoord gaan om belastingen in Thailand ipv België te betalen”

 1. henry zegt op

  Er is een belastinsverdrag tussen belgie en Thailand, om dubbele belastingen te vermijden. Dit houd in, dat uw belgisch inkomsten in belgie worden belast, en de Thaise inkomsten in Thailand. Dus u kan uw belgische inkomsten niet in Thailand laten belasten.

  Hoogstwaarschijnlijk was de Thaise belastingsambtenaar niet op de hoogte van dit verdrag.

 2. matta zegt op

  Wij ‘hangen’ af van van buitenland – Beheer team 3 (mail: foreigners.team3@minfin.fed.be)

  Mijn inziens is er blijkbaar ‘iets’ mis gelopen. (kan ook niet zeggen wat want van hieruit kun je het niet of nauwelijks bewijzen) maar omdat ik meerdere personen ken die in Thailand wonen (van het noorden tot het zuiden) die NIET akkoord zijn met hun aanslagbiljet.( aanslagjaar 2016 inkomsten 2015)

  En het valt eveneens op dat het telkens gaat om personen met kinderen !!!

  Op de website myminfin.be is het voor het ogenblik onmogelijk om een geschil in te dienen ( ik raad U daarom sterk aan om eventueel ‘ aangetekend’ (is niet verplicht maar zekerder) een bezwaarschrift in te dienen per briefwisseling adres staat op uw aanslagbiljet)

  Eveneens stuur een kopij (of mail) naar het team dat de invordering doet! en vraag een uitstel van betaling (ze zullen dit wel toestaan echter ze wijzen op het feit dat ze intresten kunnen vragen vanaf een bepaalde dag) mijn advies is het verschil te groot betaal niks.(is niet hetzelfde team dat de berekening gedaan heeft !)

  Het antwoord dat ik van de belastingdienst krijg is het volgende :
  Er zou op de aangifte geen lokalisatie code aangeduid zijn op blz 3 vak III, daarom heeft het systeem automatisch de code 1081 gegeven. Dit is de minst voordelige code, daardoor wordt er geen rekening gehouden met uw kinderen ten laste.

  waarom dan de code 1030 “overruled” wordt is mij nog niet duidelijk (trouwens er zijn nog een paar zaken die mij niet bijster stemmen, en ik om verdere uitleg heb gevraagd.

  Eveneens raad ik u aan om in het vervolg ook een kopij te nemen van het origineel exemplaar dat u opstuurt of een print te nemen van tax on web

  de 75% of meer inkomen moeten uit België komen (waarom u dat bij een Thaise overheidsdienst vraagt in Chiang Rai is mij ook volkomen onduidelijk) een voorbeeld U hebt een rustpensioen dat komt van België (met andere woorden een inkomstenbewijs of verklaring) dit moet u voorleggen.

  U zult waarschijnlijk een lange periode moeten wachtten op enig nieuws. daarom misschien nog een laatste tip stuur een mail van uw bezwaarschrift (met al uw bijlagen etc etc) op naar : fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

  Hopelijk ben je geholpen met dit antwoord
  groetjes

 3. Lammert de Haan zegt op

  Beste Willy,

  Dit is toch wel een heel merkwaardige vraag van de belastingambtenaar van het kantoor in Chiangmai. Deze vraag doet voorkomen alsof je een keus zou hebben waar je uit België verkregen inkomsten belast gaan worden.

  Maar niets is minder waar. Niet de Thaise of Belgische Belastingdienst bepaalt waar deze inkomsten belast mogen worden. Dit alles is uitputtend geregeld in het op 16 oktober 1978 gesloten Belastingverdrag België-Thailand en voor wat betreft pensioenen in artikel 17 van dit Verdrag.

  Dit artikel luidt als volgt:

  “Artikel 17 Pensioenen
  1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 18 zijn pensioenen of andere beloningen ter zake van een vroegere dienstbetrekking afkomstig uit een overeenkomstsluitende Staat en betaald aan een inwoner van de andere overeenkomstsluitende Staat, in de eerstbedoelde Staat belastbaar.
  2. Pensioenen of andere beloningen ter zake van een vroegere dienstbetrekking worden geacht uit een overeenkomstsluitende Staat afkomstig te zijn indien de schuldenaar die Staat zelf is, een staatkundig onderdeel, een plaatselijke gemeenschap of een inwoner van die Staat. Indien evenwel de schuldenaar van deze inkomsten, ongeacht of hij inwoner van een overeenkomstsluitende Staat is of niet, in een overeenkomstsluitende Staat een vaste inrichting heeft die de last van deze inkomsten draagt, worden de inkomsten geacht afkomstig te zijn uit de overeenkomstsluitende Staat waar de vaste inrichting is gevestigd.”

  Dit houdt dus in dat enkel België bevoegd is om belasting te heffen over uit België verkregen pensioenen. Dus met uitsluiting van Thailand. Zou je vervolgens instemmen met het ook in Thailand betalen van inkomstenbelasting over jouw uit België verkregen pensioen(en), dan ben je er zeker van dat je dubbele belasting betaalt. En om dat te voorkomen is er nu juist een Verdrag gesloten, regelend wie waarover mag heffen!

  In artikel 17 wordt nog verwezen naar artikel 18. Dit laatste artikel gaat echter over overheidsfuncties en lijkt mij in het kader van de vraagstelling niet van belang.

  Als je het Verdrag wilt lezen klik dan op de volgende link:
  http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=c8b91e33-78aa-4f99-96fc-c6c368a2a5c9&disableHighlightning=c8b91e33-78aa-4f99-96fc-c6c368a2a5c9/#findHighlighted

  Mocht e.e.a. niet geheel duidelijk zijn neem dan gerust contact met me op via:
  l.haan14@chello.nl of door middel van het e-mailformulier op
  http://www.lammertdehaan.heerenveennet.nl.

  Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen)

 4. Louis49 zegt op

  Kan niet ,belgie heeft geen belastingverdrag met Thailand ,in tegenstelling tot Nederland

  • Lammert de Haan zegt op

   Beste Louis49,

   België heeft, evenals Nederland, wel degelijk een Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten met Thailand. Zie de link in mijn eerdere bericht.

   Tussen beide verdragen bestaat wel een groot verschil. Over uit België afkomstige pensioenen aan Belgische inwoners van Thailand mag België heffen (bronstaatheffing). Over uit Nederland verkregen pensioenen van in Thailand wonende Nederlanders mag Thailand heffen (woonstaatheffing), tenzij dit een zgn. ‘overheidspensioen’ betreft. In dit geval mag Nederland heffen (dus een bronstaatheffing).

 5. lung addie zegt op

  Zoals hierboven vermeld werd heeft Belgie wel degelijk een belastingsverdrag met Thailand. In Belgie is het wel zo dat omzeggens alle inkomsten, verworven in Belgie, ook in Belgie aan de bron belast worden, ook de pensioenen. Je hebt hier zelfs geen keuze in.
  Enkele vragen:
  bent U uitgeschreven in Belgie?
  heeft U dat aan de belastingdienst laten weten?
  heeft U zich ingeschreven bij de dienst ” belastingen voor Belgen verblijvend in het buitenland” ?
  welk belastingformulier vult U jaarlijks in? Het gewone welke iedereen jaarlijks ontvangt of het speciale voor Belgen verblijvend in het buitenland? Dit kan een verschil uitmaken in de codes.
  Wat heeft het belastingkantoor in Chiang Mai te maken met Uw inkomsten uit Belgie? Zij hebben daar totaal geen zicht op.

  groeten

 6. joskeshake zegt op

  al hetgeen ik hier lees is dat Belgie wel degelijk een belastingsverdrag met Thailand heft, wel dat kunnen ze dan wel om geld uit de mensen hun zakken te halen, maar een verdrag om bij ziekte in Thailand meer dan 3 maand te verzekeren hebben ze niet , de huichelaars. en kom niet af met ditjes en datjes, dit is persoonlijk ondervonden, na 3 maand alles uit Eigen zak betalen.

  • RonnyLatPhrao zegt op

   Je had je dan beter geinformeerd over die ditjes en datjes en dan he

   • RonnyLatPhrao zegt op

    (vervolg)
    … had je geweten dat het beperkt is tot 90 dagen.
    (Sinds dit jaar verzekeren enkel de SocMut – De Voorzorg/Bond Moyson- nog in Thailand dacht ik)
    Je kan echter altijd een bijkomende reisverzekering afsluiten, die dan langer geldig is dan 90 dagen ononderbroken verblijf in Thailand. Kost je natuurlijk extra.

    PS Het wil ook niet zeggen dat wanneer je een reisverzekering hebt met een geldigheidsperiode van een jaar, dat je daarom een jaar gedekt bent. Bij de meeste jaarverzekeringen is het ook beperkt tot 90 dagen ononderbroken verblijf per keer (enkele uitzonderingen), en wil je langer dan 90 dagen ononderbroken in het buitenland verblijven, dan moet je per maand boven de 90 dagen ononderbroken verblijf bijbetalen.

  • RonnyLatPhrao zegt op

   Ik denk trouwens dat indien niet gedekt door Mutas, of +90 dagen, je de rekeningen nog altijd mag binnenbrengen (indien je ingeschreven bent in België) na terugkomst.
   De terugbetaling gebeurt dan volgens de Belgische normen, rekening houdende met het remgeld
   Je zal het natuurlijk wel allemaal eerst moeten betalen.

   • joskeshake zegt op

    je mag wel rekeningen binnen brengen,maar voor als deze voor hetzelfde feit zijn van de vorige 90 dagen worden ze niet meer uitbetaald,dan krijg je ze mooi terug in envelope met de vermelding dat voor voor bvb deze breuk al 3 maand vergoed is en volgende rekeningen van dr of hospital niet meer worden terug betaald< wel als je in Marokko woont,niet in Thailand voor enkele maanden/per jaar.Daar I
    s GEEN verdrag voor.

    • RonnyLatPhrao zegt op

     Indien je in Thailand woont ben je uitgeschreven in Belgie en kan je geen medische kosten in Belgie terugeisen die in Thailand gemaakt zijn.
     Je kan niet voor enkele maanden in Thailand “wonen”, of je moet je telkens laten in en uitschrijven.
     In elk andere geval (uitg. werk, studie, ..)ben je in verlof in Thailand en heb je wel recht op uitbetaling. Ik zou dit dan eens goed nakijken indien dit niet gebeurd is. Dat je niet alles kan terugtrekken na de 90ste dag is normaal.

     Maar we zijn aan het afwijken van de vraag die over belastingen gaat. Ik laat de ditjes en datjes dus maar voor wat ze zijn.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website