Statement of Insurance, vervolg

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersinzending
Tags: ,
30 januari 2023

Zoals de trouwe TB lezer bekend is, speelt dit probleem (eis van het vermelden van verzekerde bedragen t.b.v. het verkrijgen van een Non Immigrant “O” -retired- visum) nu al 2 jaar en heb ik me al die tijd ingezet om eerst NL zorgverzekeraars bereid te vinden om de vereiste bedragen in hun “statement of insurance” te vermelden; Toen die poging strandde, heb ik me aan de Thaise zijde gewend middels het betrekken van onze NL-ambassade in Bangkok. Doch dat heeft teleurstellend (tot nu toe) ook niets opgeleverd.

Een volledig chronologisch overzicht van mijn bemoeiingen, heb ik opgesteld en is dermate uitgebreid dat volledige vermelding hier niet passend is; maar op verzoek is dat overzicht zeker beschikbaar bij ondergetekende, na vermelding van uw mailadres.

Over het verloop van het eerste deel (klacht bij zorgverzekeraars via SKGZ) is al uitgebreid gerapporteerd.

Ik zal nu zeer kort samenvatten wat ik over de acties richting Thaise autoriteit kan melden: voor zover mij bekend…NIETS. Ja, u leest goed. Kennelijk heeft men tot twee keer toe gemeend dat de kwestie al vanzelf was opgelost bij het versoepelen/opheffen van de covid-eisen door de Thaise overheid. Dit was echter een totaal verkeerde inschatting want de eisen zoals geschetst op de website van de Thaise ambassade in Den Haag (https://hague.thaiembassy.org/th/publicservice/e-visa-categories-fee-and-required-documents) vermeld al sinds 2020 onverminderd dat de verzekerde bedragen “uitdrukkelijk vermeld” moeten worden in de “statement of insurance”. Hoe vaak ik ook voormelde link met de Thaise eisen heb doorgegeven aan minsiterie VWS en de ambassade Bangkok, kan ik niet meer zeggen, maar het is eerder 10 dan 5 keer. Daarom is mij nu ook duidelijk dat men NOOIT de moeite heeft genomen om deze link te openen en te lezen, want dan zou men gelijk zien dat het probleem NIET is opgelost, zoals de ambassade mij onlangs liet weten. Dit overwegende is mij nu ook duidelijk dat men deze kwestie niet echt serieus heeft genomen en gehoopt heeft dat het wel “over zou waaien”.

Volledigheidshalve dien ik wel te vermelden dat de ambassade Bangkok mij heeft verteld dat zij deze kwestie tijdens overleg met EU-collegae ter sprake heeft gebracht, doch kennelijk kent men dit probleem in de andere EU landen niet. Wel beetje tegenstrijdig als ik een bericht op TB dd 3/12/22 van een Belgische inzender lees:

“Greet zegt op 3 december 2022 om 14:06
Beste wij hebben bij een non-immigrant -O – retired WEL een verklaring nodig met vermelding out- en inpatient enz.heb dit gevraagd aan onze ziekenkas Solidaris en weigering van hun eerste verklaring( dat we voor alles voor 100.000 USD verzekerd zijn – dus meer dan zij vragen) van de Thaise Ambassade doorgemaild en die hebben daarna ons netjes een aangepaste verklaring gegeven. Het kan dus inderdaad zo.”

Voorts is er tussen de ambassade en het ministerie van VWS hierover contact geweest hetgeen heeft geresulteerd in een brief, die ik nooit compleet heb mogen inzien. Ik moet me behelpen met een deeltje van de inhoud, luidend: “There is no financial limit to the coverage and the total costs of healthcare provided in Thailand may exceed the minimum US$ 20.000 coverage as required by Thai law”. Waar ze het bedrag van “$ 20.000, als vereist bij Thaise wetgeving” vandaan halen, ontgaat mij geheel. Ik meen hieruit ook te concluderen dat men mij niet alles wil laten weten.

Ofschoon dit dossier bij onze ambassade nog niet gesloten schijnt te zijn en ik nog wacht op een reactie op een laatste mail van mij dd 13 januari jl. wil ik nu maar alvast een andere optie overwegen, namelijk deze kwestie voorleggen bij de Nationale Ombudsman.

Indien de lezer nog een ander, wellicht beter idee heeft, dan hou ik me aanbevolen.

Tot slot vragen sommige lezers zich misschien af waarom ik zelf me zo in deze kwestie heb vastgebeten. Wel, natuurlijk ook vanwege het onrecht wat men hier laat zien doordat we gedwongen zijn een tweede verzekering af te sluiten, terwijl we via onze wettelijk verplichte zorgverzekering daarvoor al genoeg premie en belasting moeten afdragen. Daarnaast, niet zozeer om zelf een Non Immmigrant O (retired) aan te vragen, want dat heb ik al; mijn belang bestaat uit de vrees dat de Thaise overheid op termijn ook de verzekeringeis gaat stellen bij het verlengen van de verblijfsperiode van het Non Imm O visum, wat nu nog niet zo is, doch m.i. op termijn niet geheel ondenkbaar is. En omdat ik ruim 2 jaar terug, bij de aanvraag van mijn visum, zelf als één van de benadeelden, die een extra verzekering moest afsluiten, dit proces (dat inmiddels al vele uurtjes heeft gekost) was begonnen, wil ik het nu ook afmaken, om zo later niet weer van voren af aan te moeten beginnen.

Uw reacties zijn welkom.

Ingezonden door Haki

16 reacties op “Statement of Insurance, vervolg”

 1. Rob zegt op

  De vraag waar ik geen antwoord op zag is waarom de verzekeringen op een enkele uitzondering die verklaring niet willen aggeven? Waar zijn ze bang voor en hoe kan dat worden opgelost?

  • haki zegt op

   Als je dit dossier vanaf het begin hebt gevolgd, zou je moeten weten dat verzekeraars zich beroepen op het feit dat de zorgverzekering geen bedragen verzekert, maar medische behandelingen. En daarom zouden ze niet wettelijk verplicht zijn om bedragen te noemen in de basisverzekering. Naar mijn bescheiden opinie is dit aanvechtbaar en meen ik dat zorgverzekeraars in dezelfde wet, hoe dan ook de plicht hebben om ook voor buitenlanddekking in te staan en moet daarvoor aan aanvullende eisen (zoals de Thaise immigratie-eisen) worden voldaan, dan zij dat zo! Maar dit is echt juristenvoer en daarvoor heb ik niet genoeg kennis. Dus hoop ik die wel bij de ombudsman te vinden.

 2. Jan S zegt op

  Beste Haki,

  Ik stel je inzet zeer op prijs vooral omdat ik ook van mening ben dat de verzekerings verklaring straks ook nodig is bij een verlenging.

  Gelukkig zijn er diverse Nederlandse zorgverzekeraars waaronder DSW uit Schiedam die keurig netjes de juiste verklaring gratis afgeven.

  Een goede reden om over te stappen naar DSW die al jarenlang als beste zorgverzekeraar genoteerd staat.
  Temeer ook dat ze alle in het buitenland benodigde medicatie die door een ziekenhuis dokter zijn voorgeschreven vergoeden.

  Gezonde groet,

  Jan

  • haki zegt op

   Ik ben dit jaar ook overgestapt van CZ naar DSW, hoofdzakelijk om deze reden, maar ook vanwege de uitspraak van de CZ-topman, dat we in de toekomst niet meer moeten rekenen op een “complete” zorgverzekering! Daarnaast had ik zelf negatieve ervaring met de Thaise reisverzekering, die ik 2021 moest afsluiten tbv nieuwe aanvraag Non Imm O visum.

 3. Pieter zegt op

  Probeer de DSW zorgverzekering . Is ook een heel goeie verzekering in Ned !
  Zij zijn gedurende COVID ook altijd voor ons bereid geweest om alles goed in het Engels te documenteren.Met de door Thailand gewenste bedragen erbij. Na verzoek was die brief er meestal al binnen 2 dagen.

 4. ruud zegt op

  Hallo Haki, het is uiteraard uitermate teleurstellend, dat al je inspanningen, om die verzekeringsverklaring van tafel te krijgen nog niet tot een resultaat hebben geleid. Verbazingwekkend is dat niet: wie wel eens te maken heeft gehad met de Thaise Ambassade in Den Haag over dit en andere problemen, weet hoe daar op word gereageerd. Dat ook de Nederlandse Ambassade niet erg klantvriendelijk is en nauwelijks bereid lijkt problemen aan te kaarten bij Thaise collegaas is opnieuw een bewijs, dat deze instelling kennelijk niet begrijpt, dat ze er is om de Nederlandse belangen te dienen. Laten we hopen, dat de Ombudsman wel voor elkaar krijgt, waar jij al zo lang voor vecht. Ik wens je in elk geval sterkte. Gr., Ruud

 5. Leo Eggebeen zegt op

  Bloeddruk naar beneden en gewoon bij DWS verzekeren, probleem opgelost!

  • mattheus zegt op

   Ik ben om deze reden, het verkrijgen van de benodigde verklaring, per 1 januari 2023 overgestapt van OHRA – waar ik plm. 50 jaar verzekerd ben geweest en nooit problemen heb gehad met declaraties vanuit Thailand – naar DSW.

   Deze maand moest ik in Thailand onverwacht worden geopereerd aan een vergrote prostaat. Eerst werd er een katheter ingebracht en een week later volgde de operatie.
   Wat schetst mijn verbazing, DSW weigert tot op heden de kosten te betalen omdat er sprake is van “planbare zorg”.
   Met andere woorden ik had – met katheter – eerder terug moeten komen naar Nederland wel of niet betaalt door de reisverzekering en daar moeten wachten op een operatie.
   De gemiddelde wachttijd voor deze operatie is bij het voor mij meest voor de hand liggende ziekenhuis 180 dagen. Bij de meeste andere ziekenhuizen is die wachttijd overigens niet veel korter.
   Stel dat wachtlijstbemiddeling die wachttijd had kunnen verkorten, dan nog kan naar mijn mening van mij niet redelijkerwijs worden verwacht dat ik daarmee instem. Het 6 maanden rondlopen met een katheter is echt geen pretje.
   En dat redelijkerwijs is nu net een van de voorwaarden.

   Dus ja DSW geeft de verklaring af maar als ik nu de houding van OHRA vergelijk met DSW was ik veel liever bij OHRA gebleven.

   • Ger-Korat zegt op

    Als je tegen de regels in zelf een operatie of behandeling laat uitvoeren en dan achteraf gaat reclameren bij je zorgverzekeraar en ze niet thuisgeven, ga ze dan totaal niets verwijten want je bent daarmee 100 % verkeerd bezig. Eerst toestemming vragen als je in staat bent en dan met toestemming mag de zorg worden verleend. Als je meldt dat je onverwacht dient te worden geopereerd dan wist je wat je te doen stond: belletje of contact met de zorgververzekeraar. Behalve een opname op de Intensive Care is er niet iets wat zo dringend is dat je niet even contact zou kunnen hebben met de call centers welke 24 uur bereikbaar zijn.

   • haki zegt op

    Beste Mattheus! Ik zou de kwestie aanhangig maken bij het SKGZ (stichting klachten en geschillen zorgverzekeraars) te Zeist.

   • haki zegt op

    Mattheus: Lees ook even mijn reactie op verhaal hier van Jos. Ik denk dat DSW ervan uitgaat dat jij een bestaande kwaal had t.t. van vertrek uit NL.En daarom terecht weigert tot vergoeding. Nogmaals, lees mijn reactie aan Jos. Ook jou wil ik de complete mail sturen indien ik je email adres krijg.

 6. Jos zegt op

  Ben in 2022 overgestapt van CZ naar zorgverzekering van DSW. Dit omdat ik die verklaring nodig had.
  Kwam tijdens mijn verblijf in Thailand vanwege corona 5 dagen in het ziekenhuis te liggen. Heb toen gelijk het noodnummer van DSW gebeld. Maar daar kreeg ik te horen dat je hier alleen maar gebruik van kan maken wanneer je de allerduurste aanvullende verzekering van hun hebt. Ikzelf had de aanvullende verzekering standaard. Gevolg was dat ik het zelf maar allemaal moest uitzoeken en de ziekenhuisrekening zelf zou moeten betalen. Ze konden me verder niet helpen. Gelukkig heb ik een goede reisverzekering bij de ANWB, die alles perfect voor mij hebben geregeld en de rekening hebben betaald. Deze hebben die gedeclareerd bij DSW maar die werd geweigerd met de mededeling dat ik niet voldoende verzekerd zou zijn. Heb toen ik in Nederland was gelijk contact opgenomen met DSW en die vertelde dat ik zelf de rekeningen in moest sturen, daarna zouden ze die beoordelen en het geld aan mij overmaken wat ik dan vervolgens weer kon terugstorten naar de ANWB. Heb toen een pittige mail naar de directeur van DSW gestuurd. Een paar uur later werd ik teruggebeld door zijn secretaresse en die vertelde mij dat het een misverstand was en de ANWB die nota’s gewoon kon opsturen. Ze bevestigde wel dat wanneer je niet de duurste aan vullende verzekering had je in noodgevallen niet op hun kan terugvallen. Bij alle andere zorgverzekeringen wel. Heb toen de ANWB gebeld en verteld dat ze de rekeningen alsnog kunnen opsturen. Maar ze vertelde dat ze die zelf wel zouden betalen. Kreeg de indruk dat ze liever geen zaken willen doen met DSW. Verder is het zo dat de aanvullende verzekeringen bij DSW geen dekking geven in landen buiten Europa wat bij andere verzekeringen wel het geval is, Conclusie: Die verzekeringsverklaring is prima, maar wanneer er in het buitenland iets gebeurt mag je het zelf uitzoeken !!!!!!

  • Het zit iets anders in elkaar. In de duurste aanvullende verzekering van DSW (AV-TOP) zit een stuk SOS-hulpverlening: Binnen en buiten Europa

   100% vergoeding voor:

   Kosten van het organiseren en het toezenden van medicijnen en hulpmiddelen
   Kosten van vervoer stoffelijk overschot van een verzekerde naar Nederland
   Professionele medische hulpverlening door de alarmcentrale SOS International
   Kosten van overbrengen van berichten door SOS International
   Spoedeisende tandheelkundige hulp

   Als je die AV-top niet hebt, moet je ook niet met DSW bellen, bij een ziekenhuisopname, maar je reisverzekeraar (mits je medische kosten hebt meeverzekerd). Je krijgt vanuit de basiszorgverzekering altijd de medische kosten tot NL-niveau vergoed in buitenland (werelddekking), daarboven wordt vergoed door je reisverzekeraar, in dit geval de ANWB. De ANWB kan dan de kosten tot NL-niveau verhalen op DSW, het eventuele restant nemen zij zelf voor hun rekening.

   DSW heeft juist gehandeld in deze. Doordat de kennis bij de verzekerden te kort schiet krijg de verzekeraar de schuld…..

   Het is in dit soort situaties verstandig om een reisverzekering met dekking voor medische kosten af te sluiten.

   • Jos zegt op

    Peter, die SOS hulpverlening krijg je bij andere zorgverleners wel, onafhankelijk van je aanvullende verzekering. Bij alle andere zorgverzekeringen geldt de aanvullende verzekering ook in landen buiten Europa!! En natuurlijk is het verstandig om een goede reisverzekering inclusief medische kosten af te sluiten.

    • Pieter zegt op

     Bij FBTO moet je op een aanvullende buitenlanddekking nemen, of ziektekosten bij je reisverzekering meeverzekeren. Tussen deze twee opties zit nauwelijks verschil. Allebei is zonde geld.
     Ik ken eerlijk gezegd geen enkele verzekeraar die zonder aanvullende buitenlandmodule wel volledige dekking geeft.

  • haki zegt op

   Beste Jos! Ik heb jouw klacht voorgelegd bij DSW en kreeg vrijwel per omgaande mail met voornaamste info als volgt:

   U krijgt de kosten van medisch niet noodzakelijke zorg bij een tijdelijk verblijf in het buitenland vergoed op basis van Nederlandse tarieven en polisvoorwaarden. Dit houdt in dat u minder vergoed kunt krijgen dan de kosten die u heeft gemaakt in het buitenland. Onder medisch niet direct noodzakelijke zorg wordt verstaan: zorg die redelijkerwijs kan worden uitgesteld tot terugkeer in Nederland of zorg waarvoor u specifiek naar het buitenland gaat. Het betreft hier dus meestal een al in Nederland bestaande aandoening.
   mail aan DSW d.d. 1 febr 2023, 1600uur

   citaat; U dient bij niet medisch noodzakelijke behandelingen of operaties vooraf toestemming te vragen bij DSW Zorgverzekeraar voor poliklinische consulten heeft u geen toestemming nodig.

   U heeft recht op werelddekking vanuit de basisverzekering voor spoedhulp in het buitenland, zoals genoemd in bovenstaand stuk. Om deze reden maakt het niet uit hoe u aanvullend verzekerd ben. Het verschil tussen onze aanvullende verzekeringen, ​is bemiddeling van onze alarmcentrale SOS- International. Bij de AV- Compact en AV- Standaard heeft u hier recht op binnen Europa. Bij de AV- Top en de AV- Student heeft u recht op wereldwijde bemiddeling. einde citaat.

   Ik wil je de volledige mail graag toesturen als je mij je mailadres geeft.

   Haki


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website