Zeer recent (zaterdag 18/9) heeft Thailandblog mijn laatste update over deze kwestie geplaatst. Daarin meldde ik de brief van CZ. Daarop heb ik inmiddels volgende reactie richting SKGZ op gegeven:

*****begin mijn reactie*****

SKGZ
info@skgz.nl

Breda, 18 september 2021
Betreft: Geschil over Statement of Insurance
Dossier: G45 202101169

Geachte heer!

Uw schrijven van 14 september jl. met de brief van CZ van 13/9, noodzaakt mij toch nog een keer te reageren.

Het is natuurlijk prachtig dat er nu eindelijk wel iets wordt ondernomen door verzekeraars ofschoon ik daar wel een kanttekening* bij maak, die ik verderop in dit schrijven uiteenzet.

Nu het idee van ZN zoals uiteengezet in de brief van CZ. Helaas is niet duidelijk hoe men “richting andere landen” gaat toelichten waarom men geen bedragen wil noemen. Of wordt simpelweg bedoeld dat men geen bedragen noemt? Want dat is natuurlijk geheel ontoereikend. En wat bedoelt men met “andere landen”? De ambassades? Of wordt het een document, dat “die andere landen” maar zelf moeten opvragen? Het zal toch een wat pro-actievere maatregel moeten zijn.

Wil men iets hebben aan een uitleg, dan zal op zijn minst duidelijk moeten worden gemaakt waarom Nederlandse zorgverzekeraars geen bedragen willen noemen ondanks dat de basis-dekkingen in principe onbegrensd zijn! Zeker dat laatste (onbegrensd) zal in een uitleg ook naar voren dienen te komen. Begrippen zoals sommenverzekering of kapitaalverzekering zijn in het buitenland veelal onbekend zodat daar rekening mee gehouden dient te worden. En qua taalgebruik graag ook een uitleg in begrijpelijk “Jip en Janneke taal”. En kan ook het gebruik van een voorbeeld in de verklaring van ZN, veel meer duidelijkheid verschaffen dan het geschreven woord.
Want hou met één ding vooral rekening en dat is dat een overgrote meerderheid van de verzekerden, zijnde Nederlanders, zeer waarschijnlijk ook niet begrijpen waarom verzekeraars (die dat hopelijk zelf wel begrijpen) weigeren en waarom zij niet willen meewerken. Ik heb 25 jaar in de (schade-verzekeringsbranche gewerkt, en ik begrijp deze houding van verzekeraars ook niet). Dus dan moet deze kwestie in een verklaring van ZN voor buitenlanders wel heeeeel duidelijk uitgelegd worden. Zo niet dan zal die buitenlandse doelgroep argwaan houden en veronderstellen dat de polis dekking niet volledig is. En wat mij ook opvalt in het voorstel van ZN is, dat er enkel verzekeraars in overleg met het ministerie, een stuk zullen voorbereiden zonder deelname van een vertegenwoordiger van verzekerden of van die partij (“andere landen”), voor wie het bestemd is.

Mijn kanttekening* is het volgende: Uiteraard heeft het voorstel van ZN weinig van doen met het oorspronkelijke geschil, t.w. het noemen van bedragen in Statement of Insurance. CZ cq ZN proberen met hun voorstel, aan het oorspronkelijke geschil onderuit te komen door een ander pad te volgen. Het is nog steeds aan de Commissie om te bezien of verzekeraars terecht weigeren om bedragen te noemen. Daarnaast kan de commissie zich dan buigen over het voorstel van ZN.

Dan moet mij nog het volgende van het hart. Ook ik heb aanvankelijk zowel ZN als het VWS van dit geschil op de hoogte gebracht en verzocht of zij hierin konden bemiddelen. VWS heeft daarop gereageerd (zie hieronder) en verwezen naar het SKGZ; ZN heeft het toen kennelijk niet nodig gevonden om erop te reageren. Daarom verbaast het mij nu te moeten vernemen dat, buiten mijn kennis om, zowel ZN als VWS hierin alsnog zijn/worden betrokken. Ik zou het op prijs stellen om voortaan wel up to date gehouden te worden!

Laat ik nu duidelijk zijn dat ik tot nu toe zelf tracht deze kwestie in alle redelijkheid op te lossen. Doch er zijn ook anderen die het allemaal te lang duurt, ongeduldig worden en zelf actie willen ondernemen en al mogelijk geïnteresseerden benaderen om tezamen een jurist in de arm te nemen (zie Thailandblog d.d. 16 september jl: https://www.thailandblog.nl/lezers-inzending/lezersinzending-statement-of-insurance-voor-thailand-van-je-zorgverzekeraar/). Het is niet mijn stijl, doch men moet dit probleem niet onderschatten en wil men dit tot een goed einde brengen dan zal toch water bij de wijn moeten worden gedaan. Bij mijn melding bij het SKGZ heb ik ook niet zonder reden desgevraagd verzocht om een niet bindende uitspraak (i.p.v. bindend), zodat later eventueel een andere partij alsnog een nieuwe klacht kan indienen.

Wederom het verzoek om dit bericht ook aan het dossier toe te voegen en ditmaal verzoek ik ook een ontvangstbevestiging (per email, telefonisch of post) hiervan te mogen ontvangen, waarvoor dan mijn speciale dank.

Vriendelijke groet,

******einde mijn reactie******

Opm. In mijn reactie hierboven verwijs ik naar een ontvangstbevestiging van ministerie VWS. Deze heb ik hier niet mee opgenomen om het bericht niet te lang te maken en omdat het niet meer dan een ontvangstbevestiging is.

Verder spreekt de inhoud van mijn reactie op brief CZ voor zich en behoeft nu geen nadere toelichting. Zoals altijd zal ik u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Ingezonden door Haki


» Laat een reactie achter


Rating: 4.73/5. From 15 votes.
Please wait...

14 reacties op “Lezersinzending: Update geschil met Zorgverzekeraars/CZ/SKGZ”

 1. Laksi zegt op

  Tja,

  Ik heb de brief twee maal gelezen………

  En wat staat er nu eigenlijk in,

  Ik snap het werkelijk niet, is dit nu ambtelijke taal of zo?

  • Erik zegt op

   Laksi, als je de brief bedoelt van de 13e dan staat er in dat ze geen bedragen gaan noemen want NL heeft geen sommenverzekering voor de hoofdbestanddelen van zorg. Wél als het gaat om de extra’s in de aanvullende modules.

   Alle verzoeken ten spijt worden de maatschappijen dus niet geadviseerd de door Thailand gewenste bedragen te vermelden. Mogelijk zal een enkeling dat wel doen maar het wordt geen voorschrift. ‘Aan andere landen ons systeem uitleggen’ betekent weer werk voor een hoop mensen, ook niet te versmaden (…), maar die andere landen leggen die brief in de onderste lade en Thailand zal roepen ‘Daar heb je ze weer…’.

   Dus Haki is er nog lang niet mee klaar….

 2. Toon ChaingRai zegt op

  Nu is mij wat duidelijk dat u in deze branche gewerkt hebt. Ook ik vindt het moeilijk te begrijpen, wat zeker komt door het gebruik van afkortingen de gesneden koek zijn voor hen die hier in werkzaam is. graag in elk artikel een keer uit gelegd wordt wat deze betekend.

 3. Oscar Niezen zegt op

  Het werd mij in een telefoongesprek met mijn verzekeraar (ONVZ) vorige week onomwonden duidelijk gemaakt: de verzekeraars willen in een verklaring/document geen bedragen noemen omdat ze bang zijn voor fraude met nep facturen: dat er b.v. straks een declaratie komt van twee Corona-tests voor USD 20.000,—
  Het is, kortom, weer eens een staaltje van Holland Op Zijn Smalst. Tenenkrommend, Bram M. zou zeggen: abject en infaam!

 4. Hans van Mourik zegt op

  Beste Haki
  Waardeer het ten zeerste, dat je zoveel werk voor ons doet.
  Dat zal mij niet lukken, wat je opgesteld heb.
  Ik vermoed dat tzt nog een vervolg op komst is.
  Vind persoonelijk, als er 1 man dit doet, dat ik mij voorlopig niet gaat inmengen.

  Anders ga ik volgende week per email aan mijn VGZ vragen.
  Nu ze het niet willen de bedragen erop te zetten, of het mogelijk is, om duidelijk aan te geven, wat er wel en niet verzekerd is voor de covid verzekering in het Engels.
  ( Hiermee bedoel ik, dat de medische kosten verzekerd zijn, maar de kosten van quarantenne zonder medische behandelingen niet).
  Wel alles in Engels, zoals voorheen.
  Daarna vraag ik het aan deThaise Ambassade.
  Maar laat het wel opstellen door mijn dochter, omdat mijn Nederlands slecht is.
  Hans van Mourik

 5. mattheus zegt op

  Ik vraag me af wat het verschil is tussen individueel een klacht indienen bij het SKGZ, zoals u reeds lang geleden hebt gedaan, en anderen oproepen dit samen met mij te doen nadat eerst heel lang de weg van de redelijkheid is bewandeld.

  Meerdere malen heb ik aangegeven dat het niet mijn stijl is zaken via procedures te laten afhandelen maar als er geen andere weg openstaat kunnen we soms niet anders.
  Een verschil is misschien dat ik me bij zal laten staan door een ter zake kundig jurist in de hoop dat dat meer impact heeft.
  Nogmaals ik hoop van harte dat een dergelijke stap niet nodig is en zoals u onderstaand kunt lezen is mijn hoop daarop toegenomen
  Zelf ben ik op dit gebied niet voldoende deskundig.

  Wat uiteindelijk telt is het resultaat, niet wie het behaalt.
  De credits mogen wat mij betreft naar wie dan ook gaan, dat interesseert me totaal niet als het resultaat dat wordt beoogd maar is bereikt.
  Mensen die om welke reden geen tweede verzekering af kunnen sluiten moeten de mogelijkheid hebben naar Thailand te reizen.

  Dus mijn stijl is uiteindelijk, als laatste mogelijkheid een klacht indien bij SKGZ (een procedure dus), na heel lang geprobeerd te hebben de zaak via politiek en verzekeringsmaatschappij te regelen.

  Het feit dat het overwinteringsseizoen nadert heeft me doen besluiten de ultieme stap, een zaak bij het SKGZ te overwegen.
  Sommigen volgen de omgekeerde weg hetgeen ieders recht is natuurlijk.

  Ik ben niet ongeduldig, zoals ik ook schreef heb ik al een verzekering afgesloten bij TUNE, dus voor mij is het niet zo dringend, ik kan november zonder verzekeringsproblemen een COE krijgen daar ga ik tenminste wel van uit.
  Dringend is het voor de mensen die geen verzekering af kunnen sluiten, vanwege leeftijd, gezondheidstoestand of anderszins.

  Verder zal ik laten weten of ik de stap naar het SKGZ zal zetten.

  Zoals bekend, heel toevallig ontving ik direct na plaatsing van het bericht de mededeling dat ZN al vergevorderd is met het opstellen van het beoogde stuk. Ik wist al langer dat zij daarmee bezig waren maar dit is wat concreter.
  Dus misschien moeten we ze gewoon de gelegenheid geven om het af te ronden, ze weten in ieder geval dat het voor een aantal mensen heel belangrijk is dat die verklaring er snel komt.
  Tevens is het wel of geen actie afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

  Als laatste moet mij toch het volgende van het hart. Ik heb verschillende keren gelezen dat ook de Thaise ambassade in het verhaal wordt betrokken.
  Ik denk dat hen geen enkele blaam treft, zij voeren gewoon uit wat hun overheid voorschrijft en tot op heden heb ik altijd waar mogelijk alle medewerking van de Thaise ambassade in Den Haag gekregen. Chapeau.

  Allemaal nog een fijne zondag en laten we proberen eensgezind te bereiken wat nodig is, iedereen op zijn eigen manier met respect voor elkaars ideeën.

 6. Jos zegt op

  Prachtig dat Haki deze moeite wil doen. Diep respect. Daarom begrijp ik de negatieve reactie van Laksi niet. Maar ja, zoals gewoonlijk staan de beste stuurlui aan wal.

 7. Iwan zegt op

  Ik wil je vast bedanken voor alle inzet die je in dit dossier zet. Het gaat veel energie en een lange adem van je vergen, omdat zaken doen met de overheid en zorgverzekeraars in dit soort dossiers een hell of een job is.
  Succes en nogmaals bedankt voor de tomeloze inzet.

 8. Mattheus zegt op

  Regelmatig lees ik dat DSW blijkbaar wel een verklaring afgeeft waarin de bedragen worden vermeld en ook geaccepteerd wordt door de ambassade en de immigratie in Thailand. Zou degene een kopie van zo’n verklaring, eventueel geanonimiseerd, hier willen plaatsen. Dat zou ons kunnen helpen naar de ander verzekeraars of ons doen besluiten per 1 januari over te stappen naar DSW. Bij voorbaat mijn dank.

  • Cornelis zegt op

   Dat heb ik ook al gevraagd aan de betreffende reageerder – het is er maar één – die al diverse malen roept dat we maar naar DSW moeten overstappen, maar hij reageert niet, helaas……..

   • Mattheus zegt op

    Dan zal het wel niet waar zijn.

 9. Adriaan zegt op

  Ik ben benieuwd wat ze gaan opstellen. Misschien als heel veel mensen dat schrijven opsturen naar de Thaise ambassade met een bijschrift zoals: The basic Heatlh insurance which is mandatory for all residents in the Netherlands covers all and unlimited medical expenses, all over the world up to the same amount of what those expenses would be in the Netherlands, including treatment of Covid-19 and including expenses up to 40000 Thai baht and 400000 Thai baht out/in hospital care. (Of hoe dat laatste precies verwoord dient te worden).

 10. leppak zegt op

  Ik waardeer de inspanningen om de verzekeringshorde voor Thailand op te lossen zeer. Als 72-jarige zie ik dit , samen met de quarantaine-verplichting tot nu toe als de grootste belemmering om weer naar Thailand te gaan. Uiteraard moeten we rekening houden met het reisadvies.

 11. haki zegt op

  Het doet goed om deze vooral positieve reacties te lezen. Waarvoor dank. Maar ik ben redelijke digibeet, geen smartphone en als ik zelf over 1,5 maand in Thailand zit, met beperkte internet mogelijkheid, zal ik ook mijn best doen om dit tot goed einde te brengen. Maar hoop nu wel op een spoedige uitspraak en we moeten rekening houden dat er meer kans is dat de uitspraak negatief zal uitvallen, dan positief. Maar dan zien we wel verder, want men heeft nu al laten zien dat men wel tot iets bereid is.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website