Ik ben Belg en woon sinds 2009 in Thailand. In 2012 ben ik getrouwd met mijn Thaise partner. In Thailand heb ik de minderjarige dochter van mijn partner geadopteerd. Deze procedure gestart in gestart in 2017 en de adoptie voltooid in 2019. In de onderstaande tekst lees je meer over de werkwijze hier in Thailand, kostprijs en voordelen, zoals. een Thais minderjarig kind van Thaise partner krijgt na adoptie in Thailand ook de Belgische nationaliteit.

Welke voordelen zijn er aan het adopteren van een Thais minderjarig kind.

 1. Ook al woont het kind van je Thais partner samen bij jou en je partner in huis, toch ben je wettelijk een vreemde voor haar. Uiteraard wijzigt dit na de adoptie.
 2. Eenmaal de adoptie van een minderjarig Thais kind in Thailand is goedgekeurd, worden de documenten door de ambassade naar België gestuurd ter controle.

Na die controle en goedkeuring in België, krijgt het kind automatisch ook de Belgische nationaliteit, alhoewel het in Thailand woont.

Stap 1: start van de procedure

Op 19 juni 2017 ben ik samen met mijn partner naar het ‘CHILD ADOPTION CENTER’ in Bangkok gereden om daar de nodige informatie in te winnen. Tijdens het eerste algemene kennismakingsgesprek kregen we volgende informatie:

 • De adoptieprocedure van een minderjarig kind duurt vrij lang. Je moet tellen op twee tot drie jaar.
 • Het is niet nodig de hulp van een advocaat in te schakelen, want uiteindelijk zullen jullie zelf alle vragen moeten beantwoorden.
 • De adoptieprocedure in Thailand is gratis, buiten het feit dat je een paar keer naar Bangkok zullen moeten rijden.

Stap 2:  noodzakelijke documenten

We kregen een document: ‘GUIDLINES FOR INTER-COUNTRY ADOPTION OF A THAI CHILD’ en een lijst van documenten die we het adoptiecentrum moesten bezorgen. Alle documenten die niet in het Thais of Engels zijn, moeten door een beëdigd vertaler naar het Thais worden vertaald.

Er werd afgesproken dat we pas, nadat alle documenten waren verzameld en de nodige vertalingen waren gemaakt door een beëdigd vertaler, een nieuwe afspraak zouden maken met het adoptiecentrum om de documenten ter controle voor te leggen. Men gaf mij de raad zeker niet overhaast te werk te gaan en zelf alles grondig te controleren om te vermijden telkens weer opnieuw naar het adoptiecentrum te moeten komen omdat iets niet volstaat of een document niet in orde is.

De documenten die men van mij verlangde zijn:

 1. Kopie van mijn internationaal paspoort + origineel meebrengen;
 2. Kopij van het blauwe boek van het huis waar ik en mijn partner woon;
 3. Kopij van het gele boek dat mijn adres in Thailand bevestigt;
 4. Kopij van de huwelijksdocumenten;
 5. Een medisch certificaat afgeleverd door een Thais hospitaal;
 6. Een psychologisch onderzoek uitgevoerd in een erkend hospitaal
 7. Een document dat mijn jaarlijks inkomen aantoont;
 8. Een document van de bank met een overzicht van de financiële situatie;
 9. Een verslag waarmee ik aantoon welke bezittingen ik in Thailand heb. Een verslag waarmee ik aantoon welke bezittingen ik in het buitenland heb;
 10. Vier foto’s van mij 4,5 op 6 centimeter;
 11. Referenties van ten minste 2 personen (liefst meer). Van elke persoon ook kopij van ID kaart, adres, email adres en gsm nummer;
 12. Een volledig ingevuld en ondertekend document: ‘Application for Child Adoption’;
 13. Document van de bevoegde Belgische autoriteiten waarin verklaard wordt dat, van zodra de adoptie onder Thaise wetgeving in Thailand gefinaliseerd is, deze ook zal erkend worden door de autoriteiten van het land van de adoptieaanvrager (er werd benadrukt dat dit document echt noodzakelijk was):
 14. Uittreksel van het strafregister in België, bestemd voor adoptie in Thailand;
 15. Uittreksel van echtscheidingsakte, afgeleverd door de Belgische gemeente waar deze is ingeschreven met een verklaring van de lokale overheid of er geen of wel kinderen zijn uit het vorig huwelijk;
 16. Een duidelijke biografie.

De documenten die men van mijn Thaise partner verwachtte zijn:

 1. Kopie van haar identiteitskaart + origineel meebrengen;
 2. Pagina blauwe huisboek dat haar woonplaats bevestigt.
 3. Korte biografie.

De documenten die men van Yupharat verwachtte zijn:

 1. Geboorteakte (kopie + origineel);
 2. ID kaart (kopie en origineel);
 3. Pagina blauwe huisboek dat haar woonplaats bevestigt;
 4. Een document waarin Yupharat schrijft dat zij het goed vindt dat ik haar wil adopteren.

Het inzamelen van alle documenten is het enige lastige aan de hele procedure. Na wat over en weer ge-mail met diverse instanties in België, slaagde ik erin om binnen de twee maanden alle vereiste documenten te verzamelen en voor de vertalingen te zorgen en de nodige onderzoeken te ondergaan.

STAP 3: 17 augustus 2017  – documenten naar adoptiecentrum

Op 17 augustus 2017 reed ik met mijn partner naar het adoptiecentrum te Bangkok om alle ingezamelde documenten binnen te brengen. Door twee personen werd elke pagina grondig gecontroleerd. Na controle kregen we het compliment dat het zelden gebeurt dat iemand bij de eerste terugkomst een uitgebreid dossier overhandigt dat volledig in orde is.

Men zei me dat ik de volgende dag naar het “Head Office of the Police” in Bangkok moest gaan om mijn vingerafdrukken te laten nemen.

STAP 4: 18 augustus 2017  – Head Office of Police in Bangkok

De volgende dag had ik een gesprek in het ‘Head Office of the Police’ te Bangkok met een verantwoordelijke van de Criminal Records Division Men bevestigde mij dat ik in Thailand een blanco strafregister heb. Tevens werden mijn vingerafdrukken genomen. De hoofdverantwoordelijke die de nodige documenten voor het adoptiecentrum moest ondertekenen, was helaas niet aanwezig. Men beloofde mij dat alles zo snel mogelijk naar het adoptiecentrum zou gestuurd worden.

Helaas, hier werden we geconfronteerd met de trage werking van de Thaise administratie. Wekelijks belden we ofwel naar het adoptiecentrum met de vraag of het politierapport al was toegekomen. “Nog niet”. Of naar het politiekantoor met de vraag of het rapport al was verstuurd. “Blijkbaar nog niet” “We zullen het bovenaan op zijn bureau leggen” “Hij is net een week met verlof” (…)

Het heeft weken geduurd voor het politieverslag in het adoptiecentrum is toegekomen.

STAP 5:  gesprek aan huis

Het adoptiecentrum te Bangkok verwittigde ons dat men het dossier zou sturen naar de ‘Chonburi Provincial Hall’ en dat van daaruit iemand een inspectiebezoek aan huis zou brengen en een gesprek met dochter Yupharat zou voeren.

Ook nu weer was het weken wachten op enig nieuws. Tot we het bericht kregen dat we om 9 januari 2018 zelf maar naar de Chonburi Provincial Hall moesten komen, vergezeld van Yupharat en foto’s van ons huis, buiten- en binnenzichten.

 STAP 6: 9 januari 2018  – Chonburi Provincial Hall

In de ‘Chonburi Provincial Hall’ werden eerst de foto’s van ons huis bekeken. Bijzondere aandacht ging ook naar de kamer van dochter Yupharat. Vervolgens werd ik onderworpen aan een gesprek. Ik had stellig de indruk dat de ondervraagster zeer goed op de hoogte was van alle informatie die in mijn documenten stond die ik maanden voordien in Bangkok had binnengebracht en men gewoon wilde controleren of mijn verhaal nog overeenkwam. Daarenboven ging men dieper in op de vraag waarom ik Yupharat wilde adopteren, hoe mijn houding was tegenover haar en hoe ik de toekomst zag als de adoptie zou goedgekeurd worden.

Nadien volgde ook een gesprek met dochter Yuparat, waar ik noch haar moeder bij aanwezig mochten zijn. Achteraf vernam ik van Yupharat dat men enkele vragen had gesteld over mij, hoe ik mij tegenover haar gedroeg, of ik interesse had in haar school etc etc.

Na de ondervraging zei men dat het verslag van dit gesprek naar het adoptiecentrum te Bangkok zou gestuurd worden. 

STAP 7: WACHTEN

Van het adoptiecentrum vernam ik dat het nu lange tijd zou duren voor we opnieuw zouden uitgenodigd worden. Intussen zou mijn dossier door diverse instanties bekeken worden.

STAP 8:  23 januari 2019 – gesprek met de adoptiecommissie

Begin januari 2019 kregen we het bericht dat ik, mijn partner en Yupharat voor een gesprek met de adoptiecommissie in Bangkok werden uitgenodigd. Op 23 januari om 9 uur werden we door twee dames en een heer ontvangen. Opnieuw werden aan mij en aan dochter Yupharat enkele vragen gesteld. Op het einde van het gesprek zei een commissielid dat mijn adoptiedossier grondig was bestudeerd en dat de commissieleden tot het besluit waren gekomen dat het voor dochter Yupharat ideaal was dat ik haar wilde adopteren. Het eindadvies van de commissie was dus positief.

Binnen de 14 dagen zou het eindoordeel naar de Chonburi Provincial Hall gestuurd worden, vanwaar men ons zou contacteren. 

STAP 9:  13 februari 2019 – adoptie in Thailand goedgekeurd

 1. Op 13 februari 2013 kregen we in de Chonburi Provincial Hall het document dat de adoptie was goedgekeurd.
 2. Met dat document reden we naar de Amphur van Banglamung, waar de adoptie in de boeken werd ingeschreven en waarvan we een kopie ontvingen.
 3. n de Amphur van Banglamung werd ook het document opgemaakt waardoor de achternaam van Yupharat werd gewijzigd in mijn achternaam.
 4. Vervolgens reden we naar de Tessabaan van Nongprue om de achternaamswijziging te laten noteren in het blauwe huisboek.
 5. Met het blauwe huisboek opnieuw naar de Amphur van Banglamung waar een nieuwe identiteitskaart voor Yupharat werd gemaakt.

STAP 10:  Erkenning door België

Van de Belgische ambassade in Bangkok kreeg ik een overzicht van de documenten die van het Thais naar Nederlands of Frans moesten vertaald worden voor erkenning in Belgie.

De kopieën van de originele documenten (geboorteakte, adoptieacte, wijziging achternaam …) moesten eerst door het Thais Ministerie van Buitenlandse zaken in Bangkok gelegaliseerd worden.

Voor ik alle documenten naar de ambassade heb gebracht, heb ik het volledige dossier eerst via een pdf-bestand naar de adoptiedienst in België gestuurd met de vraag of men het daar even wilde inkijken of het in orde was. Dat antwoord was positief.

Op 29 mei heb ik alle documenten in de Belgische ambassade binnengebracht. De ambassade heeft de vertalingen gelegaliseerd en alles via diplomatieke post naar België gestuurd.

Zodra in België alles is goedgekeurd, zal de geadopteerde dochter in de gemeente Brussel worden ingeschreven en ook de Belgische nationaliteit krijgen.

Ingezonden door Eugeen

 

9 reacties op “Adoptie in Thailand van een minderjarig kind van mijn Thaise partner”

 1. rori zegt op

  Beste Eugeen
  Als eerste gefeliciteerd met je “nieuwe” dochter Yupharat.

  Verder een Zeer prima gedetailleerd verhaal.
  Toppie

 2. Chander zegt op

  Ik mis toch iets belangrijks in dit verhaal.
  Wie was de (toeziend) voogd van dit minderjarig kind?
  Waarom werd geen toestemming gevraagd aan de biologische vader van dat kind?

  • eugeen zegt op

   Yupharat woonde samen met haar moeder bij ons in huis. Haar vader had sinds haar geboorte niet meer omgkeken naar haar. Heeft geen toelating moeten geven.

 3. LOUISE zegt op

  Hi Eugeen,

  Mijn lieve hemel wat heb ik een bewondering voor jou dit allemaal te ondergaan.
  Men kan nog niet eens een wettig artikel omzetten in een daadwerkelijk artikel, maar als er een farang in het spel is, worden er nog eens regeltjes naar boven gehaald, die nog niemand verzonnen had.

  Heel veel geluk en plezier met je nieuwe kleuter, zodat je alles snel kan vergeten.

  LOUISE

 4. Chelsea zegt op

  Ik heb met veel aandacht dit verslag van het proces ter verkrijging van de Belgische nationaliteit voor een Thaise minderjarige gelezen.De directe vraag rees bij mij op of iemand ervaring heeft met een vergelijkbare procedure voor verkrijging van de Nederlandse nationaliteit ?
  Indien het antwoord bevestigend graag ook de informatie over de maximum leeftijd waarvoor adoptie mogelijk is
  Ik vernam al eerder dat deze procedure voor het 18e jaar afgerond moet zijn.Is dit correct ?
  Met dank

 5. Maryse zegt op

  Nou Eugeen, chapeau! voor je uithoudingsvermogen en het mooi geschreven relaas!
  De noodzaak van alle gevraagde documenten begrijp ik nog wel. Maar het bestuderen van je huis en vooral de kamer van Yupharat komt mij erg overdreven over gezien hoe de arme Thai hier moet wonen. Adoptie is duidelijk een ernstige zaak.

 6. Erwin Fleur zegt op

  Beste Eugeen,

  Mijn respect voor u!
  Het had wat makkelijker geweest als u met de moeder naar het gemeentehuis was gegaan en
  had aan gegeven dat u de wettelijke vader zou willen zijn.
  Ik ben NL en geen Belg dus niet geheel op de hoogte van de regels.

  Als ik dit zo gelezen hebt, heeft u een goed door zettings vermogen.
  Met vriendelijke groet,

  Erwin

 7. eugeen zegt op

  Even ter verduidelijking.
  Yupharat was 14 toen ik de adoptieprocedure startte. Nu is ze dus 16. Er is een overeenkomst tussen Belgie en Thailand wat betreft de erkenning van de adoptie van minderjarige (tot 18 jaar).
  Ik heb ook de meerderjarige dochter van mijn partner geadopteerd. Die procedure is veel eenvoudiger. Maar een meerderjarige krijgt niet automatisch de Belgische nationaliteit. Volgens de Belgische ambassade heeft de adoptie van een meerderjarige wel voordeel bij latere erfeniszaken en kan ze heel makkelijk een visum krijgen.

 8. Frank zegt op

  Hallo Eugeen. Hartelijk dank voor deze informatie. Ik had de redactie al willen vragen naar je e-mail adres. Nogmaals hartelijk dank. Scheelt mij veel werk. Groeten Frank.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website