The Royal Images of Chakri Dynasty Kings of Thailand te zien in het Thai Human Imagery Museum (DMstudio House / Shutterstock.com)

Op 6 april wordt de oprichting van de Chakri-dynastie herdacht, waarvan Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun oftewel Rama X, de tiende en huidige koning van Thailand is. 

De Chakri-dynastie werd gesticht door Phra Buddha Yodfa Chulaloke of Rama I, die op 20 maart 1737 werd geboren Thong Duang en op 6 april 1782 de troon besteeg. Hij regeerde het land gedurende 28 jaar en tijdens zijn bewind consolideerde hij het koninkrijk op een zodanige wijze dat er geen verdere angst voor nieuwe oorlogen of een invasie van een buitenlandse macht bestond.

Koning Rama I is geprezen als een volleerd staatsman, een maker van nieuwe wetten, een dichter en een vrome boeddhist. Tijdens zijn bewind werd als het ware een “reconstructie” van de Thaise staat en de Thaise cultuur doorgevoerd. Hij was de vorst die Bangkok, Stad der Engelen, als nieuwe hoofdstad van Thailand aanwees. Koning Rama I overleed op 07 september 1809 op de leeftijd van 72 jaar.

Koning Rama I werd opgevolgd door zijn zoon van Phra Buddha Loetla Naphalai of Rama II. Deze koning was begaafd met een artistiek talent en het was dan ook niet verwonderlijk, dat tijdens zijn bewind er een “renaissance” van de Thaise kunst en cultuur tot stand kwam, met name in de literatuur.

Phra Buddha Yodfa Chulaloke of Rama I

Phra Nang Klao was de volgende koning Rama III. Hij versterkte het land in defensief opzicht en gaf opdracht voor vele nieuwe gebouwen.In zijn regeerperiode bereikte de Thaise kunst een hoogtepunt sinds Ayutthaya periode. Er wordt wel gezegd, dat het bewind van koning Rama II en III een Gouden Eeuw voor Literatuur en Kunst was, vergelijkbaar met Koning Narai in Ayutthaya.

Koning Rama III of Phra Nang Klao werd opgevolgd door koning Mongkut (Rama IV), die zich een ambitieus, maar ook zeer religieuze leider toonde. Hij begon de commerciële contacten met het buitenland en was verantwoordelijk voor de introductie van westerse wetenschap en modernisering in Thailand.

Toen kwam Koning Chulalongkorn, de sympathieke vorst, die in zijn regeerperiode van 42 jaar vele veranderingen en hervormingen in Thailand doorvoerde. Zo werd de slavernij afgeschaft, modern systeem van administratie ingevoerd, competente rechtbanken opgericht en werd onderwijs systematisch over het land gespreid

Koning Vajiravudh, die Koning Chulalongkorn opvolgde als Rama VI heeft het goede werk van zijn voorganger verder geconsolideerd en ontwikkeld.Hij heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de de nationale taal en literatuur, zozeer dat hij soms de dichter die een koning werd, werd genoemd. Hij sloot ook een aantal verdragen met buitenlandse mogendheden vooral ter verbetering Thailand’s prestige. Deze koning introduceerde ook het gebruik van een nieuwe Thaise vlag, de driekleur, en verving daarmee de oude rode vlag met de witte olifant.

Koning Vajiravudh overleed op 26 november 1925 en werd opgevolgd door zijn jongere broer koning Prachadhipok, de zevende koning van Chakri-dynastie, die regeerde als de laatste absolute monarch. Op 24 juni 1932 vond een revolutie plaats en Zijne Majesteit stemde in met het voorstel van een constitutioneel regime. Op 2 maart 1934 deed de koning afstand van de troon en overleed later in ballingschap.

Hij liet de troon over aan zijn neef, koning Ananda Mahidol, die na 11 jaar regering plotselinge overleed, waarna zijn jongere broer, koning Bhumibol Adulyadej, de vorige vorst, de nieuwe koning werd. Hij staat bekend als koning Rama IX of wel de negende koning van de Chakri-dynastie.

Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun oftewel Rama X (Bangkok, 28 juli 1952), is de huidige koning van Thailand. Hij is de zoon van koning Rama IX.

Op Chakri Day wordt de oprichting van de Chakri-dynastie in 1782 door koning Rama I herdacht. Op die dag wordt wordt er officieel gevlagd en vinden er traditionele ceremonies plaats, zoals het leggen van bloemen en kransen bij de vele standbeelden van de koningen in het Huis van Chakri.

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website